%3
Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Cezai ve İdari Sorumluluk Ahmet E

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Cezai ve İdari Sorumluluk


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
1801
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647059
Boyut
16x24
Baskı
21.690,00 TL 1.639,30 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1639 puan kazanacaksınız)
   1639

Ahmet ER

Ömür TOPAÇ

Serap KAYGUSUZ

 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.5

İÇİNDEKİLER.7

KISALTMALAR  21

BİRİNCİ BÖLÜM

TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMININ AÇIKLANMASI

TIP HUKUKUNUN VE TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKSAL KAYNAKLARI .26

MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TIBBİ MÜDAHALENİN TANIMLANMASI.33

III. TIBBİ MÜDAHALENİN İCRA EDİLİŞ YÖNTEMİ.36

KLASIK YÖNTEMLERLE İCRA EDILEN TIBBI MÜDAHALELER 36

YENI VE GÜNCEL YÖNTEMLERLE İCRA EDILEN TIBBI MÜDAHALELER.37

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN

DİĞER MESLEK MENSUPLARININ GÖREV VE YETKİ ALANLARININ KAPSAMI

HEKİMLER VE DİĞER SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ GÖREV VE YETKİ

ALANLARININ KAPSAMI 39

HEKİMİN GÖREV VE YETKİ TANIMI .42

DİŞ HEKİMİNİN GÖREV VE YETKİ TANIMI .46

ECZACININ GÖREV VE YETKİ TANIMI 48

EBENİN GÖREV VE YETKİ TANIMI .53

HEMŞİRENİN GÖREV VE YETKİ TANIMI.57

KLİNİK PSİKOLOGLARIN GÖREV VE YETKİ TANIMI.70

FİZYOTERAPİSTİN GÖREV VE YETKİ TANIMI74

FİZYOTERAPİ TEKNİKERİNİN GÖREV VE YETKİ TANIMI77

ODYOLOGLARIN GÖREV VE YETKİ TANIMI78

ODYOMETRİ TEKNİKERİNİN GÖREV VE YETKİ TANIMI 78

DİYETİSYENİN GÖREV VE YETKİ TANIMI79

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNİN GÖREV VE YETKİ TANIMI 82

PODOLOGLARIN GÖREV VE YETKİ TANIMI .84

SAĞLIK FİZİKÇİSİNİN GÖREV VE YETKİ TANIMI84

RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI87

ANESTEZİ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI.88

 

8 İçindekiler

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 89

TIBBİ LABORATUVAR VE PATOLOJİ TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 90

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ 91

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI . 92

DİŞ PROTEZ TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI. 93

TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI . 94

AMELİYATHANE TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 95

ADLİ TIP TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 96

DİYALİZ TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 97

PERFÜZYONİSTİN İŞ VE GÖREV TANIMI 97

ECZANE TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI. 98

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİNİN (ERGOTERAPİSTİN) İŞ VE GÖREV TANIMI 99

İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİNİN (ERGOTERAPİ TEKNİKERİNİN) İŞ VE GÖREV

TANIMI . 100

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 100

MAMOGRAFİ TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 101

OPTİSYENİN İŞ VE GÖREV TANIMI 102

ACİL TIP TEKNİKERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI. 102

ACİL TIP TEKNİSYENİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI. 103

HEMŞİRE YARDIMCISININ İŞ VE GÖREV TANIMI. 104

EBE YARDIMCISININ İŞ VE GÖREV TANIMI . 106

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİNİN İŞ VE GÖREV TANIMI 107

SAĞLIK MEMURUNUN İŞ VE GÖREV TANIMI . 108

SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV ALAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ

SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMLARI  108

PSİKOLOGLARIN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMI. 108

BİYOLOGLARIN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMI 109

ÇOCUK GELİŞİMCİSİNİN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMI. 110

SOSYAL ÇALIŞMACI/SOSYAL HİZMET UZMANININ SAĞLIK HİZMETİNDEKİ

İŞ VE GÖREV TANIMI  110

SAĞLIK EĞİTİMCİSİ / TIBBİ TEKNOLOGLARIN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE

GÖREV TANIMI. 112

SAĞLIK İDARECİSİNİN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMI. 113

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ / TEKNİKERİNİN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE

GÖREV TANIMI. 114

YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ / EVDE HASTA BAKIM TEKNİKERİNİN SAĞLIK

HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMI 114

TIBBİ SEKRETERİN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMI 115

 

İçindekiler 9

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİNİN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV

TANIMI116

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİNİN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV

TANIMI116

GERONTOLOGLARIN SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İŞ VE GÖREV TANIMI 117

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VEYA İŞ VE GÖREV TANIMINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILAN SAĞLIK MESLEKLERİ 118

SÜNNETÇİLİK MESLEĞİ .118

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ MESLEĞİ .119

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

HEKİM - HASTA İLİŞKİSİNDE HASTANIN VE HEKİMİN HAKLARI

 

HASTA HAKLARI .121

Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı .127

Bilgi İsteme Hakkı .128

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı.128

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı .129

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı131

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı 131

Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı.132

Tedaviyi Ret Hakkı ile Ötanazi Yasağı 132

Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı 145

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı .145

Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı .148

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı149

Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı149

Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızasının Alınması Hakkı 151

Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanmasına İlişkin Hasta Hakkı.154

Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi Hakkı 154

Tıbbi Araştırmalara İlişkin Hasta Hakları .155

Güvenliğin Sağlanması Hakkı156

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

Hakkı.157

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı.157

Refakatçi Bulundurma Hakkı 158

Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi Hakkı .158

Hastanın Vaktine Saygı Gösterilmesi ve Hastaya Gereken Vaktin Ayrılması

Hakkı.159

 

10 İçindekiler

Hastanın Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı 159

Hasta Hakları Kurulları ve Bu Kurullara Şikâyet Hakkı 162

HEKİM HAKLARI 164

Hekimin Sağlık Hizmeti Sunduğu Kişi ve Topluma Karşı Hakları. 165

Hekimin Sağlık Hizmetini Örgütleyen ve Finanse Eden Kurumlar ve

Çalıştığı Kurumlara İlişkin Hakları. 176

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

HEKİM - HASTA İLİŞKİSİNDE HASTANIN VE HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ . 187

Mesleki Disiplin Kurallarına Uygun Davranma Yükümlülüğü . 188

Tıbbi Müdahaleyi Bizzat İcra Etme Yükümlülüğü 193

Hekimin Özen Yükümlülüğü . 198

Hastanın Öyküsünü (Anamnezini) Alma Yükümlülüğü. 204

Hekimin Muayene Etme Yükümlülüğü. 207

Hekimin Tanı/Teşhis Yükümlülüğü . 210

7, Hekimin Tedavi Yükümlülüğü . 213

Genel Hatları ile Hekimin Tedavi Yükümlülüğü 213

Tele-Tıp ve Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu 218

Hekimin Konsültasyon Konusundaki Yükümlülükleri . 222

Hekimin Reçete Düzenleme Yükümlülüğü ile Kullanılan Tıbbi Ürün ve

İlaçlar Konusundaki Yükümlülükleri . 226

Tıbbi Teknik Standardı Sağlama, Mesleki Bilgisini Arttırma ve Güncelleme

Yükümlülüğü  229

Hekimin Kayıt Tutma Yükümlülüğü 230

Hastanın Kişisel Verilerini Koruma ve Sır Saklama Yükümlülüğü . 245

Hastanın İnsani Değerlerine Saygı Gösterme Yükümlülüğü . 252

Hekimin Organizasyona İlişkin Yükümlülükleri. 253

Hekimin Bilirkişilik Görevini Yerine Getirme Yükümlülüğü 253

Hekimin Ölüm Hâlinde Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Yükümlülükleri. 254

Hastanın Kimliğini Belirleme Yükümlülüğü 256

Hekimin Suçu İhbar ve Hastalıkları Bildirim Yükümlülüğü . 258

Hekimin Sigorta Yaptırma Yükümlülüğü. 261

Hekimin Rapor Tanzim Etme Yükümlülüğü 262

HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 263

Hastanın Bildirim Yükümlülüğü 264

Hekim İle İşbirliği Yapma Yükümlülüğü 266

Hastanın Muayene, Teşhis ve Tedavi Aşamalarına Katlanma Yükümlülüğü . 268

Hastanın Ücret Ödeme Yükümlülüğü. 270

 

İçindekiler 11

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUK KOŞULLARI

TIBBİ MÜDAHALENİN HEKİM VEYA YETKİLİ DİĞER SAĞLIK MESLEK

MENSUPLARI TARAFINDAN İCRA EDİLMESİ 272

HEKİMİN TIP MESLEĞİNİ İCRA YETKİSİ VE GÖREV ALANI .273

Tıp Fakültesi Mezunu Olma ve Hekimlik Diplomasına Sahip Olma

Şartı273

Türk Tabipler Birliğine Kayıt Olma Şartı275

Hekimlik Mesleğini İcraya Engel Hâlin Bulunmaması Şartı 275

Uzmanlık Gerektiren Tıbbi Müdahaleler:.276

Asistan Hekimler ile İntörn Hekimler ve Öğrenciler Tarafından İcra

Edilebilecek Tıbbi Müdahalelerin Belirlenmesi:.281

SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAYAN PERSONELİN İCRA EDEBİLECEĞİ

TIBBİ MÜDAHALELER288

GÖNÜLLÜ SAĞLIK HİZMETİ VE SAĞLIK GÖZLEMCİLİĞİ289

YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN İCRA EDİLEN TIBBİ MÜDAHALELER

BAKIMINDAN SORUMLULUK 290

TIBBİ MÜDAHALENİN HASTANIN AYDINLATILMIŞ RIZASINA DAYALI OLARAK

İCRA EDİLMESİ.292

HASTANIN AYDINLATILMASI (BİLGİLENDİRİLMESİ) .292

Genel Olarak Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Konuya İlişkin

Düzenlemeler.292

Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünün Konusu, Kapsamı ve

Aydınlatmanın Yapılması Gereken Zaman298

Aydınlatma Yükümlülüğü Bulunan Kişi ve Bu Yükümlülüğün

Muhatabı .311

Aydınlatmanın Şekli ve İspat Yükü .314

Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Sebebiyle

Sorumluluğu 318

Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünün Bulunmadığı İstisnai Durumlar .324

HASTANIN RIZASININ ALINMASI .326

Rıza Beyanının Şekli ve Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı 329

Rıza Beyanında Bulunabilme Ehliyeti.332

Çocuğun Rıza Beyanında Bulunabilme Ehliyeti334

Rızanın Konusu ve Kapsamı344

Hastanın Rızasının Gerekli Olmadığı Hâller344

Genel Önleyici Nitelikteki Aşı Uygulaması .347

Akıl Hastaları Açısından Rıza Aranmayan Zorunlu Tıbbi Müdahaleler350

Ceza Hukukunda Rıza Aranmayan Zorunlu Tıbbi Müdahaleler ile

Konuya İlişkin Diğer Hukuk Dallarında Yer Alan Düzenlemeler354

 

12 İçindekiler

Hastanın Varsayılan Rızası . 362

Rızanın Hasta Tarafından Geri Alınması ve Rızanın Sakatlandığı Hâller . 368

III. TIBBİ MÜDAHALENİN TIBBİ GEREKLİLİK SEBEBİYLE VE ÖZEN

YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGUN OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ. 369

ENDİKASYON (TIBBİ GEREKLİLİK) ŞARTI 369

ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGUNLUK ŞARTI 374

 

ALTINCI BÖLÜM

 

TIBBİ UYGULAMA HATALARI - MALPRAKTİS KAVRAMININ

TANIMLANMASI VE TIBBİ KUSUR KAYNAKLI DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK

TIBBİ UYGULAMA HATALARI - MALPRAKTİS . 377

TIBBİ HATA - MALPRAKTİS ÇEŞİTLERİ 381

HASTANIN AYDINLATILMASI SIRASINDA YAPILAN TIBBİ HATALAR . 381

HASTALIĞIN TEŞHİS EDİLMESİ - TANISININ KONULMASI AŞAMALARINDA

YAPILAN TIBBİ HATALAR. 381

TEDAVİ SÜRECİNDE YAPILAN TIBBİ HATALAR. 385

Tıbbi Standardın Sağlanması ve Üstlenme Kusuru 385

Tıbbi Standart . 385

Üstlenme Kusuru 390

Tedavi Sürecinde Yapılan Diğer Tıbbi Uygulama Hataları. 394

TEDAVİ SONRASI SÜREÇTE ORTAYA ÇIKAN TIBBİ HATALAR 404

ORGANİZASYON HATALARI. 405

Sağlık Hizmetinin Organizasyonu ve Genel Olarak Hastanelerin

Organizasyon Hataları 405

Nöbet Hizmetleri ile Mesai Saatleri Dışındaki Sağlık Hizmetlerinin

Organizasyonuna İlişkin Hatalar  423

Özel Hastaneler Açısından Üzerinde Durulması Gereken Diğer

Hususlar  428

Sağlık Bakanlığının Organizasyon ve Denetim Sorumluluğundan

Kaynaklanan Hatalar . 436

III. EKİP HÂLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TIBBİ FAALİYETLERDE İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN

İLKESİ  438

KOMPLİKASYON – TIBBİ KUSUR AYRIMI 447

TIBBİ KUSUR KAYNAKLI DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI 453

GENEL OLARAK BİLİRKİŞİLİK KURUMU. 453

TIBBİ UYGULAMA HATASI – MALPRAKTİS KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA

BİLİRKİŞİLİK. 463

Bilirkişi Raporlarında Yer Verilmesi Gereken Hususlar 463

Yüksek Sağlık Şurası. 473

 

İçindekiler 13

Adli Tıp Kurumu .474

2547 sayılı Kanun Gereğince Resmi Bilirkişilik .479

Bilirkişi Raporlarının Yargılama Makamları Tarafından

Değerlendirilmesi.480

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

TIBBİ VE HUKUKİ AÇIDAN ÖZELLİĞİ BULUNAN BAZI

TIBBİ MÜDAHALE TÜRLERİNİN İNCELENMESİ

 

ORGAN VE DOKU NAKLİ 487

YAŞAYAN KİŞİLERDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI 491

ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI 497

ORGAN VE DOKU NAKLİNDE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 503

İNSAN ÜZERİNDE YAPILAN DENEY VE DENEMELER İLE KLİNİK ARAŞTIRMALAR .505

DENEY, DENEME VE KLİNİK ARAŞTIRMALARIN TANIMLANMASI 505

İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEMENİN ŞARTLARI507

III. İLAÇLA TEDAVİ UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK 524

GENEL OLARAK HEKİMİN İLAÇLA TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN

KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU.524

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 528

ECZACILARIN İLAÇLA TEDAVİ SÜRECİNDEKİ HUKUKİ VE CEZAİ

SORUMLULUKLARI533

ACİL TIBBİ MÜDAHALELER.547

GENEL OLARAK ACİL TIBBİ MÜDAHALELERİN HUKUKA UYGUNLUK

KOŞULLARI547

ACİL SERVİSLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE ACİL HÂLLERDE HASTA NAKLİ.552

ESTETİK MÜDAHALELER 564

ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELER.564

LAZER EPİLASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 567

GEBELİĞE SON VERİLMESİ (KÜRTAJ)582

VII. KISIRLAŞTIRMA (STERİLİZASYON) 590

VIII. KASTRASYON (HADIM) 593

CİNSİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ 596

YAPAY DÖLLEME VE EMBRİYO NAKLİ.600

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA YÖNTEMLERİ605

XII. DİŞ HEKİMLERİ TARAFINDAN İCRA EDİLEN TIBBİ MÜDAHALELER ve GENEL

OLARAK SORUMLULUK HÜKÜMLERİ.610

DİŞ HEKİMLERİNİN İŞ VE GÖREV TANIMLARI KAPSAMINDA İCRAYA

YETKİLİ OLDUKLARI TIBBİ MÜDAHALELER610

DİŞ HEKİMLERİNİN TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI .613

 

14 İçindekiler

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN

TANIMLANMASI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, KAPSAMI,

TANIMLANMASI VE HUKUKİ SORUMLULUK 621

GENEL OLARAK HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN

BAŞLAMASI VE SONLANDIRILMASI  621

BAĞIMSIZ ÇALIŞAN HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN

NİTELİĞİ, TANIMLANMASI VE HUKUKİ SORUMLULUK . 622

Vekâlet (Tedavi) Sözleşmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk 622

Tedavi Sözleşmesinin Kurulması, Unsurları ve Sona Erdirilmesi . 622

Vekâlet Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesinden Farkı. 627

Vekâlet Sözleşmesinin Eser Sözleşmesinden Farkı . 627

Vekâlet Sözleşmesinde Hekimin Yardımcı Kişilerin

Davranışlarından Kaynaklanan Sorumluluğu  628

Vekâlet Sözleşmesinde Hekimin Alt Vekâletten, İkame

Vekâletten, Başkasını Vekil Tayin Etmekten Kaynaklanan

Sorumluluğu . 630

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk. 632

Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk. 640

Haksız Fiilden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk 642

Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Tanımlanması 645

Sorumsuzluk Anlaşması. 646

ÖZEL HASTANE İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ,

TANIMLANMASI VE HUKUKİ SORUMLULUK. 647

KAMU HASTANESİ İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ VE

TANIMLANMASI . 657

TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDA GÖREVLİ YARGI YERİ VE MAHKEMELER 661

Kamu Görevlisi Olan Hekimler Açısından 661

Görevli Yargı Yeri. 661

Görevli Mahkemeler. 666

Kamu Görevlisi Hekimler Yönünden Davanın Sigortaya Karşı

Açılması Durumunda Görev Konusu. 667

Bağımsız ya da Özel Hastanede Çalışan Hekimler ile Özel Hastaneler

Açısından. 668

Görevli Yargı Yeri. 668

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri

Kapsamında Görevli Mahkemeler  670

Özel Hastaneler Açısından Görevli Mahkemeler 675

 

İçindekiler 15

ÖZEL HUKUK AÇISINDAN HEKİMİN VE HASTANENİN TAZMİNAT

SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI VE TAZMİNAT TÜRLERİ .676

HEKİMİN VE HASTANENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI677

Hukuka Aykırılık .677

Kusur678

Genel Olarak Kusurun Tanımlanması 678

Kusurun Türleri ve Derecesi 679

Zarar.683

Maddi Zarar.684

Manevi Zarar.685

Nedensellik (İlliyet) Bağı 685

TAZMİNAT TÜRLERİ.690

Maddi Tazminat .691

Manevi Tazminat695

TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA İSPAT

YÜKÜ.698

Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukta İspat Yükü.699

Haksız Fiil Sorumluluğunda İspat Yükü 701

Hekimin Kusursuz Olduğunu İspat Etme Yükümlülüğü 701

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklarda İspat

Açısından Özellik Arz Eden Durumlar.703

TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA

ZAMANAŞIMI705

Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukta Zamanaşımı706

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukta Zamanaşımı709

Haksız Fiilden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukta Zamanaşımı .709

Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukta Zamanaşımı.711

Rücu İsteminde Zamanaşımı711

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince

Zamanaşımı712

HUKUK YARGILAMASININ CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİSİ .713

ÖZEL HUKUK AÇISINDAN HEKİMİN VE HASTANENİN TAZMİNAT

SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI718

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 869

DEVLETİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI 894

GENEL OLARAK DEVLETİN SAĞLIK HİZMETLERİ NEDENİYLE

SORUMLULUĞU894

 

16 İçindekiler

DEVLETİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI . 898

Hukuka Aykırılık. 899

Hizmet Kusuru. 899

Genel Olarak Hizmet Kusuru Kavramı. 899

Sağlık Hizmetleri Açısından Hizmet Kusuru Kavramı ve Kusursuz

Sorumluluk . 901

Zarar 910

Maddi Zarar 911

Manevi Zarar 916

Dava Dilekçesinde Belirtilen Zarar Miktarının Arttırılabilmesi 919

Nedensellik (İlliyet) Bağı 923

İspat Yükü 927

İDAREYE YÖNELİK AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ KOŞULLARI . 928

İDARİ YARGIDAKİ TAZMİNAT DAVASININ CEZA YARGILAMASI İLE İLİŞKİSİ 937

RÜCU DAVALARI. 940

RÜCU DAVALARI BAKIMINDAN 7406 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN

DEĞİŞİKLİKLER 948

DEVLETİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI. 952

RÜCU DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  1076

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU VE KONUYA İLİŞKİN

BAZI SUÇ TİPLERİNİN İNCELENMESİ

 

CEZA HUKUKU AÇISINDAN TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ. 1101

KAMU GÖREVLİSİ OLAN HEKİMLER VE DİĞER SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI

AÇISINDAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İZNİ YÖNTEMİ. 1104

5237 SAYILI TCK KAPSAMINDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 1104

4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 1107

2547 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 1115

7406 SAYILI KANUN İLE SORUŞTURMA İZNİ KONUSUNDA GETİRİLEN

DÜZENLEMELER . 1119

TIBBİ MÜDAHALENİN İCRASINDAN KAYNAKLANAN BAZI SUÇ TİPLERİNİN

İNCELENMESİ  1128

KASTEN ÖLDÜRME VE KASTEN YARALAMA SUÇLARI. 1129

Kast, Kast ve Taksir İlişkisi ile Kastın Türleri . 1130

Tıbbi Müdahalenin İcrasından Kaynaklanan Kasten Öldürme ve

Kasten Yaralama Suçları. 1133

 

İçindekiler 17

KASTEN ÖLDÜRMENİN ve KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA

İŞLENMESİ SUÇLARI 1138

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçunun Unsurları .1138

Tıbbi Müdahalenin İcrasından Kaynaklanan Kasten Öldürmenin

İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu.1144

Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu.1152

TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARI .1153

Taksirin Tanımı ve Unsurları .1153

Taksirin Tanımı.1153

Taksirin Unsurları 1155

aaa. Fiilin Taksirli Hâlinin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmış Olması.1155

bbb. Failin İradi Hareketi ile Ortaya Çıkan Neticenin Fail

Tarafından İstenmemiş Olması .1155

ccc. Fiilin Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Şekilde

Gerçekleştirilmesi.1156

ddd. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Dolayısıyla Bir

Neticeye Sebebiyet Verilmesi.1162

eee. Neticenin Öngörülebilir Olması1162

fff. Taksirli Eylem ile Netice Arasında İlliyet (Nedensellik)

Bağının Bulunması1166

Taksirli Suçlarda Kusurun Belirlenmesi 1175

Taksirin Türleri1178

Basit Taksir ile Bilinçli Taksir Ayrımı.1178

Bilinçli Taksir ile Olası Kast Ayrımı .1180

Tıbbi Müdahaleler Bakımından Basit Taksir ve Bilinçli Taksir 1181

Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi 1187

Taksirle Öldürme Suçu .1189

Suçun Unsurları.1190

Taksirle Öldürme Suçunda Temel Cezanın Belirlenmesi, Suçun

Nitelikli Hâlleri ve Bilinçli Taksirle İşlenmesi1192

Taksirle Öldürme Suçunda Şikâyet ve Kamu Davasına Katılma .1195

Taksirle Öldürme Suçunda Paraya Çevirme Hükümlerinin

Uygulanabilirliği 1196

Taksirle Yaralama Suçu.1198

Suçun Unsurları.1199

Suçun Temel Hâli ile Nitelikli Hâlleri1201

Taksirle Yaralama Suçunda Şikâyet, Katılma ve Uzlaştırma .1210

Taksirle Öldürme ve Taksirle Yaralama Suçu Bakımından TCK’nın 53.

Maddesinin 6. Fıkrasındaki Güvenlik Tedbirleri .1211

 

18 İçindekiler

Taksirle Öldürme ve Taksirle Yaralama Suçunun Mağdurları

Bakımından Özellik Arz Eden Durumlar. 1213

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 1220

Suçun Faili . 1222

Suçun Mağduru . 1224

Suçun Manevi Unsuru . 1224

Maddenin Birinci Fıkrası Kapsamında İcrai Davranışla İşlenen Görevi

Kötüye Kullanma Suçu. 1225

Maddenin İkinci Fıkrası Kapsamında İhmali Davranışla İşlenen Görevi

Kötüye Kullanma Suçu. 1226

Kişilerin Mağduriyetine, Kamunun Zararına ya da Kişilere Haksız Bir

Menfaat Sağlanmasına Sebebiyet Verilmesi . 1228

Hekimler ve Diğer Sağlık Meslek Mensupları Bakımından Görevi

Kötüye Kullanma Suçu ve Bu Suçun Taksirle Öldürme ve Yaralama

Suçları ile İçtima İlişkisi 1231

ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU 1248

Yaşayan Kişilerden Rızaya Dayalı Olmaksızın Organ Alınması 1254

Ölüden Organ ve Doku Alınması 1257

TCK’nın 91. Maddesinin 3. Fıkrası Kapsamında Organ ve Doku

Ticareti Suçu 1258

Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi. 1260

Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Olan Organ veya Dokunun

Saklanması, Nakledilmesi veya Aşılanması 1262

Çıkar Karşılığında Organ veya Doku Teminine Yönelik İlan veya

Reklam Verilmesi veya Yayınlanması . 1263

TCK’nın 91. Maddesindeki Suçların Bir Tüzel Kişinin Faaliyeti

Çerçevesinde İşlenmesi . 1264

TCK’nın 91. Maddesinin 1. Fıkrasındaki Suçun İşlenmesi Sonucunda

Mağdurun Ölmesi 1264

ı. Zorunluluk Hâli  1265

Etkin Pişmanlık 1271

İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU 1273

İnsan Üzerinde Deney Suçu. 1279

İnsan Üzerinde Deneme Suçu . 1283

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU 1288

Maddenin Birinci Fıkrasında Düzenlenen Rıza Olmaksızın Çocuk

Düşürtme Suçu ve Suçun Nitelikli Hâlleri  1295

Maddenin İkinci Fıkrası Kapsamında Çocuk Düşürtme Suçu ve Suçun

Nitelikli Hâlleri. 1299

 

İçindekiler 19

Maddenin 5. Fıkrası Kapsamında Yetkisiz Kişinin Çocuk Düşürtmesi.1302

Maddenin 6. Fıkrası Kapsamında Zorunluluk Hâli1304

KISIRLAŞTIRMA .1310

HEKİM OLMAYAN KİŞİNİN HASTA TEDAVİ ETMESİ VE HEKİM ÜNVANINI

TAKINMASI SUÇU1315

DİPLOMASIZ DİŞ HEKİMLİĞİ YAPILMASI SUÇU1324

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KONUYA İLİŞKİN KARARLARI 1338

YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN KONUYA İLİŞKİN KARARLARI .1531

ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUYA İLİŞKİN KARARLARI1549

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KONUYA İLİŞKİN KARARLARI 1702

 OYAL - TÜRKİYE KARARI .1702

 MEHMET ŞENTÜRK VE BEKİR ŞENTÜRK – TÜRKİYE DAVASI 1706

 SÜLEYMAN EGE V.– TÜRKİYE KARARI 1707

 ASİYE GENÇ – TÜRKİYE KARARI .1710

 ALTUĞ VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE KARARI .1715

 ZAFER ÖZTÜRK – TÜRKİYE KARARI 1719

 AKKOYUNLU – TÜRKİYE KARARI 1725

 AYDOĞDU – TÜRKİYE KARARI 1730

 SAYAN – TÜRKİYE KARARI 1745

 ERDİNÇ KURT VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE KARARI 1754

 ERYİĞİT – TÜRKİYE KARARI 1759

 YİRDEM VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE KARARI .1764

 İBRAHİM KESKİN – TÜRKİYE KARARI .1769

 ELVAN ALKAN VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE KARARI .1773

 BİLİNMİŞ – TÜRKİYE KARARI 1777

 TÜLAY YILDIZ – TÜRKİYE KARARI .1781

 ERKAN BİROL KAYA – TÜRKİYE KARARI 1785

 KANAL – TÜRKİYE KARARI .1790

 ÖNEY – TÜRKİYE KARARI .1793

 NİHAT SOYLU – TÜRKİYE KARARI .1798

KAYNAKÇA. 1803

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.639,30   
1.639,30   
2
819,65   
1.639,30   
3
546,43   
1.639,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.639,30   
1.639,30   
2
819,65   
1.639,30   
3
546,43   
1.639,30   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.639,30   
1.639,30   
2
819,65   
1.639,30   
3
546,43   
1.639,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.639,30   
1.639,30   
2
819,65   
1.639,30   
3
546,43   
1.639,30   
Kapat