Bilişim Suçları Ahmet Gül

Doğrudan - DolaylıBilişim Suçları


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
482
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267604
Boyut
16x24
Baskı
3118,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 118 puan kazanacaksınız)
   118

Konu Başlıkları
- Bilgisayar, İnternet ve Bilişim Kavramları
- Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasına Yönelik Terminoloji
- Bilişim Suçlarının Yaygınlaşması, Amaç ve Yöntemleri
- Suçların Soruşturulmasında Yaşanan Güçlükler
- Bilişim Suçlarında Delil Toplama
- Koruma Tedbirleri – CMK 134.Madde
- Dijital Delil
- Bilişim Suçlarında Bilirkişilik
- Bilişim Sistemine Girme veya Kalma
- Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
- Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
- Yasak Cihaz veya Programlar
- 5464 sayılı Kanunun 37.Maddesinde Düzenlenen Suçlar
- Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık
- Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
- 6698–6763 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler
- 7253 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
- Konulara İlişkin En Son Yargıtay Kararları
Yazışma, İddianame, Takipsizlik ve Gerekçeli Karar Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 7
İkinci Baskıya Önsöz 11
Önsöz 13
Kısaltmalar 27
BİRİNCİ KISIM
I. GENEL OLARAK BİLİŞİM SUÇLARI 29
A. Bilgisayar, İnternet ve Bilişim Kavramları 29
1. Kısa Tarihçe 29
2. Bilgisayar ve İnternet Kavramları 32
a. Bilgisayar Nedir? 32
b. İnternet Nedir? 32
B. Türk Hukukunda Bilişim Suçu 33
1. Bilişim Suçu Alanında Yasal Düzenleme 33
2. Bilişim, Bilişim Sistemi ve Bilişim Suçu Nedir? 35
a. Bilişim 35
b. Bilişim Sistemi 35
c. Bilişim Suçu 36
II. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINA YÖNELİK TERMİNOLOJİ 36
A. Erişim (Servis) Sağlayıcı (İSS) 37
B. Erişim Sağlayıcıları Birliği 38
C. İçerik Sağlayıcı 39
D. Yer Sağlayıcı 39
E. Toplu Kullanım Sağlayıcı 42
F. IP (İnternet Protokol) 43
G. Portal 44
H. DNS (Domain Name Sistemi – Alan İsimlendirme Sistemi) 44
I. URL (Standart Kaynak Bulucu) 45
İ. Hard–Disk (Sabit Disk) 45
J. Log Kaydı 45
K. ID 46
L. Sunucu (Server–Host) 46
M. Network 46
N. Hash Değeri (Özet) 46
O. İnternet Adreslerinde Görülen Kısaltmalar 47
Ö. WWW (World Wide Web–Dünya Çapında Web) 47
P. E–posta İstemcileri 47
III. BİLİŞİM SUÇLARININ YAYGINLAŞMASI, AMAÇ VE YÖNTEMLERİ 47
A. Basında Bilişim Suçları 47
İstanbul’da “Call Center” operasyonu 25 gözaltı 47
Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın 48
Hayat Sigortası vurgununda 20 gözaltı 48
Tek kullanımlık şifre çalan virüse dikkat! 48
Facebook, aşireti birbirine düşürdü 48
Sahte avukatlı call center vurgunu 49
1. En yaygın 10 internet dolandırıcılığı 49
a. Sosyal ağ dolandırıcılığı 49
b. Bahis dolandırıcılıkları 49
c. Kriz vurguncuları 49
d. Yaşlıları korkutanlar 50
e. Büyük kazanç vaadi 50
f. İzinsiz faturalandırma 50
g. Bankadan şifrenizi sorarlarsa 50
h. Virüslü e–postalar 51
ı. Sahte aracı kuruluşlar 51
i. Oltaya gelenler 51
2. İnternette en yaygın 7 dolandırıcılık yöntemleri 51
a. Sahte Avukatlara Dikkat 51
b. ‘Faturanız Ödendi’ Yazısına Güvenmeyin 52
c. Şüpheli E–Postalara Dikkat 52
d. Sahte İş İlanlarına Dikkat 52
e. Ödül Kazanmadınız 52
f. Facebook’taki Arkadaşlarınıza Dikkat 52
g. Dolandırıcı Sitelere Dikkat Edin 53
Dolandırıcıların yeni yöntemi! Sosyal medyada böyle paylaşımlara dikkat! 53
Dolandırıcıların yeni yöntemi eskort siteleri 54
Dolandırıcıların yeni yöntemi şaşırttı! 10 bin dolar istiyorlar 54
Dolandırıcıların yeni yöntemi bu! 55
B. Bilişim Suçlarının Yaygınlaşması 56
C. İnternet Üzerinden Suç İşleme Yöntemleri 57
1. Truva Atı (Trojen Horse) 57
2. Solucanlar 58
3. Virüsler 58
4. Tavşanlar (Rabbits) 58
5. Casus Yazılımlar (Spyware) 58
6. Phising–spam 59
7. Mantık Bombası 59
8. İnternetten Satış 59
9. Ransomware (Fidye Yazılımı) 59
IV. SUÇLARIN SORUŞTURULMASINDA YAŞANAN GÜÇLÜKLER 60
A. Bankacılık Sisteminin İşleyişinden Kaynaklanan Sorunlar 60
B. Toplu İnternet Kullanım Alanları (Özellikle İnternet Kafeler) 62
C. Başkası Adına Telefon Numarası Kullanma – Sahte Hatlar 62
D. Call Center (Çağrı Merkezleri) 63
E. İnternetten Satış Siteleri 63
F. Kargo Şirketleri 63
G. Yeterli Bilgi ve Tecrübe Sahibi Adli Makamlar–Adli Bilişim Uzmanları 63
H. Kolluk Görevlileri Arası İş Birliği 63
I. Bilişim Suçlarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemeler Arası Yetki Sorunu 64
İ. Soruşturma Sürecinde Delil Toplama İşlemleri 64
J. Bilgi Verme Yükümlülüğünü İhlal (Yargıtay Yorumu) 66
K. Facebook, Twitter, Instagram, Google gibi Şirketlere Ait Siteler Üzerinden Suç İşlenmesi (Delil Elde Edilememesi) 67
L. Bilişim Suçları Alanında Uluslararası İş Birliği 68
M. Bilişim Suçu Faillerinin Yurt Dışında Bulunması 70
V. İSPAT SORUNU 72
A. Bilişim Suçlarında Delil Toplama 72
1. Delil Serbestisi 72
2. Koruma Tedbirleri–Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerde Arama ve El Koyma 74
3. Dijital (Elektronik) Delil 80
a. Dijital (Elektronik) Delil Nedir? 80
b. Delil Değeri 82
c. Yargıtay Uygulamasında Dijital Delil 84
B. Bilişim Suçlarında Bilirkişilik 86
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 87
İKİNCİ KISIM
TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN
DOĞRUDAN BİLİŞİM SUÇLARI
Birinci Bölüm
BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK GİRME VEYA KALMA
I. GENEL AÇIKLAMALAR 90
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA KALMA SUÇU 92
A. Korunan Hukuki Yarar 92
B. Suçun Maddi Unsurları 92
1. Suçun Konusu 92
2. Fail ve Mağdur 94
3. Fiil (Eylem) 96
a. 07.04.2016 Tarihi Öncesi Eylemler 96
b. 07.04.2016 Tarihi ve Sonrası Eylemler 97
c. Sisteme Girme veya Kalma 97
d. Tehlike Suçu 100
e. Başkası Adına Sahte E–posta ya da Sosyal Paylaşım Sitesi Hesabı Açılması 100
f. Başkasının E–posta Adresine Mail Gönderilmesi 101
g. Hukuka Aykırı Olarak Girilen Sistemde Hangi Süreyle Kalınmalı ? 101
h. İnternet Kafe (İş yeri Sahibi) Abonelerinin Cezalandırılması Mümkün Mü? 102
ı. Sistemin Aidiyeti 104
C. Suçun Manevi Unsuru 104
D. Hukuka Aykırılık 105
III. CEZADA İNDİRİM GEREKTİREN (NİTELİKLİ) HAL 107
IV. CEZANIN AĞIRLAŞTIRICI (NİTELİKLİ) HALİ 108
V. BİLİŞİM SİSTEMİNİN KENDİ İÇİNDE VEYA BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN VERİ NAKİLLERİNİ, SİSTEME GİRMEKSİZİN TEKNİK ARAÇLARLA HUKUKA AYKIRI OLARAK İZLEME 109
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 111
A. Teşebbüs 111
B. İştirak 112
C. İçtima–Geçit Suçu 112
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI 114
A. Suçların Yaptırımı 114
B. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 115
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 117
D. Soruşturma Aşaması 117
1. Suçların İhbar ve Şikayeti 117
2. Soruşturma İşlemleri 119
a. Müştekinin Kontrolünde Olan Sisteme Girme İddiası 120
b. Müştekinin Kontrolü Dışındaki Sisteme Yetkisiz Erişim 121
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 122
İkinci Bölüm
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA,
VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME
I. GENEL AÇIKLAMALAR 130
II. BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA, SİSTEMDEKİ VERİLERİ BOZMA, YOK ETME, DEĞİŞTİRME VEYA ERİŞİLMEZ KILMA, SİSTEME VERİ YERLEŞTİRME, VAR OLAN VERİLERİ BAŞKA YERE GÖNDERME SUÇLARI 131
A. Korunan Hukuki Yarar 131
B. Suçun Maddi Unsurları 132
1. Suçun Konusu 132
2. Fail ve Mağdur 132
3. Fiil (Eylem) 132
a. Birinci Fıkra–Sistemin İşleyişine Müdahale (Bilişim Sisteminin İşleyişini Engellemek veya Bozmak) 132
b. İkinci Fıkra–Sistemin İçeriğine Müdahale 135
aa. Başkasına Ait E–posta Hesabının Şifresini Ele Geçirmek, Erişilmez Kılmak 136
bb. Başkasinin Facebook, Twitter, Instagram gibi Sosyal Paylaşım Sitesi Hesabına Girmek, Şifreyi Değiştirmek 137
cc. Başkasına Ait Sisteme İzinsiz Girerek Verileri Alip Kullanmak 137
dd. Eczacının SGK Tarafından Verilen Online Şifresini Kullanması 138
ee. Öğrenim Görülen Okulun Sistemine İzinsiz Girmek 139
ff. ÖSYM Sitesine İzinsiz Girmek, Başvuru Belgelerinde Değişiklik Yapmak 139
gg. TCK 243/1 ve 244/1–2. maddeleri Arası Geçit Suçu? 140
C. Suçun Manevi Unsuru 141
D. Hukuka Aykırılık 141
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 141
1. Teşebbüs 141
2. İştirak 141
3. İçtima 141
III. SUÇUN AĞIRLAŞTIRICI NEDENİ 142
IV. BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA 143
A. Korunan Hukuki Yarar 143
B. Suçun Maddi Unsurları 144
1. Suçun Konusu 144
2. Fail ve Mağdur 144
3. Fiil (Eylem) 144
a. Haksız Çıkar – TCK 142/2–e, 244/4. madde Tartışması – Yargıtay Yorumu 150
b. İnternet Oyun Karakteri 152
C. Suçun Manevi Unsuru 156
D. Hukuka Aykırılık 156
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 156
1. Teşebbüs 156
2. İştirak 158
3. İçtima 158
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI 158
A. Suçların Yaptırımı 158
B. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 159
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 160
D. Soruşturma Aşaması 160
1. Suçların İhbar ve Şikayeti 160
2. Soruşturma İşlemleri 161
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 163
Üçüncü Bölüm
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 177
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 178
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 179
A. Suçun Konusu 179
B. Fail ve Mağdur 182
C. Fiil (Eylem) 189
1. TCK 245/1. Madde (Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının Her Ne Suretle Olursa Olsun Ele Geçirilip Rıza Dışı Kullanılması) 189
a. Suçun İşleniş Şekilleri 195
aa. Kartın Fiziki Olarak Kullanılması 195
bb. Kredi Kartı Bilgilerinin Kullanılması 217
b. Şahsi Cezasızlık Halleri 227
aa. Sadece Birinci Fıkrada Düzenlenen Suça Özgü Olmak Üzere 227
bb. Fail ve Kart Sahibinin Aynı Konutta Birlikte Yaşayıp Yaşamadığı 229
cc. Suçun İştirak Halinde İşlenmesi 229
dd. Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Diğer Eş Yönünden Şahsi Cezasızlık Hükümleri 230
c. Etkin Pişmanlık 231
aa. Suçun Tamamlanması 231
bb. Bizzat Pişmanlık 233
cc. Mağdura Zararı Elden Verme, Zarara Karşılık Senet Verme 235
dd. İade İmkanı 236
ee. Kısmi İade 237
ff. TCK’nın 245/1. madde ve Fıkrasına Özgü Olarak 237
d. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 238
aa. Teşebbüs 238
bb. İştirak 239
cc. İçtima 239
e. Diğer Suçlarla Karşılaştırılması 242
aa. TCK 155/1. Madde ile Karşılaştırma 242
bb. Dolandırıcılık Suçu ile Karşılaştırma 244
cc. TCK’nın 158/1–(L) Bendi ile Karşılaştırma 245
dd. TCK’nın 142/2–(e) Bendi ile Karşılaştırma 247
ee. TCK’nın 135–136. Maddeleri ile Karşılaştırma 248
2. TCK 245/2. madde (Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretilmesi, Satılması, Devredilmesi, Satın Alınması veya Kabul Edilmesi) 249
a. Suçun İşleniş Şekilleri 250
aa. Sahte Kart Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak, Kabul Etmek 251
bb. Sahte Kartın, Gerçeğe Aykırı Belgelerle ve Beyanlarla Başvurulup Başkası Adına Hesaplarla İlişkilendirilerek Üretilmesi 253
cc. 5464 Sayılı Kanun’un 37. maddesi (TCK’nın 245/1 ve 245/2.madde ve Fıkrasında Düzenlenen Suç İlişkisi) 253
b. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 264
aa. Teşebbüs 264
bb. İştirak 265
cc. İçtima 265
3. TCK 245/3. Madde (Sahte Üretilen Kartın Kullanılması–Yarar Sağlama) 266
a. Suçun İşleniş Şekilleri 266
b. TCK 245/2 ve 245/3. madde İlişkisi (Geçitli Suç Tartışması) 269
c. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 280
aa. Teşebbüs 280
bb. İştirak 281
cc. İçtima 281
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 282
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI 283
A. Suçların Yaptırımı 283
B. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 284
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 290
D. Soruşturma Aşaması 295
TCK’nın 245/1. maddesine İlişkin Yargıtay Kararları 304
TCK 245/2–3. maddelerine İlişkin Yargıtay Kararları 328
Dördüncü Bölüm
YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR
I. GENEL AÇIKLAMALAR 346
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 347
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 347
A. Suçun Konusu 347
B. Fail ve Mağdur 347
C. Fiil (Eylem) 348
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 349
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 350
A. Teşebbüs 350
B. İştirak 350
C. İçtima 350
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI 351
A. Suçun Yaptırımı 351
B. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 351
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 351
D. Soruşturma Aşaması 352
Konuya İlişkin Yargıtay Kararı 352
Beşinci Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRİ
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması – Madde 246 353
ÜÇÜNCÜ KISIM
DOLAYLI BİLİŞİM SUÇLARI
Birinci Bölüm
BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK (TCK md.142/2(e) bendi)
I. GENEL AÇIKLAMALAR 357
II. SUÇUN NİTELİĞİ 358
III. DİĞER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE YARGITAY UYGULAMASI 359
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 362
V. ARTIRIM – İNDİRİM NEDENLERİ 363
VI. ŞAHSİ CEZASIZLIK – ETKİN PİŞMANLIK 364
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI 364
A. Suçun Yaptırımı 364
B. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 365
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 365
D. Soruşturma Aşaması 365
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 367
İkinci Bölüm
BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI
SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK Madde 158/1.f)
I. GENEL AÇIKLAMALAR 375
II. SUÇUN NİTELİĞİ 375
A. Hareketlerin Gerçek Bir Kişiye Yöneltilmesi, Onun Kandırılması Suretiyle Çıkar Sağlanması 376
B. Başkasına Ait Kredi Kartı Bilgilerinin Temin Edilmesi ve Kullanılması 379
C. Fail ve Mağdur İnternet Ortamında Görüşüp Anlaşmaya Vardıktan Sonra, Bir Araya Gelip Yüz Yüze Konuşmaları Durumunda Suçun Niteliği 380
D. Hukuki Anlaşmazlıklarda da Dolandırıcılık İddiasında Bulunulması 381
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 382
IV. ŞAHSİ CEZASIZLIK – ETKİN PİŞMANLIK 384
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASI 385
A. Suçun Yaptırımı 385
B. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 385
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 385
D. Soruşturma Aşaması 386
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 388
DÖRDÜNCÜ KISIM
I. YAZIŞMA ÖRNEKLERİ 399
II. KARAR ÖRNEKLERİ 417
A. İddianame Örnekleri 417
B. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlar 433
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 439
III. EKLER 455
Yararlanılan Kaynaklar 479
Kavramlar Dizini 481

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
   
   
Kapat