Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulü Ahmet Kezer

30 Soru ve YanıttaSeri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulü


Basım Tarihi
2019-12
Sayfa Sayısı
128
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009085
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1 

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT YARGILAMA USULÜNE
KISA BİR GİRİŞ 15
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT YARGILAMA USULÜ
YASA GENEL GEREKÇESİ 17
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT YARGILAMA USULÜ
YASA METİN GEREKÇESİ 23
30 SORU VE YANITTA SERİ MUHAKEME USULÜ 37
Soru 1 Seri muhakeme usulü nedir? 37
Soru 2 Seri muhakeme usulü hangi aşamada olur? 38
Soru 3 Hangi suçlarda seri muhakeme usulü uygulanır mı? 39
Soru 4 Savcılığın şüpheliyi seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirmesi gerekir mi? 41
Soru 5 Seri muhakeme usulünde müdafi zorunlu mu? 42
Soru 6 Şüpheliye seri muhakeme usulünü kim teklif eder? 43
Soru 7 KYOK / takipsizlik verilecek yerde seri muhakeme
usulü uygulanabilir mi? 44
Soru 8 Kamu davasının açılmasının ertelenmesi şartları oluştuğunda öncelik KDAEKda mı yoksa seri
muhakeme usulün de mi olur? 46

Soru 9 Ceza miktarının tespitinde savcılık ile şüpheli ve
müdafi arasında pazarlık mı yapılacak mı? 47
Soru 10 Şüpheliye hapis cezası dışında APC, ERTELEME ve
HAGB da verilebilecek mi? 48
Soru 11 Şüpheliye güvenlik tedbirleri de uygulanacak mı?. 49
Soru 12 Seri yargılama usulünde iddianame düzenlenecek mi? 50
Soru 13 Savcılık ile şüpheli arasındaki anlaşmayı mahkeme
her durumda onaylayacak mı? 52
Soru 14 Talep yazısında neler yer alacak? 53
Soru 15 Seri yargılama usulünde mahkeme aşamasında da
zorunlu müdafi olacak mı? 55
Soru 16 Seri yargılama usulünde mahkeme duruşma açacak mı? 56
Soru 17 Seri yargılama usulünde mahkemenin savcılık
talebini ret etme hak ve yetkisi var mı? 57
Soru 18 Seri muhakeme usulü tamamlanamaz ise ne olur? 59
Soru 19 Seri muhakeme usulü tamamlanmadığında, şüphelinin savcılık ile yaptığı anlaşma mahkemede
aleyhine delil olur mu? 60
Soru 20 İştirak halinde işlenen suçlarda seri yargılama usulü
nasıl olur? 61
Soru 21 SSÇ ler, akıl hastaları, sağır ve dilsiz şüpheliler
hakkında da seri yargılama usulü uygulanır mı? 62
Soru 22 Mahkemece yapılacak duruşmaya mağdurlar, tanıklar davet edilecek mi? Mağdur vekili davet
edilecek mi? 62
Soru 23 Şüpheli yurt dışında ise ya da kendisine ulaşılamaz
ise seri yargılama olacak mı? 64
Soru 24 Seri muhakeme usulünde verilen karara yargı yolu ne olacaktır? 65
Soru 25 Seri yargılama usulüne ne zaman geçilecektir? 66
Soru 26 Kovuşturma aşamasında olan dosyalarda da seri
yargılama usulü uygulanabilir mi? 67

Soru 27 Seri yargılama usulü uygulanması savcılığın
takdirinde mi? 68
Soru 28 Seri yargılama usulünde zorunlu müdafi ücretini kim ödeyecek? 69
Soru 29 Seri yargılama usulünde mahkemece verilen karar
mağdura tebliğ edilecek mi? 69
Soru 30 Seri muhakeme usulünde verilen ilamlar adli sicile
işlenir mi? 70
Soru 31 Tekerrüre esas ilamı olan şüpheli hakkında da seri muhakeme usulü uygulanabilir mi? 70
30 SORU VE YANITTA BASİT YARGILAMA USULÜ 73
Soru 1 Basit yargılama usulü (BSU) hangi evrede uygulanır? 73
Soru 2 Hangi suçlarda BYU uygulanır? 74
Soru 3 BYU uygulanması hakimin takdirinde midir? 80
Soru 4 Mahkeme BYU uygulanmasına karar verdiğinde ne
yapar? 81
Soru 5 Mahkeme BYU duruşma açmak zorunda mıdır? 82
Soru 6 Mahkeme BYU ne gibi kararlar verebilir? 84
Soru 7 Mahkeme BYU de sanığa HAPİS, APC, HAGB,
ERTELEME, SEÇENEK YAPTIRIMI kararı verebilir mi? 85
Soru 8 BYU sonucunda verilecek karar hangi yargı yoluna
tabidir? 86
Soru 9 BYU de mahkemenin verdiği karara itiraz süresi kaç
gündür? 87
Soru 10 Mahkeme BYU den geri dönebilir mi? 88
Soru 11 Hangi sanıklar ve suçlar yönünde basit yargılama
usulü uygulanmaz? 89
Soru 12 BYU kapsamına giren ve girmeyen suçlar birlikte
işlenirse BYU uygulanabilir mi? 90
Soru 13 İştirak halinde işlenen suçlardan sanıklardan biri hakkında BYU uygulanmaması halinde geri kalan
sanıklar hakkında BYU uygulanabilir mi? 91

Soru 14 Birden çok sanıklı dosyada BYU ve normal
kovuşturma usulü bir arada uygulanır mı? 91
Soru 15 BYU itiraz edildiğinde, hükmü veren mahkeme ne
yapar? 92
Soru 16 BYU den normal kovuşturma evresine geçildiğinde mahkeme eski hükmü ile bağlı mıdır?. 93
Soru 17 BYU de mahkumiyet halinde sanığa ne oranda
indirimli ceza verilir? 94
Soru 18 BYU sirayet var mıdır? 95
Soru 19 BYU itiraz üzerine duruşma açılarak normal kovuşturma evresine geçilerek verilen kararlara karşı
yargı yolu ne olur? 97
Soru 20 BYU itirazın süresinde yapılmaması ya da itiraz hakkı olmayan kişinin itirazı yapması halinde mahkeme ne
şekilde hareket eder? 98
Soru 21 BYU de sanığın itiraz öncesi ve/veya itiraz sonrasında dinlenmesi zorunlu mu? 100
Soru 22 BYU ne mahkemenin verdiği karara itiraz eden taraf,
bu itirazından dönebilir mi? 101
Soru 23 Mahkemece BYU tabi tutulan bir dosyada, tarafların itirazları olmamasına rağmen, mahkeme re sen BYU
den rücu edebilir mi? 102
Soru 24 Basit yargılama usulüne ne zaman geçilecektir? 103
Soru 25 Kovuşturma aşamasında olan dosyalarda da basit
yargılama usulü uygulanabilir mi? 104
Soru 26 BYU hangi mahkemelerde uygulanır? 105
Soru 27 BYU de zorunlu müdafilik sistemi var mıdır? 106
Soru 28 Hazırlık aşamasında SMU uygulanan bir dosyada kovuşturma aşamasında BYU uygulanabilir mi? 106
Soru 29 BYU uygulanacak dosyalarda sanığın adli sicil kaydı
bir önem arz eder mi? 107
Soru 30 BYU uygulanarak mahkumiyet verilen ilamlar HAGB
ihlalinde dikkate alınır mı? 107

SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT YARGILAMA USULÜ ARASINDAKİ FARKLI NOKTALAR 109
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT YARGILAMA USULÜ ARASINDAKİ BENZER NOKTALAR 113
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT YARGILAMA USULÜNDE YASAL ESİKLİKLİKLER 115
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT YARGILAMA USULÜ
YASAL METİN 117
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE BASİT MUHAKEME USULÜNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 125

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat