Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Ahmet M. Kılıçoğlu

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
156
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786254442391
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM / SORULAR ve CEVAPLARI

- Belirli Vadeli Ticarî Satışlarda Satıcının Temerrüdü-         

- Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Şekil-      

- Belirli Vadeli Ticarî Satımla Alelâde Satımda Satıcının  Temerrüdü Bakımından Farklar-

- Taksitle Satış- Kefalet-        

- Alıcının Temerrüdü-Satıcının Sözleşmeden Dönmesi-       

- Belirli Vadeli Ticari Satımda Satıcının Temerrüdü-

Belirli Süreli Ticari Satım-Satıcının Temerrüdü  Temerrüde
Korona Virüs Etkisi-Banka Teminat Mektubu          

- Taşınmaz Satışında Miktar Eksikliği-          

- Satış için Bırakma Sözleşmesi-        

- Alıcının Bildiği Ayıplar-        

- Satıcının Zapta Karşı Garanti Sorumluluğu-

- Taşınmaz Satışında Ayıp-    

- Örnek Daire Satışında Ayıptan Sorumluluk-           

- Bağışlama Sözü Verme-Elden Bağış -Ayıba Karşı Sorumluluk-       

- Taşınır Satışı-Satılanın Ayıplı Olması-         

- Alıcının Teslim Almada Temerrüdü-           

- Bağışlama Sözünü Geri Alma – Bağışlamadan Dönme-     

- Yazılı Tahliye Taahhüdü- Satımın Kirayı Bozması Kuralı- - Kiracının Üzerinde Kayıtlı İşyerinin Bulunması-         

- Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi- Yenileme-Tahliye-        

- Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Sözleşmede Tahliye Taahhüdü-       

- Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Süre Sonunda Yıldan Yıla Yenilenme-         

- Kira Sözleşmesi – Satın Alanın Kira Sözleşmesini Feshetmesi-      

-Kira Sözleşmesinin Eşin Rızası Olmadan Feshedilmesi-      

- Sözlü Kira Sözleşmesi-Üç Aydan Fazla Miktarda  Güvence
Parası Alınması-Sözleşmenin Süreden Önce Feshi- 

- Kira Bedelinde İfa Zamanı- 

- Korona Virüs Salgını Nedeniyle İfa İmkansızlığı-  Ödemezlik Def’i-Süre Uzatımı İçin Uyarlama Talebi-  

- Süreli Kullanım Ödüncü-Ödünç Konusuna Gereksinimin Doğması-          

- Kira Bedelinin Arttırılması- 

- Kira Bedelinin Ödenme Zamanı-    

- Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hal (Mühim Sebepler) Dolayısıyla Feshi-    

- Gereksinim Nedeniyle Tahliye-      

- Kira Bedelinin Arttırılması- 

- Feshi İhbar Süre ve Dönemleri-      

- Ölüm Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi – Eser Sözleşmesinde
Götürü Ücretin Arttırılması- Kefalet Sözleşmesinde Kefilin
 Def’ileri - Satımda Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül) - 

- Kira Bedelinde Artış-

- Kiracının Sözleşmeyi Süresinden Önce Feshetmesi-          

- Kira, Satış-   

- Öngörememe Kuramının (Clausula Rebus  Sic Stantibus Kuralının) Uygulandığı Haller- 

- İşçi Ücretlerinin Haczi-        

- İşyerini Devredenin İşçi Alacaklarından Sorumluluğu-      

- Televizyon Dizisi Yapma Sözleşmesi-İş sahibinin
Sözleşmeden Dönmesi-         

- Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu-   

- Deprem Sonucu Yıkılan Bina Nedeniyle  Yüklenicinin Sorumluluk Zamanaşımı- 

- Yüklenicinin Temerrüdü-İşsahibinin Sözleşmeden Dönmesi-       

- Borçlunun Temerrüdü-Alacaklının Susması-Yeniden Temerrüt-   

- Yüklenicinin Verdiği Araç ve Gereçlerin Yetersizliği Nedeniyle  Yaratılmasının Gecikmesi-        

- Eser Sözleşmesinde Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül) -         

- Eser Sözleşmelerinde Zamanaşımı-

- Vekalet Sözleşmesi – Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme-        

- Yatırım Danışmanlık Sözleşmesi-    

- Avukatla Vekalet Sözleşmesi-Ücret-Avukatın İstifası-       

Vekalet Sayılan Sözleşme-Simsarlık Sözleşmesi       

- Süreli Vekalet (Avukatlık) Sözleşmesinin Feshi-     

- Kefalet Sözleşmesi- 

- Birlikte Kefalet- (Gerçek Olmayan Anlamda Birlikte Kefalet) -      

- Birlikte Kefalet- (Gerçek Anlamda Birlikte Kefalet) -         

- Birlikte Kefalet-       

- Kefaletin Sona Ermesi-        

- Kefalet Sözleşmesinin Geçerliliği-Süresi-Kira Sözleşmesine
Aykırılıktan Kefilin Sorumluluğu-      

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi-           

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Muvazaa ve Tenkis-        

- Adi Ortaklık-Sona Ermesi-Tasfiyesi-

- Adi Ortaklık Sözleşmesi-Sözleşmenin Feshi-          

İKİNCİ KISIM / SINAV SORULARI

ÜÇÜNCÜ KISIM / SORULAR

- Satıcının Teslimde Temerrüdü-      

- Satıcının Teslimde Temerrüdü-      

- Satıcının Teslimde Temerrüdü-      

- Satıcının Teslimde Temerrüdü-      

- Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının İkame Alımı-

- Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Zararları-    

- Zapta Karşı Garanti (Tekeffül) Sorumluluğu-         

- Zapta Karşı Garanti Sorumluluğu-  

- Satın Alınan Taşınmazda Kira Şerhinin Bulunması-

- Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)-       

- Satıcının Ayıba Karşı Garanti Sorumluluğu-

Satılanda Ayıp veya Zapt Nedeniyle Sorumluluk      

- Satış Sözleşmesinin Geçerliliği-      

- Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi-          

- Önalım (Şuf’a) Hakkı-          

- Önalım (Şuf’a) Hakkı-          

- Önalım Sözleşmesi- 

- Tüketim Ödüncü Yerine Satış-        

- Taşınır Satışı-Satış Konusunun Çalınması (Hasarın Geçişi) -          

- Satış Sözleşmesinde Hasarın İntikali-         

- Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi-Sözleşmenin Feshi-         

- Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi-Kiralananın Satılması- 

- Kiracının Ölümü-Gereksinim Nedeniyle Tahliye-   

- Kira sözleşmesine Aykırılık-

- Süre sonunda kira sözleşmesinin feshi-     

- Yıldan yıla yenilenen kira sözleşmesinin feshi -     

- Eser Sözleşmesinde Götürü Ücret- Ücretin Arttırılması-   

- Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcu-       

- Eser Sipariş Edenin Ölümü- 

- Eser Sözleşmesinden Zararın Tamamen Ödenmesi Suretiyle Dönme-          

- Yayım Sözleşmesi-   

- Kredi Sözleşmesi – Kefalet- 

- Matbu Motorlu Araç Satış Sözleşmesi- Satım Sözleşmesinde Temerrüt -

DÖRDÜNCÜ KISIM / KARAR TAHLİLİ

- Satış Sözleşmesi- Bozma (Fesih) Hakkı-  

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat