Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Ahmet M. Kılıçoğlu

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
274
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050611991
Boyut
16x24
Baskı
1İçindekiler

•BİRİNCİ KISIM•

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ-KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

İyi niyet (Taşınır Bir Malın Mülkiyetinin İyi niyetle Kazanılması)
Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
Hukuksal İşlem Ehliyeti
Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Dürüstlük Kurallarına Aykırılığı
Dernek Üyeliğinden İhraç
Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) - Hukuksal İşlem ve Haksız Fiil Ehliyeti
Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuksal İşlem Ehliyeti -
Hukuksal İşlem Ehliyeti
Haksız Fiil Ehliyeti
Soybağı (Nesep)-
Kişilik Haklarının Basın Yoluyla Saldırılara Karşı Korunması -
Kişilik Haklarının Basın Yoluyla Saldırılara Karşı Korunması -
Kişilik Hakkının İhlali-Kamu Yararı Hukuka Uygunluk Nedeni
Gaiplik
Dernek Üyesi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Olabilir mi?
Vakıf Kurulma Şekilleri

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK SORULAR

•İKİNCİ KISIM•

AİLE HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

Nişanın Bozulması
Aile Konutu Üzerinde Tasarruf İşlemi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
Zina-Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma
Nişanlanma-Evlilik Dışı Çocuk
Terk Nedeniyle Boşanma
İsteğe Dayanan Kısıtlama
Boşanma Davacısında Davacının Akıl Zayıflığı
Evlilik Dışı Çocuk
Kısıtlanan Kişinin Yaptığı İşlemin İptali
Edinilmiş Mallar ve Rejimin Tasfiyesi
Evlilik Dışı Çocuklar
Velayet Verilen Ananın Ölümünde Çocuğa Vasi Atanması
Evlat Edinme
Nişanın Bozulması-Aile Konutunda Tasarrufun Diğer Eşin Rızası
Edinilmiş Mallar
Çocuk Adına Velinin İşlemleri-Kayyım Atanması
Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Pek Kötü Davranış
Nedeniyle Boşanma -Kiralık Anne-Evlat Edinme-
Hapis Nedeniyle Kısıtlama
Edinilmiş Mallar –Zina-Terk
Edinilmiş Mallar-Haysiyetsiz Hayat Sürme
Zina Nedeniyle Boşanma-Aile Konutu Üzerine İpotek
Eşlerin Paylı Mülkiyeti –Edinilmiş Mallar
Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma –Katkı-Katılma Alacağı
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi -
Test Sınavı

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK PROBLEMLER

Gaiplik
Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali
Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali
Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali
Nişanın Bozulması Halinde Hediyelerin
Nişanın Bozulması-Hediyelerin Geri Verilmesi – Tazminat Davası
Terk veya Zina Nedenleriyle Boşanma
Yerleşim Yeri-Taşınırın Mülkiyetinin Kazanılması-
Hukuksal İşlem Ehliyeti
Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma-Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali 128
Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Kısıtlama Basın Yoluyla Kişilik
Hakkının İhlali
Akıl Hastalığı Nedeniyle Kısıtlama Kişilik Hakkının İhlali
Adın Korunması-Özel Yaşamın Roman Haline Getirilmesi
Soybağı- Soybağının Hakim Hükmüyle Düzeltilmesi
Zina Nedeniyle Boşanma
Nişanlanma Ehliyeti-Evlilik Dışı Çocuk- Evlenmenin Yanılma
Nedeniyle İptali
Sahibinin Rızası İle Taşınırda Zilyetlik-Kısıtlı Kişinin Evlenmesi-
Evliliğin Yanılma Nedeniyle İptali- Kısıtlının Malını Bağışlaması
Yerleşim Yeri Yasal Temsilcinin İzni Olmadan Evlenme-
Evlilik Dışı Çocuk

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MAHKEME KARARLARI VE KARAR İNCELENMESİ

Evlâtlık Sözleşmesinin İptali -
Evlilik Kaydının İptali ve Terkini
Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlâlinde Mahkeme
Kararının Yayımı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / BİLİRKİŞİ RAPORLARI

Davacı vekili 9.8.1990 tarihli dilekçesinde özetle:
I. Görev
BEŞİNCİ BÖLÜM / ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 1953/8E. 1953/7 K.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/8-231 E., 2010/255 K.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2009/873 E., 2009/2621 K.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-432 E., 2008/444 K.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2009/2061 E., 2009/3690 K.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2009/3513 E., 2010/238 K.
Şirkette Oy Kullanma Hakkının Diğer Eşin Rızasına Bağlanması
(Katılma Alacağında Zamanaşımı)

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat