Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı:2 Prof. Dr. D

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı:2 Prof. Dr. Doğan Soyaslan Armağanı


Basım Tarihi
2013-12
Sayfa Sayısı
995
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
1306383913128
Boyut
17x25 cm
Baskı
1
Dili
Türkçe114,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 114 puan kazanacaksınız)
   114

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, on yılını henüz doldurmuş olan, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne büyük emeği geçen hocalarımızdandır. Fakültemizin ilk yıllarından, yeterli öğretim üyesinin bulunmaması sebebiyle Fakültemizde ceza hukuku derslerini yürütmüştür. Saygıdeğer Hocam, kendi deyimiyle “Devlete olan vefa borcunu ödemek için” ilerleyen yaşına rağmen, büyük bir fedakârlık göstererek çoğunlukla hafta sonları, yaz-kış demeden Ankara’dan gelerek derslerini vermiştir. Bu fedakârlığı, Fakültemize ve öğrencilerimize yaptığı katkılar, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz nezdinde Hocamızın ayrıcalıklı ve saygın bir yer edinmesini sağlamış, bu Armağan’ı çıkarmaya bizi sevketmiştir.

Değerli Hocamı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenciliğim yıllarında tanıdım ve kendisinin öğrencisi olma şerefine nail oldum. Kendisi, mütevazı bir “Anadolu insanı” ve beyefendi kişiliği, engin bilgisi ve kendine has üslubu ile benim ve o dönemde öğrencisi olan birçok arkadaşımızın üzerinde derin izler bırakmıştır. Bilgisini paylaşmadaki cömertliği, iletişim kurmadaki samimiyeti, mütevazı duruşu, bize, akademisyenliğin bilimsel çalışmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda “Hoca” olacaksa bilim adamının başka vasıflar da taşıması gerektiğini öğretmiştir.

Saygıdeğer Hocam, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında ülkemizin yetiştirdiği büyük bir bilim adamlarından birisidir. Sadece ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında değil, aynı zamanda infaz hukuku ve kriminoloji alanında da çok değerli eserler vermiş ve akademik üretkenlik anlamında, her daim genç kalabilmiştir. Yazdığı eserler ve yetiştirdiği öğrencileriyle şimdiden “gök kubbede hoş bir sada” bırakmıştır. Kıymetli Hocam, halen kendine has cana yakın ve samimi üslubuyla akademisyenliğe devam etmekte ve engin bilgi ve tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmaktadır.

Saygıdeğer Hocamızın, saygın kişiliğini, Türk Hukukuna yaptığı önemli katkıları, Fakültemiz için katlandığı büyük fedakârlıklar nazara alarak, O’na vefamızın ve şükranlarımızın bir ifadesi olmak üzere hazırlanan bu Armağan’a katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Bu Armağan, Değerli Hocamızın hukuk camiasında ve bilhassa ceza huku-ku camiasında tanınmışlığının ve saygınlığının bir nişanesidir. Öğrencileri, dostları ve sevenleri tarafından kaleme alınan ve bu yönüyle “Arz-ı Şükran” olan bu Armağan’ı kendilerine takdim etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayım.

Gerek akademisyen kişiliğiyle ve duruşuyla ve gerekse bilgi birikimiyle, kendisinden çok şeyler öğrendiğimiz ve öğrenmeye devam ettiğimiz Sayın Hocama sağlık ve mutluluk içinde uzun ömürler diliyorum. Prof. Dr. Murat DOĞAN, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (Sunuş'tan)

Konu Başlıkları:
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN: 1965–1969 Hukuk Kuşağından Sevgili Kardeşim ve Meslektaşım
Prof. Dr. Doğan Soyaslan
Gülen SOYASLAN: En Yakın Arkadaşım, Dostum, Hocam ve Babacığım
Gülen SOYASLAN: Toplumda Aydınların Önemi ve Evrim–Devrim İkilemi Üzerine
Prof. Dr. Füsun SOKULLU–AKINCI: Mağdur Tipolojisi Bağlamında Yaşlı İstismarı Mağdurları
Prof. Dr. Mustafa AVCI: Osmanlı Hukukunda Suça Teşebbüs
Prof. Dr. Nur CENTEL: Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde 6284 Sayılı Yasa’nın Rolü
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ: Nelum Crımen Sıne Lege ve Temel Özgürlükler
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ: Türk Hukuku’nda Terörle Mücadelenin Hukuki Boyutu
Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ – Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL: Âdil Yargılanma ve İtibar Hakkına Ulaşım Açısından Bireyin Aftan Yararlanmayı Reddetme Hakkı
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN: Kanun Yoluna Başvurma Hakkı Bağlamında Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar (Ceza Muhakemesinde Kesinlik Sorunu)
Hamide ZAFER: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukumuzdaki Yeri
Doç. Dr. Berrin AKBULUT: Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması
Doç. Dr. Çetin ARSLAN – Dr. İhsan BAŞTÜRK: Belgede Sahtecilik Suçunun Konusu Olarak Elektronik Ortamdaki Veriler
Doç. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT: Cebir Suçu (TCK m.108)
Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA: Kumar Kabahati (Kabahatler K. m.34)
Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA: Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnamelerin Kaynak Değeri ve Kaynakların Sübjektif Yorumu
Mustafa ÖZEN: 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda; Netice, Kusur ve Ölçülülük İlkesi
Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ: Taksirle Öldürme
Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ: İngiliz Ceza Hukukunun Tarihi Gelişim Süreci ve Kaynakları
Yrd. Doç. Dr. Atila ERKAL: Tam Gün Çalışma Esasına Geçiş Serüveni ve Hekimler ile Öğretim Üyesi Hekimler İçin Mevcut Durum
Yrd. Doç. Dr. Kürşat ERSÖZ: Nsu Davası ile İlgili Olarak Türk Gazetecilerin Yaptığı Bireysel Başvuru İşlemine Karşı Almanya Anayasa Mahkemesi’nin Verdiği Kararın Çevirisi
Yrd. Doç. Hayri KESER: Demokrasi ve Hukuk Devleti İlkesi Arasındaki Etkileşim
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye ÖZENBAŞ: Ceza Sorumluluğunun Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Hasan SINAR: Çevre Ceza Hukukunun Gelişimi ve Çevrenin Ceza Normları ile Korunması Rejimi Yönünden Almanya ve Fransa Örnekleri
Erdal YERDELEN: İrtikâp Suçu (TCK m.250)
Öğr. Gör. Ömer ÇELEN: Sarhoşluğun Hareket ve Kusur Yeteneği Üzerinde Etkisi
Öğr. Gör. Duygu MERKİ: Türk Ceza Hukukunda Sapma
Arş. Gör. Dr. Ferhat USLU: Anayasa Yargısının İşlevleri
Dr. Yavuz ERDOĞAN: Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Madde 135, 136, 137, 138)
Henning ROSENAU – Çev: Ahmet Hulusi AKKAŞ: Ceza Hukukunda Varsayılan Rıza
S. Numan ÖZCAN: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
Şenel SARSIKOĞLU: Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
Gülen SOYASLAN LL.M.: Illegally Obtained Evidence in American and Turkish Criminal Procedure Law
Ercan YASAR LL.M. : Der Beitrag Der Afrikanischen Menschenrechtskommission Zur Achtung Der Banjul–Charta (Rolle Der Kommission, Zuständigkeit Und Verfahren)
Burcu GÖRKEMLİ: Kompozit Doku Nakli
Doç. Dr. Hakan ACAR: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Taksitle Satışlara İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI – Yrd. Doç. Dr. Süleyman Serhat KIRTILOĞLU: İşçinin Asıl İşverene Karşı Dava Açması Durumunda Davanın Alt İşverene Teşmil Edilme Zorunluluğu
Yrd. Doç. Dr. Sevda Yaşar COŞKUN: Dönüşüm Ekonomilerinde Rekabet Politikalarının ve Hukukunun Önemi
Dr. Kürşat GÖKTÜRK: Ticaret Kanunu Değişikliğinin, Ticari İşletme Rehninde İyiniyetli Üçüncü Şahısları Koruyan Düzenlemeye Etkisi
Dr. Selin SERT – Ali Hulki CİHAN, LL. M.: Borcun İfa Edilmeyeceğinin Önceden Bildirilmesi
Arş. Gör. Osman DURAN: Adres Kayıt Sisteminin Tebligat Hukuku Üzerine Etkileri
Arş. Gör. Pınar UZUN ŞENOL: Çekte Muhatap Banka Sorumluluğunun Kapsamı
Arş. Gör. Hakan YILDIRIM: Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olmasında Dayanak Belgelerin İbrazı

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
114,00   
114,00   
2
57,00   
114,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
114,00   
114,00   
2
57,00   
114,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
114,00   
114,00   
2
57,00   
114,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
114,00   
114,00   
2
57,00   
114,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
114,00   
114,00   
2
   
   
Kapat