Suça Teşebbüs ( Teori Ve Uygulamada ) Ali Hacıfazlıoğlu

Suça Teşebbüs ( Teori Ve Uygulamada )


Basım Tarihi
2013-04
Sayfa Sayısı
592
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786054490998
Baskı
1120,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 120 puan kazanacaksınız)
   120

SUÇA TEŞEBBÜS ( TEORİ VE UYGULAMADA )Ali HACIFAZLIOĞLU ( İstanbul Hikimi )- Ceza Hukuku ve Suça Teşebbüs Kavramının Tarihi Gelişimi

- Suç, Suç Türleri ve Suçun Cezalandırılmış Sebepleri

- Suçun Cezalandırılmış Sebepleri

- Suçun Özel Görünüş Şekli

- Gönüllü VazgeçmeİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

BİRİNCİ BÖLÜM CEZA HUKUKU VE SUÇA TEŞEBBÜS KAVRAMININ TARİHİ GELİŞİMİ

GENEL BİLGİLER 13

1. - Eski Dönemlerde 13

I. Hammurabi Kanunları 15

II. İbrani Hukuku 16

III. Manu Kanunları 16

IV. Eski Yunan Hukuku . 16

V. Roma Hukuku 18

Cermen Hukuku 20

A. Kanonik Hukuku 21

B. Orta Çağ İtalyan Hukuku 23

C. Carolina ve Müşterek Hukuk 24

2. - Aydınlanma Dönemi Ceza Hukuku 26

TÜRK HUKUKU 29

İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNDEKİ DÖNEMDE CEZA HUKUKU 29

D. İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN SONRAKİ DÖNEMDE CEZA HUKUKU 31

1. Genel Bilgiler 31

2. İslam Ceza Hukuku 31

a. İslam Hukukunun Kaynaklan 31

b. İslam Hukukunda Suçlar 33

1. Suçlar ve Cezalar 33

I. Allah’ın Haklarına Karşı İşlenen Suçlar ve Cezalar 34

II. Kulun Haklarına Karşı Suçlar ve Cezalar 42

III. Taz’iren Cezalandırılan Fiiller 45

A. OSMANLI DEVLETİNDE CEZA HUKUKU 48

1. Tazminattan Önceki Dönem 48

a. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi 49

b. Yavuz Sultan Selim Kanunnamesi 49

c. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi 50

d. Sultan IV. Mehmed Kanunnamesi 51

2. Tazminat’ın İlanından Sonraki Dönem 52

a- 1256 Ceza Kanunnamesi 53

b- 1851 Kanun-u Cedit 53

c- 1858 tarihli Ceza Kanunu 54

B. CUMHURİYET DÖNEMİ 55

A. 1926 Türk Ceza Kanunu 55

B. 5237 Türk Ceza Kanunu 57

İKİNCİ BÖLÜM SUÇ, SUÇ TÜRLERİ VE SUÇUN CEZALANDIRILIŞ SEBEPLERİ

1. SUÇ 59

2. HAREKETİN TÜRLERİ AÇISINDAN SUÇLAR 66

1. İcrai Suçlar 66

2. İhmali Suçlar - İhmal suretiyle İcrai suçlar 67

3. Tek hareketli suçlar - Birden çok hareketli suçlar - Seçimlik hareketli suçlar - İtiyadi suçlar 68

4. Serbest hareketli suç - Bağlı hareketli suç 71

C) NETİCE BAKIMINDAN SUÇLARIN AYRIMI 72

1. Şekli suç - Maddi suç 72

2. Zarar suçu - Tehlike suçu 73

3. Ani suç - Kesintisiz (Mütemadi) suç 75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SUÇUN CEZALANDIRILIŞ SEBEPLERİ

A) Genel Bilgiler 77

I. Kefaret teorisi 77

II. Sosyal mukabele teorisi 77

III. Genel önleme teorisi 77

IV. Özel önleme teorisi 78

V. Sosyal savunma teorisi 78

VI. Karma teoriler 79

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKLİ

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKLİ

I- SUÇA TEŞEBBÜS 81

A) Genel Açıklamalar 81

B i Suç Yolu (İTER CRİMÎNİS) 84

1. Suç yolunun aşamaları 85

TEŞEBBÜSÜN HUKUKİ NİTELİĞİ VE CEZALANDIRMA

NEDENİ 90

Teşebbüsün hukuki niteliği 90

Teşebbüsün cezalandırılma nedeni 93

1. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI 96

I. Bir suçu işleme kastının bulunması 96

II. Suçun icrasına başlanması 105

III. Elverişli hareketlerin bulunması 120

IV. Suçun engel nedenlerle tamamlanamaması 133

2. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI VE TEŞEBBBÜS 155

3. KİMİ HAZIRLIK HAREKETLERİNİN CEZALANDIRIL¬DIĞI DURUMLAR VE BUNUN NEDENLERİ 158

4. TEŞEBBÜS SUÇLARI 159

5. TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ 161

6. TEŞEBBÜSE UYGUN OLMAYAN SUÇLAR 165

A. Taksirle işlenen suçlar 165

B. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda teşebbüs 166

C. Olası kasıtla işlenen suçlar 168

D. Neticesi harekete bitişik suçlar (Sırf Hareket Suçları) 170

E. İhmali suçlar 172

F. Objektif cezalandırma şartı öngören suçlar 174

G. Kabahatler 175

H. Tehlike suçları 176

İ. Mütemadi (kesintisiz) suçlar 177

J. Kalkışma suçları ve teşebbüs 179

K. Münhal suç 179

L. İtiyadi suç 180

M. Hedeften sapma şahısta hata ve hedefte / isbette sapma 180

N. İşlenemez suç (Elverişsiz teşebbüs) 180

7. TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİ VE SUÇLAR 193

SUÇA TEŞEBBÜSLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 336

BEŞİNCİ BÖLÜM GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

1. GENEL BİLGİLER 553

2. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMEDEN CEZA VERİLMEMESİNİN HUKUKİ ESASI 558

3. İCRA HAREKETLERİ SONRASI GÖNÜLLÜ VAZGEǬMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 560

A- Failin cezalandırılmasını ileri süren görüşler 560

B- Failin cezalandırılmamasını ileri süren görüşler 561

I. T ehlikesizlik teorisi 561

II. İptal teorisi 562

III. Yokluk teorisi 562

IV. Bozucu ve bekletici şart teorisi 562

V. Unsur teorisi 563

4. VAZGEÇMENİN GÖNÜLLÜ OLMASI 565

5. TAMAMLANAN SUÇTAN CEZALANDIRMA 568

6. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN SUÇ ORTAKLARINA ETKݬSİ 569

MI- ETKİN PİŞMANLIK 570

GÖNÜLLÜ VAZGEÇEMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARAR¬LARI 573


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
   
   
Kapat