Ceza Muhakamesinde Soruşturma Evresi Ve Uygulaması Ali Parlar

Ceza Muhakamesinde Soruşturma Evresi Ve Uygulaması


Basım Tarihi
2017-06
Sayfa Sayısı
1412
Kapak Türü
Cilt Kapak
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786056743856
Boyut
16x24
Baskı
1289,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 289 puan kazanacaksınız)
   289

Ali PARLAR

Ahmet ÇETİN

 

Konu Başlıkları
- Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı ve Soruşturma İşlemleri
- İfade, Sorgu ve Savunma
- Koruma Tedbirleri
- Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
- Delillerin Değerlendirilmesi ve Yasak Deliller
- Cumhuriyet Savcılarının Diğer Görevleri
- Soruşturma İşlemlerindeki Noksanlıklarla İlgili Denetimlerde Yapılan Bir Kısım Öneriler
- Uygulamada Sık Rastlanılan Bazı Suçların Yorumu ve Soruşturmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

 

İçindekiler

Önsöz 5
İçindekiler 7
Kısaltmalar 65

I. Bölüm
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
Ve Soruşturma İşlemleri

Cmk. Madde 157 –Soruşturmanın Gizliliği 69
Açıklama 69
1. Soruşturma Evresinin Özellikleri 70
A) Soruşturmanın Yazılılığı 70
B) Soruşturmanın Dağınıklığı 71
C) Soruşturmanın Kurala Bağlı Olmayışı 71
D) Soruşturmanın Kamusallığı Ve Mecburiliği 72
E) Soruşturmanın Gizliliği 72
2. Gizliliğin İhlali Suçu 73

Cmk. Madde 158 –İhbar Ve Şikâyet 73
Açıklama 73
Suçun İşlendiğinin Öğrenilmesi:
1. Re’sen Öğrenme 74
2. İhbar Yoluyla Öğrenme 74
3. İhbar Yükümlülüğü Ve İlgililerin Cezai Sorumlulukları 74
4. Şikayet Yoluyla Öğrenme 75
5. Diğer Yollarla Öğrenme 77
A) Tutanakla Öğrenme 77
B) Talep 77
C) İzin 78
D) Yabancı Devletin Şikayeti 79
E) Müracaat (Başvuru) 79
F) Mütalaa 80
Yargıtay Kararları 80

Cmk. Madde 159 –Şüpheli Ölümün İhbarı 94
Açıklama 94

Cmk. Madde 160 – Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi 94
Açıklama 94
I. Soruşturmayı Başlatan Şüphe (İzlenim) 95
Iı. Soruşturma İşlemlerinin Yerine Getirilmesi 97
1. Şüphelinin İfadesinin Alınması Ve Sorgusu 97
2. Tanık Dinleme Ve Bilirkişiye Başvurma 97
3. Mağdurun Dinlenmesi 98
4. Şüphelinin Tespiti 98
5. Suçla İlgili Eşyanın Emanete Alınması 98
6. Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif Ve Otopsi 99
Iıı. Delillerin Toplanması 99
1. Esaslar 99
2. Belirtilerin (Maddi Delillerin) Maddi Gerçeğe Ulaşmadaki Önemi 100
A) Genel Olarak 100
B) Belirti Kavramı 101
C) Belirtilerin Çeşitleri 102
D) Belirtilerin (Maddi Delillerin) Toplanması 103
E) Belirtilerin Delil Olarak Değerlendirilmesi 105
3. Delil Elde Etme Aracı Olarak Koruma Tedbirlerine Başvurulması 106
4. Delil Elde Etme Faaliyetlerine Aykırı Davranışlardan Dolayı Cezai Sorumluluk 107
Yargıtay Kararları 107

Cmk. Madde 161 –Cumhuriyet Savcısının Görev Ve Yetkileri 127
Açıklama 128
Yargıtay Kararları 131

Cmk. Madde 162 –Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İstemi 142
Açıklama 142

Cmk. Madde 163 –Soruşturmanın Sulh Ceza Hâkimi Tarafından Yapılması 143
Açıklama 143

Cmk. Madde 164 –Adlî Kolluk Ve Görevi 144
Açıklama 144
Yargıtay Kararı 145

Cmk. Madde 165 – Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi 146
Açıklama 146

Cmk. Madde 166 – Değerlendirme Raporu Yetkisi 147
Açıklama 147

Cmk. Madde 167 –Yönetmelik 147
Açıklama 148
Cmk. Madde 168 –Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi 149
Açıklama 149

Cmk. Madde 169 –Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması 149
Açıklama 150
Yargıtay Kararları 152

Iı. Bölüm
İfade, Sorgu Ve Savunma

Cmk. Madde 145 – İfade Veya Sorgu İçin Çağrı 155
Açıklama 155
Yargıtay Kararı 157

Cmk. Madde 146 – Zorla Getirme 157
Açıklama 158

Cmk. Madde 147 –İfade Ve Sorgunun Tarzı 159
Açıklama 161
A- Şüpheli Ve Sanık Kavramları 161
B- Şüpheli Ve Sanık Sıfatını Almanın Koşulları 161
A) Şüpheli Ve Sanığın Gerçek Kişi Olması 161
B) Şüpheli Ve Sanığın Belli Olması 162
C- Şüpheli Ve Sanığın Hakları 162
A) Haklarını Ve Suçlamayı Öğrenme Hakkı 162
B) Susma Hakkı 163
C) Savunma Hakkı 164
D) Müdafiden Yararlanma Hakkı 164
E) Şüpheli Ve Sanığın Diğer Hakları 166
D- Şüpheli Ve Sanığın Ödevleri 166
A) Kimliği Hakkında Doğru Beyanda Bulunma Zorunluluğu 166
B) Kararlara Uyma Zorunluluğu 166
C) Hazır Bulunma Zorunluluğu 166
E- Şüphelinin Veya Sanığın İfadesinin Alınması Ve Sorgusu 167
A) İfade Alma Ve Sorgu Kavramları 167
B) İfade Alma Ve Sorgunun Amacı Ve Fonksiyonu 167
C) İfade Psikolojisi 170
D) İfade Ve Sorgunun Tarzı 172
Aa) Şüpheli Veya Sanığın Kimliğinin Saptanması 173
Bb) Aydınlatma Yükümlülüğü 173
Cc) İfade Veya Sorgu Tutanağının Biçim Koşulları 174
Dd) İfade Ve Sorgu İşlemlerinin Kaydında Teknik İmkanlardan Yararlanılması 175
F- Şüpheli Ve Sanığın Açıklamaları 175
1. Genel Olarak 175
2. Şüpheli Veya Sanığın Susma Hakkını Kullanması 175
3. Şüpheli Veya Sanığın İnkara Yönelik Açıklamaları 176
4. Şüpheli Veya Sanığın Başkasını Suçlayıcı (Atfı Cürüm Niteliğindeki) Açıklamaları 177
5. Şüpheli Veya Sanığın Kendi Kendini İthamı (Yalan İtiraf) 177
A) Kendi Kendini İthamın Psikolojik Nedenleri 177
6. Şüpheli Veya Sanığın İkrarı 178
Yargıtay Kararları 179

Cmk. Madde 148 – İfade Alma Ve Sorguda Yasak Usuller 182
Açıklama 182
1. Kötü Davranma 183
2. İşkence 183
3. İlaç Verme 184
4. Yorma 184
5. Aldatma 185
6. Cebir Veya Tehditte Bulunma 186
7. Bazı Araçları Kullanma 186
8. Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma 187
9. Diğer Yasak Usuller 188
10. Delil Olarak Değerlendirme Yasağı 188
11. Yeniden İfade Alma 189
Yargıtay Kararlar 189

Cmk. Madde 149 –Şüphelinin Veya Sanığın Müdafi Seçimi 199
Açıklama 199
A) Müdafi Seçme Hakkı 199
B) Müdafiin Sayısı 200
C) Müdafiin Şüpheli Veya Sanıkla Olan İlişkisi Ve Hakları 201

Cmk. Madde 150 – Müdafiin Görevlendirilmesi 202
Açıklama 203
A) Şüpheli Veya Sanığın İstemi Halinde Müdafi Görevlendirilmesi 203
B) Zorunlu Müdafilik 204
C) Yönetmelik 205
Yargıtay Kararları 206

Cmk. Madde 151 – Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem Ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma 209
Açıklama 210
I. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem 210
Iı. Müdafilik Görevinden Yasaklanma 211
Yargıtay Kararları 213

Cmk. Madde 152 – Şüpheli Veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 215
Açıklama 215
Yargıtay Kararları 215

Cmk. Madde 153 –Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi 223
Açıklama 224
A) Soruşturma Evresinde Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi 224
B) Kovuşturma Evresinde Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi 226
C) Suçtan Zarar Görenin Vekilinin Dosyayı İnceleme Yetkisi 226

Cmk. Madde 154 –Müdafi İle Görüşme 226
Açıklama 227

Cmk. Madde 155 –Kanunî Temsilci Veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması 228
Açıklama 228
Yargıtay Kararı 230

Cmk. Madde 156 – Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul 231
Açıklama 232
A) Müdafi Zorunluluğu 232
B) Müdafiin Görevlendirilmesi 233
C) Müdafiin Görevinin Sona Ermesi 234
Yargıtay Kararı 235


Iıı. Bölüm
Koruma Tedbirleri

1) Yakalama Ve Gözaltı
Cmk. Madde 90 –Yakalama Ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 237
Açıklama 238
I. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 238
Iı. Yakalama Ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 239
1- Yakalamanın Gayesi Ve Niteliği 239
2- Herkes Tarafından Yapılabilecek Yakalama 241
A) Kişiye Suçu İşlerken Rastlanılması 241
B) Failin Kaçması Olasılığının Bulunması Veya Kimliğinin Belirlenememesi 242
3- Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılabilecek Yakalama 242
A) Tutuklama Kararı Veya Yakalama Emri Düzenlenmesini Gerektiren Hal 242
B) Gecikmede Sakınca Bulunan Hal 243
4- Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 243
5- Yakalamanın Yerine Getirilmesi 244
A) Yakalamanın Şekli Ve Yakalanana Kanuni Hakların Bildirilmesi 244
B) Yakalamanın Zamanı Ve Yeri 245
C) Yakalama İşleminin Tutanağa Bağlanması 245
D) Yakalama İşleminin Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi 245

Cmk. Madde 91 –Gözaltı 246
Açıklama 248
A) Gözaltına Alma 248
B) Gözaltına Alma Kararı 249
C) Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 250
D) Gözaltı Süresi 250
E) Yeniden Yakalama Ve Gözaltına Alma Yasağı 252
F) Yakalama Ve Gözaltı Koruma Tedbirlerine İlişkin Ortak Hususlar 253
Aa) Yakalama İşleminin Ve Gözaltına İlişkin Kararların Denetlenmesi 253
Bb) Yakalanan Ve Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 253
Cc) Yakalama Ve Gözaltında Sağlık Kontrolü 254
Dd) Çocuklarla İlgili Yakalama Ve Gözaltı 254

Cmk. Madde 92 – Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 255
Açıklama 255

Cmk. Madde 93 – Yakalanan Veya Tutuklanan Kişilerin Nakli 256
Açıklama 256

Cmk. Madde 94 –Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi 257
Açıklama 258
A) Hakim Önüne Çıkarılma Kavramı 258
B) Hakim Önüne Çıkarılma Süresi 258
Yargıtay Kararı 259

Cmk. Madde 95 –Yakalanan Veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 259
Açıklama 260

Cmk. Madde 96 –Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi 262
Açıklama 262

Cmk. Madde 97 –Yakalama Tutanağı 262
Açıklama 263

Cmk. Madde 98 – Yakalama Emri Ve Nedenleri 263
Açıklama 264
I. Genel Olarak 264
Iı. Yakalama Emrinin Düzenlenebileceği Durumlar 264
A) Soruşturma Evresinde 264
B) Kovuşturma Evresinde 265
C) C.Savcısı Ve Kolluk Kuvvetlerinin Yakalama Emri Düzenleyebileceği İstisnai Durumlar 265
Iıı. Yakalama Emrinin İçeriği 266
Iv. Yakalama Emrine Konu İşlemin Yerine Getirilmesi 266
Yargıtay Kararı 267

Cmk. Madde 99 – Yönetmelik 267
Açıklama 267

2) Tutuklama
Cmk. Madde 100 –Tutuklama Nedenleri 268
Açıklama 270
I. Kavram 270
Iı. Tutuklamanın Şartları 270
A) Kuvvetli Suç Şüphesi 271
B) Tutuklama Nedenlerden Birinin Varlığı 273
Aa) Kaçma Şüphesi 273
Bb) Delilleri Karartma Şüphesi 275
Cc) Tutuklama Nedenlerinin Varlığı Bakımından Kanuni Karineler 276
Iıı. Tutuklama Yasağı 277
A) Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü Ve Miktarı Bakımından 277
B) Oranlılık İlkesi Bakamından 278
C) Onbeş Yaşını Doldurmamış Çocuklar Bakımından 278
D) Sanığa Güvence Belgesi Verilmiş Olması 279

Cmk. Madde 101 –Tutuklama Kararı 279
Açıklama 280
I. Tutuklama Kararını Vermeye Yetkili Makam 280
A) Soruşturma Evresinde 280
B) Kovuşturma Evresinde 281
Iı. Tutuklama Kararında Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu 281
Iıı. Şüpheli Ve Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi 282
Iv. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 283
V. Tutuklama Sırasında Müdafi Zorunluluğu 283
Vı. Tutuklama Kararına İtiraz 284

Cmk. Madde 102 – Tutuklulukta Geçecek Süre 285
Açıklama 285
Yargıtay Kararı 286

Cmk. Madde 103 –Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi 287
Açıklama 288

Cmk. Madde 104 –Şüpheli Veya Sanığın Salıverilme İstemleri 289
Açıklama 289
Cmk. Madde 105 – Usul 290
Açıklama 290

Cmk. Madde 106 –Salıverilenin Yükümlülükleri 291
Açıklama 291
Yargıtay Kararı 292

Cmk. Madde 107 – Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 293
Açıklama 293

Cmk. Madde 108 –Tutukluluğun İncelenmesi 294
Açıklama 295

3) Adlî Kontrol
Cmk. Madde 109 – Adlî Kontrol 296
Açıklama 297
I. Kavram 297
Iı. Adli Kontrol Tedbirine Başvurulabilmesinin Koşulları 298
Iıı. Adli Kontrol Tedbiri Kapsamında Şüpheli Veya Sanığın Yükümlülükleri 299
Yargıtay Kararı 303

Cmk. Madde 110 –Adlî Kontrol Kararı Ve Hükmedecek Merciler 305
Açıklama 305
I. Adli Kontrol Kararına Hükmedecek Merciler 305
A) Soruşturma Evresinde Adli Kontrol Kararını Verecek Merci 305
B) Kovuşturma Evresinde Adli Kontrol Kararını Verecek Merci 306
Iı. Adli Kontrol Kararının İçeriği 307
Yargıtay Kararı 307

Cmk. Madde 111 –Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması 309
Açıklama 309
I. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 309
Iı. Adli Kontrol Kararına Karşı Kanun Yolu 310

Cmk. Madde 112 –Tedbirlere Uymama 310
Açıklama 310

Cmk. Madde 113 –Güvence 312
Açıklama 312
I. Güvence Tedbirinin Kapsamı 312
Iı. Güvence Tedbirinin Amacı Ve İşlevi 313
Iıı. Güvence Gösterme Kararının İçeriği 313
Yargıtay Kararı 313

Cmk. Madde 114 –Önceden Ödetme 315
Açıklama 315

Cmk. Madde 115 –Güvencenin Geri Verilmesi 316
Açıklama 316
Yargıtay Kararı 317

4) Arama Ve Elkoyma
Cmk. Madde 116 –Şüpheli Veya Sanıkla İlgili Arama 317
Açıklama 318
I. Genel Olarak 318
Iı. Adli Arama 318
A) Tanımı 318
B) Aramanın Amacı 318
C) Aramanın Kapsamı 318
D) Aramanın Koşulları 320
E) Arama Kararının Ölçüsüz Uygulanması Nedeniyle Tazminat 321
Iıı. Hukuki Statüleri Bakımından Özel Arama Usulleri Uygulanan Kişiler 321
1- Cumhurbaşkanı Hakkında Arama 321
2- Yasama Dokunulmazlığına Sahip Olanlar Hakkında Arama 322
3- Diplomatik Dokunulmazlığı Olanlar Hakkında Arama 323
4- Yargı Mensupları Hakkında Arama 323
Yargıtay Kararları 325

Cmk. Madde 117 – Diğer Kişilerle İlgili Arama 332
Açıklama 332
Yargıtay Kararı 333

Cmk. Madde 118 – Gece Yapılacak Arama 333
Açıklama 334
Yargıtay Kararı 335

Cmk. Madde 119 –Arama Kararı 344
Açıklama 345
I. Genel Olarak 345
Iı. Arama Kararı Veya Emri Vermeye Yetkili Merciler 346
A) Hakim Kararı 346
B) Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri 347
C) Kolluk Amirinin Arama Emri Verme Yetkisi 348
Iıı. Arama Kararı Veya Emrinde Bulunması Gereken Bilgiler 349
Iv. Arama Tutanağı 350
V. Aramada İşlem Tanığı Bulundurulması Gereken Hal 351
Vı. Askeri Mahallerde Yapılacak Arama 351
Yargıtay Kararları 352

Cmk. Madde 120 –Aramada Hazır Bulunabilecekler 372
Açıklama 373
I. Aramada Hazır Bulunabilecek Olan Kişiler 373
Iı. Aramanın Amacı Hakkında Bilgi Verilmesi 374
Iıı. Avukatın Aramada Hazır Bulunması 375

Cmk. Madde 121 –Arama Sonunda Verilecek Belge 376
Açıklama 376
I. Aramada Sonunda İstem Üzerine Verilecek Belge Ve İçeriği 376
Iı. Aramada Ele Geçen Eşya İle İlgili İşlemler 377

Cmk. Madde 122 – Belge Veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 377
Açıklama 378

Cmk. Madde 123 –Eşya Veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması Ve Bunlara Elkonulması 379
Açıklama 380
I. Genel Olarak 380
Iı. Muhafaza Altına Alma Ve Elkoyma 380
A) Muhafaza Altına Alma 380
B) Elkoyma 382

Cmk. Madde 124 – İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 383
Açıklama 383
I. İstenen Eşyayı Gösterme Veya Teslim Yükümlülüğü 383
Iı. Yükümlülüğün İhlali Halinde Yaptırım 384

Cmk. Madde 125 – İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi 385
Açıklama 385
I. Devlet Sırrı Kavramı 385
Iı. Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemeye Karşı Gizli Tutulamayacağı Kuralı 386
Iıı. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi 387

Cmk. Madde 126 – Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler 387
Açıklama 388

Cmk. Madde 127 –Elkoyma Kararını Verme Yetkisi 388
Açıklama 389
I. Genel Olarak 389
Iı. Elkoyma Kararını Verme Yetkisi 389
A) Hakim Kararı 390
B) Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri 390
C) Kolluk Amirinin Arama Emri Verme Yetkisi 391
Iıı. Elkoyma Kararına Karşı Kanun Yolu 392
Iv. Elkoymanın Yerine Getirilmesi 392
A) Elkoyma Tutanağı 392
B) Elkonulan Eşyanın C.Başsavcılığına Teslimi Ve Emanete Kaydı 393
C) Elkoyma İşleminin Yerine Getirilmesi 393
D) Elkoymaya Maruz Kalan Kişinin Hakime Başvurması 393
E) Elkoyma İşleminin Bildirilmesi 394
F) Askeri Mahallerde Elkoyma 394
Yargıtay Kararı 394

Cmk. Madde 128 –Taşınmazlara, Hak Ve Alacaklara Elkoyma 402
Açıklama 405
I. Genel Olarak 405
Iı. Elkoymanın Konusu 406
Iıı. Elkoymanın Koşulları 406
A) Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 406
B) Tedbirinin Uygulanmasına Maruz Kalabilecek Kişi 407
C) Suçtan Elde Edilen Değere İlişkin Rapor Alınması 408
D) Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması 408
E) Elkoyma Kararını Verecek Olan Merci 409
Iv. Elkoymanın Uygulanması 410
Yargıtay Kararı 411

Cmk. Madde 129 –Postada Elkoyma 413
Açıklama 413
I. Genel Olarak 413
Iı. Postada Elkoymanın Koşulları 415
Iıı. Postada Elkoyma Kararı 415
Iv. Avukatın Gönderilerine Postada Elkonulması 416
V. Postada Elkoymanın Uygulanması 416
Yargıtay Kararı 416

Cmk. Madde 130 –Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma Ve Postada Elkoyma 418
Açıklama 419
I. Avukat Bürolarında Arama 419
Iı. Avukat Bürolarında Elkoyma 421
Iıı. Avukatların Postadaki Gönderilerine El Konulması 421

Cmk. Madde 131 – Elkonulan Eşyanın İadesi 422
Açıklama 422

Cmk. Madde 132 –Elkonulan Eşyanın Muhafazası Veya Elden Çıkarılması 423
Açıklama 424

Cmk. Madde 133 –Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 425
Açıklama 427
I. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Tedbirinin Amacı Ve Hukuki Niteliği 427
Iı. Tedbirin Uygulanma Koşulları 428
1- Tedbirin Uygulanacağı Katalog Suçlar 428
2- Suçun Bir Şirketin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmekte Olduğu Hususunda Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı 429
3- Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılabilmesi İçin Bu Tedbire Başvurmanın Gerekli Olması 430
4- Tedbire Karar Verecek Merci 431
Iıı. Tedbirin Uygulanması 431
Iv. Atanan Kayyımların Görevleri İle İlgili İş Ve İşlemlerinden Dolayı Tazminat Davaları 433

Cmk. Madde 134 –Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama Ve Elkoyma 433
Açıklama 434
I. Genel Olarak 434
Iı. Tedbirin Uygulanması Koşulları 435
Iıı. Tedbirin Uygulanması 438
Yargıtay Kararı 439

5) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan
İletişimin Denetlenmesi
Cmk. Madde 135 –İletişimin Tespiti, Dinlenmesi Ve Kayda Alınması 446
Açıklama 449
I. Genel Olarak 449
Iı. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri 450
Iıı. İletişimin Denetlenmesinin Şartları 451
A) Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 451
B) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 452
Iv. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Suçlar 453
V. İletişimin Denetlenmesi Kararı Ve İçeriği 455
Vı. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler 457
Vıı.İletişimin Tespiti Kararı Ve İçeriği 458
Vııı.Elde Edilen Bilgilerin Delil Olarak Kullanılması 458
Yargıtay Kararları 460

Cmk. Madde 136 –Müdafiin Bürosu Ve Yerleşim Yeri 482
Açıklama 483
Yargıtay Kararı 484
Cmk. Madde 137 –Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi 490
Açıklama 491
I. İletişimin Denetlenmesi Kararının Yerine Getirilmesi 491
Iı. Tespit Ve Dinlemeye İlişkin Kayıtların Yok Edilmesi Ve Bildirim 493

Cmk. Madde 138 – Tesadüfen Elde Edilen Deliller 494
Açıklama 494
I. Arama Ve Elkoyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller 494
Iı. İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller 495
Yargıtay Kararları 496

6) Gizli Soruşturmacı Ve
Teknik Araçlarla İzleme
Cmk. Madde 139 –Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 504
Açıklama 505
I. Genel Olarak 505
Iı. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Koşulları 508
1- Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 508
2- Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 509
Iıı. Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 510
Iv. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesine Karar Verme Yetkisi Ve Kararın İçeriği 511
1- Karar Verme Yetkisi 511
2- Kararın İçeriği 511
V. Tedbirin Süresi 511
Vı. Gizli Soruşturmacının Görev Ve Yetkileri 512
Vıı.Tedbirin Uygulanma Şekli 513
Vııı. Elde Edilen Bilgilerin Muhakemede Kullanılması 513
Yargıtay Kararları 514

Cmk. Madde 140 –Teknik Araçlarla İzleme 542
Açıklama 544
I. Genel Olarak 544
Iı. Teknik Araçlarla İzlemenin Koşulları 546
1- Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 546
2- Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 547
Iıı. Teknik Araçlarla İzleme Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar 549
Iv. Teknik Araçlarla İzleme Tedbirinin Uygulanacağı Alan 549
V. Tedbire Karar Verme Yetkisi Ve Kararın İçeriği 550
Vı. Tedbirin Süresi 551
Vıı.Elde Edilen Delillerin Muhakemede Kullanılması Ve İmhası 551
Yargıtay Kararları 552

7) Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Cmk. Madde 141 –Tazminat İstemi 559
Açıklama 560
I. Genel Olarak 560
Iı. Tazminat İstenebilecek Haller 561
Iıı. Tazminat Hakkı Olduğunun İlgiliye Bildirilmesi 564
Iv. Tazminat Davalarının Ancak Devlet Aleyhine Açılabilmesi 564
V. Devletin Rücu Hakkı 565
Yargıtay Kararları 565

Cmk. Madde 142 –Tazminat İsteminin Koşulları 575
Açıklama 576
I. Tazminat İsteminin Koşulları 576
A) Süre 576
B) Zarara Uğrayanın Başvurması 577
C) Yetkili Ve Görevli Mahkeme 578
D) Dilekçenin İçeriği Ve Eklenecek Belgeler 578
E) Ön İnceleme, Muhakeme Ve Karar 579
Iı. Kanun Yolu 580
Yargıtay Kararları 580

Cmk. Madde 143 –Tazminatın Geri Alınması 602
Açıklama 602
I. Ödeme Yapılmış Kişilerden Tazminatın Geri Alınmas 602
Iı. Devletin Ödediği Tazminat Dolayısıyla İftira Edene Ve Tanıklık Yapana Rücu Hakkı 604

Cmk. Madde 144 – Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 604
Açıklama 605
Yargıtay Kararları 607

Iv. Bölüm
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi Ve Keşif

1) Tanıklık
Cmk. Madde 43 –Tanıkların Çağrılması 629
Açıklama 629
A) Genel Olarak “Tanık” Kavramı Ve Tanıklık Ödevi 629
B) Tanıkların Çağrılması 631
C) Tanığın Psikolojisi 632
D) Tanık Açıklamalarının İspat Açısından Değeri 634
Yargıtay Kararı 636

Cmk. Madde 44 –Çağrıya Uymayan Tanıklar 636
Açıklama 637

Cmk. Madde 45 – Tanıklıktan Çekinme 637
Açıklama 638
Yargıtay Kararları 640

Cmk. Madde 46 – Meslek Ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 642
Açıklama 642

Cmk. Madde 47 – Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık 645
Açıklama 645
Yargıtay Kararı 646

Cmk. Madde 48 –Kendisi Veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme 650
Açıklama 650
Yargıtay Kararları 651

Cmk. Madde 49 –Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 653
Açıklama 653

Cmk. Madde 50 – Yemin Verilmeyen Tanıklar 654
Açıklama 654
Yargıtay Kararları 655
Cmk. Madde 51 –Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi 657
Açıklama 657
Yargıtay Kararları 658

Cmk. Madde 52 –Tanıkların Dinlenmesi 661
Açıklama 661
Yargıtay Kararları 664

Cmk. Madde 53 –Tanığa Görevinin Önemini Anlatma 666
Açıklama 666

Cmk. Madde 54 –Tanıklara Yemin Verilmesi 667
Açıklama 667
Yargıtay Kararları 667

Cmk. Madde 55 – Yeminin Biçimi 669
Açıklama 669

Cmk. Madde 56 –Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır Veya Dilsizin Yemini 670
Açıklama 670

Cmk. Madde 57 –Tanığın Tekrar Dinlenmesi 670
Açıklama 670
Yargıtay Kararları 671

Cmk. Madde 58 –Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar Ve Tanığın Korunması 672
Açıklama 673
A) Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar 673
B) Tanıkların Korunması 673
Aa) Korumanın Uygulanabileceği Haller 674
C) Tanığın Kimliğinin Saklı Tutulması 675
D) Tanığın Hazır Bulunma Hakkına Sahip Bulunanlar Olmadan Dinlenmesi 676
E) Tanıklık Görevinin Yapılmasından Sonra Alınacak Önlemler 677
Yargıtay Kararları 679

Cmk. Madde 59 –Tanığa Söylenecek Şeyler Ve Sorulacak Sorular 688
Açıklama 688

Cmk. Madde 60 –Tanıklıktan Ve Yeminden Sebepsiz Çekinme 690
Açıklama 691

Cmk. Madde 61 –Tanığa Verilecek Tazminat Ve Giderler 692
Açıklama 692

2) Bilirkişi İncelemesi
Cmk. Madde 62 –Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler 693
Açıklama 693
A) Genel Olarak 693
B) Bilirkişi Görüşünün Hukuki Niteliği 693
Yargıtay Kararı 695

Cmk. Madde 63 –Bilirkişinin Atanması 695
Açıklama 696
Yargıtay Kararları 607
Cmk. Madde 64 –Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 709
Açıklama 710
A) Resmi Bilirkişiler 710
1. Adli Tıp Kurumu 711
2. Yüksek Sağlık Şurası 712
3. Kriminal Polis Laboratuarları 713
4. Jandarma Kriminal Laboratuarları 713
B) Bilirkişinin Yemini 713
Yargıtay Kararları 714

Cmk. Madde 65 – Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü 721
Açıklama 721
Yargıtay Kararları 721

Cmk. Madde 66 –Atama Kararı Ve İncelemelerin Yürütülmesi 724
Açıklama 726
A) Bilirkişi Atama Kararının İçeriği 726
B) Görevin Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 726
C) Bilirkişiye Eşyanın Veya Belgelerin Verilmesi 727
D) Bilirkişinin Görevini Yerine Getirmesi Biçimi 727
E) Bilirkişinin Yetkileri 727
Yargıtay Kararı 728

Cmk. Madde 67 –Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası 728
Açıklama 729
A) Bilirkişi Raporu 729
B) Hukuki Konularda Bilirkişi Tarafından Değerlendirme Yasağı 730
C) Bilirkişi Raporu Örneklerinin Muhakemeye Katılanlara İletilmesi 730
D) Bilimsel Mütalaa 730
Yargıtay Kararları 731

Cmk. Madde 68 – Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması 742
Açıklama 743

Cmk. Madde 69 –Bilirkişinin Reddi 744
Açıklama 744
A) Red Sebepleri 744
B) Red Hakkına Sahip Olanlar 745
C) Red İstemini İnceleyecek Merciler 745
Yargıtay Kararı 745

Cmk. Madde 70 – Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler 749
Açıklama 749

Cmk. Madde 71 –Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 750
Açıklama 750
A) Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkında İşlem 750
B) Bilirkişilerin Cezai Sorumlulukları 751

Cmk. Madde 72 –Bilirkişi Gider Ve Ücreti 751
Açıklama 751

Cmk. Madde 73 –Sahte Para Ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 752
Açıklama 752
Yargıtay Kararı 753

3) Gözlem Altına Alınma, Muayene,
Keşif Ve Otopsi
Cmk. Madde 74 –Gözlem Altına Alınma 753
Açıklama 754
Yargıtay Kararları 755

Cmk. Madde 75 – Şüpheli Veya Sanığın Beden Muayenesi Ve Vücudundan Örnek Alınması 762
Açıklama 763
Yargıtay Kararı 765

Cmk. Madde 76 –Diğer Kişilerin Beden Muayenesi Ve Vücuttan Örnek Alınması 766
Açıklama 767
A) Genel Olarak 767
B) Hukuka Aykırı Muayene Ve Vücuttan Örnek Almanın Hukuki Ve Cezai Yaptırımları 768
Aa) İspat Hukuku Bakımından 768
Bb) Tazminat Hukuku Bakımından 769
Cc) Cezai Sorumluluk-Genital Muayene Suçu (Tck 287.Md.) 769
Yargıtay Kararı 769

Cmk. Madde 77 –Kadının Muayenesi 770
Açıklama 770

Cmk. Madde 78 –Moleküler Genetik İncelemeler 771
Açıklama 771

Cmk. Madde 79 – Hâkimin Kararı Ve İnceleme Yapılması 773
Açıklama 773
Cmk. Madde 80 – Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 774
Açıklama 774

Cmk. Madde 81 –Fizik Kimliğin Tespiti 775
Açıklama 776
A) Genel Olarak 776
B) Kişisel Verilere İlişkin Hukuka Aykırı Davranışlardan Dolayı Cezai Sorumluluk 778
Yargıtay Kararları 779

Cmk. Madde 82 –Yönetmelik 782
Açıklama 782

Cmk. Madde 83 –Keşif 782
Açıklama 783
Yargıtay Kararları 785

Cmk. Madde 84 –Keşifte, Tanık Veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler 794
Açıklama 794
Yargıtay Kararı 796

Cmk. Madde 85 –Yer Gösterme 796
Açıklama 797

Cmk. Madde 86 –Ölünün Kimliğini Belirleme Ve Adlî Muayene 798
Açıklama 798


Cmk. Madde 87 –Otopsi 799
Açıklama 800

Cmk. Madde 88 –Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi Veya Otopsi 801
Açıklama 801

Cmk. Madde 89 – Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem 801
Açıklama 802

V. Bölüm
Delillerin Değerlendirilmesi Ve
Yasak Deliller

Cmk. Madde 217 –Delilleri Takdir Yetkisi 803
Açıklama 803
A- Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 803
B- İspat Hukukuna İlişkin İlkeler 804
1. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 804
2. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı (Vasıtasızlık) İlkesi 806
3. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi (Vicdani Delil Sistemi) İlkesi 808
4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 810
C- İspatın Esasları Ve Kapsamı 813
A) İspat Kavramı 813
B) İspatın İlkeleri 814
C) İspatın Kapsamı 815
D- Delil Çeşitleri 817
A) Delil Araçlarının Değerlendirilmesinde İzlenecek Yöntemler 818
B) Belirti Delillerinin Değerlendirilmesi 818
C) Şüpheli Ve Sanık Açıklamaları Ve İkrarın Delil Olarak Değerlendirilmesi 819
D) Tanık Açıklamalarının Delil Olarak Değerlendirilmesi 820
E) Mağdurun Ve Suçtan Zarar Görenin Açıklamalarının Değerlendirilmesi 821
F) Bilirkişi Görüşünün (Raporunun) Değerlendirilmesi 821
G) Keşif Delilinin Değerlendirilmesi 821
H) Belge Delillerinin Değerlendirilmesi 822
E- Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Yasağı (Delil Yasakları) 823
1. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı 823
2. Hukuka Aykırı Deliller Kavramı 824
3. Delil Yasaklarının Çeşitleri 826
A) Delil Elde Etme Yasağı 827
Aa) İfade Alma Ve Sorguda Yasak Usuller 827
Bb) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 828
Cc) Delil Aracı Yasakları 830
Dd) Delil Konusu Yasakları 831
B) Delil Değerlendirme Yasağı 831
C) Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 833
D) Karşılaştırmalı Hukukta Doktrin Ve Uygulamamızda Değerlendirme Yasağı 833
E) Hukuka Aykırı İşlem Yapan Kişilerin Cezai Sorumluluğu 836
F) Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller 837
G) Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Hukuka Aykırılığı Sorunu 837
Yargıtay Kararları 837

Vı. Bölüm
Cumhuriyet Savcılarının Diğer Görevleri

I- Türk Medeni Kanunu Açısından Cumhuriyet Savcısının Görevli Olduğu Davalar 999
Iı- Nüfus Kanununa Göre Cumhuriyet Savcısının Görevli Olduğu Davalar 1000
Iıı- Diğer Kanunlarda Cumhuriyet Savcısının Görevli Olduğu Hususlar 1000
Iv- Diğer Mevzuatta Düzenlenen Görevler 1001

Vıı. Bölüm
Soruşturma İşlemlerindeki Noksanlıklarla
İlgili Denetimlerde Yapılan
Bir Kısım Öneriler

A) Hsyk’nun En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkındaki Soruşturma İşlemleri Konulu Genelgesi 1003
B) Denetimlerde Tespit Edilen Noksanlıklara İlişkin Tavsiyeler 1011
I) Derdest Soruşturma Evrakına Yönelik Tavsiyeler 1011
1- Ağır Cezalık Suçlarda Bizzat Takip 1011
2- Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa İle İlgili İşlemler 1011
3- Akıl Hastası Olduğu Belirlenen Kişilerin Vesayet Makamına Bildirilmesi 1012
4- Arama Kararları Ve Uygulanması 1012
5- Avukat Bürolarının Cumhuriyet Savcılarınca Aranacağı 1014
6- Baro Pulu Olmayan Ve Suret Harcı Yatırılmayan Vekâletname Ve Yetki Belgesi 1014
7- Bilirkişi Seçimi Ve Sorulacak Hususlar 1015
8- Cmk’nın 332. Maddesine İlişkin Uyarı 1015
9- Cumhuriyet Savcıları Tarafından Düzenlenen İfade Tutanakları 1016
10- Çağrı Kâğıdına Sıfat Ve Meşruhat Yazılması Gerektiği 1017
11- Çocuklar Hakkındaki Tahkikatlar 1017
12- Daimi Arama Kararlarıyla İlgili Bazı Hatalı Uygulamalar Yapıldığı 1017
13- Delillerin Baştan Ve Birlikte Toplanması, Süratle İkmali 1019
14- Devlet Düzeninin Korunması İle İlgili Suç Teşkil Eden Olayların Bakanlığa Bildirilmesi 1023
15- Dilekçelere Yazılan Tahkik Talebini Havi Derkenarlar 1023
16- Dizi Listesi Düzenlenmeden Evrak Gönderilmesi 1023
17- Düzensiz Evrak 1024
18- El Koyma İşlemlerinde Hâkim Onayı Alınmaması 1024
19- Evraka Geliş Tarihinin Yazılması 1025
20- Evrakın Yeniden Ele Alınması Durumunda Yapılacak İşlem 1025
21- Faili Meçhul Evrakın Deliller Toplanmadan Kolluğa Gönderilmesi 1026
22- Faili Meçhul Olayların Arama Defterinden Takibi 1026
23- Faili Meçhul Soruşturma Evrakını Tomarı İle Kolluğa Yollamama 1027
24- Genetik İncelemelerde Kimlik Bilgilerinin Gizlenmediği 1027
25- Gizli Soruşturmacının Kimlik Bilgilerinin Evrak İçinde Saklandığı 1028
26- Hâkim İzni Olmadan Genetik İnceleme Yaptırıldığı 1028
27- Hukukî Mahiyetteki Evrak 1029
28- İletişimin Tespiti, Dinlenilmesi, Kayda Alınması, İzlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Mobil Telefonların Yerlerinin Belirlenmesi İle Kişilerin Teknik Takibi 1029
29- İlgililerin Doktora Sevkleri 1032
30- İşkence Ve Kötü Muamele Suçlarına İlişkin Tahkikatlar 1032
31- İşlemsiz Evrak 1033
32- Kalem Denetimi 1034
33- Kalemde Tebligat 1034
34- 4483 Sayılı Yasa’ya İlişkin Olarak Yapılan Tetkikte 1034
35- Faili Meçhul Evrakta Kolluğa Yazılan Müzekkerelerin Tekidi 1035
36- Noter Ve Avukatlar İle En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkındaki Soruşturmalar 1036
37- Noterlik İş Kâğıtlarının Mahkeme Kararı Olmadan İstenmesi 1037
38- Olay Yeri Ve Cesedin Fotoğraflarının Çekilmesi Gerektiği 1037
39- Orman Suçlarına İlişkin Daimi Arama Kararlarının Orman İdaresine Gönderilmediği 1038
40- Otopsilerin Tek Hekimle Yapılması 1038
41- Ön Ödeme Tebliği İçin İlgililerin Celbi 1039
42- Soruşturma Evrakının Kaybolması Ve Kolluğa Gönderilenlerin Akıbetinin Araştırılmaması 1039
43- Soruşturma Sırasında Öğrenilen Kabahat Fiilleri İle İlgili İşlem Yapılmaması 1040
44- Subay, Astsubay Ve Askeri Şahıslar Hakkında Tahkikatlar 1041
45- Suç Eşyasının Evrak Arasında Muhafazası 1041
46- Şikâyet Dilekçelerinin Kayıtsız Olarak Havalesi 1041
47- Şüpheli, Mağdur, Müşteki Ve Tanıkların Çağrılması 1042
48- Tanık İfadelerinde Meslek Bilgilerinin Sorulmadığı 1042
49- Tanıklık Ve Yemin 1043
50- Trafik Kazalarında Bildirim 1043
51- Tutuklu Evraka Öncelik Verilmesi 1043
52- Tutuklu Evraka “Tutuklu-İş” İbaresinin Yazılmaması 1044
53- Tutuklanan Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Duyuru 1044
54- Tutuklamanın Yakınlarına Bildirilmemesi 1045
55- Tutukluluğun İncelenmesinin Yasal Süresinde İstenmediği 1045
56- Uzlaşma Hükümlerinin Hatalı Uygulandığı 1045
57- Aranan Veya Yokluğunda Tutuklanan Şahıslarla İlgili Evrakın Sürekli Denetime Tabi Tutulmadığı 1047
58- Zabıtların İmzasız Bırakılmaması 1048
59- Zamanaşımı Sürelerinin Hesabında Hata 1048
60- Zorla Getirme Kararları 1049
61- Zorunlu Müdafi Ve Vekil Bulundurulmadan İfade Alma 1050
62- Şikâyetçi Ve Şüpheliye Yasal Haklarının Anlatılıp Açıklanmadığı 1050
63- Şüphelilerin Savunmalarının Alınması Amacıyla Adres Araştırmasının Yapılması 1050

Iı) İddianamelerin İncelenmesinde Tespit Edilen Noksanlıklar 1052
1- 4483 Sayılı Kanuna Göre İzin Talebi Yerine Görevsizlik Kararı Verilmesi 1052
2- Askerler Ve Memurlar Hakkında Düzenlenen İddianamelerin Bildirilmesi 1052
3- Asker Kişiler Hakkında Dava Açılması 1052
4- Avukatlar Hakkında Düzenlenen İddianamelerin Bildirilmesi 1053
5- Çocuklar Hakkındaki Evrakın Tefriki 1053
6- Hâkim Ve Cumhuriyet Savcılarının Kişisel Suçlarıyla İlgili Açılan Kamu Davalarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne/Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine Bildirilmediği 1054
7- İcra Ceza Mahkemesine Görevsizlik Kararı Verilmesi 1054
8- İcra Ve İflâs Kanunu’nun 341. Maddesi İle İlgili İddianameler 1055
9- İddianamelerde Gösterilmesi Zorunlu Hususlara Yer Verilmediği 1055
10- İddianame İçeriğinde Eylemin Ayrıntılı Şekilde Açıklanmadığı 1056
11- İddianame Tanzimi Sırasında Bazı Hatalardan Sakınılamadığı 1056
12- İddianamelerde Sevk Maddelerinin Belirlenmesi İle Görevli Mahkemenin Saptanmasında Yanılgıya Düşülebildiği, Bu Kapsamda 1060
13- İddianamelerin Tanzimi Sırasında Yasal Tabirlerin Kullanılması 1071
14- İddianamelerin Gecikmeli Tanzim Edildiği 1071
15- Kabahat Eylemleri Nedeniyle İddianame Tanzim Edildiği 1072
16- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Ek Kararların İddianamenin Alt Bölümünde Gösterilmediği 1072
17- Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin İşledikleri İddia Edilen Suçlarda Soruşturma İzni İstenmeden Dava Açılması 1072
18- Önödeme Teklifinde Bulunulmadan Dava Açılması 1073
19- Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında “Şüpheli” Sıfatının Kullanıldığı 1074
20- Şüphelileri Tutuklu Bulunan Evraka Ait İddianamelerde Tutuklu İbaresine Yer Verilmediği 1074
21- Uzlaşma Teklifinde Bulunmadan Dava Açılması 1074

Iıı) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara Yönelik Tavsiyeler 1076
1- Adli Para Cezasının Alt Sınırının Hatalı Tespiti 1076
2- Akıl Hastası Olduğu Belirlenen Kişilerin Vesayet Makamına Bildirilmesi 1076
3- Asıl Suç Faillerinin Aranması İçin Soruşturmaya Devam Edilmemesi 1076
4- Bazı Suçlarda Nüfus Kayıtlarının Celbi 1077
5- Bir Kısım Şüpheliler Hakkında Karar Verilmemesi 1078
6- Çocuklar Hakkındaki Tahkikatlar 1078
7- Delillerin Değerlendirilmesinde Hataya Düşülerek Karar Verilmesi 1078
8- Gerekçe Gösterilmeden Tek Tabiple Otopsi Yapılması 1080
9- Gizli Soruşturma Tedbirlerinin Uygulanmasına Yönelik Hatalar 1080

10- Hâkim Ve Cumhuriyet Savcılarının Kişisel Suçlarıyla İlgili Verilen Kovuşturmama Kararlarının Hsyk Ya Da Adalet Bakanlığına Bildirilmediği 1081
11- Hukuki İhtilaf 1082
12- Kararların Geç Yazılması 1082
13- Kararlara Karşı İtirazlara İlişkin Masraflar 1083
14- Kararlara Karşı Yasa Yolları, Başvuru Süreleri Veya Tazminat Haklarının Belirtilmemesi 1083
15- Karar Öncesi Evrakın İşlemsiz Bırakılması 1084
16- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararların Tebliği 1084
17- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararların Vekil Yerine Şikâyetçiye Tebliğ Edilmesi 1085
18- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlarda Olayın Mahiyetinin Anlatılmadığı Ya Da Yeterli Gerekçenin Bulunmadığı 1085
19- Kovuşturmama Kararı Verilmesi Sırasında Öğrenilen Kabahat Fiilleri İle İlgili İşlem Yapılmaması 1086
20- Memur Suçlarının Bildirimi 1086
21- Ön Ödeme Uygulamasına Yönelik Hatalar 1087
22- Özel Soruşturma Usulü Bulunan Suçlar Hakkında Genel Yetkili Mercilerce Kovuşturmama Kararı Verilemeyeceği 1088
23- Suç Eşyasının Tasfiyesi 1088
24- Suda Boğulma Ve Asıda Üç Boşluk Açılmadan Otopsi Yapılması 1090
25- Şüpheliye İsnat Edilen Bazı Eylemler Hakkında Karar Verilmemesi 1090
26- Şüpheli-Sanık Karar Takip Formunun Doldurulması Ve Kararların Kolluğa Bildirilmesi 1091

27- Tutuklama Talep Edip Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi 1092
28- 4483 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasına Yönelik Hatalar 1092
29- Çocuklar Hakkında Tedbir İstenmemesi 1093
30- Fizik Kimliğin Tespiti İçin Alınan Kayıtların İmha Edilmemesi 1093
31- İtiraz Edilen Kararların Merciine Gönderilmesinde Gecikmeye Sebebiyet Verilmesi 1094

Iv) Sair Hususlara Yönelik Tavsiyeler 1095
1- Cumhuriyet Savcıları Arasında İş Taksimini Gösterir İşbölümü Cetvelinin Düzenlenmediği 1095
2- Davanamelerin Soruşturma Defterine Kaydedildiği 1096
3- Esas Hakkında Mütalâa Beyanı İçin Dosyaların Tetkike Alındığı 1096
4- Esas Hakkında Mütalâa Beyanlarının Yeterli Gerekçeyi İçermediği 1096
5- Mütalaaya Aykırı Hüküm Kurulmasına Yada Açıkça Yasaya Aykırı Karar Verilmesine Rağmen Kanun Yoluna Başvurulmadığı 1097
6- “Görüldü” Şerhini Taşıyan İlâmlarda İlgili Cumhuriyet Savcısının Ad Ve Soyadı İle Sicil Numarasının Yer Almadığı 1098
7- Kolluk Nezarethanelerinin Yeterince Denetlenmediği 1099
8- Otopsi Mahalline Geç Gidilmesi 1099
9- Uyap Sisteminin Kullanımı İle İlgili Olarak 1100

 


Vııı. Bölüm
Uygulamada Sık Rastlanılan Bazı Suçların
Yorumu Ve Soruşturulmasında
Dikkat Edilecek Hususlar

I. Hayata Karşı Suçlar
Tck. Madde 81-Kasten Öldürme 1101
Açıklama 1101

Tck. Madde 82-Nitelikli Haller 1109
Açıklama 1109

Tck. Madde 83-Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 1123
Açıklama 1123
1. Garantörlük Kategorileri 1124
A) Neticeyi Önleme Yükümlülüğünün Kanundan Kaynaklanması 1124
B) Neticeyi Önleme Yükümlülüğünün Sözleşmeden Kaynaklanması 1126
C) Neticeyi Önleme Yükümlülüğünün Öngelen Tehlikeli Eylemden Kaynaklanması 1126
2. Hareket Olanağı 1127
3. Nedensellik Bağı 1128

Tck. Madde 84-İntihara Yönlendirme 1131
Açıklama 1131

Iı. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Tck. Madde 86-Kasten Yaralama 1136
Açıklama 1136
Tck. Madde 87-Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 1145
Açıklama 1146
1- Maddenin 1.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller 1146
A) Kasten Yaralama Fiilinin; Duyulardan Veya Organlardan Birinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması 1146
B) Kasten Yaralama Fiilinin, Konuşmada Sürekli Zorluğa Neden Olması 1147
C) Kasten Yaralama Fiilinin, Yüzde Sabit İze Neden Olması 1148
D) Kasten Yaralama Fiilinin, Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması 1149
E) Kasten Yaralama Fiilinin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip De Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması 1150
2- Maddenin 2.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller 1151
A) Kasten Yaralama Fiilinin, Mağdurun; İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa Veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 1151
B) Kasten Yaralama Fiilinin, Mağdurun; Duyularından Veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesine Neden Olması 1152
C) Kasten Yaralama Fiilinin, Mağdurun; Konuşma Ya Da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması 1153
D) Kasten Yaralama Fiilinin, Mağdurun; Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması 1155
E) Kasten Yaralama Fiilinin; Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip De Çocuğunun Düşmesine Neden Olması 1156
3- Maddenin 3.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Hal: Kasten Yaralama Filinin Vücutta Kemik Kırılmasına Veya Çıkığına Neden Olması 1156
4- Maddenin 4.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Hal: Kasten Yaralama Fiili Sonucunda Ölüm Meydana Gelmiş Olması 1157

Tck. Madde 88-Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi 1159
Açıklama 1160

Iıı. Taksirle Öldürme Ve Yaralama
Tck. Madde 85-Taksirle Öldürme 1163
Açıklama 1163

Tck. Madde 89-Taksirle Yaralama 1169
Açıklama 1170
A) Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 1172
B) Failin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması 1172
C) Suçun Bilinçli Taksirle İşlenmesi 1173

Iv. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Tck. Madde 102-Cinsel Saldırı 1175
Açıklama 1176
A) Suçun Faili 1176
B) Suçun Mağduru 1177
A) Cinsel Saldırı Suçunun Temel Şekli (102/1.Fıkra) 1178
B) Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Hali (102/2.Fıkra) 1181
1) 102/3.Fıkrada Öngörülen Nitelikli Haller 1182
A) Suçun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (102/3-A) 1183
B) Suçun Kamu Görevinin, Vesayet Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (102/3-B) 1183
C) Suçun Üçüncü Derece Dahil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Ya Da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen Veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi (102/3-C) 1184
D) Suçun Silahla Veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (102/3-D) 1185
Aa) Suçun Silahla İşlenmesi 1185
Bb) Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 1186
E) Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (102/3-E) 1187
2- Netice Sebebiyle Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (102/5. Fıkra) 1187
A) Suçun Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya Ölmesi 1187

Tck. Madde 103-Çocukların Cinsel İstismarı 1190
Açıklama 1192
A) Suçun Faili 1192
B) Suçun Mağduru 1192
A) Basit Cinsel İstismar Suçu (103/1.Fıkra) 1193
B) Nitelikli Cinsel İstismar Suçu (103/2.Fıkra) 1196
1. 103/3.Fıkrada Öngörülen Nitelikli Haller 1198
2. Suçun 103/1-A Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir Veya Tehditle Ya Da (B) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (103/4.Fıkra) 1202
3. Netice Sebebiyle Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (103/6.Fıkrası) 1203
A) Suçun Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya Ölmesi 1204

Tck. Madde 104-Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 1206
Açıklama 1207
A) Suçun Faili 1207
B) Suçun Mağduru 1208

Tck. Madde 105-Cinsel Taciz 1211
Açıklama 1212

V. Bilişim Alanında Suçlar
Tck. Madde 243-Bilişim Sistemine Girme 1216
Açıklama 1216

Tck. Madde 244-Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme 1222
Açıklama 1222
A) Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilemez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme, Verileri Başka Yere Gönderme Suçu Açısından 1223
B) Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu Açısından 1225

Tck. Madde 245-Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 1227
Açıklama 1228
A) Başkasına Ait Banka Veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/1.Fıkra) 1228
B) Başkalarına Ait Banka Hesapları İle İlişkilendirerek Sahte Banka Veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma Veya Kabul Etme Suçu (245/2.Fıkra) 1229
C) Sahte Oluşturulan Veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka Veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/3.Fıkra) 1230

Tck. Madde 245/A- Yasak Cihaz Veya Programlar 1233
Açıklama 1233

Tck. Madde 246-Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1233
Açıklama 1234

Vı. Malvarlığına Karşı Suçlar
Tck. Madde 141-Hırsızlık 1235
Açıklama 1235
A) Cezayı Artıran Nedenler 1241
B) Daha Az Cezayı Gerektiren Nedenler Ve Cezasızlık Nedeni 1242

Tck. Madde 142-Nitelikli Hırsızlık 1243
Açıklama 1245
A) 142.Maddenin 1.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller 1245
A) Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Yada Kamu Yararına Veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık 1245
Aa) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık 1246
Bb) İbadete Ayrılmış Yerde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık 1246
Cc) Kamu Yararına Veya Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık 1247
B) Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde Veya Bunların Belli Varış Veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık 1247
Aa) Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık 1248
Bb) Ulaşım Araçlarının Belli Varış Veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık 1248
C) Bir Afet Veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek Veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında Hırsızlık 1249
D) Adet Veya Tahsis Veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık 1250
B) 142.Maddenin 2.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller 1251
A) Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Veya Ölmesinden Yararlanarak Hırsızlık 1252
B) Elde Veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Yada Özel Beceriyle Hırsızlık 1252
C) Doğal Bir Afetin Veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku Veya Kargaşadan Yararlanarak Hırsızlık 1254
D) Haksız Yere Elde Bulundurulan Veya Taklit Anahtarla Yada Diğer Bir Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık 1255
E) Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık 1256
F) Tanınmamak İçin Tedbir Alarak Veya Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık 1258
G) Barınak Yerlerinde, Sürüde Veya Açık Yerlerde Bulunan Büyük Veya Küçük Baş Hayvan Hakkında Hırsızlık 1259
H) Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Yada Bina Veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 1259
Aa) Herkesin Girebileceği Yerde Kilitlenmek Suretiyle Korunan Eşya Hakkında Hırsızlık 1260
Bb) Bina Veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 1260
C) 142.Maddenin 3.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Hal 1262
D) 142.Maddenin 5.Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Hal 1263

Tck. Madde 143-Suçun Gece Vakti İşlenmesi 1264
Açıklama 1264

Tck. Madde 144-Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 1265
Açıklama 1265
I- Hırsızlık Suçunun Paydaş Veya Elbirliği İle Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi 1266
1) Paylı Mülkiyet (Paydaşlık) 1266
2) Elbirliği Mülkiyeti 1267
3) Malın Taşınır (Taşınabilir) Olması 1268
Iı- Hırsızlık Suçunun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi 1269

Tck. Madde 145-Malın Değerinin Az Olması 1272
Açıklama 1272

Tck. Madde 146-Kullanma Hırsızlığı 1274
Açıklama 1274
A) Hırsızlık Suçunun Malın Geçici Bir Süre Kullanılıp Zilyedine İade Edilmek Üzere İşlenmesi 1274
B) Hırsızlık Konusu Malın Başka Bir Kasıtlı Suçu İşlemek İçin Kullanılmamış Olması 1275

Tck. Madde 147-Zorunluluk Hâli 1277
Açıklama 1277

Tck. Madde 148-Yağma 1278
Açıklama 1278
A) Cebir Kullanarak Yağma 1279
B) Tehdit Kullanarak Yağma 1279
C) Mağdurun Herhangi Bir Vasıta İle Kendini Bilmeyecek Ve Savunamayacak Hale Getirilmesi (Yağmada Cebir Karinesi) 1280
D) Yağma Suçunun Tamamlanması (Malın Alınması) 1281
E) Senedin Yağması 1281

Tck. Madde 149-Nitelikli Yağma 1289
Açıklama 1290
A) Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi 1290
B) Yağma Suçunun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 1292
C) Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 1293
D) Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle Ya Da Konut Veya İşyerinde İşlenmesi 1294
Aa) Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle İşlenmesi 1294
Bb) Yağma Suçunun Konut Veya İşyerinde İşlenmesi 1296
E) Yağma Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 1296
F) Yağma Suçunun Var Olan Veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 1298
G) Yağma Suçunun, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 1298
H) Yağma Suçunun Gece Vaktinde İşlenmesi 1299

Tck. Madde 150-Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 1301
Açıklama 1301
Tck. Madde 151-Mala Zarar Verme 1304
Açıklama 1305
A) Taşınır Veya Taşınmaz Mala Zarar Verme Suçunun Maddi Unsuru 1306
B) Mala Zarar Verme Suçunun Konusunun Hayvan Olması Halinde Maddi Unsur 1308

Tck. Madde 152-Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri 1310
Açıklama 1311
A) 152.Maddenin 1.Fıkrasında Gösterilen Nitelikli Haller 1311
A) Suçun Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait, Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis Veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi 1312
B) Suçun Yangına, Sel Ve Taşkına, Kazaya Ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya Veya Tesis Hakkında İşlenmesi 1312
C) Suçun Devlet Ormanı Statüsündeki Yerler Hariç, Nerede Olursa Olsun, Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi 1313
D) Suçun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına Veya Afetlerden Korunmaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi 1314
E) Suçun Grev Veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin Veya İşçilerin Veya İşveren Veya İşçi Sendika Veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımda Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi 1314
F) Suçun Siyasi Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi 1316
G) Suçun, Sona Ermiş Olsa Bile, Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi 1317
B) 152.Maddenin 2.Fıkrasında Gösterilen Nitelikli Haller 1319
A) Suçun Yakarak, Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi 1319
B Suçun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 1321
C) Suçun Radyasyona Maruz Bırakarak, Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi 1321
C) 152.Maddenin 3.Fıkrasında Gösterilen Nitelikli Hâl 1322

Tck. Madde 153-İbadethanelere Ve Mezarlıklara Zarar Verme 1322
Açıklama 1323

Tck. Madde 154-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 1326
Açıklama 1327
A) 154.Maddenin 1.Fıkrasında Tanımlanan Suçun Maddi Unsurları 1327
B) 154.Maddenin 2.Fıkrasında Tanımlanan Suçun Maddi Unsurları 1331
C) 154.Maddenin 3.Fıkrasında Tanımlanan Suçun Maddi Unsurları 1334

Tck. Madde 155-Güveni Kötüye Kullanma 1335
Açıklama 1336
Aa) Suçun Ön Koşulu: Malın Zilyetliğinin Faile Devredilmiş Olması 1337
Bb) Malın Zilyetliğinin Muhafaza Etmek Veya Belirli Bir Şekilde Kullanılmak Üzere Devredilmiş Olması 1338
Cc) Zilyetliğin Devri Amacı Dışında Tasarrufta Bulunmak Veya Devir Olgusunu İnkar Etmek 1339

Tck. Madde 156-Bedelsiz Senedi Kullanma 1342
Açıklama 1342
Tck. Madde 157-Dolandırıcılık 1344
Açıklama 1344
A) Hileli Davranış 1346
B) Aldatma 1347
C) Mağdurun Veya Başkasının Zararına Olarak Failin Veya Bir Başkasının Yarar Sağlaması 1347

Tck. Madde 158-Nitelikli Dolandırıcılık 1351
Açıklama 1352
A) 158.Maddenin 1.Fıkrasında Sayılan Nitelikli Haller 1352
A) Suçun İnanç Ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi 1352
B) Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 1353
C) Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 1353
D) Suçun Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf Veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 1354
E) Suçun Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi 1355
F) Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 1356
G) Suçun Basın Ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 1359
H) Suçun Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan Ya Da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 1360
İ) Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 1361
J) Suçun Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 1362
K) Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi 1363
L) Suçun, Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Yada Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi 1364
B) 158.Maddenin 2.Fıkrasında Tanımlanan Nitelikli Hal 1364
C) 158. Maddenin 3. Fıkrasında Tanımlanan Nitelikli Hal 1368

Tck. Madde 159-Daha Az Cezayı Gerektiren Hal 1368
Açıklama 1368

Tck. Madde 160-Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 1370
Açıklama 1370
A) Kaybedilmiş Eşya Üzerinde Malik Gibi Tasarrufta Bulunmak 1371
B) Hata Sonucu Ele Geçirilen Eşya Üzerinde Malik Gibi Tasarrufta Bulunmak 1373

Tck. Madde 161-Hileli İflâs 1374
Açıklama 1374
A- Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Kaçırılması, Gizlenmesi Veya Değerinin Azalmasına Neden Olunması 1376
B- Malvarlığını Kaçırmaya Yönelik Tasarruflarının Ortaya Çıkmasını Önlemek İçin Ticari Defter, Kayıt Veya Belgelerin Gizlenmesi Veya Yok Edilmesi 1376
C- Gerçekte Bir Alacak Ve Borç İlişkisi Olmadığı Halde, Sanki Böyle Bir İlişki Mevcutmuş Gibi, Borçların Artmasına Neden Olacak Şekilde Belge Düzenlenmesi 1377
D- Gerçeğe Aykırı Muhasebe Kayıtlarıyla Veya Sahte Bilanço Tanzimiyle Aktifin Olduğundan Az Gösterilmesi 1377
Tck. Madde 162-Taksirli İflas 1379
Açıklama 1379

Tck. Madde 163-Karşılıksız Yararlanma 1383
Açıklama 1383
1- Otomatlar Aracılığı İle Sunulan Bir Hizmetten Ödeme Yapmadan Yararlanmak 1384
2- Telefon Hatları İle Frekanslarından Sahibinin Veya Zilyedinin Rızası Olmadan Yararlanmak 1385
3- Elektromanyetik Dalgalarla Yapılan Şifreli Veya Şifresiz Yayınlardan Sahibinin Veya Zilyedinin Rızası Olmadan Yararlanmak 1385
4- Elektrik Enerjisi, Su Veya Doğalgazdan Karşılıksız Yararlanmak 1386

Tck. Madde 164-Şirket Veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi 1387
Açıklama 1387

Tck. Madde 165- Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi 1389
Açıklama 1389
A) Önceden Bir Suçun İşlenmiş Olması 1390
B) Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması 1390

Tck. Madde 166-Bilgi Vermeme 1392
Açıklama 1392
A) Önceden Bir Suçun İşlenmesi Ve Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması 1393
B) Failin Eşyayı Hukuki Bir İlişkiye Dayalı Olarak Ve Suç Mahsulü Olduğunu Bilmeden Elde Etmesi 1394

Tck. Madde 167-Şahsi Cezasızlık Sebebi Veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep 1395
Açıklama 1396
I- 167.Madde Hükmünün Hukuki Niteliği 1396
Iı- Kişisel Cezasızlık Nedenleri 1396
1- Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birisi 1397
2- Üstsoy Veya Altsoy Veya Bu Derecede Kayınhısımlarından Biri Veya Evlat Edinen Veya Evlatlık 1397
3- Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Birisi 1398
Iıı- Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep 1399

Tck. Madde 168-Etkin Pişmanlık 1399
Açıklama 1400
I- Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği 1400
Iı- 168.Maddenin Uygulanma Koşulları 1401
A) Maddede Sayılan Suçlardan Birinin Tamamlanmış Olması 1401
B) Failin Veya Suça İştirak Eden Kişinin Bizzat Kendisinin Pişmanlık Göstererek İade Veya Tazmini Sağlaması 1401
C) Geri Verme Veya Tazminin Suçun Tamamlanmasından Sonra Ve Fakat Hüküm Verilmezden Önceki Evrede Gerçekleştirilmesi 1402
D) Kısmi Etkin Pişmanlık 1403
E) Karşılıksız Yararlanma Suçunda Etkin Pişmanlık 1403

Tck. Madde169-Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1404
Açıklama 1404

Yararlanılan Kaynaklar 1405

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
60,69   
303,45   
6
51,06   
306,34   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
57,80   
289,00   
6
48,17   
289,00   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
60,69   
303,45   
6
51,06   
306,34   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
57,80   
289,00   
6
48,17   
289,00   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
60,69   
303,45   
6
51,06   
306,34   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Kapat