İspat Gerekçe ve Hüküm Ali Parlar

Ceza Yargılamasında İstinaf Sistemine Göreİspat Gerekçe ve Hüküm


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
1568
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786056743887
Boyut
16x24
Baskı
1289,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 289 puan kazanacaksınız)
   289

Ali PARLAR, Reyhan YAMAN, Erdal ŞENSOY
 
 
Konu Başlıkları
- Delillerin Değerlendirilmesi
- Hukuka Aykırı Deliller
- Hükümler ve Gerekli Oy Sayısı
- Hüküm Kurma Esasları
- Gerekçe Gösterme Zorunluluğu
- Cezaların Bireyselleştirilmesi – Lehe Olan Yasanın Tespiti
- Cezanın Belirlenmesi – Takdiri İndirim – Erteleme –Tedbire Çevirme – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – Yargılama Giderleri
- Hukuka Kesin Aykırılık Halleri

 

İçindekiler
Önsöz 5
İçindekiler 7
Kısaltmalar 29

I. Bölüm
Delillerin Ortaya Konulması Ve
Tartışılması

Delillerin Ortaya Konulması Ve Reddi
Cmk. Madde 206 37
Açıklama 37
1) İstinaf Kararı 38
2) Yargıtay Kararları 40
Delil Ve Olayın Geç Bildirilmesi
Cmk. Madde 207 49
Açıklama 49
Yargıtay Kararı 50
Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması
Cmk. Madde 208 50
Açıklama 50
Duruşmada Okunması Zorunlu Belge Ve Tutanaklar
Cmk. Madde 209 51
Açıklama 51
A- Belgeler 52
B- Belge Delillerinin Sınıflandırılmaları 52
A) Yazılı Belgeler 53
B) Şekil Tespit Eden Belgeler 54
C) Ses Ve/Veya Görüntü Kayıtları 54
Yargıtay Kararları 56
Duruşmada Okunmayacak Belgeler
Cmk. Madde 210 58
Açıklama 59
Yargıtay Kararları 59
Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler
Cmk. Madde 211 62
Açıklama 62
Yargıtay Kararları 63
Tanığın Önceki İfadesinin Okunması
Cmk. Madde 212 65
Açıklama 65
Yargıtay Kararları 66
Sanığın Önceki İfadesinin Okunması
Cmk. Madde 213 73
Açıklama 73
Yargıtay Kararları 73
Rapor, Belge Ve Diğer Yazıların Okunması
Cmk. Madde 214 74
Açıklama 74
Yargıtay Kararları 75
Dinleme Ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması
Cmk. Madde 215 80
Açıklama 80
Yargıtay Kararları 82
Delillerin Tartışılması
Cmk. Madde 216 84
Açıklama 84
Yargıtay Kararları 86
Delilleri Takdir Yetkisi
Cmk. Madde 217 106
Açıklama 106
A- Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 106
B- İspat Hukukuna İlişkin İlkeler 107
1. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 107
2. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı (Vasıtasızlık) İlkesi 109
3. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi (Vicdani Delil Sistemi) İlkesi 111
4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 113
C- İspatın Esasları Ve Kapsamı 116
A) İspat Kavramı 116
B) İspatın İlkeleri 117
C) İspatın Kapsamı 118
D- Delil Çeşitleri 120
A) Delil Araçlarının Değerlendirilmesinde İzlenecek Yöntemler 121
B) Belirti Delillerinin Değerlendirilmesi 121
C) Şüpheli Ve Sanık Açıklamaları Ve İkrarın Delil Olarak Değerlendirilmesi 122
D) Tanık Açıklamalarının Delil Olarak Değerlendirilmesi 123
E) Mağdurun Ve Suçtan Zarar Görenin Açıklamalarının Değerlendirilmesi 124
F) Bilirkişi Görüşünün (Raporunun) Değerlendirilmesi 124
G) Keşif Delilinin Değerlendirilmesi 124
H) Belge Delillerinin Değerlendirilmesi 125
E- Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Yasağı (Delil Yasakları) 126
1. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı 126
2. Hukuka Aykırı Deliller Kavramı 127
3. Delil Yasaklarının Çeşitleri 129
A) Delil Elde Etme Yasağı 130
Aa) İfade Alma Ve Sorguda Yasak Usuller 130
Bb) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 131
Cc) Delil Aracı Yasakları 133
Dd) Delil Konusu Yasakları 134
B) Delil Değerlendirme Yasağı 134
C) Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 136
D) Karşılaştırmalı Hukukta Doktrin Ve Uygulamamızda Değerlendirme Yasağı 136
E) Hukuka Aykırı İşlem Yapan Kişilerin Cezai Sorumluluğu 139
F) Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller 140
G) Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Hukuka Aykırılığı Sorunu 140
1) İstinaf Kararları 140
2) Yargıtay Kararları 146

Iı. Bölüm
Kararlar Ve Hükümlerde
Gerekçe Gösterme Zorunluluğu

Duruşmanın Sona Ermesi Ve Hüküm
Cmk. Madde 223 293
Açıklama 294
A) Beraat Kararı 296
B) Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 297
C) Mahkumiyet Kararı 299
D) Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi 299
E) Davanın Reddi Kararı 299
F) Davanın Düşmesi Kararı 300
G) Görevsizlik Kararı 300
1) İstinaf Kararları 300
2) Yargıtay Kararları 305
Karar Ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı
Cmk. Madde 224 365
Açıklama 365
Kararların Gerekçeli Olması
Cmk. Madde 34 365
Açıklama 365
I. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 365
Iı. Gerekçenin Yazımında Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 366
Iıı. Kararda Kanun Yolu, Süresi, Mercii Ve Şekillerinin Gösterilmesi Zorunluluğu 367
1) İstinaf Kararları 367
2) Yargıtay Kararları 374
Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar
Cmk. Madde 230 397
Açıklama 398
A) Mesele (Sorun) 399
B) Gerekçe 399
1. Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesi 401
2. Beraat Hükmünün Gerekçesi 403
3. Diğer Hükümlerde Gerekçe 403
1) İstinaf Kararları 404
2) Yargıtay Kararları 409
Hükmün Açıklanması Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Cmk. Madde 231 432
Açıklama 435
A) Hükmün Açıklanması 435
B) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 436
A) Genel Olarak 436
B) Koşulları 438
Aa) Objektif Koşullar 438
1. Suça İlişkin Koşul 438
2. Cezaya İlişkin Koşul 439
Bb) Sübjektif Koşullar 439
1. Sanığın Geçmişteki Haline İlişkin Koşul 439
2. Liyakat Koşulu 440
3. Zararın Giderilmesi Koşulu 440
4. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu 440
C) Uygulanması 440
D) Kanun Yolu 441
E) Sonuçları 441
1) İstinaf Kararları 442
2) Yargıtay Kararları 444
Hükmün Gerekçesi Ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar
Cmk. Madde 232 486
Açıklama 487
1) İstinaf Kararı 488
2) Yargıtay Kararları 492
Yargılama Giderleri
Cmk. Madde 324 504
Açıklama 505
1) İstinaf Kararı 507
2) Yargıtay Kararları 508
Sanığın Yükümlülüğü
Cmk. Madde 325 515
Açıklama 516
Yargıtay Kararı 517
Bağlantılı Davalarda Giderler
Cmk. Madde 326 518
Açıklama 518
Yargıtay Kararı 519
Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider
Cmk. Madde 327 520
Açıklama 520
Yargıtay Kararları 521
Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider
Cmk. Madde 328 521
Açıklama 521
Yargıtay Kararları 522
Suç Uydurma Ve İftira Gibi Hâllerde Gider
Cmk. Madde 329 523
Açıklama 523
Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider
Cmk. Madde 330 524
Açıklama 524


Iıı. Bölüm
Cezalar Ve Güvenlik Tedbirleri

Cezalar
Tck. Madde 45 527
Açıklama 527
Hapis Cezaları
Tck. Madde 46 528
Açıklama 528
1) İstinaf Kararı 528
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Tck. Madde 47 532
Açıklama 532
A) Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Rejimi 532
B) Koşullu Salıverilme 533
Müebbet Hapis Cezası
Tck. Madde 48 535
Açıklama 535
Süreli Hapis Cezası
Tck. Madde 49 536
Açıklama 536
A) Süreli Hapis Cezası 536
B) Kısa Süreli Hapis Cezası (49/2.F.) 537
C) Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 537
Aa) Özel İnfaz Usulü Hakkında Karar Verecek Olan Mahkeme 537

Bb) Özel İnfaz Şekilleri 538
1- Hafta Sonu İnfaz 538
2- Geceleri İnfaz 538
3- Konutta İnfazın Yerine Getirilmesi 538
Cc) Özel İnfaz Usulüne Göre Çektirilen Cezalarda Koşullu Salıverilme 539
Dd) Özel İnfaz Usulünün Gereklerine Uyulmaması 539
Yargıtay Kararları 539
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar
Tck. Madde 50 542
Açıklama 544
I- Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfaz Kurumunda Çektirilmesinin Doğurduğu Sakıncalar 544
Iı- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 547
1- Seçenek Yaptırımlara Çevrilebilme Konusunda Ölçü Olarak Alınması Gereken Hususlar 547
2- Uygulanabilecek Olan Seçenek Yaptırımlar 548
A) Adli Para Cezası 549
B) Zararın Tamamen Giderilmesi 549
C) Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmek 551
D) Belirli Yerlere Gitmekten Veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 551
E) İlgili Ehliyet Ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek Ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 552
F) Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 553
Iıı- Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilme Zorunluluğu Bulunan Haller 554
Iv- Seçenek Yaptırıma Çevrilme Halinde Asıl Mahkumiyet 555
V- Adli Para Cezasının Veya Tedbirin Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları 555
1) İstinaf Kararları 555
2) Yargıtay Kararları 571
Hapis Cezasının Ertelenmesi
Tck. Madde 51 673
Açıklama 675
I- Ertelemenin Tanımı Ve Hukuki Niteliği 675
Iı- Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları 677
1- Mahkum Olunan Suça İlişkin Koşullar 677
2- Önceki Mahkumiyete İlişkin Koşullar 678
3- Ertelemenin Ehliyet Koşulu Ve Gerekçe 678
4- Koşullu Erteleme 680
Iıı- Denetim Altında Bulundurulma 680
Iv- Denetim Görevlisi 681
V- Ertelenen Cezanın İnfazı 682
Vı- Denetim Süresinin Kanuni Koşullara Uygun Geçirilmesi 682
1) İstinaf Kararları 682
2) Yargıtay Kararları 685
Adlî Para Cezası
Tck. Madde 52 735

Açıklama 735
I- Adli (Gün) Para Cezası Sisteminin Tarihçesi Ve Hukuki Niteliği 735
Iı- Adli Para Cezası Sisteminin İşleyişi 737
Iıı- Adli Para Cezasının Hesaplanması 737
A) 52/1.Fıkra 737
B) 52/2.Fıkra 739
C) 52/3.Fıkra 739
D) 52/4.Fıkra 740
Iv- Adli Para Cezasının İnfazı 740
1) İstinaf Kararları 741
2) Yargıtay Kararları 749
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
Tck. Madde 53 786
Açıklama 787
1- Belli Hakları Kullanmaktan Yasaklanmanın Koşulları 787
A) Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi Koşulu 788
B) Suçun Karşılığı Olarak Hapis Cezasına Mahkum Olma Koşulu 788
2- Kasıtlı Bir Suçtan Hapis Cezasına Mahkumiyetin Doğal Sonucu Olan Yasaklılıklar 788
3- Hak Yoksunluklarının Uygulanmayacağı Haller 789

4- İnfazdan Sonra Da Uygulanacak Hak Yoksunlukları 790
A) 53.Maddenin 5.Fıkrası 791
B) 53.Maddenin 6.Fıkrası 792
1) İstinaf Kararları 794
2) Yargıtay Kararları 797
Eşya Müsaderesi
Tck. Madde 54 809
Açıklama 810
I- Getirilen Yeniliklerin Ana Hatları 810
Iı- Müsadere Kavramı, Tanımı Ve Çeşitleri 811
Iıı- Müsaderenin Hukuki Niteliği 814
Iv- Karşılaştırmalı Hukukta Müsadere 814
V- Koruma Tedbiri Olarak Müsadereye Konu Eşyaya Elkoyma 816
Vı- Eşya Müsaderesinin Koşulları
(Tck.54.Md.) 817
1- 54.Maddenin 1.Fıkrası 817
A) Bir Eşyanın Bulunması Koşulu 818
Aa) Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşya 818
Bb) Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen Eşya 819
Cc) Suçtan Meydana Gelen Eşya 819
Dd) Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşya 820
B) Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi Koşulu 821
C) Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Koşulu 821
D) Dava Ve Cezanın Düşürülmesinin Müsadereye Etkisi 824
Aa) Sanığın Veya Hükümlünün Ölümü 824
Bb) Genel Ve Özel Af Ve Şikayetten Vazgeçme 824
Cc) Ceza Zamanaşımı 824
Dd) Dava Zamanaşımı 825
Ee) Önödeme 825
E) Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Sınırın Aşılması Halinin Müsadereye Etkisi 825
F) Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır Ve Dilsizlik Hallerinin Müsadereye Etkisi 826
2- 54.Maddenin 2.Fıkrası (Müsaderenin İmkansız Kılınması Halinde, Bunun Değeri Kadar Para Tutarının Müsaderesine Hükmolunması) 826
3- 54.Maddenin 3.Fıkrası (Müsaderede Orantılılık Kuralı) 827
4- 54.Maddenin 4.Fıkrası (Suç Oluşturan Eşyanın Müsaderesi) 827
5- 54.Maddenin 5.Fıkrası (Kısmi Müsadere) 828
6- 54.Maddenin 6.Fıkrası (Müşterek Veya İştirak Halinde Mülkiyete Konu Olan Eşyanın Müsaderesi) 828
Vıı- Müsadere Usulü (Cmk.256-259.Md.) 829
A) Başvuru (Cmk.256.Md.) 829
B) Duruşma Ve Karar (Cmk.257.Md.) 829
C) Kanun Yolu (Cmk.258.Md.) 829
D) Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (Cmk.259.Md.) 829
1) İstinaf Kararları 830
2) Yargıtay Kararları 833
Kazanç Müsaderesi
Tck. Madde 55 883
Açıklama 884
I- Karşılaştırmalı Hukukta Kazanç Müsaderesi 884
1- Amerikan Ceza Hukukunda 884
2- Danimarka Ceza Hukukunda 884
3- Belçika Ceza Hukukunda 884
4- Fransız Ceza Hukukunda 885
5- İspanyol Ceza Hukukunda 885
6- İsveç Ceza Hukukunda 886
7- İzlanda Ceza Hukukunda 886
8- Alman Ceza Hukukunda 887
9- İsviçre Ceza Hukukunda 888
10- İtalyan Ceza Hukukunda 889
Iı- Tck.Nun 55.Maddesinin Yorumu 890
A) Hukuki Niteliği 890
B) Kazanç Müsaderesi (55/1.Fıkra) 892
C) Kaim Değer Müsaderesi (55/2.Fıkra) 894
Yargıtay Kararları 894
Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri
Tck. Madde 56 905
Açıklama 905
A- Genel Olarak 905
B- Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar (0-12 Yaş Arası Çocuklar) 906
C- 12-15 Yaş Grubunda Olup Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar 906
D- Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği 907
E) Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirler 910
1) İstinaf Kararları 912
2) Yargıtay Kararları 918
Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri
Tck. Madde 57 939
Açıklama 940
I- Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi (Tck.32.Md.) 940
Iı- Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri (Tck.57.Md.) 941
A) Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi Ve Tedbirin Sona Ermesi 941
B) Güvenlik Bakımından Akıl Hastasının Tıbbi Kontrol Ve Takibi 942
C) Azaltılmış Sorumluluk Halinde Hükmolunan Hapis Cezasının Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirine Çevrilmesi 943
D) Alkol Yada Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 943
Iıı- Hapis Cezasının İnfazının Akıl Hastalığı Nedeni İle Ertelenmesi (Cgtik 16.Md.) 945
1) İstinaf Kararları 946
2) Yargıtay Kararları 954
Suçta Tekerrür Ve Özel Tehlikeli Suçlular
Tck. Madde 58 968
Açıklama 969
I- Getirilen Yeniliklerin Ana Hatları 969
Iı- Tekerrür Ve Özel Tehlike Hallerinin Tanımı Ve Hukuki Niteliği 970
Iıı- Tekerrürün Şartları 975
1- Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkumiyetin Olması 975
2- Yeni Bir Suç İşlenmesi 976
3- Belirli Bir Sürenin Geçmemesi 976
Iv- Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller 977
V- Tekerrürün Sonuçları 978
A) Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçimlik Olarak Öngörülmesi 978
B) Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi Ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması 979
Vı- Özel Tehlikeli Suçlular Hakkında Uygulama 980
1) İstinaf Kararları 980
2) Yargıtay Kararları 985
Sınır Dışı Edilme
Tck. Madde 59 1032
Açıklama 1032
İstinaf Kararı 1033
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri
Tck. Madde 60 1034
Açıklama 1035
I- Tüzel Kişi Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Kavramları Ve Unsurları 1035
Iı- Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanamaması (Tck. 20/2.F.) 1036
Iıı- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (Tck. 60.Md.) 1038

Iv. Bölüm
Cezanın Belirlenmesi Ve
Bireyselleştirilmesi

Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi
Tck. Madde 3 1043
Açıklama 1043
A) Adalet Ve Oranlılık İlkeleri (3/1.F.) 1043
B) Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (3/2.F.) 1044
C) Doktrin Yorumu 1045
D) Görüşümüz 1049
1) İstinaf Kararı 1049
2) Yargıtay Kararları 1050
Zaman Bakımından Uygulama
Tck. Madde 7 1062

Açıklama 1063
I- Kanun Kavramı 1063
Aa) Kanunların Yürürlüğe Girmesi 1063
Bb) Kanunların Yürürlükten Kalkması 1064
Cc) Genel-Özel Hüküm İlişkisi 1064
Iı- Geçmişe Uygulama Yasağı Ve Lehe Kanunun Geçmişe Yürürlüğü (7/1.F.) 1065
Aa) Geçmişe Uygulama Yasağı 1065
Bb) Failin Lehine Olan Kanunun Geçmişe Yürürlüğü 1067
Iıı- Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (7/2.F.) 1067
Iv- İnfaz Rejimine İlişkin Hükümler 1069
V- Süreli Ve Geçici Kanunlar Açısından Zaman Bakımından Uygulama (7/4.F.) 1070
Yargıtay Kararları 1072
Cezanın Belirlenmesi
Tck. Madde 61 1107
Açıklama 1109
1- Temel Cezanın Belirlenmesinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar 1109
A) Suçun İşleniş Biçimi 1110
B) Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 1110
C) Suçun İşlendiği Zaman Ve Yer 1110
D) Suçun Konusunun Önem Ve Değeri 1111
E) Meydana Gelen Zarar Veya Tehlikenin Ağırlığı 1111
F) Failin Kast Veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 1111
G) Failin Güttüğü Amaç Ve Saik 1111
2- Temel Cezanın Belirlenmesi 1111
3- Suçun Olası Kastla Yada Bilinçli Taksirle İşlenmesi Nedeniyle İndirim Ve Artırımın Yapılması 1112
4- Birden Fazla Nitelikli Hallerin Gerçekleşmesi Durumunda Artırma Ve İndirmenin Yapılması 1113
5- Sonuç Ceza Belirlenirken Sırasıyla En Son Nazara Alınacak Hususlar 1113
6- Cezanın Hesaplanması 1113
1) İstinaf Kararları 1113
2) Yargıtay Kararları 1126
Takdiri İndirim Nedenleri
Tck. Madde 62 1199
Açıklama 1200
I- Takdiri İndirim Nedenleri Kurumu Ve Hukuki Niteliği 1200
Iı- Belirli Ve Sınırsız Serbest Takdir Sistemi 1202
Iıı- Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 1203
Iv- Takdiri İndirim Nedenlerinin Varlığı Halinde İndirim Oranları 1203
1) İstinaf Kararları 1203
2) Yargıtay Kararları 1206
Mahsup
Tck. Madde 63 1265
Açıklama 1265
A) Kanunun Benimsediği Sistem Ve Mahsup Kurumunun Hukuki Niteliği 1265
B) Mahsubun Şartları 1266
1- Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucunu Doğuran Bir Halin Bulunması 1267
2- Hürriyeti Sınırlayan Halin Hüküm Kesinleşmeden Önce Gerçekleşmesi 1267
3- Bir Ceza Mahkumiyetinin Bulunması 1268
1) İstinaf Kararları 1269
2) Yargıtay Kararları 1271

V. Bölüm
Hukuka Kesin Aykırılık Halleri

Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri
Cmk. Madde 289 1279
Açıklama 1280
A- Genel Olarak Temyiz Nedenlerinin Sınıflandırılması 1280
B- Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 1281
A) Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması 1281
B) Hakimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hakimin Hükme Katılması 1282
C) Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup Da Bu İstem Kabul Olunduğu Halde Hakimin Hükme Katılması Veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hakimin Hükme Katılması 1283
D) Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli Veya Yetkili Görmesi 1284
E) Cumhuriyet Savcısı Veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması 1284
F) Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlal Edilmesi 1284
G) Hükmün 230’uncu Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi 1285
H) Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararı İle Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması 1285
İ) Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması 1286
C- Nispi Temyiz Nedenleri 1286
1) İstinaf Kararları 1287
2) Yargıtay Kararları 1311
A) Savunma Hakkının Kısıtlanması İle İlgili Kararlar 1311
B) Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayalı Olarak Hüküm Kurulması İle İlgili Kararlar 1367
C) Hükmün Yasal Gerekçeyi İçermemesi İle İlgili Kararlar 1520
D) Aleniyet (Açıklık) İlkesinin İhlali İle İlgili Kararlar 1546
E) Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Kendisini Davaya Bakmaya Görevli Veya Yetkili Görmesi İle İlgili Kararlar 1546
F) Hakimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hakimin Hükme Katılması İle İlgili Kararlar 1552
G) Cumhuriyet Savcısı Veya Duruşmada Kanune Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması İle İlgili Kararlar 1552
H) Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemesi İle İlgili Kararlar 1557
Yararlanılan Kaynaklar 1559

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
60,69   
303,45   
6
51,06   
306,34   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
57,80   
289,00   
6
48,17   
289,00   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
60,69   
303,45   
6
51,06   
306,34   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
57,80   
289,00   
6
48,17   
289,00   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
3
96,33   
289,00   
4
72,25   
289,00   
5
60,69   
303,45   
6
51,06   
306,34   
7
44,18   
309,23   
8
39,02   
312,12   
9
35,00   
315,01   
Kapat