Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar Ali Parlar

İstinaf ve Yargıtay Emsal KararlarıylaKamu Görevlileri ile İlgili Suçlar


Basım Tarihi
2017-06
Sayfa Sayısı
952
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786056743849
Boyut
16X24
Baskı
1185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 185 puan kazanacaksınız)
   185

Ali PARLAR

 

Konu Başlıkları
- Zimmet
- İrtikap
- Denetim Görevinin İhmali
- Rüşvet
- Nüfuz Ticareti
- Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması
- Görevi Kötüye Kullanma
- Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması
- Kamu Görevlisinin Ticareti
- Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması
- Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf
- Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi
- Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma
- Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
- Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma

 

İçindekiler
Önsöz 3
İçindekiler 5
Kısaltmalar 19

Tck. Madde 247-Zimmet 21
Açıklama 21
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 21
Iı- Suçun Konusu 22
Iıı- Suçun Faili Ve Mağduru 24
A) Suçun Faili 24
B) Suçun Mağduru 27
Iv- Suçun Maddi Unsuru 27
A) Zilyetliğin Görev Dolayısıyla Devredilmiş Olması 27
B) Kamu Görevlisinin Malın Koruma Ve Gözetimiyle Yükümlü Olması 28
C) Zimmete Geçirme 29
V- Suçun Manevi Unsuru 29
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 30
A) Cezanın Artırılmasını Gerektiren Hal (Nitelikli Zimmet) 30
B) Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 31
Aa) Kullanma Zimmeti 31
Bb) Malın Değerinin Azlığı 31
C) Etkin Pişmanlık 32
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 32
A) Teşebbüs 32
B) İştirak 32
C) İçtima 32
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 33
A) Kovuşturma 33
B) Görevli Mahkeme 33
C) Suçun Yaptırımı 33
D) Dava Zamanaşımı 33
İstinaf Kararları 34
Yargıtay Kararları 89

Tck. Madde 248- Etkin Pişmanlık 185
Açıklama 185
I- Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanma Koşulları 185
A) Soruşturmadan Önce Gerçekleşen Etkin Pişmanlık 186
B) Kovuşturma Başlamadan Önce Gerçekleşen Etkin Pişmanlık 186
C) Hükümden Önce Gerçekleştirilen Etkin Pişmanlık 187
Yargıtay Kararları 187

Tck. Madde 249-Daha Az Cezayı Gerektiren Hal 197
Açıklama 197
Yargıtay Kararları 197

Tck. Madde 250-İrtikap 208
Açıklama 208
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 208
Iı- Suçun Konusu 209
Iıı- Suçun Faili Ve Mağduru 209
A) Suçun Faili 209
B) Suçun Mağduru 210
Iv- Suçun Maddi Unsuru 210
A) İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Unsuru 210
B) İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Unsuru 212
V- Suçun Manevi Unsuru 213
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 214
A) Ağırlatıcı Nedenler 214
B) Hafifletici Nedenler 214
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 215
A) Teşebbüs 215
B) İştirak 215
C) İçtima 215
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 216
A) Kovuşturma 216
B) Görevli Mahkeme 216
C) Suçun Yaptırımı 216
D) Dava Zamanaşımı 216
İstinaf Kararları 216
Yargıtay Kararları 233

Tck. Madde 251-Denetim Görevinin İhmali 299
Açıklama 299
I- Suçla Korunan Hukuksal Yara 299
Iı- Suçun Faili Ve Mağduru 299
A) Suçun Faili 299
B) Suçun Mağduru 299
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 300
A) Zimmet Veya İrtikap Suçunun İşlenmesine Kasten Göz Yummak 300
B) Zimmet Veya İrtikap Suçunun İşlenmesine İhmali Davranışla İmkan Sağlamak 301
Iv- Suçun Manevi Unsuru 302
V- Suça Etki Eden Nedenler 302
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 303
A) Teşebbüs 303
B) İştirak 303
C) İçtima 303
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 303
A) Kovuşturma 303
B) Görevli Mahkeme 303
C) Suçun Yaptırımı 303
D) Dava Zamanaşımı 304
Yargıtay Kararları 304

Tck. Madde 252-Rüşvet 307
Açıklama 309
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 309
Iı- Suçun Konusu 309
Iıı- Suçun Faili Ve Mağduru 310
A) Suçun Faili 310
B) Suçun Mağduru 311
Iv- Suçun Maddi Unsuru 311
V- Suçun Manevi Unsuru 314
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 315
A) Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 315
B) Etkin Pişmanlık (254.Md.) 316
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 316
A) Teşebbüs 316
B) İştirak 317
C) İçtima 318
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 318
A) Kovuşturma 318
B) Görevli Mahkeme 320
C) Suçun Yaptırımı 320
D) Dava Zamanaşımı 320
İstinaf Kararları 320
Yargıtay Kararları 334

Tck. Madde 253-Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 415
Açıklama 415

Tck. Madde 254-Etkin Pişmanlık 416
Açıklama 416
I- Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık Hali (Cezasızlık Nedeni) 416
A) Rüşvet Alan Veya Rüşvet Alma Konusunda Başkasıyla Anlaşan Kamu Görevlisinin Etkin Pişmanlığı 417
B) Rüşvet Veren Veya Bu Konuda Kamu Görevlisiyle Anlaşmaya Varan Kişinin Etkin Pişmanlığı 418
C) Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı 418
Iı- Etkin Pişmanlık Halinde Verilecek Hüküm 419
Yargıtay Kararları 419

Tck. Madde 255-Nüfuz Ticareti 425
Açıklama 426
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 426
Iı- Suçun Faili Ve Mağduru 426
A) Suçun Faili 426
B) Suçun Mağduru 426
Iıı- Suçun Maddi Konusu 426
Iv- Suçun Maddi Unsuru 427
V- Suçun Manevi Unsuru 427
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 427
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 428
A) Teşebbüs 428
B) İştirak 428
C) İçtima 428
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 429
A) Kovuşturma 429
B) Görevli Mahkeme 429
C) Suçun Yaptırımı 429
D) Dava Zamanaşımı 429
İstinaf Kararları 429
Yargıtay Kararları 443


Tck. Madde 256-Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması 448
Açıklama 448
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 448
Iı- Suçun Faili 448
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 449
Iv- Suçun Manevi Unsuru 451
V- Suça Etki Eden Nedenler 452
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 452
A) Teşebbüs 452
B) İştirak 452
C) İçtima 452
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 453
A) Kovuşturma 454
B) Görevli Mahkeme 453
C) Suçun Yaptırımı 453
D) Dava Zamanaşımı 453
İstinaf Kararı 454
Yargıtay Kararları 454

Tck. Madde 257-Görevi Kötüye Kullanma 459
Açıklama 459
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 459
Iı- Suçun Faili 460
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 461
A) İcrai Davranışla İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu (257/1.Fıkra) 461
Aa) Görev Kavramı Ve Görevin Gereklerine Aykırı Davranma 462
Bb) Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma 466
Cc) Kamunun Zararına Neden Olma 469
Dd) Kişilere Haksız Kazanç Sağlama 472
Ee) Nedensellik Bağı 473
B) İhmali Davranışla İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu (257/2.Fıkra) 474
Iv- Suçun Manevi Unsuru 477
V- Suça Etki Eden Nedenler 479
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 479
A) Teşebbüs 479
B) İştirak 480
C) İçtima 480
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 481
A) Kovuşturma 481
B) Görevli Mahkeme 482
C) Suçun Yaptırımı 482
D) Dava Zamanaşımı 482
İstinaf Kararları 482
Yargıtay Kararları 604

Tck. Madde 258-Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 794
Açıklama 794
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 794
Iı- Suçun Konusu 794
Iıı- Suçun Faili 795
Iv- Suçun Maddi Unsuru 795
V- Suçun Manevi Unsuru 796
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 796
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 796
A) Teşebbüs 796
B) İştirak 796
C) İçtima 796
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 797
A) Kovuşturma 797
B) Görevli Mahkeme 797
C) Suçun Yaptırımı 797
D) Dava Zamanaşımı 797

Tck. Madde 259-Kamu Görevlisinin Ticareti 798
Açıklama 798
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 798
Iı- Suçun Konusu 798
Iıı- Suçun Faili 799
Iv- Suçun Maddi Unsuru 799
V- Suçun Manevi Unsuru 800
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 800
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 800
A) Teşebbüs 800
B) İştirak 800
C) İçtima 800
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 800
A) Kovuşturma 800
B) Görevli Mahkeme 800
C) Suçun Yaptırımı 801
D) Dava Zamanaşımı 801
Yargıtay Kararları 801

Tck. Madde 260-Kamu Görevinin Terki Veya Yapılmaması 805
Açıklama 805
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 805
Iı- Suçun Faili 805
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 806
Iv- Suçun Manevi Unsuru 807
V- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 808
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 810
A) Ağırlatıcı Nedenler 810
B) Cezada İndirim Yapılmasını Veya Ceza Verilmemesini Gerektiren Nedenler 810
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 810
A) Teşebbüs 810
B) İştirak 810
C) İçtima 811
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 811
A) Kovuşturma 811
B) Görevli Mahkeme 811
C) Suçun Yaptırımı 811
D) Dava Zamanaşımı 811

Tck. Madde 261-Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf 812
Açıklama 812
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 812
Iı- Suçun Konusu 812
Iıı- Suçun Faili 812
Iv- Suçun Maddi Unsuru 812
V- Suçun Manevi Unsuru 813
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 813
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 813
A) Teşebbüs 813
B) İştirak 813
C) İçtima 814
Vııı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 814
A) Kovuşturma 814
B) Görevli Mahkeme 814
C) Suçun Yaptırımı 814
D) Dava Zamanaşımı 814
Yargıtay Kararları 814

Tck. Madde 262-Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi 816
Açıklama 816
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 816
Iı- Suçun Faili 816
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 816
A) Bir Kamu Görevini Kanun Ve Nizamlara Aykırı Olarak Yerine Getirmeye Teşebbüs Etmek 817
B) Terk Emri Kendisine Bildirildiği Halde Görevi Sürdürmek 817
Iv- Suçun Manevi Unsuru 818
V- Suça Etki Eden Nedenler 818
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 818
A) Teşebbüs 818
B) İştirak 818
C) İçtima 818
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 819
A) Kovuşturma 819
B) Görevli Mahkeme 819
C) Suçun Yaptırımı 819
D) Dava Zamanaşımı 819
İstinaf Kararı 819
Yargıtay Kararları 820

Tck. Madde 264-Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma 824
Açıklama 824
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 824
Iı- Suçun Faili 824
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 824
A) Resmi Elbiseyi Giymek 824
B) Hakkı Olmayan Nişan Veya Madalyaları Takmak 826
Iv- Suçun Manevi Unsuru 829
V- Suça Etki Eden Nedenler 829
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 829
A) Teşebbüs 829
B) İştirak 830
C) İçtima 830
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 830
A) Kovuşturma 830
B) Görevli Mahkeme 830
C) Suçun Yaptırımı 830
D) Dava Zamanaşımı 830
İstinaf Kararları 830
Yargıtay Kararları 834

Tck. Madde 265-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 837
Açıklama 837
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 837
Iı- Suçun Faili Ve Mağduru 837
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 838
Iv- Suçun Manevi Unsuru 840
V- Suça Etki Eden Nedenler 841
A) Cezayı Ağırlatıcı Nedenler 841
Aa) Suçun Yargı Görevi Yapan Kimselere Karşı İşlenmesi (265/2.F.) 841
Bb) Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (265/3.F.) 841
Cc) Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (265/3.F.) 842
Dd) Suçun Silahla İşlenmesi (265/4.F.) 842
Ee) Suçun, Var Olan Veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (265/4.F.) 843
B) Cezayı Hafifletici Nedenler 843
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 843
A) Teşebbüs 843
B) İştirak 844
C) İçtima 844
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 844
A) Kovuşturma 844
B) Görevli Mahkeme 844
C) Suçun Yaptırımı 844
D) Dava Zamanaşımı 845
İstinaf Kararları 845
Yargıtay Kararları 892

Tck. Madde 266-Kamu Görevine Ait Araç Ve Gereçleri Suçta Kullanma 943
Açıklama 943
I- Hükmün Kapsamı Ve Hukuki Niteliği 943
Iı- Madde Hükmünün Uygulanma Koşulları 944
A) Suçun Failinin Kamu Görevlisi Olması 944
B) İşlenen Fiilin Kasıtlı Bir Suç Olması 945
C) İşlenen Suçun Tanımında Failin Kamu Görevlisi Sıfatının Bir Unsur Olarak Öngörülmemiş Bulunması 945
D) Failin Görevi Gereği Olarak Elinde Bulundurduğu Araç Ve Gereçleri Bir Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanması 946
Yargıtay Kararları 946
Kaynakça 949

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
37,00   
185,00   
6
30,83   
185,00   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
37,00   
185,00   
6
30,83   
185,00   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Kapat