İftira , Yalan Tanıklık ve Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçları Ali Par

İstinaf ve Yargıtay Kararlarıylaİftira , Yalan Tanıklık ve Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçları


Basım Tarihi
2017-06
Sayfa Sayısı
286
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786056743832
Boyut
13X21
Baskı
155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Ali PARLAR

Mustafa ÖZTÜRK

 

Konu Başlıkları
- İftira (TCK. 267–269. md.)
- Suç Üstlenme (TCK. 270. md.)
- Suç Uydurma (TCK. 271. md.)
- Yalan Tanıklık (TCK. 272–274. md.)
- Yalan Yere Yemin (TCK. 275. md.)
- Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık (TCK. 276. md.)

 

İçindekiler
Önsöz 5
İçindekiler 7
Kısaltmalar 17
I. İftira Suçu
Madde 267- İftira 19
Açıklama 20
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 20
Iı- Suçun Konusu 20
Iıı- Suçun Faili Ve Mağduru 21
A) Suçun Faili 21
B) Suçun Mağduru 21
Iv- Suçun Maddi Unsuru 22
A) Şekli (Biçimsel) İftira 22
Aa) Yetkili Makamlara İhbar Veya Şikayette Bulunmak (Doğrudan) İftira 22
Bb) Basın Ve Yayın Yoluyla (Dolaylı) İftira 24
B) Maddi İftira 25
C) Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması (268.Md.) 25
V- Suçun Manevi Unsuru 25
Vı- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 26
Vıı- Suça Etki Eden Nedenler 27
A) Ağırlatıcı Sebepler 27
Aa) Fiilin Maddi Eser Ve Delillerini Uydurarak İftirada Bulunulması 27
Bb) Bu Fiil Nedeniyle Mağdurun Aleyhine Olarak Gözaltına Alma Ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbiri Uygulanması 27
Cc) Mağdurun Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Veya Müebbet Hapis Ya Da Süreli Hapis Cezasına Mahkum Olması 27
Dd) Mağdurun Mahkum Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanmış Olması 28
B) Hafifletici Nedenler 28
Vııı-Suçun Özel Görünüş Biçimleri 28
A) Teşebbüs 28
B) İştirak 28
C) İçtima 29
Ix- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 29
A) Kovuşturma 29
B) Görevli Mahkeme 29
C) Suçun Yaptırımı 29
D) Dava Zamanaşımı 30
I. İstinaf Kararları 30
Iı. Yargıtay Kararları 46
Madde 268- Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 81
Açıklama 81
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 81

Iı- Suçun Faili Ve Mağduru 82
A) Suçun Faili 82
B) Suçun Mağduru 82
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 82
Iv- Suçun Manevi Unsuru 83
V- Suça Etki Eden Nedenler 83
A) Ağırlatıcı Nedenler 83
B) Hafifletici Nedenler 83
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 83
A) Teşebbüs 83
B) İştirak 83
C) İçtima 83
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 84
A) Kovuşturma 84
B) Görevli Mahkeme 84
C) Suçun Yaptırımı 84
D) Dava Zamanaşımı 84
I. İstinaf Kararları 84
Iı. Yargıtay Kararları 98
Madde 269- Etkin Pişmanlık 123
Açıklama 124
I- İftira Suçunda Etkin Pişmanlık 124
A) Soruşturma Başlamadan Önce Pişmanlık 125
B) Kovuşturma Başlamadan Önce Etkin Pişmanlık 125
C) Hükümden Önce Veya Mahkumiyetten Sonra Veya Hükmolunan Cezanın İnfazına Başlanmasından Sonra Gerçekleştirilen Etkin Pişmanlık 125
D) İdari Yaptırıma Karar Verilmeden Önce Veya İdari Yaptırım Uygulandıktan Sonra Etkin Pişmanlık 126
E) Basın Ve Yayın Yoluyla Yapılan İftiradan Dolayı Etkin Pişmanlık 126
I. İstinaf Kararları 126
Iı. Yargıtay Kararları 128
Iı. Suç Üstlenme Suçu
Madde 270- Suç Üstlenme 133
Açıklama 133
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 133
Iı- Suçun Faili 133
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 133
Iv- Suçun Manevi Unsuru 135
V- Suça Etki Eden Nedenler 135
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 135
A) Teşebbüs 135
B) İştirak 136
C) İçtima 136
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 136
A) Kovuşturma 136
B) Görevli Mahkeme 136
C) Suçun Yaptırımı 136
D) Dava Zamanaşımı 136
I. İstinaf Kararları 136
Iı. Yargıtay Kararları 145
Iıı. Suç Uydurma Suçu
Madde 271- Suç Uydurma 151
Açıklama 151
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 151
Iı- Suçun Faili 151
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 151
A) İşlenmediğini Bildiği Bir Suçu, Yetkili Makamlara İşlenmiş Gibi İhbar Etmek 151
B) İşlenmeyen Bir Suçun Delil Veya Emarelerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurmak 154
Iv- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 155
V- Suçun Manevi Unsuru 155
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 155
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 156
A) Teşebbüs 156
B) İştirak 156
C) İçtima 156
Vııı-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 156
A) Kovuşturma 156
B) Görevli Mahkeme 156
C) Suçun Yaptırımı 156
D) Dava Zamanaşımı 156
I. İstinaf Kararları 157
Iı. Yargıtay Kararları 170
Iv. Yalan Tanıklık Suçu
Madde 272- Yalan Tanıklık 183
Açıklama 184
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 184
Iı- Suçun Faili Ve Mağduru 184
A) Suçun Faili 184
B) Suçun Mağduru 185
Iıı- Suçun Maddi Unsuru 185
Iv- Suçun Manevi Unsuru 187
V- Suça Etki Eden Nedenler 188
A) Ağırlatıcı Nedenler 188
Aa) Üç Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun Soruşturma Veya Kovuşturması Kapsamında Yalan Tanıklık Yapılması 188
Bb) Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi İle İlgili Olarak Gözaltına Alma Ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbiri Uygulanmış Olması 189
Cc) Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Hapis Cezasına Mahkum Edilmiş Olması 189
Dd) Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Mahkum Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanmış Olması 190
Ee) Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli Veya İdari Bir Yaptırımın Uygulanmış Olması 190
B) Hafifletici Nedenler Ve Cezasızlık Halleri 191
Vı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 191
A) Teşebbüs 191
B) İştirak 191
C) İçtima 191
Vıı- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 192
A) Kovuşturma 192
B) Görevli Mahkeme 192
C) Suçun Yaptırımı 192
D) Dava Zamanaşımı 193
I. İstinaf Kararları 193
Iı. Yargıtay Kararları 219
Madde 273-Şahsi Cezasızlık Veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler 247
Açıklama 247
I- Şahsi Cezasızlık Veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler (273/1.Fıkra) 247
A) Belli Akrabalık İlişkisi İçinde Bulunulan Kişiler Aleyhine Yalan Tanıklık Yapılması 248
B) Kişinin Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olmasına Rağmen, Bu Hakkı Kendisine Hatırlatılmadan Gerçeğe Aykırı Olarak Tanıklık Yapması 249
Iı- 273/1.Fıkra Hükmünün Uygulanamayacağı Haller 250
Yargıtay Kararları 250
Madde 274- Etkin Pişmanlık 252
Açıklama 253
I- Yalan Tanıklık Suçunda Etkin Pişmanlık Halleri 253
A) Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını Veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verilmeden Önce Gerçeğin Söylenmesi (274/1.Fıkra) 253
B) Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını Veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verildikten Sonra Ve Fakat Hükümden Önce Gerçeğin Söylenmesi (274/2.Fıkra) 253
C) Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı Kesinleşmeden Önce Gerçeğin Söylenmesi (274/3.Fıkra) 254
Yargıtay Kararları 254
V. Yalan Yere Yemin Suçu
Madde 275- Yalan Yere Yemin 261
Açıklama 261
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 261
Iı- Suçun Konusu 261
Iıı- Suçun Faili 261
Iv- Suçun Maddi Unsuru 262
V- Suçun Manevi Unsuru 262
Vı- Suça Etki Eden Nedenler 262
A) Ağırlatıcı Nedenler 262
B) Hafifletici Neden Ve Cezasızlık Hali 262
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 263
A) Teşebbüs 263
B) İştirak 263
C) İçtima 263
Vııı-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı 263
A) Kovuşturma 263
B) Görevli Mahkeme 263
C) Suçun Yaptırımı 263
D) Dava Zamanaşımı 263
Yargıtay Kararları 263
Vı. Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Veya
Tercümanlık Suçu
Madde 276- Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Veya Tercümanlık 267
Açıklama 267
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 267
Iı- Suçun Konusu 267
Iıı- Suçun Faili 268
Iv- Suçun Maddi Unsuru 268
V- Suçun Manevi Unsuru 271
Vı- Suça Etki Eden Enedenler 271
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 271
A) Teşebbüs 271
B) İştirak 272
C) İçtima 272
Vııı-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Zamanaşımı 272
A) Kovuşturma 272
B) Görevli Mahkeme 272
C) Suçun Yaptırımı 272
D) Dava Zamanaşımı 272
Yargıtay Kararları 273

Yararlanılan Kaynaklar 287

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,00   
55,00   
6
9,17   
55,00   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,00   
55,00   
6
9,17   
55,00   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Kapat