%3
Arabuluculuk ve Ombudsmanlık Ferhat Yıldırım

Arabuluculuk ve Ombudsmanlık


Basım Tarihi
2023-07
Sayfa Sayısı
376
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750286247
Boyut
16x24
Baskı
2335,00 TL 324,95 TL
(Bu ürünü aldığınızda 324 puan kazanacaksınız)
   324

Ferhat YILDIRIM

 

İÇİNDEKİLER
 
Özet 
 
7
Teşekkür 
 
9
Tablo Listesi 
 
17
Kısaltmalar 
 
19
Giriş 
 
23
Birinci Bölüm
 
 
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ VE
 
 
GENEL OLARAK ARABULUCULUK
 
 
1. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
27
1.1. Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yöntemi ve “Alternatif” Kelimesine Yüklenen Anlam 
 
27
1.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Türleri 
 
30
1.2.1. Kısa Duruşma 
 
30
1.2.2. Tarafsız Ön Değerlendirme Yöntemi 
 
31
1.2.3. Vakıaların Saptanması 
 
32
1.2.4. Müzakere 
 
33
1.2.5. Uzlaştırma 
 
34
1.2.6. Tahkim 
 
36
1.2.7. Arabuluculuk – Tahkim 
 
42
2. ARABULUCULUK KAVRAMI, GELİŞİMİ VE TERCİH EDİLME NEDENLERİ 
 
43
2.1. Arabuluculuk Kavramı –Tanımı 
 
43
2.2. Arabuluculuğun Gelişimi (Tarihi Süreci) 
 
47
2.2.1. Uzakdoğu 
 
48
2.2.2. Amerika Birleşik Devletleri 
 
51
2.2.3. Avrupa Birliği (AB) 
 
53
2.2.4. Türkiye (6325 sayılı Yasa Öncesi) 
 
60
2.3. Arabuluculuğun Tercih Edilme Nedenleri 
 
63
2.3.1. Zamandan Tasarruf Sağlama 
 
63
2.3.2. Masraftan Tasarruf Sağlama (Daha Az Maliyet) 
 
65
2.3.3. Kazan–Kazan (Win–Win) 
 
66
2.3.4. Taraf Kontrollü ve Esnek Süreç 
 
66
2.3.5. Gelecekteki Menfaatler 
 
67
2.3.6. Fikirler Arası Uyuşma 
 
67
2.3.7. Bağlayıcı Olmama 
 
68
2.3.8. Gizlilik 
 
68
İkinci Bölüm
 
 
6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
 
 
ARABULUCULUK KANUNU (HUAK)
 
 
1. 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE ARABULUCULUĞUN TANIMI VE KONUSU 
 
71
1.1. Arabuluculuğun Tanımı 
 
71
1.2. Arabuluculuğun Konusu 
 
75
1.2.1. Yabancılık Unsuru 
 
76
1.2.2. Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş veya İşlemler (Kamu Düzeni Ölçütü) 
 
77
1.2.3. Aile İçi Şiddet İddiası Unsurunu İçeren Uyuşmazlıklar 
 
81
2. ARABULUCULUK SİCİLİ: KAYIT OLMA ŞARTLARI VE SİCİLDEN SİLİNME 
 
83
2.1. Arabuluculuk Siciline Kayıt Olma Şartları 
 
83
2.1.1. Genel Olarak Arabuluculuk Sicili 
 
83
2.1.2. Sicile Kayıt Olma Şartları 
 
85
2.1.2.1. Arabuluculuk Siciline Kayıt Olabilme Şartlarından Biri Olan Arabuluculuk Eğitimi 
 
89
2.2. Sicilden Silinme 
 
93
3. ARABULUCULUĞUN TEMEL İLKELERİ 
 
94
3.1. Gizlilik 
 
94
3.2. Eşitlik 
 
100
3.3. İradi Olma (Gönüllülük) 
 
101
4. ARABULUCUNUN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
107
4.1. Arabulucunun Hakları 
 
107
4.1.1. Unvanın Kullanılması 
 
107
4.1.2. Ücret ve Masrafların İstenmesi 
 
108
4.1.3. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma 
 
114
4.2. Arabulucunun Yükümlülükleri 
 
115
4.2.1. Görevin Özenle ve Tarafsız Bir Şekilde Yerine Getirilmesi 
 
115
4.2.2. Aidat Ödeme 
 
118
4.2.3. Tarafların Aydınlatılması 
 
119
4.2.4. Reklam Yasağı 
 
122
4.2.5. Belge (Dosya) Saklama Yükümlülüğü 
 
125
5. ARABULUCULUK FAALİYETİ 
 
126
5.1. Arabulucuya Başvuru ve Arabulucunun Seçimi 
 
126
5.1.1. Arabuluculuya Başvuru 
 
126
5.1.2. Arabulucunun Seçimi 
 
129
5.2. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi 
 
130
5.3. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sürelere Etkisi 
 
132
5.3.1. Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvuru 
 
133
5.3.2. Davanın Açılmasından Sonra Arabulucuya Başvuru 
 
134
5.3.2.1. Mahkemenin Tarafları Arabuluculuk Yoluna Teşvik Etmesi ve Tarafların da Bu Daveti Kabul Etmesi 
 
134
5.3.2.2. Dava Sırasında Tarafların Arabulucuya Başvurma Konusunda Anlaşmaları 
 
135
5.3.2.3. Celse Arasında Tarafların Arabuluculuğa Başvurma Konusunda Anlaşmaları 
 
136
5.4. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 
 
137
5.5. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesinin Sonuçları 
 
140
5.5.1. Anlaşma Belgesi 
 
141
5.5.2. Belgelerin Saklanması ve Gönderimi 
 
143
5.5.3. İcra Edilebilirlik Şerhi ve Etkileri 
 
144
Üçüncü Bölüm
 
 
GENEL OLARAK OMBUDSMANLIK
 
 
1. OMBUDSMANLIK KAVRAMI, TANIMI VE TARİHSEL SÜRECİ 
 
153
1.1. Ombudsmanlık Kavramı –Tanımı ve Tarihsel Süreci 
 
153
1.1.1. Ombudsmanlık Kavramı ve Tanımı 
 
153
1.1.2. Ombudsmanlık Kurumunun Tarihsel Süreci 
 
158
2. OMBUDSMANLIK KURUMUNA DUYULAN İHTİYAÇ 
 
162
3. OMBUDSMANIN ÖZELLİKLERİ, GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE TÜRLERİ 
 
165
3.1. Ombudsmanın Özellikleri 
 
165
3.1.1. Bağımsızlık (Indepence) 
 
165
3.1.2. Tarafsızlık ve Adil Olmak (Impartiality And Fairness) 
 
166
3.1.3. Güvenilir Bir İnceleme Süreci (Credible Review Process) 
 
166
3.1.4. Gizlilik (Confidentiality) 
 
167
3.1.5. Kolay Erişebilirlik (Accessibility) 
 
167
3.1.6. Kararların Bağlayıcı Olmaması (Non–Bindingness) 
 
167
3.1.7. Diğer Temel Özellikler 
 
168
3.2. Ombudsmanın Görevleri 
 
168
3.3. Ombudsmanın Yetkileri 
 
170
3.4. Ombudsmanın Türleri 
 
171
3.4.1. Tüketici Ombudsmanı 
 
172
3.4.2. İnsan Hakları Ombudsmanı 
 
173
3.4.3. Çocuk Ombudsmanı 
 
173
4. DÜNYADA UYGULANAN OMBUDSMANLIK ÖRNEKLERİ 
 
174
4.1. İsveç Ombudsmanlığı 
 
175
4.2. Fransa Ombudsmanlığı (Le Mediateur) 
 
177
4.3. Avusturya Ombudsmanı (Volksanwaltsschaft) 
 
179
4.4. Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanlığı 
 
181
Dördüncü Bölüm
 
 
6328 SAYILI YASA KAPSAMINDA
 
 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
 
 
1. TÜRK HUKUKUNDA KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU 
 
185
1.1. Yapılan İlk Çalışmalar 
 
185
1.1.1. Gerekçeli Anayasa Önerisi ve Ombudsmanlık 
 
185
1.2. 5548 Sayılı Kanun 
 
186
1.3. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
 
189
1.3.1. Kamu Denetçiliği Kurumunun Kuruluşu 
 
190
1.3.2. Kamu Denetçiliği Kurumunun Özellikleri 
 
190
1.3.2.1. Kurumun Görevi 
 
191
1.3.2.2. Yetkiler 
 
191
1.3.2.3. Bağımsızlık ve Tarafsızlık (Kamu Denetçisinin Statüsü) 
 
192
1.3.3. Kamu Başdenetçi ve Denetçisi Olabilmek İçin Gerekli Koşullar 
 
193
1.3.4. Kamu Başdenetçisi ve Denetçilerin Görevleri ve Yetkileri 
 
195
1.3.5. Başdenetçi ve Denetçilerin Adaylık, Seçim Süreci, Göreve Başlama ve Sona Ermesi 
 
197
1.3.6. Kamu Denetçiliği Kurumunun İnceleme Alanı, Kuruma Yapılan Başvuru ve Sürecin İşleyişi 
 
200
1.3.6.1. Kamu Denetçiliği Kurumunun İnceleme Alanı 
 
200
1.3.6.2. Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvuru ve Usulü 
 
200
1.3.6.3. Kamu Denetçiliği Kurumunun Şikâyet Üzerine İzleyeceği Süreç 
 
203
1.3.6.3.1. Ön İnceleme Aşaması 
 
204
1.3.6.3.2. İnceleme ve Araştırma Aşaması 
 
206
1.3.6.3.2.1. Tanık Beyanı ve Bilirkişi İncelemesi 
 
206
1.3.6.3.2.2. İdareden Bilgi ve Belge İsteme 
 
209
1.3.7. İncelenmekte Olan Bir Şikâyetle İlgili Olarak Dava Açılmasının Sürece Etkisi 
 
210
1.3.8. Kamu Denetçiliği Kurumu Sürecinin Sona Erme Halleri 
 
210
1.3.9. İnceleme ve Araştırma Sonucunda Verilecek Kararlar 
 
211
1.3.9.1. Tavsiye Kararı 
 
213
1.3.9.2. Ret Kararı 
 
215
1.3.9.3. Dostane Çözüm Kararı 
 
216
1.3.9.4. Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar 
 
217
1.3.10. İnceleme ve Araştırma Sonucunda Verilecek Kararların Sürece Etkisi 
 
218
1.3.11. Kamu Denetçisinin Ücreti 
 
219
1.3.12. Kamu Denetçiliği Kurumu Raporları 
 
220
1.3.13. Süreç İradi (Gönüllü) Midir? 
 
221
2. BAŞKANLIK SİSTEMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA KISA BİR BAKIŞ 
 
222
Beşinci Bölüm
 
 
OMBUDSMANLIK VE ARABULUCULUK SİSTEMLERİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
 
 
1. İKİ SİSTEMİN BENZER YÖNLERİ 
 
227
1.1. Yasal Düzenleme 
 
227
1.2. Kanunların Düzenleniş Amacı 
 
228
1.3. Gizlilik 
 
228
1.4. Vekille Temsil 
 
229
1.5. Başvuru Şekli Açısından Benzerlikler 
 
230
1.6. Sürecin Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi 
 
231
1.7. Kararların Bağlayıcı Olmaması 
 
231
1.8. Başvuru Yapacak Kişiler 
 
232
1.9. Sona Erme Hallerinden Biri Olan: Gerçek Kişinin Ölmesi 
 
232
1.10. Arabulucunun / Denetçinin Aydınlatma Yükümlülüğü 
 
233
1.11. Tarafsızlık 
 
234
1.12. İradilik 
 
234
1.13. Uzmanlık 
 
236
1.14. Faaliyetlerde Elektronik İmkanların Kullanılması 
 
236
2. İKİ SİSTEMİN FARKLI YÖNLERİ 
 
237
2.1. Yasal Düzenlemelerin Amaç ve Kapsamı 
 
237
2.2. Arabulucu / Kamu Denetçisi Olma Koşulları 
 
238
2.3. Yabancılık Unsuru 
 
239
2.4. Ücret / Masraf 
 
239
2.5. Keşif, Tanık, Bilirkişiye Başvurma 
 
240
2.6. Görev Süresi 
 
241
2.7. Karar Verme Yetkisi 
 
242
2.8. Arabulucu / Denetçi Seçimi 
 
242
2.9. Kararın Etkisini Kuvvetlendirici Faktör “Şerh” 
 
243
2.10. Başvuru Süresi 
 
244
2.11. İnceleme ve Araştırma Süresi 
 
245
2.12. Medya Araçlarının Kullanımı ve Kamuoyunun Desteği 
 
246
Sonuç 
 
247
EKLER
 
 
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 
 
251
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU 
 
269
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 
 
283
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
309
TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI 
 
329
ZIVILRECHTS–MEDIATIONS–GESETZ 
 
335
AVUSTURYA HUKUK UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK FEDERAL KANUNU 
 
347
Kaynakça 
 
359
Kavramlar Dizini 
 
373
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
324,95   
324,95   
2
162,48   
324,95   
3
108,32   
324,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
324,95   
324,95   
2
162,48   
324,95   
3
108,32   
324,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
324,95   
324,95   
2
162,48   
324,95   
3
108,32   
324,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
324,95   
324,95   
2
162,48   
324,95   
3
108,32   
324,95   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
324,95   
324,95   
2
162,48   
324,95   
3
108,32   
324,95   
Kapat