Konkordato Atilla Uyanık

Konkordato


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
344
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750250613
Boyut
16x24
Baskı
1Doç. Dr. Atilla UYANIK

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak İflas, İflas Ertelemesi ve Konkordato Kavramı
- Konkordatonun Ekonomik ve Mali Unsurlarına Teorik Bir Yaklaşım ve Değerlendirme
- Konkordato Uygulamaları ve Sonuçları
Konkordatonun Vergisel Boyutları Ve Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Giriş 11
I. Bölüm
GENEL OLARAK İFLAS, İFLAS ERTELEMESİ VE
KONKORDATO KAVRAMI
1. İFLASIN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ 13
1.1. Hukuki Kavram 13
1.2. Ekonomik Kavram 14
1.3. Mali Kavram 14
1.4. İflasın Hukuki, Ekonomik ve Mali Nedenleri 14
2. KONKORDATONUN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ 21
2.1. Hukuki Kavram 21
2.2. Ekonomik Kavram 23
2.3. Mali Kavram 23
2.4. Konkordatonun Ekonomik ve Mali Nedenleri 23
3. İFLAS ERTELEMESİ VE KONKORDATO ARASINDAKİ İŞLEVSEL YAKLAŞIMLAR 25
3.1. İflas Ertelemesi Kavramı ve Amacı 26
3.2. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Benzer Hususlar 28
3.3. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklılıklar 29
3.4. İflasın Ertelenmesi Yerine Konkordatonun Tercih Sebepleri 31
II. Bölüm
KONKORDATONUN EKONOMİK VE
MALİ UNSURLARINA TEORİK BİR YAKLAŞIM VE DEĞERLENDİRME
1. MAKRO EKONOMİK BEKLENTİLER, GÖSTERGELER VE ETKİLERİ 33
1.1. Büyüme Hızındaki Değişmeler 37
1.2. Enflasyon Oranlarındaki Değişmeler 40
1.3. Döviz Kurlarındaki Değişmeler 43
1.4. Kredi–Faiz Oranlarındaki Değişmeler 45
1.5. Dünyadaki Sosyal, Siyasi, Ekonomik ve Mali Gelişmelerin Etkileri 51
1.6. Uygulama Sonuçları ve Genel Değerlendirmeler 53
2. KONKORDATONUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 56
2.1. İşletmelerin İktisadi Ölçeklerine Göre Etkilenmeleri 56
2.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 57
2.1.2. Büyük Ölçekli İşletmeler 62
2.2. İşletmelerin Nevilerine (Hukuki statülerine) Göre Değerlendirilmesi 62
2.3. İşletmelerin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Değerlendirilmesi 64
III. Bölüm
KONKORDATO UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
1. KONKORDATO TALEPLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 73
1.1. Konkordato Talebi 73
1.2. Konkordatonun Tarafları 74
1.2.1. Borçlu 75
1.2.2. Alacaklı 75
1.2.3. Mahkeme 75
1.2.4. İflas Dairesi 75
1.2.5. Konkordato Komiseri 76
1.2.6. Alacaklılar Kurulu 76
1.3. Konkordato Süreci ve İşleyişi 76
1.3.1. Talep Şartlarının Tespiti 76
1.3.2. Konkordato ön projesinin (İyileştirme Projesinin) Hazırlanması 77
1.3.2.1. Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması İçin Bilinmesi Gerekli Unsurlar 77
1.3.2.2. Konkordato Ön Projesi Uygulama Örneği 125
1.3.2.3. Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz Rapor Örneği 201
1.3.3. Alacaklılar Cetvelinin Hazırlanması 207
1.3.4. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 208
1.3.4.1. Geçici Mühlet 209
1.3.4.2. Kesin Mühlet 210
1.3.5. Konkordato Komiserinin Görevleri, Nitelikleri ve Diğer Hususlar 212
1.3.5.1. Konkordato Komiserinin Görevleri 212
1.3.5.2. Konkordato Komiserinin Nitelikleri 214
1.3.5.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler 215
1.3.5.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri 216
1.3.5.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri ve Diğer Hususlar 216
1.3.6. Alacaklılar Kurulunun Görevleri, Oluşturulması ve Diğer Hususlar 218
1.3.6.1. Alacaklılar Kurulunun Görevleri 219
1.3.6.2. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 220
1.3.6.3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 220
1.3.7. Örnek Uygulamalar – Konkordato Komiser Raporlarının Hazırlanması 221
2. KONKORDATONUN TASDİKİ 260
2.1. Konkordatonun Mahkemece İncelenmesi 260
2.2. Tasdik Şartları ve Hükümler 261
2.3. Konkordatonun Tasdik Edilmesinin Sonuçları 264
2.4. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları 265
3. DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 266
3.1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması 266
3.2. İflâstan Sonra Konkordato 267
3.3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 268
3.4. Borca Batıklık Konusunda Örnek Uygulamalar 269
4. KONUYA İLİŞKİN SÜRELER 276
5. DEĞERLENDİRMELER VE SOMUT ÖNERİLER 282
IV. Bölüm
KONKORDATONUN VERGİSEL BOYUTLARI VE SERMAYE ŞİRKETLERİ
VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
1. VERGİ HUKUKU VE KONUYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 287
1.1. Konkordatoda Harcı, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 290
1.2. Konkordato ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı 291
1.3. Konkordatonun Sonuçları ve Vergisel Etkileri 295
2. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KAVRAMI VE MEVCUT UYGULAMALAR 296
2.1. Genel Kavramı ve Açıklamalar 296
2.2. Özellikli Hususlar ve Mevcut Uygulamalar 320
Sonuç 327
Kaynaklar 335
Kavramlar Dizini 341

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat