Nüfus - Kamulaştırma İmar Davaları İle İcra İflas Kanununa İlişkin Asl

Nüfus - Kamulaştırma İmar Davaları İle İcra İflas Kanununa İlişkin Asliye Hukuk DavalarıAsliye Hukuk Davaları 3.Cilt


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
1095
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750261299
Boyut
16x24
Baskı
1255,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 255 puan kazanacaksınız)
   255
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İcra İflas Kanununa İlişkin Davalar
- Nüfus Davaları
- Kamulaştırma Davaları
- İmar Kanununa İlişkin Davalar
- Dernekler Kanununa İlişkin Davalar
- Vakıflar Kanununa İlişkin Davalar
- Özel Kanunlara İlişkin Diğer Davalar
- Tedbir Kararları
Hukuk Muhakemesinde İstinaf Yargı Yolu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 19
Üçüncü Kitap
ÖZEL KANUNLAR
Birinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK 67) 23
1.1. Genel Olarak 23
1.2. İtirazın İptali Davasının Açılma Koşulları 42
1.2.1. Genel Olarak 42
1.2.2. Usulüne Uygun Bir İcra Takibinin Yapılması Koşulu 44
1.2.3. Süresinde Yapılan Bir İtirazın Bulunması Koşulu 48
1.2.4. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunması Koşulu 55
1.2.5. Davanın Bir Yıllık Sürede Açılması Koşulu 71
1.3. Borca İtirazla Birlikte İcra Dairesinin Yetkisine De İtiraz Edilmişse 82
1.4. İcra Dairesinin Yetkisine Yapılan İtirazın Reddi Üzerine 103
1.5. İtirazın İptali Davasında İspat 106
1.6. İcra İnkâr Tazminatı – Kötüniyet Tazminatı 116
1.6.1. Genel Olarak 116
1.6.2. İcra İnkâr Tazminatı 118
1.6.3. Kötüniyet Tazminatı (Haksız İcra Tazminatı) 130
1.7. Davanın Tarafları 136
1.7.1. Taraf ve Dava Ehliyeti 136
1.7.2. Davacı 146
1.7.3. Davalı 152
1.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 157
1.8.1. Görevli Mahkeme 157
1.8.2. Yetkili Mahkeme 185
1.9. Harç ve Vekâlet Ücreti 213
1.9.1. Harç 213
1.9.2. Vekâlet Ücreti 220
1.10. Dava Dilekçesi Örneği 227
1.11. Uygulamadan Karar Örneği 228
2. BORÇTAN KURTULMA DAVASI (İİK 69) 232
2.1. Genel Olarak 232
2.2. Dava Açma Süresi 234
2.3. İspat Yükü 235
2.4. Kötüniyet Tazminatı 235
2.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 235
2.6. Dava Dilekçesi Örneği 236
3. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK 72) 237
3.1. Genel Olarak 237
3.2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 72/2) 249
3.2.1. Açıklama ve İçtihatlar 249
3.2.2. Dava Dilekçesi Örneği 255
3.3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 72/3) 256
3.3.1. Açıklama ve İçtihatlar 256
3.3.2. Dava Dilekçesi Örneği 265
3.4. Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Kişice Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 89/3) 266
3.4.1. Açıklama ve İçtihatlar 266
3.4.2. Dava Dilekçesi Örneği 273
3.5. Görevli Mahkeme 274
3.6. Yetkili Mahkeme 285
3.7. Menfi Tespit Davasında İspat 289
3.8. Davanın Sonuçları 305
3.8.1. Dava Alacaklı (Davalı) Lehine Sonuçlanırsa 305
3.8.2. Dava Borçlu (Davacı) Lehine Sonuçlanırsa 310
3.9. Uygulamadan Karar Örneği 320
3.10. Uygulamadan Tedbir Kararı Örneği 322
4. İSTİRDAT DAVASI (İİK 72/7) 323
4.1. Genel Olarak 323
4.2. Davanın Açılma Koşulları 326
4.3. Dava Dilekçesi Örneği 339
4.4. Uygulamadan Karar Örneği 339
5. İİK’NIN 94/2. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ DAVASI 341
5.1. Açıklama ve İçtihatlar 341
5.2. Dava Dilekçesi Örneği 349
5.3. Uygulamadan Karar Örneği 350
6. MUVAZAA NEDENİYLE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (İİK 142) 353
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 353
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 363
6.3. Uygulamadan Karar Örneği 364
7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK 277–284) 365
7.1. Genel Olarak 365
7.2. Tasarrufun İptali Davasının Koşulları 375
7.2.1. Dava Tarihinde Kesinleşmiş Bir Takibin Bulunması Gerekir 375
7.2.2. İptali İstenen Tasarruf İşleminin Takibe Konu Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması Gerekir 377
7.2.3. Borçlu İptali İstenen Tasarrufuyla Alacaklısına Zarar Vermiş Olması Gerekir 382
7.2.4. Borçlu Hakkında Aciz Belgesinin Bulunması Gerekir 382
7.3. Davanın Tarafları 390
7.4. İptale Tabi Tasarruflar 393
7.4.1. Genel Olarak 393
7.4.2. İvazsız (Karşılıksız) Tasarrufların İptali (İİK 278) 401
A. Açıklama ve İçtihatlar 401
B. Dava Dilekçesi Örneği 408
7.4.3. Aciz Halindeyken Yapılan Tasarrufların İptali (İİK 279) 409
A. Açıklama ve İçtihatlar 409
B. Dava Dilekçesi Örneği 413
7.4.4. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptali (İİK 280) 414
A. Açıklama ve İçtihatlar 414
B. Dava Dilekçesi Örneği 423
7.5. İptal Davalarında Hak Düşürücü Süre 424
7.6. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları 427
7.7. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Açılacak İptal Davaları 431
7.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 437
7.8.1. Görevli Mahkeme 437
7.8.2 Yetkili Mahkeme 441
7.9. Harç ve Vekâlet Ücreti 443
7.10. İhtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz Kararı 445
7.11. Uygulamadan Karar Örneği 447
İkinci Bölüm
NÜFUS DAVALARI
1. GENEL OLARAK 451
2. YETKİLİ MAHKEME 458
3. GÖREVLİ MAHKEME 459
4. AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ 471
4.1. Genel Olarak 471
4.2. Ad ve Soyadı Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi 478
4.3. Dava Dilekçesi Örneği (Ad Değişikliğine İlişkin) 492
4.4. Dava Dilekçesi Örneği (Soyadı Değişikliğine İlişkin) 493
4.5. Uygulamadan Karar Örneği 493
4. YAŞ DÜZELTME DAVALARI 495
4.1. Genel Olarak 495
5.2. Kemik Yaşının Tespiti 501
5.3. Tescil Tarihinin Gözetilmesi Gerekir 502
5.4. Dava Dilekçesi Örneği 503
5.5. Uygulamadan Karar Örneği 503
6. ANNE, BABA, KARDEŞ KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 505
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 505
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 521
6.3. Uygulamadan Karar Örneği 522
7. MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ 523
7.1. İçtihatlar 523
7.2. Dava Dilekçesi Örneği 524
7.3. Uygulamadan Karar Örneği 525
8. SAĞ VE ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ 526
8.1. Açıklama ve İçtihatlar 526
8.2. Dava Dilekçesi Örneği 531
9. NÜFUS KAYDINDA BİRDEN FAZLA DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ 531
10. KAPALI KAYITTA DÜZELTME İSTEĞİ 534
11. DAVANIN TARAFLARI 541
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
1. GENEL HÜKÜMLER 549
1.1. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü 549
1.2. Kamulaştırma Yapabilecek İdareler 550
1.3. Kamulaştırma Usulü 550
2. BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVASI 556
2.1. Genel Olarak 556
2.2. Taraf Teşkili 556
2.3. Tebliğ ve İlan 559
2.4. İdari Yargıda İptal ve Maddi Hata Düzeltim Davaları 559
2.5. Artan Kesimin Kamulaştırılması ve Bedelinin Tahsili Davası 561
2.6. Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Bedelin Tahsili Davası 563
2.7. Bedel Tespiti 564
2.8. Depo Kararı 568
2.9. Tescil ile Sicil Kaydının Terkini Halleri 569
2.9. Faiz Kararı 573
2.11. Değerlendirme Tarihi 576
2.12. Arsa Niteliğinin ve Değerinin Tespiti 577
2.12.1. Arsa Niteliğinin Tespiti 577
2.12.2. Emsal Satışlara Göre Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 585
2.12.3. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Yapı Varsa 604
2.12.4. Uygulamadan Karar Örneği 610
2.13. Arazi Niteliğinin ve Değerinin Tespiti 612
2.13.1. Genel Olarak 612
2.13.2. Net Gelir 613
2.13.3. Kapitalizasyon Faizi 619
2.13.4. Objektif Artış Oranı 621
2.13.5. Uygulamadan Karar Örneği 628
2.14. İrtifak Kamulaştırması ve Bedelinin Tespiti 630
2.14.1. Açıklama ve İçtihatlar 630
2.14.2. Uygulamadan Karar Örneği 643
2.15. Tapusuz Taşınmazların Kamulaştırılması ve Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davası 645
2.16. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Bedelin İadesi 653
2.17. Kamulaştırma Amacına Uygun İşlem Yapılmayan Taşınmazın İadesi Davası 656
2.18. Acele Kamulaştırma 663
2.19. Kamulaştırma Kanunun 35. Maddesine Göre Terkin 666
3. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 667
3.1. Kamulaştırmasız (Fiili veya Hukuki) El Atma Kavramı ve Sonuçları 667
3.2. 05.01.1961 Tarihli 221 Sayılı Kanun Uygulaması 695
3.3. 5999 ve 6487 Sayılı Kanun Değişiklikleri 696
3.4. Uzlaşma Başvurusunda Bulunma Koşulu 700
3.5. Eski Malikleri Adına Kamu Bankalarına Yatırılan Ancak Hak Sahiplerine Ödenmediği Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelleri Nedeniyle Açılan Kamulaştırma Davalarında Uygulanacak Esaslar (7201 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler) 702
3.6. Harç ve Vekâlet Ücreti 707
3.7. Hukuki El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme 711
3.8. Dava Dilekçesi Örneği 718
3.9. Uygulamadan Karar Örneği 719
Dördüncü Bölüm
İMAR KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. GENEL OLARAK 723
2. İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN BEDELİN (ŞÜYULANDIRMA BEDELİNİN) ARTIRILMASI DAVASI 726
2.1. Açıklama ve İçtihatlar 726
2.2. Dava Dilekçesi Örneği 736
2.3. Uygulamadan Karar Örneği 737
3. KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASI (ESKİ HALE GETİRİLMESİ) 738
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 738
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 745
3.3. Uygulamadan Karar Örneği 746
4. İMAR PARSELİNE TECAVÜZLÜ YAPI SAHİBİNİN HAKLARI 747
5. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE SATIŞ VE SATIŞ VAADİ YASAĞI 766
6. İMAR UYGULAMASINDA KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YAPILARIN KAMULAŞTIRILMASI 771
Beşinci Bölüm
DERNEKLER KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. GENEL OLARAK 775
2. DERNEKLERİN KURULUŞU VE KURULUŞTA KANUNA AYKIRILIKTAN VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DERNEĞİN FESHİ 777
3. DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 780
4. DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 785
4.1. Genel Kurul Kararları 785
4.2. Davacı 790
4.3. Davalı 791
4.4. Görevli Mahkeme 791
4.5. Yetkili Mahkeme 791
4.6. Yargılama Usulü 792
4.7. Dava Dilekçesi Örneği 792
5. DERNEĞİN FESHİ 793
5.1. Fesih Nedenleri 793
5.1.1. Derneğin Amacının Sonradan Hukuka veya Ahlaka Aykırı Hale Gelmesi 793
5.1.2. Derneğin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Faaliyette Bulunması 795
5.1.2. Kanunun Emredici Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi 800
5.2. Görevli Mahkeme 804
5.3. Yetkili Mahkeme 806
5.4. Davanın Tarafları 808
5.5. Feshin Sonuçları 808
5.6. Dava Dilekçesi Örneği 811
5.7. Uygulamadan Karar Örneği 812
Altıncı Bölüm
VAKIFLAR KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR
1. KURULUŞ TARİHLERİNE GÖRE VAKIFLAR VE ÇEŞİTLERİ 813
1.1. Mazbut Vakıf 813
1.2. Mülhak Vakıf 814
1.3. Sahih Vakıf 814
1.3.1. Mukataalı Vakıf 815
1.3.2. İcareteynli Vakıf 815
1.4. Gayri Sahih (Sahih Olmayan) Vakıf 815
2. MEDENİ KANUN VE 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNA GÖRE VAKIF 818
3. VAKFIN KURULUŞU 819
3.1. Resmi Senetle Vakıf Kurulması 820
3.1.1. Vakıf Senedinin Tescili 820
3.1.2. Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliklerin Tescili 830
3.1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 842
3.1.4. Davanın Tarafları 844
3.1.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vakfın Tescili) 844
3.1.6. Dava Dilekçesi Örneği (Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Tescili) 845
3.1.7. Uygulamadan Karar Örneği 846
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruf ile Vakıf Kurulması 849
4. VAKFIN SONA ERMESİ 852
4.1. Vakfın Kendiliğinden Sona Ermesi 852
4.2. Vakfın Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi 856
4.3. Uygulamadan Karar Örneği 856
5. SONA ERMENİN SONUÇLARI 857
6. TAVİZ BEDELİ VE VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ 861
7. VAKIFLAR KANUNU 17. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI 879
7.1. Öncesi Vakıf Malı Olan Taşınmazların Vakıf Adına Tescili Koşulları 879
7.2. Davanın Tarafları 910
7.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 914
7.4. Harç ve Vekâlet Ücreti 915
8. VAKIFLAR KANUNU 30. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI 920
9. TESPİT DAVALARI 933
10. UYGULAMADAN KARAR ÖRNEKLERİ 937
Yedinci Bölüm
ÖZEL KANUNLARA İLİŞKİN DİĞER DAVALAR
1. 5831 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DAVALAR (KULLANICI TESPİTİ) 941
1.1. Kullanıcı Olduğunun Tespiti Davası 941
1.2. Yargıtay Kararları 944
1.3. Dava Dilekçesi Örneği 963
1.4. Uygulamadan Karar Örnekleri 964
2. 6292 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DAVALAR 970
2.1. 6292 Sayılı Kanun Uyarınca Tescil Koşulları 970
2.2. Yargıtay Kararları 973
2.3. Dava Dilekçesi Örneği 987
2.4. Uygulamadan Karar Örnekleri 988
3. 775 ve 2981 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMALARI 992
3.1. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tescil 992
3.2. Yargıtay Kararları 993
3.3. Dava Dilekçesi Örneği 1005
3.4. Uygulamadan Karar Örnekleri 1006
4. 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNU UYGULAMALARI 1012
4.1. 2330 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Tazminat Davası 1012
4.2. Yargıtay Kararları 1013
4.3. Uygulamadan Karar Örnekleri 1018
Sekizinci Bölüm
TEDBİR KARARLARI
1. GENEL OLARAK 1021
2. İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI (HMK 389–399) 1021
2.1. Tedbir Kararının Niteliği ve Koşulları 1021
2.2. Verilebilecek Tedbir Kararları 1026
2.3. Teminat Alınması Halleri 1028
2.4. Tedbir Kararına İtiraz 1029
2.5. Uygulamadan Tedbir Kararı Örnekleri 1033
3. İHTİYATİ HACİZ KARARLARI (İİK 257–268) 1039
3.1. İhtiyatı Haciz Kararlarının Niteliği 1039
3.2. İhtiyati Haciz Kararının Koşulları 1043
3.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1048
3.4. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 1049
3.5. İhtiyati Haciz Kararının İnfazı 1052
3.6. Uygulamadan Karar Örnekleri 1054
Dokuzuncu Bölüm
HUKUK MUHAKEMESİNDE İSTİNAF YARGI YOLU
1. GENEL OLARAK 1061
2. İSTİNAF BAŞVURUSU 1064
2.1. İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar 1064
2.2. Başvuru Süresi 1067
2.3. Başvuru Hakkı 1068
2.4. Başvuru Dilekçesi 1069
2.5. Başvuru Yeri 1070
2.6. Başvuru Tarihi 1070
2.7. Harçlar ve Giderler 1071
2.8. Başvurunun Usulden Reddi 1072
2.9. Cevap ve Katılma Yoluyla Başvuru 1073
2.10. Başvuru Hakkından Feragat 1074
2.11. Başvurunun İcraya Etkisi 1074
3. İSTİNAF YOLUNDA YASAK İŞLEMLER 1075
4. İSTİNAF İNCELEMESİ 1075
4.1. Ön İnceleme 1075
4.2. Asıl İnceleme 1077
4.3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı 1081
5. YÜRÜRLÜK 1082
Yararlanılan Kaynaklar 1085
Kavramlar Dizini 1087

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
   
   
Kapat