Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu Ayşe Betül Özcanoğ

Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin Tazminat SorumluluğuBorçlar Hukuku Monografileri


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
175
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276255
Boyut
16x24
Baskı
178,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 78 puan kazanacaksınız)
   78

Ayşe Betül Özcanoğlu Görkey

 

Konu Başlıkları
- Hekimin Sözleşme Sorumluluğu
- Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu
- Hekimlik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri
- Sözleşmenin Sona Ermesi
Güncel Yargı Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş
I. Konunun Takdimi 13
II. Konunun Önemi 14
III. Konunun Sınırlandırılması 14
Birinci Bölüm
HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VE
SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU
§ 1. HEKİMİN ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR 17
I. Tıbbi Müdahale 17
II. Tıbbi Endikasyon 18
III. Tıbbi Komplikasyon 19
IV. Tıbbi Malpraktis (Tıbbi Hata) 22
V. Çekinik (Defansif) Tıp 27
§ 2. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
(HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ) 28
I. Hekimlik Sözleşmesinin Tanımı 28
II. Hekimlik Sözleşmesinin Unsurları 29
A. Hekimlik Sözleşmesinin Tarafları 29
B. Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunması 31
C. Hekimlik Sözleşmesinde Ücret 32
D. Hekimlik Sözleşmesinin Taraflarının Anlaşması 33
III. Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 34
A. Genel Olarak 34
B. Hizmet Sözleşmesi 34
C. Eser Sözleşmesi 36
D. Vekalet Sözleşmesi 37
E. Kendine Özgü Yapısı Olan (Sui Generis) Sözleşme 41
F. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Sonuç 43
IV. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ortaya Çıkan
Hukuki Durum 45
§ 3.HEKİMİN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU 46
I. Hekimin Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluğu 46
II. Hekimin Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu 48
III. Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğu 49
İkinci Bölüm
HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
§ 4. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 53
I. Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükleri 53
A. Genel Olarak 53
B. Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü 53
C. Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğü 61
1. Hastadan Öykü Alma, Muayene Etme ve Teşhis Koyma Yükümlülüğü 61
2. Hastayı Tedavi Etme Yükümlülüğü 63
a. Hastanın Aydınlatılmış Rızasının Alınması 63
b. Hastanın Tedavi Edilmesi 68
c. Hekimin Tıbbi Müdahale ile Bizzat İlgilenmesi 71
D. Hekimin Sadakat ve Özen Yükümlülüğü 73
1. Sadakat Yükümlülüğü 74
a. Bilgi Verme Yükümlülüğü 75
b. Sır Saklama Yükümlülüğü 75
2. Özen Yükümlülüğü 78
E. Hekimin Kayıt Tutma Yükümlülüğü 81
II. Hastanın Hekimlik Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükleri 85
A. Genel Olarak 85
B. Hastanın Ücret Ödeme Yükümlülüğü 85
C. Hastanın Hekime Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 85
D. Hastanın İşbirliği Yükümlülüğü 86
E. Hastanın Tıbbi Müdahaleye Katlanma Yükümlülüğü 87
§ 5.HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 87
I. Genel Olarak 87
II. Sözleşmenin İfa ile Sona Ermesi 88
III. Tarafların Tek Taraflı İradeleriyle Sözleşmenin Sona Ermesi 88
A. Azil 89
B. İstifa 90
IV. Sözleşmenin Ölüm, Ehliyetsizlik, İflas Nedeniyle Sona Ermesi 90
Üçüncü Bölüm
HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 6. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
TAZMİNAT DAVALARI 93
I. Tazminat Davasının Şartları 93
A. Genel Olarak 93
B. Hukuka Aykırılık 94
C. Kusur 96
D. Zarar 98
E. İlliyet Bağı 99
II. Tazminat Davasının Tarafları 101
A. Davacı 101
B. Davalı 102
III. Tazminat Davasının Türleri 103
A. Maddi Tazminat 103
1. Bedensel Zarar Halinde Tazminat 104
2. Ölüm Halinde Tazminat 106
B. Manevi Tazminat 107
IV. Tazminat Davasında İspat Yükü 109
A. Genel Olarak 109
B. İspat Yükünün Hafifletildiği Durumlar 109
V. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk 110
VI. Tazminat Davalarında Bilirkişilik 112
VII. Zamanaşımı 113
§ 7. HEKİMİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN DURUMLAR 115
I. Sorumsuzluk Anlaşmaları 115
II. Hastanın Rızasının ve Kusurunun Sorumluluğa Etkisi 116
III. Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 117
Sonuç 121
Ekler 129
Kaynakça 159
Kavramlar Dizini 173

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
   
   
Kapat