%3
Anonim Şirketlerde Kar Payında İmtiyaz Ayşe Güneş Aydın

Anonim Şirketlerde Kar Payında İmtiyaz


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
164
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291920
Boyut
16x24
Baskı
1279,00 TL 270,63 TL
(Bu ürünü aldığınızda 270 puan kazanacaksınız)
   270

Av. Ayşe Güneş AYDIN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
GİRİŞ 
 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
KÂR VE KÂR PAYI HAKKI
 
 
I. KÂR KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 
 
15
A. Kâr Kavramı 
 
15
B. Kâr Çeşitleri 
 
16
1. Dönem Kârı (Yıllık Kâr/Ticari Kâr) 
 
16
2. Net Dönem Kârı 
 
18
3. Dağıtılabilir Kâr 
 
19
II. KÂR PAYI HAKKI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
19
A. Tanımı 
 
19
B. Hukuki Niteliği 
 
23
1. Bireysel Hak Niteliği 
 
24
2. Şarta Bağlı Alacak Hakkı Niteliği 
 
24
3. Mali Hak Niteliği 
 
25
4. Müktesep ve Vazgeçilmez Hak Niteliği 
 
26
III. KÂR PAYI İLE İLİŞKİLİ İLKELER 
 
33
A. Sermayenin Korunması İlkesi 
 
33
B. Oransallık İlkesi 
 
36
C. Eşit İşlem İlkesi 
 
38
IV. KÂR PAYININ TESPİTİ VE DAĞITILMASI 
 
41
1. Tanımı 
 
41
2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yedek Akçeler 
 
42
a. Kanuni Yedek Akçe 
 
42
aa. Genel Kanuni Yedek Akçe 
 
43
aaa. Birinci Ayrım 
 
43
bbb. Genel Kanuni Yedek Akçe Şeklinde Ayrılabilecek Başkaca Unsurlar 
 
46
ccc. Genel Kanuni Yedek Akçe Hükmünün Uygulama Alanı 
 
47
bb. Şirketlerin İktisap Ettikleri Kendi Payları İçin Ayırdıkları Yedek Akçeler 
 
49
b. Şirketlerin Kendi Rızaları Doğrultusunda Ayırdıkları Yedek Akçeler 
 
50
aa. Esas Sözleşme ile Ayrılan Yedek Akçeler 
 
50
bb. Genel Kurul Kararı ile Ayrılan Yedek Akçeler 
 
52
B. Kâr Payının Kaynakları 
 
54
1. Net Dönem Kârı 
 
54
2. Serbest Yedek Akçeler 
 
54
C. Kârın Belirlenmesi 
 
56
1. Türk Ticaret Kanunu ile Belirleme 
 
56
2. Esas Sözleşme ile Belirleme 
 
57
3. Genel Kurul Kararı ile Belirleme 
 
58
4. Pay Sahipleri Sözleşmesi ile Belirleme 
 
59
D. Kâr Payının Tespitine Yönelik Örnek Çalışma 
 
61
E. Kâr Payının Ödenme Usulü 
 
62
F. Kâr Payının Dağıtımında Yetkili Organ 
 
64
G. Kâr Payının Muacceliyeti, Dağıtım Zamanı ve Zamanaşımı 
 
66
H. Kâr Payı Hakkını Kısıtlayan veya Kaldıran Kararlara Karşı Yaptırımlar 
 
69
V. KÂR PAYI DAĞITIMININ ZORUNLU OLUP OLMADIĞI SORUNU 
 
76
A. TTK Kapsamındaki Şirketler Yönünden 
 
76
B. SerPK Kapsamındaki Şirketler Yönünden 
 
79
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
KÂR PAYINDA İMTİYAZ
 
 
I. İMTİYAZ KAVRAMI 
 
83
II. İMTİYAZ TANINMASINA İLİŞKİN İLKELER 
 
83
A. İmtiyazın Paya Bağlı Olması İlkesi 
 
84
B. İmtiyazın Yalnızca Bazı Paylara Üstün Hak Tanınması Şeklinde Oluşturulabileceği 
 
88
C. Üstün Hakkın Paydan Doğan Pay Sahipliği Haklarına Tanınabilecek Olması 
 
91
D. Esas Sözleşmede Belirlenmesi Zorunluluğu 
 
92
E. İmtiyazın Belirli Olması (Belirlilik İlkesi) 
 
93
F. Kamu Aleyhine İmtiyaz Hakkı Tanınmasının Mümkün Olmaması 
 
96
III. İMTİYAZLI PAY ÇEŞİTLERİ 
 
97
IV. KÂR PAYINDA İMTİYAZ 
 
99
A. Genel Olarak 
 
99
B. Kâr Payında İmtiyaz Tanımak İçin Kullanılan Yöntemler 
 
100
1. Kârdan Öncelikli Olarak Yararlanma Yöntemi 
 
101
2. Kârdan Daha Fazla Yararlanma Yöntemi 
 
105
3. Kârdan Birikimli Olarak Yararlanma Yöntemi 
 
106
4. Kâra Tekrar Katılarak Yararlanma Yöntemi 
 
110
5. Esas Sözleşme ile Başka Bir Yöntemin Belirlenebilmesi 
 
110
C. Esas Sözleşme ile Yöntem Belirlenmemiş Olması 
 
111
D. Kâr Payında İmtiyazın Müktesep Hak Niteliği 
 
112
E. Halka Açık Anonim Şirketler Açısından Kâr Payında İmtiyaz Tanıma Yöntemleri 
 
114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
KÂR PAYINDA İMTİYAZIN KORUNMASI
 
 
I. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KAVRAMI 
 
117
II. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
120
III. KÂR PAYINDA İMTİYAZ TANINAN PAY SAHİPLERİNİN HAKLARININ İHLALİ VE KÂR PAYINDA İMTİYAZ HAKKININ KORUNMASI 
 
122
A. Genel Olarak 
 
122
B. Kâr Payı Hakkı İhlalinin İmtiyazlı Paylar Nezdinde Değerlendirilmesi 
 
124
C. İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımı ile Kâr Payında İmtiyaz Tanınan İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının İhlali 
 
127
1. Geçmiş Dönem Kârının Dağıtılması Sebebiyle İhlal 
 
128
2. Payların İmtiyazlı Çıkartılmaması Sebebiyle İhlal 
 
131
IV. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI 
 
133
A. Toplantıya Çağrılması ve Toplanması 
 
133
B. Toplantı Yapılmasına Gerek Olmayan Haller 
 
137
C. Karar Alması 
 
138
V. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
 
141
VI. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİDEKİ TARTIŞMALAR VE GÖRÜŞLER 
 
145
SONUÇ 
 
151
Kaynakça 
 
155
Kavram Dizini 
 
161
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
270,63   
270,63   
2
135,32   
270,63   
3
90,21   
270,63   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
270,63   
270,63   
2
135,32   
270,63   
3
90,21   
270,63   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
270,63   
270,63   
2
135,32   
270,63   
3
90,21   
270,63   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
270,63   
270,63   
2
135,32   
270,63   
3
90,21   
270,63   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
270,63   
270,63   
2
135,32   
270,63   
3
90,21   
270,63   
Kapat