%3
Eser Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İş Ayşe Nida Günal Üstün

Türk Borçlar Kanunu KapsamındaEser Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İşTaşınmazlar Bakımından


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
136
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292156
Boyut
16x24
Baskı
1Av. Ayşe Nida GÜNAL ÜSTÜN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
Giriş
 
 
I. TEMEL KAVRAMLAR, KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ 
 
13
A. Genel Olarak Eser Sözleşmesi 
 
13
1. Tanımı 
 
13
2. Unsurları 
 
14
a. Bir Eser Meydana Getirme 
 
14
b. Bedel Ödeme 
 
15
c. Anlaşma 
 
17
3. Niteliği 
 
18
4. Tarafların Borçları 
 
20
a. Yüklenicinin Borçları 
 
20
b. İş Sahibinin Borçları 
 
24
B. Genel Olarak İnşaat Sözleşmesi 
 
25
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 
 
29
III. ARAŞTIRMA PLANI 
 
31
Birinci Bölüm
 
 
ESER SÖZLEŞMESİNDE
 
 
EKSİK İŞ, AYIPLI İŞ VE TESLİM KAVRAMLARI
 
 
I. EKSİK İŞ 
 
33
A. Tanımı 
 
33
B. Çeşitleri 
 
35
1. Maddi Eksiklik 
 
35
2. Hukuki Eksiklik 
 
36
C. Derecelendirilmesi 
 
36
1. Önemsiz Eksiklik 
 
37
2. Orta Dereceli Eksiklik 
 
37
3. Önemli Eksiklik 
 
37
II. AYIPLI İŞ 
 
38
A. Tanımı 
 
38
B. Çeşitleri 
 
39
1. Açık Ayıp – Gizli Ayıp 
 
39
2. Maddi Ayıp – Hukuki Ayıp 
 
41
3. Ekonomik Ayıp 
 
42
III. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞİN AYIRT EDİLMESİ 
 
43
A. Edimden Amaç Doğrultusunda Yararlanma Bakımından 
 
44
B. Eksikliğin Esere Zarar Vermeden Giderilip Giderilemeyeceği Bakımından 
 
44
C. Yargıtay Uygulaması ve Eleştirilerimiz 
 
44
IV. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ BAKIMINDAN TARTIŞMALI HUSUSLAR 
 
47
A. Yüzölçümü Eksikliği 
 
47
B. İskân Ruhsatının Olmaması 
 
49
V. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ DURUMUNDA TESLİM SORUNU 
 
52
A. Teslim ve Kabul Kavramları 
 
53
1. Teslim Etme Kavramı 
 
53
2. Teslim Alma Kavramı 
 
54
3. Kabul Kavramı 
 
55
4. İfa Olarak Kabul Kavramı 
 
56
5. Teslime İlişkin Koşullar Belirlenmesi 
 
57
6. Teslimin Gerçekleşmesinin Sonuçları 
 
58
7. Teslimi İspat Yükü 
 
59
B. Eksik İşin Teslimi 
 
60
1. Eserin İş Sahibi Tarafından İfa Olarak Kabulünün Teslim İçin Şart Olduğuna İlişkin Görüş 
 
61
2. Teslimin Eserin Eksikliğinin Derecesine göre Belirleneceğine İlişkin Görüş 
 
61
a. Önemsiz Eksiklik Durumunda 
 
62
b. Orta Dereceli Eksiklik Durumunda 
 
62
c. Önemli Eksiklik Durumunda 
 
63
C. Ayıplı İşin Teslimi 
 
64
İkinci Bölüm
 
 
EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI
 
 
I. EKSİK İŞ HALİNDE TESLİMİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA EKSİKLİKLERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER 
 
67
A. Ayıp Hükümlerinin Uygulanacağı Görüşü 
 
68
B. Genel Hükümlerin Uygulanacağı Görüşü 
 
69
C. Hem Ayıp Hükümlerinin Hem Genel Hükümlerin Uygulanabilmesi Gerektiği Görüşü 
 
70
II. TESLİMİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 
 
70
A. Aynen İfa ve Olumlu Zararın Tazmini 
 
70
B. Bedelde İndirim ve Olumlu Zararın Tazmini 
 
72
C. Ödemezlik Def’ini Kullanma Hakkı 
 
74
III. TESLİMİN GERÇEKLEŞMEMESİ İLE YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜ VE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 
 
75
A. Temerrüdün Şartları 
 
76
1. Teslim Borcu Muaccel Hale Gelmiş Olmalı 
 
76
2. Teslim Gerçekleşmemiş Olmalı 
 
77
3. Eserin Meydana Getirilmesinde Objektif İmkânsızlık Bulunmamalı 
 
78
4. Teslim Edilmeme Hukuka Aykırı Olmalı 
 
79
5. Yükleniciye İhtarda Bulunulmalı 
 
80
6. Yükleniciye Süre Verilmeli 
 
81
B. İş Sahibinin TBK m.125’te Düzenlenen Hakları 
 
82
1. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 
 
83
2. Aynen İfadan Vazgeçme ve Olumlu Zararın Tazmini 
 
86
3. Sözleşmeden Dönme ve Olumsuz Zararın Tazmini 
 
87
C. Eksik İş Halinde Teslimin Gerçekleşmemesi Durumunda İş Sahibinin Başvurabileceği Bazı Diğer Haklar 
 
94
1. Nama İfa 
 
94
2. Tam Tazminat Karşılığında Fesih 
 
98
IV. AYIPLI İŞ HALİNDE SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 
 
101
A. Eser Teslim Edilmiş Olmalı 
 
101
B. Teslim Edilen Eserde Ayıp Bulunmalı 
 
102
C. Ayıp İş Sahibine Yüklenememeli 
 
102
D. İş Sahibi Eseri Kabul Etmiş Olmamalı 
 
107
E. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfeti Yerine Getirilmeli 
 
107
V. AYIPLI İŞ HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 
 
110
A. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
 
112
B. Bedelde İndirim Yapılmasını Talep Hakkı 
 
114
C. Ayıbın Onarımını Talep Hakkı 
 
117
D. Nama İfa Talebi 
 
118
E. Ödemezlik Def’ini Kullanma Hakkı 
 
119
F. Zararın Tazminini İsteme Hakkı 
 
119
VI. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ DURUMUNDA ZAMANAŞIMI 
 
121
A. Eksik İş Durumunda Zamanaşımı 
 
121
B. Ayıplı İş Durumunda Zamanaşımı 
 
121
1. Seçimlik Haklardan Doğan Alacaklar Bakımından 
 
121
2. Tazminat Alacağı Bakımından 
 
123
Sonuç 
 
125
Kaynakça 
 
129
Kavram Dizini 
 
135
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
257,05   
257,05   
2
128,53   
257,05   
3
85,68   
257,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
257,05   
257,05   
2
128,53   
257,05   
3
85,68   
257,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
257,05   
257,05   
2
128,53   
257,05   
3
85,68   
257,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
257,05   
257,05   
2
128,53   
257,05   
3
85,68   
257,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
257,05   
257,05   
2
128,53   
257,05   
3
85,68   
257,05   
Kapat