Türk Ceza Hukukunda Müsadere Aysun Dalkılıç

Türk Ceza Hukukunda Müsadere


Basım Tarihi
2013-07
Sayfa Sayısı
130
Kapak Türü
karton
Kağıt Türü
1. hamur
Basım Yeri
ANKARA
Stok Kodu
9789750224577
Baskı
134,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 34 puan kazanacaksınız)
   34

TÜRK CEZA HUKUKUNDA MÜSADERE

 

Av. Aysun DALKILIÇ

- Müsadere Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Çeşitleri, Hukuki Niteliği, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, Karşılaştırmalı Hukukta ve Uluslararası Sözleşmelerde Müsadere

- Türk Ceza Kanunu'nda Müsadere

- Müsadere ve İade Yargılaması ile Bu Kararların İnfazı

 

 

Birinci Bölüm

MÜSADERE KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI,

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE MÜSADERE

 1. I.                     MÜSADERE KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLERİ                       17
 2. A.                  Müsadere Kavramı               17
 3. 1.                   Terim      17
 4. 2.                   Tanım     18
 5. B.                  Tarihsel Gelişimi  19
 6. C.                  Müsadere Çeşitleri               21
 7. 1.                    Genel Müsadere-Özel Müsadere Aynmt                                    21
 8. a.                    Genel Müsadere       21
 9. b.                   Özel Müsadere         .23
 10. 2.                    Zorunlu-İhtiyari Müsadere       23
 11. a.                    Zorunlu Müsadere   23
 12. b.                   İhtiyari Müsadere     24
 13. II.                   MÜSADERENİN HUKUKİ NİTELİĞİ                    24
 14. A.                  Müsaderenin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler             24
 15. 1.                    Müsaderenin Ceza Olduğunu İleri Süren Görüşler   24
 16. 2.                    Müsaderenin Güvenlik Tedbiri Olduğunu İleri Süren Görüşler                25
 17. 3.                    Müsaderenin Hukuki Niteliğini Çift Esasa Dayandıran Görüşler               25
 18. a.                    Müsadereyi Tehlikelilik Kriterine Dayandıran Görüşler            25
 19. b.                   Müsaderenin Niteliğini Somut Olarak Maruz Kalacak Kişiye Göre Belirleyen Görüş 25
 20. c.                    Müsaderenin Niteliğini İlgili Düzenlemede Önceden Belirli Olmasını Savunan Görüş              26
 21. d.                   Finalist Görüş          26
 22. B.                  Türk Hukukunda Müsaderenin Hukuki Niteliği              26

 BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI             28

A. Bkoyma İle Karşılaştırılması          28

1. Elkoyma            28

 1. a.                    Kavram  28
 2. b.                   Elkoymanın Konusu                                29

ba. Genel Olarak                                      29

 

bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma           29

c. Elkoyma Tedbirinin Uygulanması          31

ca.           Elkoyma Karar ve Emri                              31

cb.           Elkoyma İşleminin Yerine Getirilmesi        31

 1. I.                     Elkonulamayacak Eşya              32

cd.           Elkonulan Eşyanın İadesi          32

ce.           Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması               32

cf.           Özel Elkoyma Şekilleri              33

cg.           Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoyma         35

2. Elkoyma ile Müsaderenin Farkları          36

B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi            37

 1. A.                  KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MÜSADERE                                   39
 2. 1.                   Almanya   39
 3. 1.                    Kazanç Müsaderesi (Verfall)     40
 4. a.                    Kazanç Müsaderesinin Şartlan                                  40
 5. b.                   Kaim Değerin Müsaderesi          41
 6. c.                    Genişletilmiş Kazanç Müsaderesi              42
 7. 2.                    Eşya Müsaderesi (Einziehung)   42
 8. a.                    Genel Olarak            42
 9. b.                   Eşya Müsaderesinin Çeşitleri                                    42

ba.           Ceza Müsaderesi       42

bb.          Güvenlik Tedbiri Müsaderesi    44

bc.           Orantılılık İlkesi       44

bd.          Kaim Değerin Müsaderesi          44

be.           Yazıların Müsaderesi 45

bf.           Eşya Müsaderesinin Etkisi         45

bg.           Tazminat  45

bh.          Tüzel Kişilerin Organlan ve Temsilcileri Hakkındaki Özel Hükümler          45

 1. 2.                   İtalya                       46
 2. 3.                   Amerika Birleşik Devletleri        46
 3. B.                  ULUSLARARASI BELGELERDE MÜSADERE                    47
 4. A.                  Genel Olarak            47
 5. B.                  Çerçeve Niteliğindeki Sözleşmelerdeki Düzenlemeler 49

1.1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birieşmiş Milletler

Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi) 49

2.1990 tarihli Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve Elkonulmasına İlişkin Sözleşme (Strazburg Sözleşmesi)     50

3.2000 tarihli Birleşmiş Milletler Sınıraşan Suçlarla Mücadele Sözleşmesi (Palermo

Sözleşmesi)              52

4. Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Merida Sözleşmesi)                      53

 

İkinci Bölüm TÜRK CEZA KANUNU NDA MÜSADERE

L GENEL OLARAK TÜRK HUKUKUNDA MÜSADERE                                                     55

A Mevzuatımızda Müsadereye İlişkin Hükümler                                                                55

11982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Müsadereye İlişkin Düzenlemeler   55

 1. I.                     Türk Ceza Kanunu'nda Müsadereye İlişkin Düzenlemeler                                             55
 2. II.                   Özel Kanunlarda Müsadereye İlişkin Düzenlemeler           57

(L Türk Hukukunda Müsaderenin Genel Özellikleri                                                         58

 1. A.                  Müsaderenin Hukuki Niteliği                                                                                                       59
 2. B.                  Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi Gerekliliği                                                                                          59
 3. C.                  Orantılılık İlkesi                                                                                                              60
 4. D.                  Eşdeğer ve Kaim Değer Müsadereleri                62
 5. E.                   Kısmi Müsadere                                                                                                           62
 6. F.                   Ortak Mülkiyet Halinde Müsadere                     62
 7. G.                  Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanması                                          63

l EŞYA MÜSADERESİ                           64

 1. 1.                   Kanuni Düzenleme                                                                                                    64
 2. 2.                   Eşya Müsaderesinin Şartları                                                            65
 3. 1.                    Suçla Bağlantılı Eşyanın Müsaderesi                   65
 4. a.                    Suçla Bağlantılı Eşyanın Bulunması                     66

aa                   Genel Olarak Eşya Kavramı              66

ab                  Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşya                   67

ac                   Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen Eşya                68

ad                  Suçtan Meydana Gelen Eşya          69

ae                   Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşya                         71

 1. b.                   Eşyanın İyiniyetli Üçünll fişilere Ait Olmaması                        72

ba                  İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmama                72

bb                  Eşyanın Aidiyetine İlişkin Bazı                                 75

bba               Eşyanın Devlete Ait Olması                                      75

bbb               Motorlu Araçların Müsaderesi                              76

bbc               Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışlar                 77

 1. c.                    Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi                 78
 2. 2.                    Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi                                          78

G Eşdeğer Müsadere                                                  80

 KAZANÇ MÜSADERESİ                                                                                          81

A Genel Olarak               81

B Kazanç Müsaderesinin Şartları   83

1 Maddi Menfaat         83

a Suçun İşlenmesi İle Elde Edilen Maddi Menfaatler                                  84

 

 1. I.                     Suçun Konusunu Oluşturan Maddi Menfaatler                 84
 2. II.                   Suçun İşlenmesi İle Sağlanan Maddi Menfaatler                 85
 3. III.                  Maddi Menfaatlerin Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Maddi Menfaatler                     85

2. Maddi Menfaatlerin Suçun Mağduruna veya İyiniyetli Üçüncü Kişilere İade Edilememesi   86

C. Kaim Değerin Müsaderesi           88

IV. MÜSADEREYİ ETKİLEYEN HALLER              90

 1. A.                  Beraat Kararı Verilmesi                        90
 2. B.                  Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Bulunması   91
 3. 1.                   Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Bulunması   91
 4. 2.                   Sınırın Aşılması                91
 5. C.                  Kusur Yeteneğini Etkileyen Hallerin Bulunması                    92
 6. D.                  Şahsi Cezasızlık Sebebinin Bulunması                93
 7. E.                   Gönüllü Vazgeçme                              93
 8. F.                   Etkin Pişmanlık               94
 9. G.                  Farklı Neviden Fikri İçtima Halinde                      95
 10. H.                  Davayı ve Cezayı Düşüren Hallerin Bulunması                      95
 11. 1.                    Sanığın veya Hükümlünün Ölümü                    95 I
 12. 2.                    Genel ve Özel Af            97 i
 13. 3.                    Zamanaşımı Halinde Müsadere                                                  98 i
 14. a.                    Dava Zamanaşımı Halinde Müsadere               98 I
 15. b.                   Ceza Zamanaşımı Halinde               99 I
 16. 4.                    Şikâyetten Vazgeçme                                                 99 I
 17. 5.                    Uzlaşma      100 I
 18. 6.                    Önödeme 102

Üçüncü Bölüm MÜSADERE VE İADE YARGILAMASI İLE BU KARARLARIN İNFAZI

İ.                     MÜSADERE VE İADE YARGILAMASI                     1051

 1. a.                    Genel Olarak Müsadere Davası     1051
 2. b.                   Müsadere Dava Çeşitleri                    106
 3. A.                  Asıl Ceza Davası İle Birlikte Müsadere Karan Verilmesi       106
 4. B.                  Ayrı Bir Müsadere Davası                  107
 5. 1.                    Duruşmasız Müsadere Kararı Verilen Haller    107
 6. 2.                    Duruşmalı Müsadere Kararı Verilmesi                108
 7. c.                    İade Davası                       1091
 8. d.                   Kanun Yolları                   110

1. Asıl Ceza Davası İle Birlikte Verilen Müsadere Kararlarına Karşı Kanun Yolu      110

 

2 Asıl Ceza Davasından Ayrı Açılan Müsadere Davalarında' Kanun Yolu                                      110

E Zamanaşımı                                         111

II MÜSADERE VEYA İADE KARARLARININ İNFAZI                                                                  112

 1. I.                     Genel Olarak                    112
 2. II.                   Müsadere Kararlarının İnfazı            113
 3. A.                  6136 Sayılı Kanun Kapsamındaki Eşyanın Müsadere Kararının İnfazı                      113
 4. B.                  Uyuşturucu Maddeler Hakkındaki Müsadere Kararlarının İnfazı                                113
 5. C.                  Diğer Bilumum Eşya Hakkındaki Müsadere Kararlarının İnfazı                                                            115
 6. D.                  Bankaya Yatırılmış Paraların Müsaderesine İlişkin İşlemler                      116
 7. E.                   Taşınmaz Mallar Hakkındaki Müsadere Kararlarının İnfazı                     116
 8. F.                   Eşdeğerin ve Kaim Değerin Müsaderesi Kararlarının İnfazı                     117
 9. G.                  Mahiyeti İtibariyle Müsadere Edilemeyen Eşyalar                                                                                                                                                             117
 10. III.                  İade Kararlarının İnfazı 118
 11. 1.                   Genel Olarak                                                                   118
 12. 2.                   Sahipleri Tarafından Alınmayan Eşya Hakkında Yapılacak İşlemler                           119
 13. 3.                   Gaip veya Ölmüş Olanlara Ait Suç Eşyasının Durumu      119
 14. 4.                   Değeri Olmayan Eşyanın İmha İşlemleri            119

Sonuç                    121

  Kaynakça           125

Kavramlar Dizini                                129

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
6,98   
34,90   
6
5,82   
34,90   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
6,98   
34,90   
6
5,82   
34,90   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
34,90   
34,90   
2
17,45   
34,90   
3
11,63   
34,90   
4
8,73   
34,90   
5
7,33   
36,65   
6
6,17   
36,99   
7
5,33   
37,34   
8
4,71   
37,69   
9
4,23   
38,04   
Kapat