Banka Teminat Mektupları Bengisu Önder

Banka Teminat Mektupları


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
186
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263842
Boyut
16x24
Baskı
155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Konu Başlıkları
- Banka Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği
- Banka Teminat Mektubunun Türleri
- Banka Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi
- Konkordatonun Banka Teminat Mektubuna Etkisi
Taraflar Arasındaki Rücu İlişkisi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 14
Giriş 15
Birinci Bölüm
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARİHİ GELİŞİMİ,
TANIMI VE UNSURLARI, TÜRLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ,
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
§ 1. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 19
§ 2. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TANIMI VE UNSURLARI 22
I. TANIMI 22
II. UNSURLARI 26
A. Belli Bir Hareket Tarzına Yöneltme Amacı 26
B. Belirli Bir Riskin Üstlenilmesi 27
C. Bağımsız Bir Yükümlülük Altına Girme 31
D. İvazsızlık 33
§ 3. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TÜRLERİ 34
I. ÖDEME TALEBİNDE BULUNMA ŞEKLİNE GÖRE YAPILAN AYRIM 35
A. İlk Talepte Ödeme Kaydı İçeren Banka Teminat Mektubu 35
B. Şarta Bağlı Banka Teminat Mektubu 37
II. KONUSUNA GÖRE YAPILAN AYRIM 38
A. Geçici Teminat Mektubu 38
B. Kesin Teminat Mektubu 40
C. Avans Teminat Mektubu 42
III. SÜRESİNE GÖRE YAPILAN AYRIM 43
A. Vadeli Teminat Mektubu 44
B. Vadesiz Teminat Mektubu 44
IV. İLİŞKİYE İKİNCİ BİR BANKANIN DAHİL OLMASI DURUMUNDA YAPILAN AYRIM 45
A. Doğrudan Teminat Mektubu 45
B. Dolaylı Teminat Mektubu 46
§ 4. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 48
I. GENEL OLARAK 48
II. DOKTRİNDE SAVUNULAN GÖRÜŞLER 49
A. Kefalet Sözleşmesi Görüşü 49
B. Garanti Sözleşmesi Görüşü 51
C. Karma Nitelik Görüşü 53
D. Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşme Görüşü 55
§ 5. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 57
I. KEFALET SÖZLEŞMESİ 57
A. Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Arasındaki Farklar 57
B. Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Ayrımında Yararlanılacak Kıstaslar 60
1. Aslilik–Fer’ilik Kıstası 60
2. Özel Menfaat Kıstası 63
3. Kişiye Yönelik İlgi Kıstası 64
4. Yükümlülüğün Kapsamı 65
C. Ayrımda Yararlanılamayacak Kıstaslar 65
D. Şüphe Halinde Kefalet Karinesi 66
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ 68
III. AKREDİTİF 69
IV. MÜTESELSİL BORÇLULUK 72
V. BORCA KATILMA 75
VI. AVAL 78
İkinci Bölüm
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ,
SÖZLEŞMENİN KURULMASI,
TARAFLARIN BORÇLARI
§ 6. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 81
I. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE LEHTAR 81
A. Genel Olarak 81
B. Banka Teminat Mektubunun Tarafları 81
1. Muhatap (Garanti Alan) 82
2. Banka (Garanti Veren) 83
C. Lehtar (Edimi Üstlenilen Üçüncü Kişi) 85
II. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 86
A. Lehtar İle Muhatap Arasındaki Hukuki İlişki (Temel İlişki) 86
B. Lehtar İle Banka Arasındaki Hukuki İlişki (Karşılık İlişkisi) 87
C. Muhatap İle Banka Arasındaki Hukuki İlişki (Garanti İlişkisi) 89
§ 7. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 90
I. GENEL OLARAK 90
II. ŞEKİL 92
III. TEMİNAT MEKTUBUNUN TEYİT EDİLMESİNİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞU AÇISINDAN ÖNEMİ 93
IV. BANKANIN SORUMLULUĞUNUN BAŞLANGICI VE SINIRI 95
§ 8. TARAFLARIN BORÇLARI 96
I. BANKANIN BORÇLARI 97
A. Lehtarın Talimatlarına Uygun Olarak Davranma ve Muhataba Teminat Mektubu Verme 97
B. Ödeme Talebini Lehtara Bildirme 98
C. Ödeme Talebini İnceleme ve Ödeme Yapma 99
D. Ödeme Talebini Reddetme 103
II. LEHTARIN BORÇLARI 104
A. Komisyon ve Diğer Masrafları Ödeme 104
B. Teminat Verme (Rücu İlişkisi) 106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME TALEBİ, BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN
PARAYA ÇEVRİLMESİ, TARAFLAR ARASINDAKİ
RÜCU İLİŞKİSİ, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
§ 9. ÖDEME TALEBİ 107
I. ÖDEME TALEBİNİN ŞEKLİ 107
II. İFA YERİ 109
III. İFA ZAMANI 111
A. Borcun Muaccel Hale Gelmesi 111
B. Ödeme Talebinin Yapılabileceği Süre 112
1. Vadeli Teminat Mektuplarında 112
2. Vadesiz Teminat Mektuplarında 114
IV. ÖDEMENİN KAPSAMI 114
A. Ödeme Talebinin Sözleşmede Belirlenen Risk İle İlgili Olması 114
B. Kısmi Ödeme 115
§ 10. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ 117
I. BANKANIN ÖDEME YAPMASI 117
II. BANKANIN ÖDEME YAPMAKTAN KAÇINABİLECEĞİ HALLER 118
A. Genel Olarak 118
B. Bankanın İleri Süremeyeceği Def’iler 119
1. Temel İlişkiden Doğan Def’iler 119
2. Karşılık İlişkisinden Doğan Def’iler 120
C. Bankanın İleri Sürebileceği Def’iler 121
1. Mektup Metninden Anlaşılan Def’iler 121
2. Kişisel Def’iler 123
3. Takas Def’i 125
4. Zamanaşımı Def’i 126
5. Riskin Gerçekleşmemesi ya da Gerçekleşmesinin Mümkün Olmaması Halinde İleri Sürülecek Def’i 127
6. Muhatabın Hakkını Kötüye Kullanması Halinde İleri Sürülecek Def’i 129
a. Hakkın kötüye kullanılması 129
b. Likit delil kavramı 131
c. Hakkın kötüye kullanımını oluşturan ödeme talebi halleri 133
III. LEHTARIN ÖDEME TALEBİNİ ETKİSİZ KILMASI 136
A. İhtiyati Tedbir Kararı 136
1. Genel Olarak 136
2. Banka Garantisinde İhtiyati Tedbir Kararının Şartları 139
3. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Vermesi 141
4. İhtiyati Tedbir Kararının Kalkması ve Sorumluluk 143
B. Dava Açma 144
IV. KONKORDATONUN BANKA TEMİNAT MEKTUBUNA ETKİSİ 145
§ 11. TARAFLAR ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİ 148
I. BANKANIN LEHTARA RÜCU ETMESİ 148
A. Genel Olarak 148
B. Kontrgaranti Sözleşmesi Kapsamında Rücu 150
C. Kontrgaranti Sözleşmesi Bulunmayan Hallerde Rücu 151
1. Genel Olarak 151
2. Vekâletsiz İş Görmeye Dayanan Rücu İmkânı 152
3. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanan Rücu İmkânı 153
4. TBK m.61’e Dayanan Rücu İmkânı 154
II. BANKANIN MUHATABA RÜCU ETMESİ 155
III. LEHTARIN MUHATABA RÜCU ETMESİ 156
§12. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI VE BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ 158
I. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 158
II. ZAMANAŞIMI 159
A. Genel Olarak 159
B. Vadeli Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 160
C. Vadesiz Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 160
III. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ 161
Sonuç 163
EKLER
EK 1: AVANS TEMİNAT MEKTUBU 173
EK 2: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 174
EK 3: KESİN TEMİNAT MEKTUBU 175
Kaynakça 177

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
   
   
Kapat