%3
Bilişim Alanında Suçlar Berrin Akbulut

Bilişim Alanında Suçlar


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
499
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648292
Boyut
16x24
Baskı
3Prof. Dr. Berrin AKBULUT

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .5

İÇİNDEKİLER .7

KISALTMALAR .17

GİRİŞ .19

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN YAPISAL VE

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK KAVRAMLAR23

Bilgisayar23

Bilişim 29

İnternet33

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN CEZA HUKUKUNA

ETKİSİ.40

Bilişim Teknolojisinin Korunması Zorunluluğu40

Bilişim Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku 42

Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Ceza Hukukuna Etkisi 45

Kişisel Veriler45

Bilişim Suçları.50

Telif Hakları.56

Elektronik Ticaret ve Elektronik İmza 59

Yeni Ödeme Sistemleri61

Elektronik Para 61

Kripto Para.63

Genel Olarak.63

Blok Zinciri .68

Merkeziyetsiz Finans .73

Kripto Para Cüzdanları75

Kripto Para Borsaları.78

Türkiye’de Kripto Para8

Uluslararası Alanda Kripto Para86

Kripto Paranın Dondurulması91

aaa. Genel Olarak91

bbb. Kripto Paranın Dondurulması94

Elektronik Çek.96

Kredi Kartı 97

Yapay Zeka .98

Genel Olarak.98

Makine Öğrenme.100

Derin Öğrenme 102

Yapay Zekanın Gelecekteki Etkisi .103

Yapay Zekanın Kullanım Alanları ve Suç İşlemedeki ve

Önlemedeki Etkileri.107

Ceza Hukuku Sorumluluğu.112

Genel Olarak112

Suçun Unsurları Açısından .113

Kusur Açısından 128

Cezanın Amacı Açısından 134

Bazı Yapay Zeka Teknolojileri.136

Otonom Araçlar.143

Genel Olarak143

Otonom Araç Seviyeleri .144

Otonom Araçların Olumlu ve Olumsuz Yönleri.146

Otonom Araçlar ve Ceza Hukuku Sorumluluğu 147

Genel Olarak147

Türkiye’de Durum 149

Robotlar150

Bilişim Teknolojilerinde Yaşanan Diğer Gelişmeler .153

III. BİLİŞİM SUÇLARI157

Bilişim Suçlarının Gelişimi .157

Bilişim Suçlarının Tanımı .160

Genel Olarak .160

Tanımlamada İleri Sürülen Kriterler.164

Bilgisayarın veya Bilişimin Amaç veya Araç Olmasını Arayan

Kriter164

Suçları Malvarlığı İhlalleriyle Sınırlayan Kriter 166

 

İçindekiler 9

Bilişim Sistemleriyle Herhangi Bir Şekilde Bağlantılı Olan

Suçları Esas Alan Kriter. 167

Bilgisayar veya Bilişim Araçları Kullanımını Esas Alan Kriter. 168

Suçu İşleyen Faili Esas Alan Kriter . 169

Veri İletişim Ağlarını Esas Alan Kriter 169

Tanım Yapmayanların Suçları Gruplandırması 170

Değerlendirme. 172

Bilişim Suçlarının Ekonomik Suç Niteliği 173

Genel Olarak . 173

Ekonomik Suç Kavramı . 176

Bilişim Suçlarının Ekonomik Suç Niteliği 183

Bilişim Suçlarını İşlemede Kullanılan Araçlar. 184

Genel Olarak . 184

Virüsler . 187

Truva atı (Trojan Horse). 191

Solucanlar (Worms) 192

Tavşanlar (Rabbits) 194

Bukalemunlar (Chamemeon) . 194

Bombalar . 195

Casus Yazılımlar (Spyware) 196

Telefon Çeviriciler (Dialers) 197

Keylogger (Tuş Kaydedici). 197

Sazan Avlama (Phishing) 197

Arka Kapılar (Backdoor). 198

Sniffer (Koklayıcı) 199

Spam (Mesaj Sağanakları) 199

Kök Kullanıcı Takımları (Rootkit) 201

ARP Zehirlenmesi. 201

DNS Aldatmacası 201

DOS (Hizmet Engelleme Saldırısı) Saldırısı- DDoS (Dağıtık Hizmet

Engelleme) Saldırısı 202

Botnet Saldırısı 203

Port Tarama 203

Diğer Saldırı Yöntemleri . 204

 

10 İçindekiler

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ VE

 

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME

 

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ.205

Karşılaştırmalı Hukukta Yaşanan Gelişmeler205

Türk Ceza Kanununda Yaşanan Gelişmeler211

765 sayılı Türk Ceza Kanunu 211

765 sayılı Türk Ceza Kanunu Düzenlemesi ve Suçlar 211

765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Düzenlemelerin 1989

Tarihli Türk Ceza Kanunu Öntasarısındaki Düzenlemelerden

Farkları214

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Düzenlemesine Yöneltilen

Eleştiriler216

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu .218

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR KAVRAMI .221

III. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU223

Genel Olarak .223

Korunan Hukuki Değer228

Suçun Unsurları.230

Maddi Unsur .230

Fail ve Mağdur .230

Fail .230

Mağdur.231

Konu .232

Fiil235

Genel Olarak235

Girmek .239

Kalmaya Devam Etmek 244

Manevi Unsur .248

Suçun Nitelikli Hali 249

Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Hali.256

Teşebbüs 258

İştirak.259

İçtima.259

Yaptırım263

İ. Soruşturma ve Kovuşturma.265

 

İçindekiler 11

VERİ NAKİLLERİNİ SİSTEME GİRMEKSİZİN TEKNİK ARAÇLA İZLEME

SUÇU  266

Genel Olarak. 266

Korunan Hukuki Değer 268

Suçun Unsurları 269

Maddi Unsur. 269

Fail ve Mağdur . 269

Fail. 269

Mağdur 269

Konu. 270

Fiil . 273

Manevi Unsur. 276

Teşebbüs 276

İştirak 277

İçtima. 277

Yaptırım . 278

Soruşturma ve Kovuşturma 278

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME

 

VEYA DEĞİŞTİRME

 

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA

DEĞİŞTİRME SUÇU  281

Genel Olarak. 281

Korunan Hukuki Değer 285

Suçun Unsurları 289

Maddi Unsur. 289

Fail ve Mağdur . 289

Fail. 289

Mağdur 291

Konu. 293

Hareket ve Netice. 295

Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi veya

Bozulması. 295

Bilişim Sistemindeki Verilerin Bozulması, Yok Edilmesi,

Değiştirilmesi, Erişilmez Kılınması, Sisteme Veri

Yerleştirilmesi veya Mevcut Verilerin Başka Yere

Gönderilmesi  299

 

12 İçindekiler

Manevi Unsur .310

Hukuka Aykırılık.311

Suçun Nitelikli Hali 312

Teşebbüs 315

İştirak.315

İçtima.316

Yaptırım325

Genel Olarak .325

Ceza.326

Soruşturma ve Kovuşturma.327

BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK SUÇU329

Genel Olarak .329

Korunan Hukuki Değer342

Suçun Unsurları.343

Maddi Unsur .343

Fail ve Mağdur .343

Fail .343

Mağdur.344

Konu .345

Fiil346

Genel Olarak346

Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi veya

Bozulması veya Bilişim Sistemindeki Verilerin

Bozulması, Yok Edilmesi, Değiştirilmesi, Erişilmez

Kılınması, Sisteme Veri Yerleştirilmesi veya Mevcut

Verilerin Başka Yere Gönderilmesi.347

aaa. Fiillerin Tanımlanması347

bbb. Fiillerin Kapsamına Giren Durumlar 348

aaaa. Manipülasyon Niteliğindeki Hareketler 348

bbbb. Bankamatik veya Kredi Kartları Dışındaki

Kartların Kullanılması .355

cccc. Online Bankacılık.358

dddd. Online Satış.359

eeee. Diğer Fiiller 361

Haksız Çıkar Sağlamak .362

aaa. Çıkar Sağlamak .362

bbb. Çıkarın Haksız Olması.369

 

İçindekiler 13

Manevi Unsur. 370

Nitelikli Hal. 370

Teşebbüs 370

İştirak 371

İçtima. 372

Yaptırım . 373

Ceza 373

Güvenlik Tedbiri. 374

Soruşturma ve Kovuşturma 375

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

GENEL OLARAK 377

BAŞKASINA AİT BANKA VEYA KREDİ KARTIYLA YARAR SAĞLAMAK

SUÇU  383

Korunan Hukuki Değer 383

Suçun Unsurları 385

Maddi Unsur. 385

Fail ve Mağdur . 385

Fail. 385

Mağdur 387

Konu. 391

Fiil . 392

Genel Olarak 392

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının Kullanılması

veya Kullandırtılması 393

Yarar Sağlamak 402

Manevi Unsur. 402

Hukuka Aykırılık 403

Teşebbüs 403

İştirak 404

İçtima. 405

Şahsi Cezasızlık Sebebi 413

Etkin Pişmanlık. 415

Yaptırım . 417

Ceza 417

 

14 İçindekiler

Güvenlik Tedbiri .418

Soruşturma ve Kovuşturma.418

III. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK,

DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇU419

Korunan Hukuki Değer419

Suçun Unsurları.421

Maddi Unsur .421

Fail ve Mağdur .421

Fail .421

Mağdur.422

Konu .423

Fiil424

Manevi Unsur .431

Hukuka Aykırılık.431

Teşebbüs 432

İştirak.434

İçtima.435

Yaptırım439

Soruşturma ve Kovuşturma.440

SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANARAK YARAR

SAĞLAMAK SUÇU441

Koruna Hukuki Değer.441

Suçun Unsurları.442

Maddi Unsur .442

Fail ve Mağdur .442

Fail .442

Mağdur.443

Konu .443

Fiil444

Manevi Unsur .447

Hukuka Aykırılık.448

Teşebbüs 448

İştirak.448

İçtima.449

Yaptırım454

Soruşturma ve Kovuşturma.454

 

İçindekiler 15

YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR 455

Genel Olarak. 455

Korunan Hukuki Değer 459

Suçun Unsurları 460

Maddi unsur . 460

Fail ve Mağdur . 460

Fail. 460

Mağdur 460

Konu. 461

Fiil . 465

Manevi Unsur. 467

Hukuka Aykırılık 468

Teşebbüs 469

İştirak 470

İçtima. 470

Yaptırım . 471

Soruşturma ve Kovuşturma 471

SONUÇ . 473

KAYNAKÇA. 479

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Kapat