Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Berrin Akbulut

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma


Basım Tarihi
2019-08
Sayfa Sayısı
315
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256639
Boyut
16x24
Baskı
276,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 76 puan kazanacaksınız)
   76

Berrin Akbulut, 

Murat Aksan,

 

Konu Başlıkları
- Onarıcı Adalet Anlayışı, Uzlaştırmanın Genel Çerçevesi ve Esasları
- Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Genel Hükümler
- Uzlaştırma Süreci
- Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri, Yetkileri ve Eğitimi
Uzlaştırma Süresi, Edim, Uzlaştırmanın Sonuçlandırılması ve Sonuçları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Bölüm
ONARICI ADALET ANLAYIŞI, UZLAŞTIRMANIN
GENEL ÇERÇEVESİ VE ESASLARI
I. ONARICI ADALET ANLAYIŞI 13
II. TÜRK CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN YASAL TEMELİ 21
III. UZLAŞTIRMANIN TANIMI 26
IV. UZLAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 29
V. UZLAŞTIRMA KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 32
VI. BENZER KURUMLARDAN FARKLARI 34
A. Önödeme ve Uzlaştırma 34
B. Şikayet, Şikayetten Vazgeçme ve Uzlaştırma 38
C. Uzlaştırmaya Tabi Suçlarda Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 41
VII. UZLAŞTIRMANIN ESASLARI 43
A. Tarafların Özgür İradelerine Dayanması 43
B. Tarafların Temel Haklarının ve Menfaatlerinin Korunması 47
C. Tarafların Ceza Muhakemesi Kanunda Tanınan Temel Güvencelere Sahip Olması 48
D. Taraflar ile Kanuni Temsilcilerinin Tercümandan Yararlandırılması 49
E. Tarafların Hakları, Uzlaştırmanın Mahiyeti ve Sonuçları Bakımından Bilgilendirilmesi 49
F. Tarafların Farklılıkların göz önünde Bulundurulması 51
G. Gizlilik Esası 51
H. Tarafların Uzlaştırma Kurumunu Anlamalarının Sağlanması 57
I. Tarafların Uzlaşmalarını Sağlayacak Uygun Tedbirlerin Alınması 57
İkinci Bölüm
UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER
I. BİRDEN ÇOK KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA UZLAŞTIRMA 59
II. BİRDEN FAZLA KİŞİNİN MAĞDURİYETİNE VEYA ZARAR GÖRMESİNE SEBEBİYET VERİLMESİNDE UZLAŞTIRMA 62
A. Bir Suçta Uzlaştırma 62
B. Birden Fazla Suçta Uzlaştırma 66
1. Birden Fazla Suçta Uzlaştırmanın Uygulanmasında Kural 66
2. Uzlaştırma Kapsamındaki Bir Suçun Uzlaştırma Kapsamına Girmeyen Suçla Birlikte İşlenmesi Halinde Uzlaştırmanın Uygulanamaması 67
C. İçtimada Uzlaştırma 73
III. UZLAŞTIRMANIN SONUÇSUZ KALMASI 76
IV. MAĞDUR VEYA SUÇTAN ZARAR GÖRENİN ÖLMESİ HALİNDE UZLAŞTIRMA 78
V. UZLAŞMA BELGESİ 81
VI. UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR 83
A. Genel Olarak 83
B. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar 87
C. Katalogda Yer Alan Suçlar 90
D. Yetişkinler Bakımından Uzlaştırma Kapsamındaki Suç Listesi 92
1. Türk Ceza Kanunundaki Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar 92
2. Bazı Özel Kanunlardaki Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar 101
E. Çocuklar Bakımından Kabul Edilen Suçlar 102
F. Uzlaştırma Kapsamında Yer Almayan Suçlar 111
Üçüncü Bölüm
UZLAŞTIRMA SÜRECİ
I. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 115
A. Genel Olarak 115
B. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Şartları 125
C. Dosyanın İncelenmesi ve İade Kararı 129
D. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları 132
1. Verilecek kararlar 132
2. Kanunyolu 135
II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 140
A. Genel Olarak 140
B. Uzlaştırmaya Gidilebilecek Haller 145
C. Uzlaştırma Savcısının Yetkileri ve Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi 150
D. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları 152
III. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 156
A. Uzlaşma Teklifi 156
1. Genel Olarak 156
2. Teklifin Yapılacağı Kişiler 159
3. Teklifin Yapılması 172
B. Uzlaştırma müzakereleri 182
Dördüncü Bölüm
UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ,
NİTELİKLERİ, YETKİLERİ VE EĞİTİMİ
I. UZLAŞTIRMACININ TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 191
II. UZLAŞTIRMACI SİCİLİNE KAYIT OLMA ŞARTLARI (UZLAŞTIRMACI OLABİLME ŞARTLARI) 192
III. UZLAŞTIRMACI SİCİLİNİN TUTULMASI 195
IV. UZLAŞTIRMACININ SİCİLDEN ÇIKARILMASI 196
V. UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ 198
VI. UZLAŞTIRMACININ NİTELİKLERİ 201
VII. UZLAŞTIRMACININ YETKİLERİ 201
VIII. UZLAŞTIRMACININ SORUMLULUĞU 204
IX. UZLAŞTIRMACININ REDDİ VE ÇEKİNMESİ 206
X. UZLAŞTIRMACININ EĞİTİMİ 210
XI. UZLAŞTIRMACIYA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 211
A. Dürüstlük Kurallarına Uygun Davranmak 211
B. Bağımsızlık 213
C. Tarafsızlık 214
D. Görevini İtinalı Bir Şekilde Yapma Yükümlülüğü 216
E. Taraflara Nazik ve Saygılı Davranma Yükümlülüğü 216
F. Şüpheli veya Sanığa Karşı Önyargılı Tavır Takınmama Yükümlülüğü 217
G. Ayrımcılık Yapmama Yükümlülüğü 217
H. Uzlaştırmacı Olduğu Olayla İlgili Olarak Daha Sonra Vekil veya Müdafii Olunmaması Yükümlülüğü 217
I. Menfaat Temin Etmeme Yükümlülüğü 218
İ. Görevinin Saygınlığını ve Kişilerin Adalete Olan Güvenini Zedeleyici Davranıştan Kaçınma Yükümlülüğü 218
Beşinci Bölüm
UZLAŞTIRMA SÜRESİ, EDİM, UZLAŞTIRMANIN SONUÇLANDIRILMASI VE SONUÇLARI
I. UZLAŞTIRMANIN SÜRESİ VE ZAMANAŞIMINA ETKİSİ 219
A. Uzlaştırmanın Süresi 219
B. Uzlaştırmanın Zamanaşımına Etkisi 223
C. Dava Süresine Etkisi 227
II. MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİ (EDİM) 228
III. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLANDIRILMASI, UZLAŞTIRMA ÜCRETİ VE GİDERLER 239
A. Uzlaştırmanın Sonuçlandırılması 239
B. Uzlaştırma Ücreti 242
C. Uzlaştırma Giderleri 246
IV. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI 249
A. Uzlaştırmanın Adli Sicil ve Arşive Kayıt Edilmemesi 249
B. Uzlaştırmanın Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesine Etkisi 251
C. Uzlaştırmanın Ödenen Para Cezalarına Etkisi 251
D. Uzlaştırma ve Tekerrür İlişkisi 252
E. Uzlaştırmanın Müsadereye Etkisi 253
F. Uzlaştırmanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Etkisi 254
G. Uzlaştırmanın Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararına Etkisi 255
H. Uzlaştırmanın Koşullu Salıverilmeye Etkisi 256
I. Uzlaştırmanın Şahsi Hak Alacağına (Tazminat Hakkına) Etkisi 256
EKLER
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (M. 253–255) 263
 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ 269
Kaynakça 305
Kavramlar Dizini 313

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,00   
76,00   
2
38,00   
76,00   
3
25,33   
76,00   
4
19,00   
76,00   
5
15,96   
79,80   
6
13,43   
80,56   
7
11,62   
81,32   
8
10,26   
82,08   
9
9,20   
82,84   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,00   
76,00   
2
38,00   
76,00   
3
25,33   
76,00   
4
19,00   
76,00   
5
15,96   
79,80   
6
13,43   
80,56   
7
11,62   
81,32   
8
10,26   
82,08   
9
9,20   
82,84   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,00   
76,00   
2
38,00   
76,00   
3
25,33   
76,00   
4
19,00   
76,00   
5
15,96   
79,80   
6
13,43   
80,56   
7
11,62   
81,32   
8
10,26   
82,08   
9
9,20   
82,84   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,00   
76,00   
2
38,00   
76,00   
3
25,33   
76,00   
4
19,00   
76,00   
5
15,96   
79,80   
6
13,43   
80,56   
7
11,62   
81,32   
8
10,26   
82,08   
9
9,20   
82,84   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,00   
76,00   
2
38,00   
76,00   
3
25,33   
76,00   
4
19,00   
76,00   
5
15,96   
79,80   
6
13,43   
80,56   
7
11,62   
81,32   
8
10,26   
82,08   
9
9,20   
82,84   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
76,00   
76,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat