Bilimsel Araştırmalar Mustafa Emir Üstündağ

Bilimsel Araştırmalar


Basım Tarihi
2022-12
Sayfa Sayısı
357
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050514421
Boyut
16x24
Baskı
1250,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 250 puan kazanacaksınız)
   250

Dr. Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ

 

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR XV

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

KONUSUNDA VERDİĞİ DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ

Doç. Dr. Selminaz ADIGÜZEL

Giriş1

TEŞVİK KAVRAMI2

1.1. Teşvik Çeşitleri  5

1.1.1. Nakdi Teşvikler5

1.1.2. Vergi Teşvikleri 6

1.1.2.1. Doğrudan Vergi Teşvikleri6

1.1.3. E-Ticaret Sitelerine Verilen Teşvikler.7

A Pazara Giriş Desteği :7

B KOSGEB E-Ticaret Desteği.7

C Genç Girişimci Desteği8

1.1.4. Mikro İhracat Desteği8

1.1.5. E-Ticaret Vergi Muafiyeti.9

1.2. TÜBİTAK  10

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE . 10

2.1. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 12

LİTERATÜR TARAMASI 12

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 17

4.1. Küreselleşme ve İklim Değişikliği ve Teşvikler. 18

4.2. Dünya Ticareti Örgütü (DTÖ) 21

4.3. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  22

4.4. Uluslararası Para Fonu (IMF) 23

İ Ç İ N D E K İ L E R

VI

4.5. Avrupa Birliği. 24

4.5.1. Cost Aksiyonu Ödülü Ödülün Tanımı ve Kapsamı .28

4.5.2. İklim Değişikliğine Uyum Projelerine AB’den Hibe29

4.5.3. Yenilenebilir Enerjiye Sağlanan Vergi Dışı Teşvikler30

Dünya Bankası Grubu Ülke İklim ve Kalkınma Raporu 36

BM nin İklim Değişikliği Teşvikleri . 36

TÜRKİYE’DE İKLİM FİNANSMANI VE TEŞVİKLER 37

7.1. Türkiye’de İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı. 37

SONUÇ 41

KAYNAKÇA 43

ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLİĞİ SIFATININ

MİRAS YOLUYLA KAZANILMASI

Av. Nurcan ARSLAN

GİRİŞ 47

ANONİM ORTAKLIK VE PAY KAVRAMI. 48

Genel Hatlarıyla Anonim Ortaklık 48

Anonim Ortaklıkta Pay Kavramı . 50

Pay Senedi .52

III. ANONİM ORTAKLIKTA PAYIN MİRAS YOLUYLA KAZANILMASI  53

Anonim Ortaklıkta Genel Olarak Pay Sahipliği Sıfatının

Kazanılması . 53

Pay Sahipliği Sıfatının Aslen Kazanılması.54

Pay Sahipliği Sıfatının Devren Kazanılması55

b.1. Payın Devri .55

b.2. Payın Devir Usulü.57

Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Miras Yoluyla

Kazanılması . 61

Pay sahipliği sıfatının külli halefiyet yoluyla

kazanılması64

Pay sahipliği sıfatının cüzi halefiyet yoluyla

kazanılması65

İ Ç İ N D E K İ L E R

VII

PAY SAHİPLİĞİNİN MİRAS YOLUYLA KAZANILMASINDA ÖZELLİK ARZ

EDEN NOKTALAR  68

Payın Devrinin Sınırlandırılması . 68

Anonim Ortaklığın Kendi Payını Devralması 69

Karşılığı Tamamen Ödenmemiş Payın Devri 70

Pay Devrinin Rekabet Kurumunun İznine Bağlı Olması. 71

SONUÇ . 72

KAYNAKÇA 73

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER

Yavuz AKBULAK-SPK Başuzmanı

‘Denetim’ Konusuna Dair Türk Ticaret Kanunu’ndaki Genel

Esaslar . 77

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesi . 84

2.1. Giriş. 84

2.2. Bağımsız denetime tabi olma esaslarının belirlenmesi. 85

2.2.1. Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Bağımsız

Denetime Tabi Olan Şirketler85

2.2.2. Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız

Denetime Tabi Olan Şirketler87

2.2.2.1. Halka açık sayılan anonim şirketler;.88

2.2.2.2. Özel ölçütlere tabi şirketler;.90

2.2.3. Yukarıda (2.2.1.) ve (2.2.2.) No.lu Başlıklarda

Belirtilenler Kapsamında Olmayan Şirketler; 92

2.3. Bağımsız denetim kapsamı dışında tutulan şirketler. 93

2.4. Uygulamaya ilişkin esaslar 93

Sonuç. 94

İ Ç İ N D E K İ L E R

VIII

DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ İNDİRİLMESİ HALLERİ

Av. Dr. Neslihan KURT ÖZÇETİN

GENEL OLARAK DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 97

DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ İNDİRİLMESİ HÂLLERİ 101

MİRAS MENFAATLERİ. 101

SAĞ KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME ŞANSI 102

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖDEMELERİ. 106

Ç. İFA AMACINI TAŞIMAYAN ÖDEMELER. 108

DESTEK İÇİN ARTIK İLERİDE YAPILMASI GEREKMEYEN GİDERLER 110

DİĞER KANUNA DAYALI ÖDEMELER 111

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN DOĞAN ALACAKLAR 111

KAYNAKÇA 112

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ

Gürkan UYSAL

GİRİŞ 113

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ 114

Payın Geçiş Halleri 114

Genel Olarak114

Esas Sermaye Payının Hukuki İşlemle Devri 115

Esas Sermaye Payı115

Esas Sermaye Payının Nama Yazılı Senede

Bağlanması.117

Esas Sermaye Payının Hukuki İşlemle Devri ve

Devir Sınırlamaları120

Esas Sermaye Payının Yasal Yolla Geçiş Halleri .123

Genel Olarak 123

Esas Sermaye Payının İcra Yoluyla Devri125

Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı Kurulması 127

SONUÇ 128

KAYNAKÇA 129

İ Ç İ N D E K İ L E R

IX

LİMİTED ŞİRKETLERDE PERDENİN KALDIRILMASI DAVASININ

TEMEL FELSEFESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ

GİRİŞ. 131

PERDEYİ KALDIRMA KURAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 132

PERDEYİ KALDIRMA DAVASININ ÖZÜNDE YA DA TEMELİNDE HANGİ

HUKUKİ DÜŞÜNCE YATMAKTADIR?. 135

III. LİMİTED ŞİRKETİN PERDEYİ KALDIRARAK SORUMLU TUTULMASI

DURUMU . 143

PERDEYİ KALDIRARAK İSNATTA BULUNMA HALİ ÜZERİNE BİR

DEĞERLENDİRME 145

PERDEYİ KALDIRMA DAVASININ TÜRLERİ ÜZERİNE BİR

DEĞERLENDİRME 148

SONUÇ 152

KAYNAKÇA 158

JEAN JACQUES ROUSSEAU’NUN MÜLKİYET ANLAYIŞI

Dr. Hasan ORAL

ÖNSÖZ 163

JEAN JACQUES ROUSSEAU’NUN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ . 164

MÜLKİYET KAVRAMI. 166

MÜLKİYETİN TARİHSEL GELİŞİMİ . 168

3.1. İlkel Komünal Dönemde Mülkiyet . 168

3.2. Eski Yunan’da Mülkiyet  170

3.3. Roma Hukuku’nda Mülkiyet. 170

3.4. Orta Çağ Avrupa’sı ve Monarşiler Döneminde Mülkiyet  172

ROUSSEAU’NUN MÜLKİYET ANLAYIŞI 175

4.1. Doğal Durumda İnsan Yaşamı  176

4.2. Doğal Durumun Sona Erişi 178

4.3. Toplum Sözleşmesiyle Uygarlığa Geçiş 181

SONUÇ 182

KAYNAKÇA 183

İ Ç İ N D E K İ L E R

X

CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN

OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEMDEN ÖTÜRÜ TUTUKLAMA

KARARI VERİLMESİ SORUNU ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI

GİRİŞ. 185

ÇALIŞMAYA KONU MESELENİN ÇIKIŞ NOKTASI OLAN OLAY 186

CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN

OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEM KAVRAMI  187

III. CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN

OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEMDEN ÖTÜRÜ TUTUKLAMA

KARARI VERİLMESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR 189

CMK veya İnfaz Kanunu Hükümlerine Göre İnfazı Mümkün

Olmayan Bir Cezayı Gerektiren Eylemden Ötürü Tutuklama

Kararı Verilmesi Tutuklamanın Amacı İle Bağdaşır mı?. 189

CMK veya İnfaz Kanunu Hükümlerine Göre İnfazı Mümkün

Olmayan Bir Cezayı Gerektiren Eylemden Ötürü Tutuklama

Kararı Verilmesi Tutuklama Yasağı Bulunan Haller Kapsamında

Değerlendirilebilir mi? 192

Tutuklama Yasağı İle İlgili Sorunlu Hususlar192

Tutuklama Yasağının Kanunda Suç İçin

Öngörülen Soyut Cezayı Esas Almasının

Sakıncaları 192

Tutuklamanın Verilmesi Beklenen Cezadan

Uzun Sürmemesi Kuralı193

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Kasten İşlenen

Eylemlerin Tutuklama Yasağı Dışında

Tutulmasının Yerindeliği 195

Meselenin Tutuklama Yasağı Kapsamında

Çözümünün Mümkün Olup Olmadığı196

İ Ç İ N D E K İ L E R

XI

CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN

OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEMDEN ÖTÜRÜ TUTUKLAMA

KARARI VERİLMESİNİN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA HAKİM

OLAN İLKELER BAKIMINDAN SAKINCALARI  198

Genel Olarak . 198

Hukuk Devleti İlkesi Bakımından 199

Adil Yargılanma Hakkı Bakımından 200

Ölçülülük İlkesi Bakımından . 202

Masumiyet Karinesi 204

SÖZ KONUSU SORUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ 204

SONUÇ 206

KAYNAKÇA 207

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYENİN BELİRLİ OLMASI VE

KORUNMASI İLKESİ İLE SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN İFA EDİLMEMESİ

HÂLİNDE GEÇİCİ NİTELİKTE OLAN VE GETİRİLEN İHTİYATİ TEDBİR ve

SERMAYENİN TALEP EDİLMESİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER ÜZERİNE

BİR ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME İLE TİCARET ŞİRKETLERİNE

DAİR HÜKÜMLERİN SİSTEMATİĞİNİN TAHLİLİ VE BU KONULARDA

BAZI YARGI KARARLARI

Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ

GİRİŞ. 211

SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERE KISA BİR BAKIŞ ve TÜRK TİCARET

KANUNUNDA YER ALAN MÜESSESELERİN NASIL SİSTEMATİZE

EDİLDİĞİNİN İNCELENMESİ İLE HANGİ HÜKÜMLERİN SERMAYE İLE

İLİŞKİLİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ . 224

İ Ç İ N D E K İ L E R

XII

ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT

ŞİRKETLERDE SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN İFA EDİLMEMESİ HALİNDE

BAZI HUKUKİ USULLERE VE KORUMA YOLLARINA MÜRACAAT

EDİLMESİ HUSUSUNA DAİR GENEL HÜKÜMLER - DÜZENLEMELER VE

SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİNE DAİR TESPİTLERİMİZ . 263

SONUÇ 277

KAYNAKÇA 279

SİMSARLIK (TELALLIK) SÖZLEŞMESİ

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR- E.Ticaret Mahkemesi Başkanı

Dr. Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ

GİRİŞ. 287

HUKUKUMUZDA. 287

ALMAN HUKUKUNDA . 289

III. İSVİÇRE HUKUKUNDA . 290

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI İNCELEMESİ. 292

SONUÇ 301

KAYNAKÇA 302

AİLE HUKUKU AÇISINDAN GÜNCEL BİR MESELE OLAN TAŞIYICI

ANNELİK: KAVRAM, ÇEŞİTLERİ VE TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİNİN

HUKUKİ NİTELİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi İhsan HÜSEYİN

GİRİŞ. 303

TAŞIYICI ANNELİK KAVRAMI 304

ÇEŞİTLERİ . 308

Geleneksel Taşıyıcı Annelik 309

Gestasyonel Taşıyıcı Annelik 311

Ticari Taşıyıcı Annelik 311

Ticari Olmayan Taşıyıcı Annelik 311

Diğer Taşıyıcı Annelik Çeşitleri . 312

İ Ç İ N D E K İ L E R

XIII

III. TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, ŞEKLİ VE

HUKUKİ NİTELİĞİ  312

Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Tarafları. 312

Genel Olarak312

Sözleşme Taraflarında Bulunması Gereken Şartlar.314

Taşıyıcı Annede Bulunması Gereken Şartlar: .314

Evli Olmaması: 314

İddet Süresinin Geçmiş Olması: 315

Yaşının Uygun Olması ve Sağlığının

Yerinde Olması Gerekir.315

Yasal Temsilcinin Rızası.315

Genetik Ebeveynde (Gönüllü Ailede)

Bulunması Gereken Şartlar.316

Sözleşme Taraflarının Yükümlülükleri .316

Genetik Ebeveynin (Gönüllü Ailenin)

Yükümlülükleri .316

Döllenmiş Yumurtanın Rahme

Yerleştirme Masraflarını ve Diğer

Giderleri Karşılama .316

Tazminat Yükümlülüğü .317

Çocuğu Teslim Alma Yükümlülüğü318

Taşıyıcı Annelik Ücretini Ödeme

Yükümlülüğü .318

Taşıyıcı Annenin Yükümlülükleri 318

Cenini Koruma Yükümlülüğü 318

Çocuğu Teslim Etme Yükümlülüğü .319

Diğer Yükümlülükleri.320

Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Şekli. 320

Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 321

Türk Hukukunda 321

İslam Hukukunda ve İslam Hukukunun Etkisinde Olan

Hukuk Sistemlerde 329

İslam Hukukunda .329

İ Ç İ N D E K İ L E R

XIV

Taşıyıcı Anneliği Yasaklayan (muharrem

Olduğunu Savunan) Görüş329

Taşıyıcı Anneliğin Mubah Olduğunu

Savunan Görüş332

Sınırlı Olarak Taşıyıcı Anneliği Kabul Eden

Görüş.335

İslam Hukukunun Etkisinde Olan Hukuk

Sistemlerinde .335

Anglosakson Hukuk Sisteminde 344

Amerika Birleşik Devletleri.344

İngiltere348

Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde .349

Almanya .349

Fransa.350

SONUÇ 352

KAYNAKÇA 354

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Kapat