%3
Bilişim Sistemine Girme, Engelleme ve Bozma Suçları Cengiz Apaydın

Bilişim Sistemine Girme, Engelleme ve Bozma Suçları


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
360
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284625
Boyut
16x24
Baskı
1470,00 TL 455,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 455 puan kazanacaksınız)
   455

Doç. Dr. Cengiz APAYDIN ( Cumhuriyet Savcısı )

 

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Özgeçmiş 
 
9
Kısaltmalar 
 
23
GİRİŞ 
 
25
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK GİRME VEYA SİSTEMDE KALMA SUÇU
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
31
1. Giriş 
 
31
2. Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Öneriler 
 
40
3. Bilişim Suçlarının Çeşitliliğinin Önemi 
 
45
4. Bilişim Suçlarına İlişkin Teknik ve Hukuki Kavramlar 
 
46
4.1. Bilişim 
 
46
4.2. Bilişim Suçu 
 
47
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
50
III. SUÇUN UNSURLARI 
 
55
1. Maddi Unsurları 
 
55
1.1. Suçun Faili 
 
55
1.2. Suçun Mağduru 
 
57
1.3. Suçun Konusu 
 
58
1.4. Eylem 
 
60
1.5. Nitelikli Haller 
 
66
1.5.1. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 
 
66
1.5.2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç 
 
70
2. Manevi Unsur 
 
73
3. Hukuka Aykırılık 
 
76
lV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 
 
85
1. Teşebbüs 
 
85
2. İştirak 
 
88
3. İçtima 
 
89
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 
 
98
1. Görev 
 
98
2. Yaptırım 
 
100
3. Zamanaşımı 
 
102
4. Soruşturma ve Delil Toplama Yöntemi 
 
102
VI. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
 
107
VII. BİLİŞİM SİSTEMİNİN KENDİ İÇİNDEKİ VEYA BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARASINDAKİ VERİ NAKİLLERİNİ SİSTEME GİRMEKSİZİN TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME SUÇU 
 
144
1. Genel Olarak 
 
144
2. Korunan Hukuki Yarar 
 
147
3. Suçun Unsurları 
 
147
3.1. Maddi Unsurları 
 
147
3.1.1. Suçun Faili 
 
147
3.1.2. Suçun Mağduru 
 
148
3.1.3. Suçun Konusu 
 
148
3.1.4. Eylem 
 
148
3.1.5. Nitelikli Haller 
 
149
3.2. Manevi Unsur 
 
149
3.3. Hukuka Aykırılık 
 
149
4. Suçun Özel Görünüş Halleri 
 
150
4.3. Teşebbüs 
 
150
4.4. İştirak 
 
151
4.5. İçtima 
 
151
5. Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Hükümler 
 
151
5.1. Yaptırım 
 
151
5.2. Görev 
 
152
5.3. Zamanaşımı 
 
153
5.4. Soruşturma 
 
153
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VE
 
 
BOZMA SUÇLARI
 
 
GİRİŞ 
 
155
1. Bilişim Kavramı 
 
156
2. Bilişim Suçu 
 
157
A. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME SUÇU 
 
161
I. GENEL OLARAK 
 
161
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
162
III. SUÇUN UNSURLARI 
 
164
1. Maddi Unsuru 
 
164
1.1. Suçun Faili 
 
165
1.2. Suçun Mağduru 
 
166
1.3. Suçun Konusu 
 
166
1.4. Eylem 
 
167
1.5. Suçun Nitelikli Hali 
 
172
1.5.1. Banka veya Kredi Kurumuna Ait Bilişim Sistemleri Üzerinde İşlenmesi 
 
172
1.5.2. Kamu Kurum ya da Kuruluşuna Ait Bilişim Sistemleri Üzerinde İşlenmesi 
 
173
1.5.3. Değerlendirme ve Kanaatimiz 
 
174
2. Manevi Unsur 
 
174
3. Hukuka Aykırılık 
 
176
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 
 
180
1. Teşebbüs 
 
180
2. İştirak 
 
180
3. İçtima 
 
181
B. BİLİŞİM SİSTEMİNİ BOZMA SUÇU 
 
183
I. GENEL OLARAK 
 
183
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
183
III. SUÇUN UNSURLARI 
 
184
1. Maddi Unsur 
 
184
1.1. Suçun Faili 
 
184
1.2. Suçun Mağduru 
 
184
1.3. Suçun Konusu 
 
185
1.4. Eylem 
 
185
1.5. Suçun Nitelikli Hali 
 
189
2. Manevi Unsur 
 
189
3. Hukuka Aykırılık 
 
190
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 
 
192
1. Teşebbüs 
 
192
2. İştirak 
 
193
3. İçtima 
 
193
C. BİLİŞİM SİSTEMİ ENGELLEME VEYA BOZMA SURETİYLE KİŞİNİN KENDİSİNİN VEYA BAŞKASININ YARARINA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMASI SUÇU 
 
194
I. GENEL OLARAK 
 
194
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
198
III. SUÇUN UNSURLARI 
 
198
1.Maddi Unsuru 
 
198
1.1. Suçun Faili 
 
198
1.2. Suçun Mağduru 
 
198
1.3. Suçun Konusu 
 
199
1.4. Eylem 
 
200
2. Manevi Unsur 
 
203
3. Hukuka Aykırılık 
 
204
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 
 
205
1. Teşebbüs 
 
205
2. İştirak 
 
206
3. İçtima 
 
206
D. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 
 
210
1. Görev ve Yetki 
 
210
2. Yaptırım 
 
210
3. Zamanaşımı 
 
211
4. Soruşturma Yöntemi 
 
211
E. BİLİŞİM SİSTEMİ ENGELLEME VEYA BOZMA SURETİYLE HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMA SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ 
 
214
1. BİLİŞİM SİSTEMİ ENGELLEME VEYA BOZMA SURETİYLE HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMA SUÇUNUN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLİŞKİSİ 
 
214
2. BİLİŞİM SİSTEMİ ENGELLEME VEYA BOZMA SURETİYLE HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMA SUÇUNUN HIRSIZLIK SUÇU İLE İLİŞKİSİ 
 
217
3. BİLİŞİM SİSTEMİ ENGELLEME VEYA BOZMA SURETİYLE HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMA SUÇUNUN BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İLE İLİŞKİSİ 
 
219
4. BİLİŞİM SİSTEMİ ENGELLEME VEYA BOZMA SURETİYLE HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMA SUÇUNUN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLİŞKİSİ 
 
220
F. SONUÇ 
 
223
G. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇLARIYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
 
225
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ YOK ETME, BOZMA, ERİŞİLMEZ KILMA, DEĞİŞTİRME, HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLERİ YERLEŞTİRME VEYA GÖNDERME SUÇLARI
 
 
GİRİŞ 
 
253
A. BİLİŞİM CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN TEKNİK KAVRAMLAR 
 
255
1. Program ve Veri Kavramı 
 
256
2. İnternet 
 
257
3. Bilişim 
 
257
4. Bilişim Sistemi 
 
258
5. Bilişim Suçu Kavramı 
 
258
B. BİLİŞİM SİSTEMİNİN VERİLERİNİ BOZMA, YOK ETME, DEĞİŞTİRME VEYA ERİŞİLMEZ KILMA, SİSTEME VERİ YERLEŞTİRME, VAR OLAN VERİLERİ BAŞKA YERE GÖNDERME SUÇU (TCK m. 244/2) 
 
262
I. Genel Olarak 
 
262
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
263
III. Suçun Unsurları 
 
264
1. Maddi Unsuru 
 
264
1.1. Suçun Faili 
 
264
1.2. Suçun Mağduru 
 
265
1.3. Suçun Konusu 
 
265
1.4. Eylem 
 
267
1.4.1. Verileri Bozmak 
 
268
1.4.2. Verileri Yok Etmek 
 
269
1.4.3. Verileri Değiştirmek 
 
271
1.4.4. Verileri Erişilmez Kılmak 
 
274
1.4.5. Veri Yerleştirmek 
 
275
1.4.6. Verileri Başka Bir Yere Göndermek 
 
276
1.5. Suçun Nitelikli Hali 
 
279
2. Manevi Unsur 
 
281
3. Hukuka Aykırılık 
 
281
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 
 
285
1. Teşebbüs 
 
285
2. İştirak 
 
286
3. İçtima 
 
286
V. SORUŞTURMAYA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 
 
292
1. Görev 
 
292
2. Yaptırım 
 
293
3. Zamanaşımı 
 
293
4. Soruşturma Yöntemi 
 
293
C. BİLİŞİM SİSTEMİNİN VERİLERİNİ BOZMA, YOK ETME, DEĞİŞTİRME VEYA ERİŞİLMEZ KILMA, SİSTEME VERİ YERLEŞTİRME, VAR OLAN VERİLERİ BAŞKA YERE GÖNDERME FİİLLERİNİN İŞLENMESİ SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMASI SUÇU 
 
295
I. GENEL OLARAK 
 
295
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
300
III. SUÇUN UNSURLARI 
 
301
1. Maddi Unsur 
 
301
1.1.Suçun Faili 
 
301
1.2. Suçun Mağduru 
 
301
1.3. Suçun Konusu 
 
302
1.4. Eylem 
 
302
2. Manevi Unsur 
 
305
3. Hukuka Aykırılık 
 
306
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 
 
306
1. Teşebbüs 
 
306
2. İştirak 
 
307
3. İçtima 
 
307
IV. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 
 
310
1. Görev 
 
310
2. Yaptırım 
 
312
3. Zamanaşımı 
 
312
4. Soruşturma Yöntemi 
 
312
5. Sonuç 
 
314
D. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ YOK ETME, BOZMA, ERİŞİLMEZ KILMA, DEĞİŞTİRME, HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLERİ YERLEŞTİRME VEYA GÖNDERME SUÇU İLE BU SURETLE HUKUKA AYKIRI YARAR ELDE ETME SUÇLARIYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
 
317
Kaynakça 
 
355
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Kapat