Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Bülent Kurt

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda DüzenlenenÇocukların Cinsel İstismarı Suçu


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
304
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257088015
Boyut
16x24
Baskı
172,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 72 puan kazanacaksınız)
   72

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
İÇİNDEKİLER 1
KISALTMALAR 5
GİRİŞ HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
BİRİNCİ BÖLÜM
SUÇ TİPİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
I. ÇOCUK VE İSTİSMAR KAVRAMI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II. CİNSEL İSTİSMAR KAVRAMI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
lII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’DA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN TANIMIHata! Yer işareti tanım
lV. 765 SAYILI ESKİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN KARŞILIĞIHata! Yer işaret
V. KORUNAN HUKUKİ DEĞER (HUKUKİ KONU) Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
İKİNCİ BÖLÜM
CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN UNSURLARI VE NİTELİKLİ HALLERİ
I. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN UNSURLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
A. Tipiklik Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
B. Tipikliğin Maddi Unsurları Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. Fail Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. Mağdur Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. Suçun Konusu Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. Fiil Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
a. Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunda FiilHata! Yer işareti tanımlanmamış.
b. Sarkıntılık Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
SARKINTILIK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARIHata! Yer işareti tanımlanmamış.
SARKINTILIK DÜZEYİNİN AŞILMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARIHata! Yer işareti tanım
c. Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunda FiilHata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
d. Fiili İşlemek İçin Başvurulan Araçlar Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

2 İçindekiler

C. Tipikliğin Manevi Unsuru Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
CİNSEL ARZUSUNU TATMİN AMACI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARIHata! Yer işareti tanımlanma
D. Hukuka Aykırılık Unsuru Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
E. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI: Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA CEZANIN ARTIRILMASINI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
A. Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından
Birlikte İşlenmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
B. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
C. Üçüncü Derece Dahil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından
İşlenmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
D. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından
İşlenmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
E. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
F. Cinsel İstismarın, TCK’nın 103/1- A Maddesinde Belirtilen On Beş Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamış Olmakla Birlikte Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Gelişmemiş Olan Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle İşlenmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
G. Cinsel İstismarın TCK’nın 103/1- B Maddesinde Belirtilen Çocuklara Karşı Silah
Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
III. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
A. Cinsel İstismar İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
B. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Sonucu Mağdurun Beden veya Ruh
Sağlığının Bozulması Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
C. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata GirmesiHata! Yer işareti ta
D. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Sonucu Mağdurun ÖlümüHata! Yer işareti tanımlanmamış.

İçindekiler 3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, KOVUŞTURMA VE SORUŞTURMA USULÜ İLE YAPTIRIM
I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
A. Teşebbüs Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. Suçun Basit Haline Teşebbüs Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. Suçun Nitelikli Haline Teşebbüs Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline TeşebbüsHata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
B. İştirak Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
C. İçtima Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. Cinsel İstismar Suçu Açısından Bileşik Suç. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. Cinsel İstismar Suçu Açısından Zincirleme SuçHata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. Cinsel İstismar Suçu Açısından Aynı Neviden Fikri İçtimaHata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. Cinsel İstismar Suçu Açısından Farklı Neviden Fikri İçtimaHata! Yer işareti tanımlanmamış.
II. KOVUŞTURMA VE SORUŞTURMA USULÜ İLE YAPTIRIMHata! Yer işareti tanımlanmamış.
A. Kovuşturma ve Soruşturma Usulü Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
B. Dava Zamanaşımı Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
C. Yaptırım Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
D. Görevli Mahkeme Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
E. Yetkili Mahkeme Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
III. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKIHata! Yer işareti tanımlanmamış.
A. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ile Cinsel Saldırı Suçu Arasındaki FarklarHata! Yer işareti tanı
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
B. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ile Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Arasındaki Farklar Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
C. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ile Cinsel Taciz Suçu Arasındaki FarklarHata! Yer işareti tanım
YARGITAY KARARLARI Hata! Yer işareti tanımlanmamış. SONUÇ HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
KAYNAKÇA HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

 

 


KISALTMALAR

AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AKİP : Açıklamalı Kanun- İçtihat Programı AYM : Anayasa Mahkemesi
bkz. : Bakınız
CD. : Ceza Dairesi
CMK : Ceza Muhakemesi Kanunu
CGK : Ceza Genel Kurulu
CGTİK : Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazi Hakkında Kanun
ÇKK : Çocuk Koruma Kanunu
E. : Esas
ETCK : Eski Türk Ceza Kanunu
HAGB : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
K. : Karar
md. : Madde
TCK : Türk Ceza Kanunu
TMK : Türk Medeni Kanunu
s. : Sayfa
S. : Sayılı
UYAP : Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
vb. : Ve benzeri
vd. : Ve devamı

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
   
   
Kapat