Unutulma Hakkı Can Yavuz

İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin KaldırılmasıUnutulma Hakkı


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
248
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248214
Boyut
16X23,5
Baskı
2Av. Can YAVUZ

 

Konu Başlıkları
- Asla Unutmayan Dijital Hafıza: İnternet
- Kişisel Verilerin Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan "Bir Tık Uzakta" Olması
- İnternet'te Geçmişinizin Geleceği ve İnsan Onurunun Korunması
- Unutulma Hakkına Başvuru Süreci
- Kişisel Verilerin İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kısmen Kaldırılması
- Unutulma Hakkına Yönelik Eleştiriler ve Alternatifler
Ticari Bir Şirketin Olan Arama Motorlarının Bir İnsan Hakkının Yükümlüsü Olması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
İçindekiler 9
Şekiller ve Tablolar Listesi 13
Kısaltmalar 15
BİRİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINI DOĞURAN KOŞULLAR
1.1. Verilerin Kolayca Kaydedilebilmesi 17
1.2. Verilerin Kolayca Saklanabilmesi 18
1.3. Kişisel Verilerin İnternet’te Kolayca Paylaşılabilmesi, Onlara Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan Erişilebilmesi 21
1.4. İnternet’te Yer Alan Kişisel Veriler ve Yarattığı Sorunlar 23
1.5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Paylaşılması Zorunluluğu 29
1.6. İnternet Kullanıcısı Olma Zorunluluğu 32
1.7. Teknolojinin ve İnternet’in Gelişimi 34
1.8. Hatırlama ve Unutmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi 37
1.9. Bağışlama ve Bağışlanmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi 40
1.10. Unutulma Hakkına Yönelik İhtiyaç ve Talep 43
İKİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI
2.1. Unutulma Hakkının Konusu 45
2.2. Unutulma Hakkının Felsefi Temellendirmesi 46
2.3. Unutulma Hakkının Öznesi 48
2.3.1. Gerçek Kişiler 48
2.3.2. Tüzel Kişiler (Unutulma Hakkı Tüzel Kişilere Uygulanmalı Mı?) 49
2.4. Unutulma Hakkının Yükümlüsü 53
2.5. Unutulma Hakkını Koruyucu Mekanizmalar 54
2.6. Bağımsız Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı 54
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UNUTULMA HAKKI
3.1. Arjantin Cumhuriyeti 59
3.1.1. Virginia Da Cunha Davası 59
3.1.2. Arjantin Hukukundaki Diğer Önemli Davalar 61
3.2. Almanya Federal Cumhuriyeti 62
3.2.1. Nüfus Sayımı Davası 62
3.2.2. Wolfgang Werlé ve Manfred Lauber Davası 64
3.3. Fransa Cumhuriyeti 69
3.4. Avrupa Birliği 71
3.4.1. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain Sl, Google Inc. 74
a. Dava Konusu Olaylar 75
b. Arama Motorları Kişisel Verilerin Denetleyicisi Midir? 76
c. Ulusal Bir Mevzuat Direktif 95/46 Çerçevesinde Uygulanabilir Mi? 78
d. Arama Motorlarının Ne Zaman ve Ne Ölçüde Sorumlu Olacağı Sorunu 81
e. Avrupa Adalet Divanının Kararı 89
f. Kararın Değerlendirmesi 90
3.4.2. Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés 91
3.5. Amerika Birleşik Devletleri 95
3.5.1. Unutulma Hakkına İki Farklı Bakış Açısı: Amerikan ve Avrupai Yaklaşımlar 95
3.5.2. Melvin v. Reid Davası 96
3.5.3. Unutulma Hakkı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanabilir Mi? 98
3.6. Türkiye Cumhuriyeti 102
3.6.1. Yargıtay’ın Unutulma Hakkına İlişkin Kararı 104
3.6.2. Anayasa Mahkemesinin Unutulma Hakkına İlişkin Kararları 112
a. N.B.B. Başvurusu 112
b. N.B.B. Başvurusu (2) 121
c. G.D. Başvurusu (2) 122
d. Asım Bayar ve Veysel Bayar Başvurusu 124
e. Asli Alp ve Şükrü Alp Başvurusu 125
f. Fahri Göncü Başvurusu 126
g. Gözde Yiğit Başvurusu 130
3.7. Rusya Federasyonu 131
3.8. Hollanda Krallığı 134
3.8.1. Arthur van M. Davası 135
3.8.2. KPMG Ortağı Davası 137
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA MOTORLARININ UNUTULMA HAKKINI UYGULAMA ŞEKLİ
4.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli 143
4.1.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci 143
4.1.2. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Taleplerini Değerlendirme Süreci 147
a. Google’a Yapılan Unutulma Hakkı Taleplerine İlişkin Örnekler 152
4.1.3. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Kapsamında Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırması 156
a. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin Coğrafi Kapsamı 156
b. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin İçerik Açısından Kapsamı 158
c. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden İlgililerin Haberdar Edilmesi 159
4.1.4. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin İstatistikleri 162
4.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli 166
4.2.1. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci 167
4.2.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulamasına İlişkin Diğer Bilgiler 169
BEŞİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ BAŞVURU VE
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
5.1. Unutulma Hakkının Denge Testi 171
5.2. Unutulma Hakkı Talebini Değerlendirirken Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler 173
5.2.1. Veri Öznesinin Kamusal Yaşamdaki Rolü 173
5.2.2. Bilginin Mahiyeti 175
5.2.3. Bilginin Kaynağı 181
5.2.4. Aradan Geçen Zaman 183
5.3. Unutulma Hakkının Uygulamasına İlişkin Tavsiyeler 186
5.3.1. Unutulma Hakkı Talebine İlişkin Tavsiyeler 187
5.3.2. Ağ Yöneticisinin ve İlgililerin Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden Haberdar Edilmesine İlişkin Tavsiyeler 188
5.3.3. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma Kararına İtiraz Etmeye İlişkin Tavsiyeler 189
5.3.4. Arama Motorlarının Şeffaflığına İlişkin Tavsiyeler 190
ALTINCI BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
6.1. Unutulma Hakkının İfade ve Basın Özgürlüğünü Kısıtladığı Eleştirisi 193
6.1.1. Eleştiriler 193
a. İfade Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler 193
b. Basın Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler 196
6.1.2. Cevaplar 198
6.2. Unutulma Hakkının Değerli Verilerin Silinmesine Sebep Olduğu Eleştirisi 203
6.3. Alternatif Bir Yaklaşım: Unutulma Hakkı Yerine Genişletilmiş Ayrımcılık Yasağı 206
6.4. Unutulma Hakkının Kapsamına İlişkin Sorunlar 208
6.5. Unutulma Hakkının Uygulama Şekline İlişkin Sorunlar 210
6.6. Unutulma Hakkının Coğrafi Uygulamasına İlişkin Sorunlar 211
6.7. Ticari Bir Şirket İnsan Hakkının Yükümlüsü Olabilir Mi? Unutulma Hakkının Uygulanmasında Arama Motorlarının Üstlendiği Rol 216
6.7.1. Arama Motorlarının İnsan Hayatındaki Rolü 216
6.7.2. Eleştiriler 218
6.7.3. Cevaplar 220
6.8. Unutulma Hakkının Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısı Üzerindeki Etkisinin Eleştirisi 223
6.9. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi 226
Kaynakça 229
Kavram Dizini 245

 

 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat