%3
Dezenformasyon Suçları Celil Aktaş

İnternet Üzerinden İşlenenDezenformasyon Suçları


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
260
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292552
Boyut
16x24
Baskı
1Av. Celil AKTAŞ

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar Listesi 
 
15
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
DEZENFORMASYON VE İLGİLİ KAVRAMLAR
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
21
II. ENFORMASYON KAVRAMI VE ENFORMASYON EKOSİSTEMLERİ 
 
22
A. Enformasyon ve Bilgi Oluşumu 
 
22
1. Enformasyon ve Veri İlişkisi 
 
23
2. Enformasyon ve Bilgi İlişkisi 
 
24
3. Enformasyon ve Davranış İlişkisi 
 
26
B. Enformasyon Ekosistemleri 
 
28
1. İletişim ve Kitle İletişimi 
 
30
a. İletişimin Tanımı ve Unsurları 
 
30
b. Kitle İletişimi ve Medya Kavramı 
 
31
2. Medyanın İşlevleri 
 
32
a. Enformasyon İşlevi 
 
32
b. Kamuoyu Oluşturma İşlevi 
 
34
c. Toplumsallaştırma ve Motivasyon İşlevleri 
 
35
ç. Eğitim İşlevi 
 
36
d. Eğlendirme İşlevi 
 
36
e. Ekonomik İşlevi 
 
37
f. Uluslararası İlişkiler Yönünden İşlevi 
 
37
3. İnternet ve Yeni Medya 
 
37
a. Yakınsama (Yöndeşme) 
 
40
b. Kitlesizleştirme 
 
41
c. Eş Zamansızlık 
 
43
ç. Ağdaşlık 
 
43
d. Karşılıklı Etkileşim 
 
44
III. TARİHSEL VE GÜNCEL TEZAHÜRLERİ ÇERÇEVESİNDE DEZENFORMASYON 
 
44
A. Dezenformasyon ve Diğer Enformasyon Bozukluğu Türleri 
 
45
1. Enformasyon Bozukluklarına İlişkin Tanımlar 
 
45
2. Dezenformasyonun Unsurları 
 
47
a. Gerçek Dışı Bir Olgunun İsnadı 
 
47
b. Kamusallık 
 
48
c. Kast 
 
51
aa. Kastın Tanımı 
 
52
bb. Dezenformasyon ve Kast 
 
52
B. Tarihsel Süreçte Dezenformasyon 
 
53
1. Terminolojinin Gelişimi 
 
53
2. Dezenformasyonun Küreselleşmesi 
 
58
a. Propaganda, Psikolojik Savaş, Kamu Diplomasisi ve Dezenformasyon 
 
58
b. Soğuk Savaşta Propaganda ve Dezenformasyon 
 
61
c. Enformasyon Savaşları ve Dezenformasyon 
 
62
IV. DEZENFORMASYON VE SAHTE HABERLER 
 
63
A. Sahte Haber Türleri 
 
64
1. Satir veya Parodi 
 
64
2. Yanlış Bağlantı 
 
66
3. Yanıltıcı İçerikler 
 
67
4. Yanlış Bağlam 
 
68
5. Taklit İçerikler 
 
68
6. Manipüle Edilmiş İçerikler 
 
68
7. Uydurma İçerikler 
 
69
B. Sahte Haberlerin Yayılmasında Etkili Teknoloji ve Unsurlar 
 
71
1. Troller 
 
71
a. Trol Kavramı 
 
71
b. Enformasyon Savaşının Muharipleri Olarak Troller 
 
72
2. Bot Hesaplar 
 
74
3. Üretken Yapay Zeka 
 
75
4. Deepfake 
 
76
a. Genel Olarak Deepfake Teknolojisi 
 
76
b. Teksas Eyaleti Deepfake Düzenlemesi 
 
77
V. RİSK TOPLUMUNDA DEZENFORMASYON SUÇLARI 
 
77
A. Dezenformasyonun Teşkil Ettiği Başlıca Riskler 
 
79
1. Demokratik Toplum Açısından Dezenformasyon Riski 
 
79
2. Ekonomik Açıdan Dezenformasyon Riski 
 
81
3. Genel Sağlık Açısından Dezenformasyon Riski 
 
82
4. Genel Güvenlik Açısından Dezenformasyon Riski 
 
82
B. İfade Özgürlüğü Çerçevesinde Dezenformasyon Suçları 
 
84
1. Uluslararası Belgelerde İfade Özgürlüğü 
 
84
a. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
 
85
b. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
 
86
c. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
 
87
2. Anayasal Düzeyde İfade Özgürlüğü 
 
87
a. Liberal Rejimlerde 
 
88
b. Sosyalist Rejimlerde 
 
90
c. Faşist Rejimlerde 
 
92
3. İfade Özgürlüğü ve Dezenformasyon 
 
92
İkinci Bölüm
 
 
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA
 
 
DEZENFORMASYON DÜZENLEMELERİ ÖRNEKLERİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
95
II. ALMAN HUKUKUNDA DEZENFORMASYONA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
95
A. Siyasi Hayattaki Kişilere Yönelik Hakaret, İftira ve Lekeleme Suçu (StGB §188) 
 
97
1. Kanun Hükmü 
 
98
2. İftira (StGB § 186 – Üble Nachrede) ve Lekeleme (StGB § 187– Verleumdung) Suçları 
 
99
a. İftira Suçu (StGB § 186) 
 
99
b. Lekeleme Suçu (StGB § 187) 
 
100
3. Bir Dezenformasyon Düzenlemesi Olarak Siyasi Hayattaki Kişilere Yönelik Hakaret, İftira ve Lekeleme Suçu (StGB § 188) 
 
101
B. NetzDG ve Dezenformasyon 
 
104
1. Kapsamı Yönünden NetzDG 
 
105
2. Hukuka Aykırı İçerikler 
 
107
3. Öngörülen Mekanizma 
 
107
4. Raporlama Yükümlülüğü 
 
109
5. Bildirim Yükümlülüğü 
 
110
6. Temsilci 
 
111
7. Müeyyide 
 
111
8. Sosyal Ağların Düzenlenmesi Zorunluluğu ve NetzDG 
 
111
III. DEZENFORMASYONA ASYA DEĞERLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR YAKLAŞIM: SİNGAPUR VE POFMA 
 
113
A. POFMA’YA Giden Süreç ve Asya Değerleri 
 
114
B. POFMA 
 
116
1. Temel Kavramlar 
 
117
a. Gerçeğe Aykırılığa İlişkin Tanımlar 
 
117
b. İletişim 
 
118
c. Kamu Yararı 
 
118
2. Cezai Düzenlemeler 
 
119
a. Singapur’da Gerçeğin Yanlış Beyanı Suçu 
 
119
b. Singapur’da Gerçeğin Yanlış Beyanının İletimi İçin Bot Üretimi veya Sağlanması 
 
120
c. Singapur’da Gerçeğin Yanlış Beyanının İletimi İçin Hizmet Sağlanması 
 
121
3. Bakanlarca Verilen İdari Talimatlar 
 
122
a. Üçüncü Bölüm Talimatları 
 
122
b. Dördüncü Bölüm Talimatları 
 
124
c. İlan Edilmiş Çevrimiçi Konumlar 
 
125
4. Yapay Hesaplarla ve Botlarla Mücadele 
 
126
5. POFMA’ya İlişkin Tartışmalar 
 
128
IV. RUSYA FEDERASYONU DEZENFORMASYON DÜZENLEMELERİ 
 
130
A. Rusya’da Dezenformasyon Düzenlemelerine Giden Süreç 
 
131
B. Dezenformasyona İlişkin İdari ve Cezai Düzenlemeler 
 
132
a. Kanuni Düzenleme 
 
132
b. Kabahate İlişkin Uygulama ve Tartışmalar 
 
133
2. Pandemiyle Birlikte Getirilen Suçlar ve Kabahatler 
 
137
a. Kanuni Düzenleme 
 
138
b. Uygulamadaki Durum ve Tartışmalar 
 
140
3. Ukrayna’ya Askeri Müdahaleye Yönelik Olarak Rus Ordusu Hakkında Dezenformasyona İlişkin Ceza Hükümleri 
 
143
a. Kanuni Düzenleme 
 
144
b. Uygulamadaki Durum ve Tartışmalar 
 
145
Üçüncü Bölüm
 
 
TÜRK HUKUKUNDA DEZENFORMASYON SUÇLARI
 
 
I. GENEL ÇERÇEVE 
 
147
A. Türkiye’de İfade Özgürlüğüne İlişkin Anayasal Çerçeve 
 
147
B. Türkiye’de Dezenformasyon Tartışmalarının Gelişimi 
 
148
II. TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DEZENFORMASYON SUÇLARI 
 
150
A. Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu (TCK m. 217/A) 
 
151
1. Kanuni Düzenleme 
 
151
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
152
3. Maddi Unsur 
 
152
a. Maddi Konu 
 
152
b. Fail 
 
157
c. Mağdur 
 
157
ç. Hareket 
 
160
aa. Yayma Eylemi 
 
160
bb. Aleniyet 
 
161
d. Netice ve Nedensellik Bağı 
 
164
4. Nitelikli Haller 
 
167
a. Failin Gerçek Kimliğini Gizlemesi 
 
167
b. Örgüt Faaliyetinde İşlenmesi 
 
168
c. Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi (TCK m. 218) 
 
170
5. Manevi Unsur 
 
170
6. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk 
 
171
7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
172
8. Soruşturma ve Kovuşturma 
 
173
B. Savaşta Yalan Haber Yayma Suçu (TCK m. 323) 
 
177
1. Kanuni Düzenleme 
 
177
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
179
3. Maddi Unsur 
 
180
a. Maddi Konu 
 
180
b. Fail ve Mağdur 
 
181
c. Hareket 
 
181
aa. Siyasi Bozgunculuk 
 
181
bb. Ekonomik Bozgunculuk 
 
183
c. Netice ve Nedensellik Bağı 
 
184
4. Nitelikli Haller 
 
184
a. Siyasi Bozgunculuk Açısından Öngörülen Nitelikli Haller 
 
184
aa. Propaganda 
 
184
bb. Askerlere Yönelik Olarak İşlenmesi 
 
184
cc. Yabancı ile Anlaşılarak İşlenmesi 
 
185
b. Ekonomik Bozgunculuk Açısından Öngörülen Nitelikli Haller 
 
185
5. Manevi Unsur 
 
185
6. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk 
 
186
7. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 
 
186
8. Soruşturma ve Kovuşturma 
 
186
III. EKONOMİK DEZENFORMASYON SUÇLARI 
 
187
A. Fiyatları Etkileme Suçu (TCK m. 237) 
 
188
1. Kanuni Düzenleme 
 
189
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
190
3. Maddi Unsur 
 
190
a. Maddi Konu 
 
190
aa. İşçi Ücretleri Yönünden 
 
190
bb. Besin ve Mal Fiyatları Yönünden 
 
191
cc. Kripto Paralar Yönünden 
 
193
b. Fail 
 
193
c. Mağdur 
 
194
ç. Hareket 
 
194
d. Netice ve Nedensellik Bağı 
 
196
4. Manevi Unsur 
 
196
5. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk 
 
197
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
197
7. Soruşturma ve Kovuşturma 
 
198
B. BİLGİYE DAYALI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU (Ser.PK m. 107/2) 
 
198
1. Kanuni Düzenleme 
 
199
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
200
3. Maddi Unsur 
 
201
a. Maddi Konu 
 
201
b. Fail ve Mağdur 
 
201
c. Hareket 
 
202
ç. Netice ve Nedensellik Bağı 
 
203
4. Manevi Unsur 
 
205
5. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk 
 
205
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
205
7. Soruşturma ve Kovuşturma 
 
206
C. Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu (Bankacılık Kanunu m. 158) 
 
206
1. Kanuni Düzenleme 
 
207
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
208
3. Maddi Unsur 
 
209
a. Maddi Konu 
 
209
b. Fail 
 
209
c. Mağdur 
 
210
ç. Hareket 
 
211
d. Netice ve Nedensellik Bağı 
 
212
4. Nitelikli Hal 
 
213
5. Manevi Unsur 
 
213
6. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk 
 
214
7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
214
8. Soruşturma ve Kovuşturma 
 
215
Ç. Haksız Rekabet Suçu (TTK m. 62) 
 
216
1. Kanuni Düzenleme 
 
217
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
219
3. Maddi Unsur 
 
219
a. Maddi Konu 
 
219
b. Fail 
 
220
c. Mağdur 
 
220
ç. Hareket 
 
220
d. Netice ve Nedensellik Bağı 
 
226
4. Manevi Unsur 
 
226
5. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk 
 
226
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
226
7. Soruşturma ve Kovuşturma 
 
227
Sonuç 
 
229
Kaynakça 
 
237
Kavram Dizini 
 
257
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Kapat