Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları-I Cem Baygın

Tamamı ÇözümlüMedeni Hukuk Pratik Çalışmaları-IMedeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
318
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050506471
Boyut
16x24
Baskı
150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 50 puan kazanacaksınız)
   50

Prof. Dr. Cem BAYGIN

 

Konu Başlıkları
- Medeni Hukukun Temel Kavramları
- Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZII

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

PRATİK ÇALIŞMA 1

HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ

PRATİK ÇALIŞMA 2

HAKLARIN TASNİFİ VE NİTELENDİRİLMESİ

PRATİK ÇALIŞMA 3

HAKLARIN NİTELENDİRİLMESİ

PRATİK ÇALIŞMA 4

HAKLARIN NİTELENDİRİLMESİ

PRATİK ÇALIŞMA 5

HAKLARIN NİTELENDİRİLMESİ

PRATİK ÇALIŞMA 6

HAKLARIN NİTELENDİRİLMESİ

PRATİK ÇALIŞMA 7

HAKLARIN NİTELENDİRİLMESİ

PRATİK ÇALIŞMA 8

HAKLARIN NİTELENDİRİLMESİ – HAKLARI KAZANMA YOLLARI

PRATİK ÇALIŞMA 9

AYNİ HAKLARIN KAZANILMASI

PRATİK ÇALIŞMA 10

HAKLARIN KAZANILMASI

PRATİK ÇALIŞMA 11

HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI

PRATİK ÇALIŞMA 12

HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI

PRATİK ÇALIŞMA 13

HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI

PRATİK ÇALIŞMA 14

HUKUKİ İŞLEMİN UNSURLARI – İRADE BEYANI ÇEŞİTLERİ

PRATİK ÇALIŞMA 15

HUKUKİ İŞLEMİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – YOKLUK

PRATİK ÇALIŞMA 16

HUKUKİ İŞLEMİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – KESİN HÜKÜMSÜZLÜK – MUVAZAA

PRATİK ÇALIŞMA 17

HUKUKİ İŞLEMİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜK

PRATİK ÇALIŞMA 18

HUKUKİ İŞLEMİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – İPTAL EDİLEBİLİRLİK – AŞIRI YARARLANMA

PRATİK ÇALIŞMA 19

HUKUKİ İŞLEMİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

PRATİK ÇALIŞMA 20

TAŞINIRLAR ÜZERİNDE AYNİ HAK KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ

PRATİK ÇALIŞMA 21

TAŞINIRLAR ÜZERİNDE AYNİ HAK KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ

PRATİK ÇALIŞMA 22

İYİNİYET – KISMİ KORUYUCU ETKİ – TAM KORUYUCU ETKİ

PRATİK ÇALIŞMA 23

İYİNİYET – KISMİ KORUYUCU ETKİ – ALIKOYMA HAKKI

PRATİK ÇALIŞMA 24

İYİNİYET – KISMİ KORUYUCU ETKİ – TAM KORUYUCU ETKİ

PRATİK ÇALIŞMA 25

İYİNİYET – KISMİ KORUYUCU ETKİ – TAŞINIR DAVASI

PRATİK ÇALIŞMA 26

İYİNİYET – KISMİ KORUYUCU ETKİ – TAŞINIR DAVASI

PRATİK ÇALIŞMA 27

İYİNİYET – KISMİ KORUYUCU ETKİ – SATIŞ BEDELİNİN İADESİ

PRATİK ÇALIŞMA 28

İYİNİYET – KISMİ KORUYUCU ETKİ – TAM KORUYUCU ETKİ

PRATİK ÇALIŞMA 29

AYNİ HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ

PRATİK ÇALIŞMA 30

ALACAK HAKKININ KAZANILMASI VE BORCUN SONA ERMESİNDE
İYİNİYETİN ROLÜ

PRATİK ÇALIŞMA 31

HUKUKİ İŞLEMİN TÜRLERİ – HAKLARIN NİTELENDİRİLMESİ – İYİNİYET

PRATİK ÇALIŞMA 32

DÜRÜSTLÜK KURALI – TAŞINIR DAVASI

PRATİK ÇALIŞMA 33

DÜRÜSTLÜK KURALI – HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI – EHLİYETSİZLİK

PRATİK ÇALIŞMA 34

DÜRÜSTLÜK KURALI – HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI – ZAMANAŞIMI DEF’İ

PRATİK ÇALIŞMA 35

HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI – ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ YASAĞI

PRATİK ÇALIŞMA 36

DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI

PRATİK ÇALIŞMA 37

HAKLARIN KORUNMASI

 

GERÇEK KİŞİLER

PRATİK ÇALIŞMA 38

GAİPLİK – GAİPLİĞİN EVLİLİĞE ETKİSİ

PRATİK ÇALIŞMA 39

GAİPLİK – ÖLÜM KARİNESİ

PRATİK ÇALIŞMA 40

GAİPLİK – GAİPLİĞİN EVLİLİĞE VE MİRASÇILIĞA ETKİSİ

PRATİK ÇALIŞMA 41

GAİPLİK VE ŞARTLARI – GAİPLİKTE EVLİLİĞİN FESHİ

PRATİK ÇALIŞMA 42

GAİPLİK – GAİPLİĞİN EVLİLİĞE VE MİRASÇILIĞA ETKİSİ

PRATİK ÇALIŞMA 43

ÖLÜM KARİNESİ – GAİPLİK

PRATİK ÇALIŞMA 44

FİİL EHLİYETİ – GAİPLİK

PRATİK ÇALIŞMA 45

İYİNİYET – EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN HAK KAZANMA – FİİL EHLİYETİ

PRATİK ÇALIŞMA 46

FİİL EHLİYETİ – SINIRLI EHLİYETSİZ

PRATİK ÇALIŞMA 47

SINIRLI EHLİYETSİZLER – KISITLAMA – YASAK İŞLEMLER

PRATİK ÇALIŞMA 48

SINIRLI EHLİYETSİZLER – KÜÇÜKLÜK – HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİNİN SINIRLARI

 

PRATİK ÇALIŞMA 49

SINIRLI EHLİYETSİZLER – VESAYET ALTINDAKİ KÜÇÜK –
HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİNİN SINIRLARI

PRATİK ÇALIŞMA 50

TAM EHLİYETSİZLER – HUKUKİ İŞLEMLERİNİN HÜKÜM VE
SONUÇ DOĞURDUĞU HALLER

PRATİK ÇALIŞMA 51

SINIRLI EHLİYETSİZLER – KISITLAMA – HAKSIZ FİİL EHLİYETİ

PRATİK ÇALIŞMA 52

FİİL EHLİYETİ – AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI

PRATİK ÇALIŞMA 53

FİİL EHLİYETİ – AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI

PRATİK ÇALIŞMA 54

AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KÜÇÜKLER – FİİL EHLİYETİ

PRATİK ÇALIŞMA 55

KISITLILIK HALİ – KISITLININ FİİL EHLİYETİ VE SONUÇLARI

PRATİK ÇALIŞMA 56

FİİL EHLİYETİ – AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KÜÇÜKLER –
AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLER

PRATİK ÇALIŞMA 57

FİİL EHLİYETİNİN ŞARTLARI – SINIRLI EHLİYETSİZLER

PRATİK ÇALIŞMA 58

HISIMLIĞIN TÜRLERİ VE DERECESİ – HISIMLIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI

PRATİK ÇALIŞMA 59

AD – ADIN KORUNMASI – SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

PRATİK ÇALIŞMA 60

KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ – CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ –
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ DEĞİŞİKLİĞİ

PRATİK ÇALIŞMA 61

KİŞİLİK HAKLARI – ŞİKÂYET HAKKI

PRATİK ÇALIŞMA 62

KİŞİLİK HAKLARI – ŞEREF VE HAYSİYET – KİŞİLİK HAKLARINI KORUYAN
DAVALAR

PRATİK ÇALIŞMA 63

KİŞİLİK HAKLARI – ŞEREF VE HAYSİYET – KİŞİLİK HAKLARINI KORUYAN
DAVALAR

PRATİK ÇALIŞMA 64

KİŞİLİK HAKLARI – ŞEREF VE HAYSİYET – KİŞİLİK HAKLARINI KORUYAN
DAVALAR

PRATİK ÇALIŞMA 65

KİŞİLİK HAKLARI – GİZLİ HAYAT ALANI

PRATİK ÇALIŞMA 66

KİŞİLİK HAKLARI – BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ – KİŞİLİK HAKLARINI KORUYAN
DAVALAR

PRATİK ÇALIŞMA 67

KİŞİLİK HAKLARI – ŞEREF VE HAYSİYET – VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ – FOTOĞRAF

PRATİK ÇALIŞMA 68

KİŞİLİK HAKKININ İHLÂLİ – BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

PRATİK ÇALIŞMA 69

ORGAN NAKLİ

PRATİK ÇALIŞMA 70

GAİPLİK – FİİL EHLİYETİ – KİŞİLİK HAKLARI

PRATİK ÇALIŞMA 71

YERLEŞİM YERİ – HISIMLIK – GAİPLİK

 

TÜZEL KİŞİLER

PRATİK ÇALIŞMA 72

DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASININ ŞARTLARI –
KURULUŞTAKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ

PRATİK ÇALIŞMA 73

DERNEĞİN KURULUŞ İŞLEMLERİ – DERNEĞİN TASFİYESİ VE MALLARININ TAHSİSİ

PRATİK ÇALIŞMA 74

DERNEKLER – ORGANLARIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARINDAN SORUMLULUK

PRATİK ÇALIŞMA 75

DERNEK – ORGANLARIN HAKSIZ FİİLLERİNDE SORUMLULUK –
ÜYELİKTEN ÇIKARMA

PRATİK ÇALIŞMA 76

ÇOCUK DERNEKLERİ – ÜYELİK ŞARTLARI – KAMUYA YARARLI DERNEK NİTELİĞİ

PRATİK ÇALIŞMA 77

DERNEKLERDE AMAÇ – ORGANLARIN HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUK –
ÜYELİKTEN ÇIKARMA

PRATİK ÇALIŞMA 78

DERNEKLERDE AMAÇ – ÜYELİKTEN ÇIKARMA

PRATİK ÇALIŞMA 79

DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

PRATİK ÇALIŞMA 80

DERNEĞİN ORGANLARININ HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU –
ÜYELİKTEN ÇIKARMA

PRATİK ÇALIŞMA 81

DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ – FİİLİ ORGAN –
DERNEĞİN TİCARİ İŞLETME İŞLETMESİ – VAKFIN KURULUŞU

 

 

PRATİK ÇALIŞMA 82

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMANIN ŞARTLARI, SEBEPLERİ VE USULÜ –
ÇIKARMA KARARINA İTİRAZ

PRATİK ÇALIŞMA 83

VAKFIN KURULUŞ ŞEKİLLERİ – TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI – KURULUŞTAKİ EKSİKLİKLERİN TAMAMLATILMASI

PRATİK ÇALIŞMA 84

VAKFIN KURULMASI – VAKFEDENIN EHLIYETI – VAKFIN MALVARLIĞI

PRATİK ÇALIŞMA 85

VAKFIN AMACI

PRATİK ÇALIŞMA 86

TEMEL KAVRAMLAR VE KİŞİLER HUKUKU

KAYNAKÇA

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
   
   
Kapat