Ceza Muhakemesi Kanunu ve Cgik 2006-2007-2008 İçtihatları İle Çetin Ak
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Cgik 2006-2007-2008
İçtihatları İle
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Cgik 2006-2007-2008
İçtihatları İle

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Cgik 2006-2007-2008 İçtihatları İle


Basım Tarihi
2009-01
Sayfa Sayısı
1280
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786054144297
Baskı
2CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE CGİK 2006-2007-2008 İÇTİHATLARI İLEÇetin AKKAYA, Kerim TOSUN

 

Konu Başlıkları
- Görev
- Bağlantılı Davalar
- Yetki
- Hakimin Davaya Bakmaması ve Reddi
- Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
- Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

- Birinci Kitap- Genel Hükümler

- Birinci Kısım

- Kapsam, Tanımlar, Görev Ve Yetki

- Birinci Bölüm

- Kapsam Ve Tanımlar

- Kanunun Kapsamı -Madde1-1

- Tanımlar -Madde 2-1- İkinci Bölüm

- Görev

- Görev -Madde 3-5

- Re Sen Görev Kararı Ve Görevde Uyuşmazlık -Madde 4-12

- Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hal Ve Sonucu -Madde 5-31

- Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hal -Madde 6-34

- Görevli Olmayan Hakim Veya Mahkemenin İşlemleri -Madde 7-35- Üçüncü Bölüm

- Bağlantılı Davalar

- Bağlantı Kavramı -Madde 8-43

- Davaların Birleştirilerek Açılması -Madde 9-50

- Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması -Madde 10-50

- Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme -Madde 11-52- Dördüncü Bölüm

- Yetki

- Yetkili Mahkeme -Madde 12-52

- Özel Yetki -Madde 13-52

- Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki -Madde 14-53

- Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıtlarında Veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki -Madde 15-53

- Bağlantılı Suçlarda Yetki -Madde 16-53

- Yetkide Olumlu Veya Olumsuz Uyuşmazlık -Madde 17-54

- Yetkisizlik İddiası -Madde 18-54

- Davanın Nakli -Madde 19-56

- Yetkili Olmayan Hakim Veya Mahkemenin İşlemleri -Madde 20-56

- Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yapılan İşlemler -Madde 21-57- Beşinci Bölüm

- Hakimin Davaya Bakamaması Ve Reddi

- Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller -Madde 22-57

- Yargılamaya Katılamayacak Hakim -Madde 23-57

- Hakimin Reddi Sebepleri Ve Ret İsteminde Bulunabilecekler -Madde 24-59

- Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hakimin Reddi İsteminin Süresi -Madde 25-60

- Ret İsteminin Usulü -Madde 26-60

- Hakimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme -Madde 27-60

- Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar Ve Başvurulacak Kanun Yolları -Madde 28-60

- Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler -Madde 29-60

- Hakimin Çekinmesi Ve İnceleme Mercii -Madde 30-61

- Ret İsteminin Geri Çevrilmesi -Madde 31-61

- Zabıt Katibinin Reddi Veya Çekinmesi -Madde 32-61- İkinci Kısım

- Kararlar, Açıklanması Ve Tebliği, Süreler Ve Eski Hale Getirme

- Birinci Bölüm

- Kararlar, Açıklanması Ve Tebliği

- Kararların Verilmesi Usulü -Madde 33-62

- Kararların Gerekçeli Olması -Madde 34-62

- Kararların Açıklanması Ve Tebliği -Madde 35-78

- Tebligat Ve Yazışma Usulü -Madde 36-80

- Tebligat Usulleri -Madde 37-80

- Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat -Madde 38-85- İkinci Bölüm

- Süreler Ve Eski Hale Getirme

- Sürelerin Hesaplanması -Madde 39-86

- Eski Hale Getirme -Madde 40-87

- Eski Hale Getirme Dilekçesi -Madde 41-106

- Eski Hale Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar -Madde 42-115- Üçüncü Kısım

- Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi Ve Keşif

- Birinci Bölüm

- Tanıklık

- Tanıkların Çağrılması -Madde 43-116

- Çağrıya Uymayan Tanıklar -Madde 44-116

- Tanıklıktan Çekinme -Madde 45-117

- Meslek Ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme -Madde 46-117

- Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık -Madde 47-118

- Kendisi Veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme -Madde 48-118

- Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi -Madde 49-118

- Yemin Verilmeyen Tanıklar -Madde 50-119

- Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi -Madde 51-119

- Tanıkların Dinlenmesi -Madde 52-119

- Tanığa Görevinin Önemini Anlatma -Madde 53-120

- Tanıklara Yemin Verilmesi -Madde 54-120

- Yeminin Biçimi -Madde 55-121

- Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır Veya Dilsizin Yemini -Madde 56-121

- Tanığın Tekrar Dinlenmesi -Madde 57-121

- Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar Ve Tanığın Korunması -Madde 58-121

- Tanığa Söylenecek Şeyler Ve Sorulacak Sorular -Madde 59-122

- Tanıklıktan Ve Yeminden Sebepsiz Çekinme -Madde 60-122

- Tanığa Verilecek Tazminat Ve Giderler -Madde 61-122- İkinci Bölüm

- Bilirkişi İncelemesi

- Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler -Madde 62-123

- Bilirkişinin Atanması -Madde 63-123

- Bilirkişi Olarak Atanabilecekler -Madde 64-130

- Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü -Madde 65-132

- Atama Kararı Ve İncelemelerin Yürütülmesi -Madde 66-133

- Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası -Madde 67-133

- Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması -Madde 68-135

- Bilirkişinin Reddi -Madde 69-135

- Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler -Madde 70-135

- Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem -Madde 71-135

- Bilirkişi Gider Ve Ücreti-Madde 72-135

- Sahte Para Ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler -Madde 73-135- Üçüncü Bölüm

- Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif Ve Otopsi

- Gözlem Altına Alınma -Madde 74-136

- Şüpheli Veya Sanığın Beden Muayenesi Ve Vücudundan Örnek Alınması -Madde 75-137

- Diğer Kişilerin Beden Muayenesi -Madde 76-137

- Kadının Muayenesi -Madde 77-138

- Moleküler Genetik İncelemeler -Madde 78-138

- Hakimin Kararı Ve İnceleme Yapılması -Madde 79-138

- Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği -Madde 80-138

- Fizik Kimliğin Tespiti -Madde 81-139

- Yönetmelik -Madde 82-142

- Keşif -Madde 83-142

- Keşifte, Tanık Veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler -Madde 84-148

- Yer Gösterme -Madde 85-148

- Ölünün Kimliğini Belirleme Ve Adli Muayene -Madde 86-149

- Otopsi -Madde 87-149

- Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi Veya Otopsi -Madde 88-152

- Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem -Madde 89-152- Dördüncü Kısım

- Koruma Tedbirleri

- Birinci Bölüm

- Yakalama Ve Gözaltı

- Yakalama Ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler -Madde 90-152

- Gözaltı -Madde 91-153

- Gözaltı İşlemlerinin Denetimi -Madde 92-163

- Yakalanan Veya Tutuklanan Kişilerin Nakli -Madde 93-163

- Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi -Madde 94-163

- Yakalanan Veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi -Madde 95-163

- Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi -Madde 96-163

- Yakalama Tutanağı -Madde 97-163

- Yakalama Emri Ve Nedenleri -Madde 98-163

- Yönetmelik -Madde 99-164- İkinci Bölüm

- Tutuklama

- Tutuklama Nedenleri -Madde 100-164

- Tutuklama Kararı -Madde 101-168

- Tutuklulukta Geçecek Süre -Madde 102-168

- Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi -Madde 103-168

- Şüpheli Veya Sanığın Salıverilme İstemleri -Madde 104-170

- Usul -Madde 105-171

- Salıverilenin Yükümlülükleri -Madde 106-171

- Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi -Madde 107-172

- Tutukluluğun İncelenmesi -Madde 108-172- Üçüncü Bölüm

- Adli Kontrol

- Adli Kontrol -Madde 109-172

- Adli Kontrol Kararı Ve Hükmedecek Merciler -Madde 110-173

- Adli Kontrol Kararının Kaldırılması -Madde 111-173

- Tedbirlere Uymama -Madde 112-174

- Güvence -Madde 113-174

- Önceden Ödetme -Madde 114-174

- Güvencenin Geri Verilmesi -Madde 115-174- Dördüncü Bölüm

- Arama Ve Elkoyma

- Şüpheli Veya Sanıkla İlgili Arama -Madde 116-175

- Diğer Kişilerle İlgili Arama -Madde 117-175

- Gece Yapılacak Arama -Madde 118-176

- Arama Kararı -Madde 119-176

- Aramada Hazır Bulunabilecekler -Madde 120-189

- Arama Sonunda Verilecek Belge -Madde 121-189

- Belge Veya Kağıtları İnceleme Yetkisi -Madde 122-189

- Eşya Veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması Ve Bunlara Elkonulması -Madde 123-189

- İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem -Madde 124-190

- İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi -Madde 125-190

- Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler -Madde 126-190

- Elkoyma Kararını Verme Yetkisi -Madde 127-190

- Taşınmazlara, Hak Ve Alacaklara Elkoyma -Madde 128-190

- Postada Elkoyma -Madde 129-192

- Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma Ve Postada Elkoyma -Madde 130-192

- Elkonulan Eşyanın İadesi -Madde 131-193

- Elkonulan Eşyanın Muhafazası Veya Elden Çıkarılması -Madde 132-193

- Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini -Madde 133-193

- Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama Ve Elkoyma -Madde 134-194- Beşinci Bölüm

- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

- İletişimin Tespiti, Dinlenmesi Ve Kayda Alınması -Madde 135-195

- Müdafiin Bürosu Ve Yerleşim Yeri -Madde 136-239

- Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi -Madde 137-240

- Tesadüfen Elde Edilen Deliller -Madde 138-240- Altıncı Bölüm

- Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme

- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi -Madde 139-244

- Teknik Araçlarla İzleme -Madde 140-245

- Yedinci Bölüm

- Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

- Tazminat İstemi -Madde 141-247

- Tazminat İsteminin Koşulları -Madde 142-275

- Tazminatın Geri Alınması -Madde 143-283

- Tazminat İsteyemeyecek Kişiler -Madde 144-284- Beşinci Kısım

- İfade Ve Sorgu

- Birinci Bölüm

- İfade Veya Sorgu İçin Çağrı

- İfade Veya Sorgu İçin Çağrı -Madde 145-285

- Şüpheli Veya Sanığın Zorla Getirilmesi -Madde 146-285- İkinci Bölüm

- İfade Ve Sorgu Usulü

- İfade Ve Sorgunun Tarzı -Madde 147-286

- İfade Alma Ve Sorguda Yasak Usuller -Madde 148-289- Altıncı Kısım

- Savunma

- Birinci Bölüm

- Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev Ve Yetkileri

- Şüphelinin Veya Sanığın Müdafi Seçimi -Madde 149-311

- Müdafiin Görevlendirilmesi -Madde 150-327

- Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem -Madde 151-352

- Şüpheli Veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma -Madde 152-358

- Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi -Madde 153-359

- Müdafi İle Görüşme -Madde 154-359

- Kanuni Temsilci Veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması -Madde 155-359

- Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul -Madde 156-359- İkinci Kitap

- Soruşturma

- Birinci Kısım

- Suçlara İlişkin İhbarlar Ve Soruşturma

- Birinci Bölüm

- Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

- Soruşturmanın Gizliliği -Madde 157-360

- İhbar Ve Şikayet -Madde 158-360

- Şüpheli Ölümün İhbarı -Madde 159-361

- İkinci Bölüm

- Soruşturma İşlemleri

- Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi -Madde 160-361

- Cumhuriyet Savcısının Görev Ve Yetkileri -Madde 161-362

- Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hakim Kararı İstemi -Madde 162-367

- Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması -Madde 163-367

- Adli Kolluk Ve Görevi -Madde 164-367

- Diğer Kolluk Birimlerinin Adli Kolluk Görevi -Madde 165-368

- Değerlendirme Raporu Yetkisi -Madde 166-368

- Yönetmelik -Madde 167-368

- Adli Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi -Madde 168-368

- Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması -Madde 169-368- İkinci Kısım

- Kamu Davasının Açılması

- Birinci Bölüm

- Kamu Davasının Açılması

- Kamu Davasını Açma Görevi -Madde 170-370

- Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi -Madde 171-394- İkinci Bölüm

- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz Ve İddianamenin İadesi

- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar -Madde 172-395

- Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz -Madde 173-397

- İddianamenin İadesi -Madde 174-417- Üçüncü Kitap

- Kovuşturma Evresi

- Birinci Kısım

- Kamu Davasının Yürütülmesi

- Birinci Bölüm

- Duruşma Hazırlığı

- İddianamenin Kabulü Ve Duruşma Hazırlığı -Madde 175-458

- İddianamenin Sanığa Tebliği Ve Sanığın Çağrılması -Madde 176-467

- Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi -Madde 177-468

- Çağrılması Reddedilen Tanığın Ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi -Madde 178-468

- Çağrılan Tanıkların Ad Ve Adreslerinin Sanığa Ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi -Madde 179-468

- Tanık Ve Bilirkişinin Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri -Madde 180-468

- Tanık Ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi -Madde 181-468- İkinci Bölüm

- Duruşma

- Duruşmanın Açıklığı -Madde 182-469

- Ses Ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı -Madde 183-470

- Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar -Madde 184-470

- Zorunlu Kapalılık -Madde 185-470

- Kapalılık Kararının Ve Nedenlerinin Yazılması -Madde 186-474

- Kapalı Duruşmada Bulunabilme -Madde 187-474

- Duruşmada Hazır Bulunacaklar -Madde 188-475

- Birden Çok Cumhuriyet Savcısı Ve Avukatın Duruşmaya Katılması -Madde 189-477

- Ara Verme -Madde 190-477

- Duruşmanın Başlaması -Madde 191-477

- Başkan Veya Hakimin Görevi -Madde 192-482

- Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması -Madde 193-482

- Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması -Madde 194-490

- Sanığın Yokluğunda Duruşma -Madde 195-491

- Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması -Madde 196-493

- Sanığın Müdafi Gönderebilmesi -Madde 197-498

- Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hale Getirme Koşulu -Madde 198-499

- Sanığın Zorla Getirilebilmesi -Madde 199-499

- Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi -Madde 200-499

- Doğrudan Soru Yöneltme -Madde 201-499

- Tercüman Bulundurulacak Haller -Madde 202-499- Üçüncü Bölüm

- Duruşmanın Düzen Ve Disiplini

- Hakim Veya Başkanın Yetkisi -Madde 203-505

- Sanığın Dışarı Çıkarılması -Madde 204-505

- Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem -Madde 205-505- Dördüncü Bölüm

- Delillerin Ortaya Konulması Ve Tartışılması

- Delillerin Ortaya Konulması Ve Reddi -Madde 206-506

- Delil Ve Olayın Geç Bildirilmesi -Madde 207-506

- Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması -Madde 208-507

- Duruşmada Okunması Zorunlu Belge Ve Tutanaklar -Madde 209-507

- Duruşmada Okunmayacak Belgeler -Madde 210-510

- Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler -Madde 211-510

- Tanığın Önceki İfadesinin Okunması -Madde 212-511

- Sanığın Önceki İfadesinin Okunması -Madde 213-512

- Rapor, Belge Ve Diğer Yazıların Okunması -Madde 214-512

- Dinleme Ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması -Madde 215-512

- Delillerin Tartışılması -Madde 216-513

- Delilleri Takdir Yetkisi -Madde 217-527

- Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi -Madde 218-527- Beşinci Bölüm

- Duruşma Tutanağı

- Duruşma Tutanağı -Madde 219-535

- Duruşma Tutanağının Başlığı -Madde 220-543

- Duruşma Tutanağının İçeriği -Madde 221-545

- Duruşma Tutanağının İspat Gücü -Madde 222-546- İkinci Kısım

- Kamu Davasının Sona Ermesi

- Birinci Bölüm

- Duruşmanın Sona Ermesi Ve Hüküm

- Duruşmanın Sona Ermesi Ve Hüküm -Madde 223-547

- Karar Ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı -Madde 224-577

- Hükmün Konusu Ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi -Madde 225-577- İkinci Bölüm

- Suç Niteliğinde Değişiklik

- Suçun Niteliğinin Değişmesi -Madde 226-588- Üçüncü Bölüm

- Karar Ve Hüküm

- Müzakereye Katılacak Hakimler -Madde 227-601

- Müzakerenin Yönetimi -Madde 228-601

- Oyların Toplanması -Madde 229-601

- Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar -Madde 230-605

- Hükmün Açıklanması -Madde 231-625

- Hükmün Gerekçesi Ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar -Madde 232-663- Dördüncü Kitap

- Mağdur, Şikayetçi, Malen Sorumlu, Katılan

- Birinci Kısım

- Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Hakları

- Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Çağırılması -Madde 233-684

- Mağdur İle Şikayetçinin Hakları -Madde 234-686

- Mağdur İle Şikayetçinin Davete Uymamaları -Madde 235-693

- Mağdur İle Şikayetçinin Dinlenmesi -Madde 236-694- İkinci Kısım

- Kamu Davasına Katılma

- Kamu Davasına Katılma -Madde 237-698

- Katılma Usulü -Madde 238-725

- Katılanın Hakları -Madde 239-747

- Katılmanın Davaya Etkisi -Madde 240-749

- Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz -Madde 241-749

- Katılanın Kanun Yoluna Başvurması -Madde 242-749

- Katılmanın Hükümsüz Kalması -Madde 243-749- Beşinci Kitap

- Özel Yargılama Usulleri

- Birinci Kısım

- Gaiplerin Ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada Ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

- Birinci Bölüm

- Gaiplerin Yargılanması

- Gaibin Tanımı Ve Yapılabilecek İşlemler -Madde 244-752

- Gaibe İhtar -Madde 245-753

- Sanığa Verilecek Güvence Belgesi -Madde 246-754- İkinci Bölüm

- Kaçakların Yargılanması

- Kaçağın Tanımı -Madde 247-754

- Zorlama Amaçlı Elkoyma Ve Teminat Belgesi -Madde 248-757- Üçüncü Bölüm

- Tüzel Kişilerin Soruşturmada Ve Kovuşturmada Temsili

- Tüzel Kişinin Temsili -Madde 249-760

- Dördüncü Bölüm

- Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

- Görev Ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi -Madde 250-760

- Soruşturma -Madde 251-763

- Kovuşturma -Madde 252-764- İkinci Kısım

- Uzlaşma Ve Müsadere

- Birinci Bölüm

- Uzlaşma

- Uzlaşma -Madde 253-765

- Mahkeme Tarafından Uzlaştırma -Madde 254-793

- Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaşma -Madde 255-795- İkinci Bölüm

- Müsadere Usulü

- Başvuru -Madde 256-795

- Duruşma Ve Karar -Madde 257-795

- Kanun Yolu -Madde 258-798

- Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi -Madde 259-798- Altıncı Kitap

- Kanun Yolları

- Birinci Kısım

- Genel Hükümler

- Kanun Yollarına Başvurma Hakkı -Madde 260-798

- Avukatın Başvurma Hakkı -Madde 261-809

- Yasal Temsilcinin Ve Eşin Başvurma Hakkı -Madde 262-809

- Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması -Madde 263-810

- Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma -Madde 264-810

- Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı -Madde 265-829

- Başvurudan Vazgeçilmesi Ve Etkisi -Madde 266-829- İkinci Kısım

- Olağan Kanun Yolları

- Birinci Bölüm

- İtiraz

- İtiraz Olunabilecek Kararlar -Madde 267-836

- İtiraz Usulü Ve İnceleme Mercileri -Madde 268-840

- İtirazın Kararın Yerine Getirilmesinde Etkisi -Madde 269-848

- İtirazın Cumhuriyet Savcısına Ve Karşı Tarafa Tebliği İle İnceleme Ve Araştırma Yapılması -Madde 270-848

- Karar -Madde 271-848- İkinci Bölüm

- İstinaf

- İstinaf -Madde 272-849

- İstinaf İstemi Ve Süresi -Madde 273-850

- Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi -Madde 274-850

- İstinaf Başvurusunun Etkisi -Madde 275-850

- İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi -Madde 276-850

- İstinaf İsteminin Tebliği Ve Cevabı -Madde 277-851

- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi -Madde 278-851

- Dosya Üzerinde Ön İnceleme -Madde 279-851

- Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme Ve Kovuşturma -Madde 280-851

- Duruşma Hazırlığı -Madde 281-851

- İstisnalar -Madde 282-852

- Sanık Lehine Başvurma Halinde Verilecek Hüküm -Madde 283-852

- Direnme Yasağı -Madde 284-852

- Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri -Madde 285-852- Üçüncü Bölüm

- Temyiz

- Temyiz -Madde 286-852

- Hükümden Önceki Kararların Temyizi -Madde 287-880

- Temyiz Nedeni -Madde 288-881

- Hukuka Kesin Aykırılık Halleri -Madde 289-881

- Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık -Madde 290-883

- Temyiz İstemi Ve Süresi -Madde 291-888

- Eski Hale Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi -Madde 292-915

- Temyiz Başvurusunun Etkisi -Madde 293-915

- Temyiz Başvurusunun İçeriği -Madde 294-915

- Temyiz Gerekçesi -Madde 295-917

- Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi -Madde 296-918

- Temyiz Dilekçesinin Tebliği Ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi -Madde 297-920

- Temyiz İsteminin Reddi -Madde 298-934

- Duruşmalı İnceleme -Madde 299-936

- Duruşmada Usul -Madde 300-948

- Temyizde İncelenecek Hususlar -Madde 301-948

- Temyiz İsteminin Esastan Reddi Veya Hükmün Bozulması -Madde 302-948

- Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Haller, Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi -Madde 303-950

- Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci -Madde 304-951

- Yargıtayda Hükmün Açıklanması -Madde 305-952

- Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi -Madde 306-952

- Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri -Madde 307-957- Üçüncü Kısım

- Olağanüstü Kanun Yolları

- Birinci Bölüm

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi -Madde 308-1007- İkinci Bölüm

- Kanun Yararına Bozma

- Kanun Yararına Bozma -Madde 309-1017

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Başvurması -Madde 310-1094- Üçüncü Bölüm

- Yargılamanın Yenilenmesi

- Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri -Madde 311-1094

- İnfazın Geri Bırakılması Veya Durdurulması -Madde 312-1098

- Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Haller -Madde 313-1098

- Sanık Veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri -Madde 314-1098

- Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal -Madde 315-1098

- Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları -Madde 316-1098

- Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler -Madde 317-1099

- Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı Ve Mercii -Madde 318 -1099

- Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri Ve Kabulü Halinde Yapılacak İşlem -Madde 319-1103

- Delillerin Toplanması -Madde 320-1103

- Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi Takdirde Kabulü -Madde 321-1103

- Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi -Madde 322-1103

- Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm -Madde 323-1103- Yedinci Kitap

- Yargılama Giderleri Ve Çeşitli Hükümler

- Birinci Kısım

- Yargılama Giderleri

- Yargılama Giderleri -Madde 324-1104

- Sanığın Yükümlülüğü -Madde 325-1110

- Bağlantılı Davalarda Giderler -Madde 326-1111

- Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Halinde Gider -Madde 327-1114

- Karşılıklı Hakaret Hallerinde Gider -Madde 328-1114

- Suç Uydurma Ve İftira Gibi Hallerde Gider -Madde 329-1114

- Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider -Madde 330-1114- İkinci Kısım

- Çeşitli Hükümler

- Adli Tatil -Madde 331-1115

- Bilgi İsteme -Madde 332-1117

- Yönetmelik -Madde 333-1118

- Yürürlük -Madde 334-1118

- Yürütme -Madde 335-1118

- Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun-1119

- Çocuk Koruma Kanunu-1144

- Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

- Birinci Kitap

- Amaç Ve Temel İlkeler, Hapis Cezası Ve Güvenlik Tedbirleri

- Birinci Kısım

- Amaç Ve Temel İlkeler

- Birinci Bölüm

- Kanunun Amacı

- Amaç -Madde 1-1171- İkinci Bölüm

- Temel İlkeler

- İnfazda Temel İlke -Madde 2-1171

- İnfazda Temel Amaç -Madde 3-1172

- İnfazın Koşulu -Madde 4-1172

- İnfazın Dayanakları Ve Kimin Tarafından İzleneceği -Madde 5-1173- İkinci Kısım

- Hapis Cezaları Ve Güvenlik Tedbirleri

- Birinci Bölüm

- Hapis Cezaları Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler

- Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler -Madde 6-1173

- İyileştirmede Başarı Ölçütü -Madde 7-1174- İkinci Bölüm

- Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri

- Kapalı Ceza İnfaz Kurumları -Madde 8-1174

- Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları -Madde 9-1174

- Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları -Madde 10-1175

- Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları -Madde 11-1175

- Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları -Madde 12-1175

- Gözlem Ve Sınıflandırma Merkezleri -Madde 13-1176

- Açık Ceza İnfaz Kurumları -Madde 14-1176

- Çocuk Eğitimevleri -Madde 15-1176- Üçüncü Bölüm

- Cezanın İnfazının Ertelenmesi

- Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni İle Ertelenmesi -Madde 16-1177

- Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi -Madde 17-1177

- Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerincezalarının İnfazı -Madde 18-1178

- Yakalama Emri -Madde 19-1178- Dördüncü Bölüm

- Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri

- Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlemler -Madde 20-1178

- Kuruma Alınma Ve Kayıt İşlemleri -Madde 21-1178

- Hükümlüler İle Yakınları Ve İlgililerin Bilgilendirilmesi -Madde 22-1179- Beşinci Bölüm

- Hükümlülerin Sınıflandırılması Ve Cezaların İnfazı

- Hükümlülerin Gözlem Ve Sınıflandırılması -Madde 23-1179

- Hükümlülerin Gruplandırılması -Madde 24-1180

- Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı -Madde 25-1180- Altıncı Bölüm

- Hükümlünün Yükümlülükleri

- Cezayı Çekme, Güvenlik Ve İyileştirme Programına Uyma -Madde 26-1181

- Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma -Madde 27-1181

- Bina Ve Eşyanın Korunması -Madde 28-1181

- Hükümlülerin Çalıştırılması -Madde 29-1182

- Kurum Dışında Çalıştırma -Madde 30-1182

- Kurum Hizmetinde Çalıştırma -Madde 31-1182

- Ücret Ve Sosyal Haklar -Madde 32-1182- Yedinci Bölüm

- Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen Ve Güvenlik

- Kurumların İç Güvenliği -Madde 33-1182

- Kapıların Açılmaması Ve Temasın Önlenmesi -Madde 34-1183

- Oda Ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar -Madde 35-1183

- Arama -Madde 36-1184- Sekizinci Bölüm

- Disiplin Ceza Ve Tedbirleri, Ödüllendirme

- Disiplin Cezalarının Niteliği Ve Uygulama Koşulları -Madde 37-1184

- Disiplin Cezaları Ve Tedbirleri -Madde 38-1184

- Kınama -Madde 39-1184

- Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma -Madde 40-1185

- Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma -Madde 41-1185

- Haberleşme Veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma Veya Kısıtlama -Madde 42-1186

- Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma -Madde 43-1186

- Hücreye Koyma -Madde 44-1187

- Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri -Madde 45-1189

- Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları -Madde 46-1189

- Disiplin Soruşturması -Madde 47-1192

- Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı Ve Kaldırılması -Madde 48-1193

- Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler -Madde 49-1195

- Zorlayıcı Araçların Kullanılması -Madde 50-1195

- Ödüllendirme -Madde 51-1195

- Şikayet Ve İtiraz -Madde 52-1196- Dokuzuncu Bölüm

- Hükümlülerin Nakilleri

- Nakiller -Madde 53-1199

- Kendi İstekleri İle Nakil -Madde 54-1200

- Disiplin Nedeniyle Nakil -Madde 55-1200

- Zorunlu Nedenlerle Nakil -Madde 56-1200

- Hastalık Nedeniyle Nakil -Madde 57-1200

- Nakillerde Alınacak Tedbirler -Madde 58-1201- Üçüncü Kısım

- Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri Ve Kısıtlamalar

- Birinci Bölüm

- Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür Ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü

- Avukat Ve Noterle Görüşme Hakkı -Madde 59-1201

- Kültür Ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü -Madde 60-1202

- Kütüphaneden Yararlanma -Madde 61-1202

- Süreli Veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı -Madde 62-1202- İkinci Bölüm

- Günlük Yaşamda Haklar Ve Yükümlülükler

- Hükümlünün Barındırılması Ve Yatırılması -Madde 63-1203

- Hükümlünün Giydirilmesi -Madde 64-1203

- Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması -Madde 65-1203

- Hükümlünün Telefon İle Haberleşme Hakkı -Madde 66-1203

- Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları İle İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı -Madde 67-1204

- Hükümlünün Mektup, Faks Ve Telgrafları Alma Ve Gönderme Hakkı -Madde 68-1204

- Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı -Madde 69-1204

- Din Ve Vicdan Özgürlüğü -Madde 70-1204

- Hükümlünün Muayene Ve Tedavi İstekleri -Madde 71-1205

- Hükümlünün Beslenmesi -Madde 72-1205- Dördüncü Kısım

- İyileştirme

- Birinci Bölüm

- Bireyselleştirme

- İyileştirme Programlarının Belirlenmesi -Madde 73-1205

- Hükümlülerin Sayısı Ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri -Madde 74-1205- İkinci Bölüm

- Eğitim

- Eğitim Programları -Madde 75-1206

- Öğretimden Yararlanma -Madde 76-1206

- Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkiler -Madde 77-1206- Üçüncü Bölüm

- Sağlığın Korunması Ve Tıbbi Müdahaleler

- Hükümlünün Muayene Ve Tedavisi -Madde 78-1206

- Sağlık Denetimi -Madde 79-1206

- Hastaneye Sevk -Madde 80-1206

- İnfazı Engelleyecek Hastalık Hali -Madde 81-1207

- Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek Ve İçecekleri Reddetmesi -Madde 82-1207- Dördüncü Bölüm

- Dışarıyla İlişkiler

- Hükümlüyü Ziyaret -Madde 83-1207

- Yabancı Hükümlüleri Ziyaret -Madde 84-1207

- Heyetlerin Ceza İnfaz Kurumlarını Ziyaretleri -Madde 85-1208

- Ziyaret Ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar -Madde 86-1208- Beşinci Bölüm

- Beden Eğitimi Ve Boş Zaman Etkinlikleri

- Beden Eğitimi -Madde 87-1209

- Kütüphane Ve Kurslardan Yararlanma -Madde 88-1209- Altıncı Bölüm

- Salıverilme İçin Hazırlama

- Koşullu Salıverilmede İyi Halin Saptanması -Madde 89-1209

- Salıverilme Öncesi İçin Önlem Ve İlişkiler -Madde 90-1209

- Hükümlüye İş Bulmada Yardım -Madde 91-1209- Yedinci Bölüm

- İzinler

- Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Halleri -Madde 92-1210

- İzinler -Madde 93-1210

- Mazeret İzni -Madde 94-1210

- Özel İzin -Madde 95-1210

- İş Arama İzni -Madde 96-1211

- İzinden Dönmeme, Geç Dönme -Madde 97-1211

- Sekizinci Bölüm

- İnfazla İlgili Kararlar

- Mahkumiyet Hükmünün Yorumunda Veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama -Madde 98-1211

- Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması -Madde 99-1226

- Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi -Madde 100-1235

- İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii Ve Usulü -Madde 101-1235- Beşinci Kısım

- Salıverilme Öncesi Ve Sonrası Hükümlüye Ve Eski Hükümlüye Yardım

- Birinci Bölüm

- İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar Ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar

- İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar -Madde 102-1238

- Hükümlüler Arası Yardımlaşma -Madde 103-1239- İkinci Bölüm

- Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezi İle Koruma Kurulları

- Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları -Madde 104-1239- İkinci Kitap

- Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme Ve Tutukluluk

- Birinci Kısım

- Diğer Cezalar

- Birinci Bölüm

- Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Ve Adli Para Cezalarının İnfazı

- Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma -Madde 105-1239

- Adli Para Cezasının İnfazı -Madde 106-1240- İkinci Bölüm

- Koşullu Salıverilme, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

- Koşullu Salıverilme -Madde 107-1244

- Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Ve Denetimli Serbestlik Tedbiri -Madde 108-1265- İkinci Kısım

- Tedbirler Ve Tutukluluk

- Birinci Bölüm

- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar İle Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri

- Seçenekli Yaptırımların Uygulanması -Madde 109-1270

- Özel İnfaz Usulleri -Madde 110-1271- İkinci Bölüm

- Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi

- Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar -Madde 111-1274

- Tutukevine Kabul-Madde 112-1274

- Tutukluların Barındırılması -Madde 113-1274- Üçüncü Bölüm

- Tutukluların Hakları Ve Kısıtlayıcı Önlemler

- Tutukluların Hakları -Madde 114-1274

- Kısıtlayıcı Önlemler -Madde 115-1275

- Tutukluların Yükümlülükleri -Madde 116-1275- Dördüncü Bölüm

- Son Hükümler

- Hapis Cezalarının Ve Tedbirlerin İnfazında Göz Önünde Bulundurulacak Ve Uygulanacak Diğer Kanunlardaki Hükümler -Madde 117-1276

- Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı -Madde 118-1276

- Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi -Madde 119-1276

- Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar -Madde 120-1276

- Tüzük Ve Yönetmelikler -Madde 121-1277

- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler -Madde 122-1277

- Yürürlük -Madde 123-1280

- Yürütme -Madde 124-1280


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat