%3
Ceza Sosyolojisi Aykut Çalışkan

Ceza Sosyolojisi


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
498
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750288876
Boyut
16x24
Baskı
1610,00 TL 591,70 TL
(Bu ürünü aldığınızda 591 puan kazanacaksınız)
   591

Aykut ÇALIŞKAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
TOPLUMSAL GERÇEKLİĞİN İZDÜŞÜMÜNDE BİR PARADOKSUN(!) AYRIŞTIRILMASI: CEZA (VE) SOSYOLOJİSİ 
 
15
Aykut ÇALIŞKAN
 
 
Giriş 
 
15
1. Eylemler ve Ceza Kesişiminin (Toplumsal Açıdan) Sorgulanması 
 
18
1.1. Ceza Felsefesi ve Modern Döneme Etkileri 
 
19
1.2. Ceza Kurumunun Anatomisi Olmalı Mı?: Klasik Okul ve Etkileri 
 
22
2. İrade ve Yaptırımın Kesişiminin Aranması, Birleşiminin Sorgulanması 
 
25
3. Birleşim ve Tümleyeni (?) 
 
30
Sonuç Yerine 
 
32
Kaynakça 
 
35
Birinci Kısım
 
 
KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIDAN CEZA
 
 
ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE CEZA 
 
41
Yasemin IŞIKTAÇ
 
 
Giriş 
 
41
1. Genel Olarak Özgürlük ve Hukuk Aracılığıyla Özgürlüğün Sağlanması 
 
45
2. Hukuk Düzeni–Güvenlik İlişkisi 
 
47
2.1. Hukuk Aracılığıyla Güvenlik 
 
49
2.2. Hukukun Güvenilir Olması 
 
51
3. Ceza 
 
54
4. Cezanın Özgürlük ve Güvenliğe Etkileri 
 
57
Kaynakça 
 
62
CEZA SOSYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR 
 
65
Metin TÜRKMEN
 
 
Giriş 
 
65
1. Sosyal Kontrol ve Sapkınlık 
 
68
2. Disiplin/Denetim Toplumu 
 
79
3. Ceza Adaleti Sistemi 
 
84
3.1. Hapsetme Kurumları 
 
88
3.2. Koşullu Salıverilme 
 
97
3.3. Denetimli Serbestlik 
 
98
Sonuç 
 
101
Kaynakça 
 
105
CEZAYA İLİŞKİN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 
 
107
Hüseyin BAL
 
 
Giriş 
 
107
1. Kurucu Sosyologların Ceza Olgusuna Bakışları 
 
107
2. Émile Durkheim 
 
110
2.1. Cezalandırıcı Hukuk–Onarıcı Hukuk 
 
113
2.2. Ceza Hukukunun Dinselliği 
 
114
2.3. Ceza Evriminin İki Kanunu 
 
115
2.3.1. Nicel değişimler kanunu: 
 
115
2.3.2. Nitel Değişimler Kanunu 
 
117
3. Erving Goffman 
 
121
4. Michel Foucault 
 
122
5. David Garland 
 
126
Sonuç 
 
128
Kaynakça 
 
129
İkinci Kısım
 
 
KURUMSAL YAPI VE SOSYAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA CEZA
 
 
KAPATMA KURUMU OLARAK HAPİSHANELERİN DÖNÜŞÜMÜ 
 
133
Rahşan BALAMİR BEKTAŞ
 
 
Giriş 
 
133
1. Geçmişten Günümüze Hapishane Anlatısı 
 
134
2. Neoliberalizm ve Devletin Dönüşümü 
 
143
3. Neoliberalizm ve Hapishane Sistemi 
 
147
4. Özelleştirme ve Hapishane Endüstrisi 
 
149
5. Mahkûm Emeği 
 
151
Sonuç ve Öneriler 
 
153
Kaynakça 
 
155
CEZA VE SİYASET (Penality) 
 
157
Mustafa Tören YÜCEL
 
 
Giriş 
 
157
1. Köklü Yaklaşım 
 
161
2. Adli Hatalar 
 
163
3. Standart Uygulama(?!) 
 
167
4. Cezasızlık Kültürü 
 
169
5. Ölüm Cezası 
 
170
6. İki Yönlü Trafik 
 
171
7. Ceza Kanunu ve Sosyo–Politik Düzen 
 
173
8. Ceza Yaptırımları 
 
178
9. Ceza Yaptırımlarında Farklılık 
 
181
10. Cezanın Değeri 
 
183
11. Yaptırımların Etkinliği 
 
185
12. Cezaları Ağırlaştırma Eğilimi 
 
187
13. Yaptırımlar Sistemi 
 
191
14. Popülist Ceza Yaklaşımı 
 
192
15. Toplumsal Yaklaşım 
 
194
16. Mevcut İnfaz Sistemi Felsefesi 
 
195
Kaynakça 
 
198
CEZAEVLERİNDE EMEĞİN GÖRÜNÜMÜ VE ÇALIŞMA HAYATI 
 
201
İlkay SAVCI
 
 
Giriş 
 
201
1. Cezaevleri ve Cezaevi Emeğinin Kısa Tarihçesi 
 
202
2. Mahkûm Emeğine Yönelik Uluslararası Düzenlemeler 
 
204
3. Dünya Cezaevi Nüfusuna İlişkin Sayısal Veriler 
 
206
4. Mahkûm Çalıştırmanın Yararları ve Çalıştırma Biçimleri 
 
207
4.1. Mahkûm Çalıştırmanın Yararları 
 
207
4.2. Mahkûm Çalıştırma Biçimleri 
 
209
4.2.1. Sözleşme Sistemi/Kontratla Çalışma 
 
209
4.2.2. Devlet Adına/Hesabına–Kamu Mal ve Hizmetleri için Çalışma 
 
209
4.2.3. Özel Sektör–Cezaevi İşbirliği Sistemi 
 
210
4.2.4. Protokol Sistemi ile Çalışma 
 
211
4.2.5. Kendi Hesabına Çalışma 
 
211
5. Mahkûmların Sınıflandırılması ve İşkolları 
 
212
6. Mahkûmların Yasal Hakları 
 
213
7. Cezaevi Etkinlikleri ve Gündelik Yaşam 
 
214
7.1. Çalışma Ortamı ve Asgari Yaşam Koşulları 
 
214
7.2. Çalışma Düzeni 
 
215
7.3. İşin Niteliği 
 
215
7.4. Ücret ve Diğer Kazanımlar 
 
216
7.5. Genel ve Mesleki Eğitim 
 
217
8. Cezaevi Sosyal İlişkileri 
 
218
8.1. Cezaevi Personeli–Mahkûm İlişkileri 
 
218
8.2. Mahkûmlar Arası Sosyal İlişkiler 
 
219
9. Kadın Cezaevleri Üzerine Bir Değerlendirme 
 
220
Sonuç 
 
221
Kaynakça 
 
223
CEZAEVLERİ DIŞINDA BEKLEMEK: MAHKÛM AİLELERİ 
 
227
Halime ÜNAL REŞİTOĞLU – Dilek ALMAS
 
 
Giriş 
 
227
1. Yasal Süreci Öğrenmeye Çalışmak 
 
230
2. Ekonomik Zorluklar 
 
233
3. İkincil Damga: Mahkûm Yakını da Kötü Müdür? 
 
237
4. Mahkumiyetle Gelen Acı ve Yas 
 
241
5. Dışarıdan İçerisi İçin Kaygı Duymak 
 
244
Sonuç 
 
246
Kaynakça 
 
249
CEZAEVLERİ VE SAĞLIK 
 
255
Fikriye YILMAZ
 
 
Giriş 
 
255
1. Cezaevleri ve Sağlık İlişkisi 
 
256
1.1. Cezaevi Öncesinde Sağlık 
 
257
1.2. Cezaevinde Sağlık 
 
258
1.2. Cezaevlerinde Sağlık Davranışları 
 
262
1.3. Tahliye Sonrası Sağlık 
 
266
2. Hapsedilmenin Aile ve Toplum Sağlığına Etkileri 
 
270
3. Cezaevlerinde Sağlık Hizmetleri 
 
272
4. Türkiye’de Cezaevi Sağlık Hizmetleri 
 
277
Sonuç ve Öneriler 
 
279
Cezaevi sağlığı için temel ilkeler 
 
279
Sağlık çalışanları 
 
280
Politikacılar 
 
280
Kaynakça 
 
282
CEZAEVLERİ VE ÇOCUK 
 
291
Müjdat AVCI
 
 
Giriş 
 
291
1. Cezaevinin Kısa Tarihi 
 
291
2. Türkiye’de Çocuk Ceza İnfaz Kurumları 
 
295
2.1. Çocuk Eğitimevleri (Islahevleri) 
 
296
2.2. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
 
296
2.3. İlgili Kurumlarda Çocuklara Uygulanan Prosedürler 
 
298
2.3.1. Kuruma Kabul 
 
298
2.3.2. Sınıflandırma 
 
300
2.3.3. Gözlem ve Kabul Merkezleri 
 
301
2.3.4. Nakil 
 
301
2.3.5. Kurumda Arama ve Sayım 
 
302
2.4. Kurumda Sağlık Önlemleri 
 
303
2.4.1. Tıbbi Bakım 
 
303
2.4.2. Bireysel Temizlik 
 
304
2.4.3. Beslenme 
 
305
2.4.4. Giyim 
 
305
2.5. Dış Dünya ile İlişki 
 
306
2.5.1. Haberleşme 
 
306
2.5.2. Ziyaret 
 
307
2.5.3. Kurum Dışına Çıkma ve Toplu Geziler 
 
307
2.5.4. İzin 
 
308
2.6. Tretman 
 
309
2.7. Eğitim 
 
310
2.8. Ödüllendirme ve Disiplin 
 
312
Sonuç Yerine 
 
314
Kaynakça 
 
319
Üçüncü Kısım
 
 
CİNSİYET, YAŞ VE CEZA
 
 
CEZAEVİNDE ERKEK HÜKÜMLÜLER 
 
325
Münevver ERYALÇIN – Veli DUYAN
 
 
Giriş 
 
325
1. Suç, Suçluluk ve Ceza İnfaz Sistemi 
 
326
2. Erkeklik ve Suçluluk Üzerine 
 
328
3. Maskülen Alanlar: Erkek Cezaevleri 
 
330
4. Cezaevinin Yansımaları ve Rehabilitasyon 
 
334
Sonuç ve Öneriler 
 
337
Kaynakça 
 
341
CEZAEVİNDE KADIN HÜKÜMLÜLER 
 
345
Mine ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK
 
 
Giriş 
 
345
1. Kadın Suçluluğu 
 
347
2. Osmanlı Döneminde Kadın Hükümlüler 
 
349
3. Cumhuriyet Döneminde Kadın Hükümlüler 
 
351
4. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Deneyimi 
 
352
Sonuç ve Öneriler 
 
354
Kaynakça 
 
357
KESİŞİMSEL DEZAVANTAJLILIK: YAŞLILIK VE HÜKÜMLÜLÜK 
 
363
Sinem Burcu UĞUR – Nurşen ADAK
 
 
Giriş 
 
363
1. Yaşlılık ve Suç İşleme Eğilimleri 
 
365
2. Hükümlü Yaşlıların Sorunları 
 
370
2.1. Fiziksel zorluklar 
 
370
2.2. Psiko–Sosyal Zorluklar ve Rehabilitasyon İhtiyacı 
 
374
3. Toplumsal Algı ve Damgalama 
 
378
Değerlendirme ve Sonuç 
 
381
Kaynakça 
 
384
Dördüncü Kısım
 
 
TARİHSEL VE TOPLUMSAL ÇERÇEVEDE CEZA
 
 
CUMHURİYET ÖNCESİ CEZA 
 
391
Alkın KARAKURUMER – Ahmet ÖZCAN
 
 
Giriş 
 
391
1. Osmanlı Hukuk Sisteminin Temelleri 
 
392
2. Tanzimat Devri Osmanlı Ceza Hukuku 
 
397
2.1.Genel Yapısı 
 
397
2.2. 1840 Tarihli Ceza Kanunnamesi (1840–1851) 
 
397
2.3. 1851 Tarihli Ceza Kanunnamesi (1851–1858) 
 
400
2.4. 1858 Tarihli Ceza Kanunnamesi (1858–1926) 
 
403
Sonuç 
 
405
Kaynakça 
 
407
CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE CEZA 
 
411
Olgun DEGİRMENCİ
 
 
Giriş 
 
411
1. Ceza Kavramı, Özellikleri ve Cezanın Amacı 
 
414
1.1. Ceza Kavramı ve Özellikleri 
 
414
1.2. Cezanın Amacı 
 
416
2. Cumhuriyetin İlanından 765 sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu’nun Kabulüne Kadar Olan Dönem 
 
419
2.1. Genel Açıklamalar 
 
419
2.2. 1858 Tarihli Ceza Kanunname–i Humanyun’da Cezalar 
 
420
2.2.1. Cinayetler Bakımından Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri 
 
420
2.2.1.1. İdam 
 
420
2.2.1.2. Kürek 
 
421
2.2.1.3. Kalebend Cezası 
 
421
2.2.1.4. Müebbed Sürgün (Nefy–i Ebed) 
 
422
2.2.1.5. Müebbeden Rütbe ve Memuriyetten Mahrumiyet 
 
422
2.2.1.6. Medeni Haklardan Mahrumiyet (Hukuk–ı Medeniyeden Iskat) 
 
422
2.2.2. Cünhaya Mahsus Cezalar ve Güvenlik Tedirleri 
 
422
2.2.2.1. Bir Haftadan Fazla Hapis 
 
422
2.2.2.2. Süreli Sürgün (Muvakkaten Nefy) 
 
422
2.2.2.3. Memuriyetten Tard 
 
423
2.2.2.4. Para Cezası (Mücâzât–ı Nakdiyye) 
 
423
2.2.3. Kabahatlara Mahsus Cezalar ve Güvenlik Tedirleri 
 
423
3. 765 sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu’nda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri 
 
423
3.1. Genel Olarak 
 
423
3.2. Cürümler Bakımından Düzenlenen Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri 
 
424
3.2.1. Ölüm Cezası 
 
424
3.2.2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar (Hapis Cezası) 
 
425
3.2.3. Ağır Para Cezası 
 
426
3.2.4. Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık 
 
426
3.3. Kabahatler Bakımından Düzenlenen Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri 
 
427
3.3.1. Hafif Hapis 
 
427
3.3.2. Hafif Para Cezası 
 
427
3.3.3. Muayyen Bir Meslek veya Sanatın İcrasının Tatili 
 
428
4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri 
 
428
4.1. Genel Olarak 
 
428
4.2. 5237 sayılı TCK’da Cezalar 
 
429
4.2.1. Hapis Cezaları 
 
429
4.2.2. Para Cezaları 
 
430
4.3. 5237 sayılı TCK’da Güvenlik Tedbirleri 
 
431
Sonuç 
 
431
Kaynakça 
 
434
Beşinci Kısım
 
 
MEDYA VE EDEBİYATTA CEZA
 
 
MEDYA VE İLETİŞİM ARAÇLARINDA CEZA VE CEZA KURUMLARI 
 
439
Filiz GÖKTUNA YAYLACI
 
 
Giriş 
 
439
1. Medya ve Hukuk 
 
440
2. Toplumda Ceza Algısı ve Medyada Cezanın Temsili 
 
443
3. Ceza Kurumlarına İlişkin Anlayış 
 
453
4. Medyada Ceza Kurumları 
 
457
Sonuç 
 
461
Kaynakça 
 
463
BİR CEZAEVİ EDEBİYATI SOSYOLOJİSİ DENEMESİ 
 
469
Aziz ŞEKER – Emre ÖZCAN
 
 
Giriş 
 
469
1. Yazarlar Kime Göre “Suç”–ludur– İşler? 
 
475
2. İçerden Yazılanlarla Dışarıdakilere Ulaşmak 
 
477
Sonuç Yerine 
 
483
Kaynakça 
 
485
Kavram Dizini 
 
487
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
591,70   
591,70   
2
295,85   
591,70   
3
197,23   
591,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
591,70   
591,70   
2
295,85   
591,70   
3
197,23   
591,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
591,70   
591,70   
2
295,85   
591,70   
3
197,23   
591,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
591,70   
591,70   
2
295,85   
591,70   
3
197,23   
591,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
591,70   
591,70   
2
295,85   
591,70   
3
197,23   
591,70   
Kapat