Medeni Usul Hukukunda Karşı Dava Çiğdem Yazıcı

Medeni Usul Hukukunda Karşı Dava


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
404
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786257598361
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Çiğdem Yazıcı

 

Kökleri Roma hukukuna kadar uzanan karşı dava, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 3. Kısmının 2. Bölümü'nde Cevap Dilekçesi üst başlığı altında 132 ila 135. maddeler arasında düzenlenmiştir. Karşı davanın taraflarına farklı bir bakış açısını da ortaya koymak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, Almanya ile İsviçre hukuk sistemindeki görüşler dikkate alınarak karşı dava üç bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde öncelikle karşı dava, Hukuk Muhakameleri Kanunu'nda kurumsal olarak tanımlanmadığından, doktrin ve yargı kararları çerçevesinde tanımlanarak, karşı davanın müstakil bir dava karakterini haiz olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmamızın ikinci bölümünde karşı davanın şartları; kanuni düzenlemeler, doktrindeki görüşler ve yargı kararları da dikkkate alınarak tespit edilecektir. Son olarak üçüncü bölümde karşı davanın görülmesi, verilen karara karşı kanun yollarına başvurulması ve karşı davanın özellikle uygulama alanı bulduğu bazı uyuşmazlıklar özel olarak incelenecektir.(GİRİŞTEN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
I. SUNUŞ VE İNCELEME PLANI
II. KARŞI DAVANIN TARİHSEL TEMELLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARŞI DAVANIN HUKUKİ TEMELLERİ VE TÜRLERİ
§1. KARŞI DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. Karşı Davanın Tanımı
II. Karşı Davanın Müstakil Bir Dava Olması
§2. BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE ve TÜRK HUKUKUNDA KARŞI DAVAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. Alman Hukukunda Karşı Dava
II. İsviçre Hukukunda Karşı Dava
III. İngiliz Hukukunda Karşı Dava
IV. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Karşı Dava
V. Türk Hukukunda Karşı Dava
§3. KARŞI DAVANIN MEDENİ USUL HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELERLE İLİŞKİSİ
I. Karşı Davanın Usul Ekonomisi ile İlişkisi
II. Karşı Davanın Tasarruf İlkesi ile İlişkisi
III. Karşı Davanın Çelişkili Kararlar Verilmemesi ve Hukuki Güvenlik İlkesi ile İlişkisi
IV. Karşı Davanın Silahların Eşitliği İlkesi ile İlişkisi
§4. MAHKEMEDEN İSTENEN HUKUKİ KORUNMAYA GÖRE KARŞI DAVA TÜRLERİ
I. Karşı Eda Davası
II. Karşı Tespit Davası
III. Karşı İnşai Dava
§5. TALEP SONUCUNA GÖRE BAZI DAVALARIN KARŞI DAVADA GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER
I. Terditli Karşı Dava
II. Belirsiz Alacak Davası
§6. KARŞI DAVAYA KARŞI DAVA
I. Bazı Hukuk Sistemlerinde Karşı Davaya Karşı Dava
II. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Karşı Davaya Karşı Dava
İKİNCİ BÖLÜM
KARŞI DAVANIN ŞARTLARI VE TARAFLARI
§7. KARŞI DAVANIN ŞARTLARI
I. Karşı Davanın Açıldığı Anda Asıl Davanın Derdest Olması
II. Asıl Dava ile Karşı Davanın Aynı Mahkemede Görülmesi
III. Asıl Dava ile Karşı Davanın Aynı Yargılama Usulüne Tabi Olması
IV. Karşı Davanın Esasa Cevap Süresi İçerisinde Açılması
V. Asıl Dava ile Karşı Dava Arasında Yakın İlişki Bulunması
VI. Karşı Davada Hukuki Yararın Bulunması
VII. Karşı Davanın Şartları Gerçekleşmeden Açılmasının Sonuçları
VIII. Karşı Dava Bakımından Arabulucuya Başvuru Şartının Değerlendirilmesi
§8. KARŞI DAVANIN TARAFLARI
I. Genel Olarak Taraf Kavramı
II. Karşı Davada Taraf Olabilecek Kişiler
III. Asıl Davanın Taraflarının Karşı Dava Yetkisi
IV. Asıl Davanın Tarafı Olmayan Kişilerin Karşı Dava Yetkisi
§9. KARŞI DAVA AÇMA KÜLFETİ
I. Geniş Anlamda ve Dar Anlamda Karşı Dava Açma Külfeti
II. Türk Hukukunda Karşı Dava Külfeti Bakımından Değerlendirme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞI DAVANIN İNCELENMESİ, SONA ERMESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI UYGULAMALARI
§10. KARŞI DAVADA DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ VE ÖN İNCELEME
I. Karşı Davada Dilekçelerin Değişimi
II. Ön İnceleme
§11. KARŞI DAVANIN TAHKİKAT AŞAMASI
I. Tahkikatın Asıl Dava ile Birlikte Yürütülmesi
II. Karşı Dava ile Asıl Davanın Birbirleri Bakımından Bekletici Sorun Yapılması
III. Tahkikatın Daha İyi Yürütülmesi İçin Davaların Ayrılması
IV. Duruşmalar ve Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması
V. İddia ve Savunmaların Değerlendirilmesi
§12. KARŞI DAVANIN SONA ERMESİ
I. Genel Olarak Karşı Davada Karar
II. Karşı Davada Hüküm Yerine Geçen Taraf İşlemleri
III. Karşı Davanın Diğer Sona Erme Nedenleri
§13. KARŞI DAVA BAKIMINDAN KANUN YOLLARI
I. Genel Olarak Karşı Dava Bakımından Kanun Yolları
II. Terditli Olarak Açılan Karşı Davada (Yardımcı Karşı Davada) Kanun Yoluna Başvurunun Değerlendirilmesi
III. Kanun Yolu İncelemesi Aşamasında Karşı Dava Açılamaması
IV. Karşı Dava Bakımından İstinaf
V. Karşı Dava Bakımından Temyiz
VI. Karşı Dava Bakımından Yargılamanın İadesi
§14. KARŞI DAVADA YARGILAMA GİDERLERİ
I. Karşı Davada Harçlar
II. Karşı Davada Masraflar
III. Karşı Davada Vekalet Ücreti
§15. TAHKİMDE KARŞI DAVA
I. Tahkim Sözleşmesinin Kapsamı Bakımından
II. Tahkim Yargılamasında Karşı Davanın Açılması ve İncelenmesi
§16. HACİZDE İSTİHKAK DAVASINA KARŞI DAVA OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILMASI
I. Genel Olarak İstihkak Davası ve Tasarrufun İptali Davası
II. İstihkak Davasına Konu Malın Borçlunun veya Borçlu ile Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması
III. İstihkak Davasına Konu Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması
§17. BOŞANMA DAVALARINDA KARŞI DAVA
I. Boşanma Davasında Karşı Davanın Konusu
II. Boşanma Davasına Karşı Davaya İlişkin Özellik Arzeden Hususlar
§18. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE MENFİ TESPİT DAVASININ BİRBİRLERİNE KARŞI DAVA OLARAK AÇILMASI SORUNU
I. İtirazın İptali Davasına Karşı Menfi Tespit Davası Açılması
II. Menfi Tespit Davasına Karşı İtirazın İptali Davası Açılması
§19. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİNE KARŞI DAVA
SONUÇ
KAYNAKÇA

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
Kapat