100 Başlıkta Soruşturma Evresi Cüneyd Altıparmak

100 Başlıkta Soruşturma Evresi


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
367
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253836
Boyut
16x24
Baskı
1184,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 84 puan kazanacaksınız)
   84

Konu Başlıkları
- Soruşturma Evresine İlişkin Genel Kavramlar
- Kolluk
- Savcılık, Sulh Ceza Hakimi ve Avukat
- Yakalama ve Gözaltı
- İfade, Sorgu, Bilgi Alma ve Fezleke
- Arama ve Elkoyma
- İletişim Tespiti, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme Konuları Hakkında Genel Bilgiler
- Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
- Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
- İddianame, İddianamenin Reddi ve Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik)
Soruşturma Evresi Sözlüğü

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 17
I. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi 21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları 23
3. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri 24
4. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi) 28
5. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi 30
6. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi 38
7. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ) 39
8. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları 42
9. Soruşturma Evresinde Tanık Koruma 59
10. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi) 68
11. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İhbar Olunan. 71
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü 80
II. Bölüm
KOLLUK
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri 85
14. İdari Kolluk Kavramı 86
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri 87
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi 88
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 96
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri 100
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı 101
20. Yakalama Tutanağı 103
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı, Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 104
22. Sağlık Kontrolü Raporu 105
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi 108
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması 118
III. Bölüm
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü 127
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi) 130
27. Mülki İdari Amir ve Soruşturma Evresi 132
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma 135
29. Savcılık Aşamasında Önödeme 140
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması 141
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri 144
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması 145
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu 146
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı 148
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı 149
IV. Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
36. Yakalama ve Yapmaya Yetkili Kimseler 155
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ) 156
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı 159
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi 159
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz 160
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 161
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi 162
43. Yakalama Tutanağının İçeriği 162
44. Yakalama Emri ve Nedenleri 163
V. Bölüm
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE
45. İfade ve Sorgu Kavramı 167
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar 167
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları 168
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu 169
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi) 172
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi) 173
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi) 173
52. Fezleke ve İçeriği. 175
VI. Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
53. Aramanın Çeşitleri 181
54. Önleme Araması 182
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler 182
56. Önleme Aramasının Önerilmesi 183
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi 184
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Kaynaklı Özel Durum 184
59. Özel Güvenlik Araması 184
60. Dernek Aramaları 185
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar 185
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi) 185
63. Gece Yapılacak Aramalar 190
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği 191
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği 191
66. Arama Sonunda Elkoyma 192
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi 192
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması 192
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi 193
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 193
71. Postada Elkoyma 195
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 196
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma 198
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma 199
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler 199
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması 200
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması 200
VII. Bölüm
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
78. İletişimin Denetlenmesi 205
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler 210
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler 211
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması 211
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması 214
83. Gizli Soruşturmacı 214
84. Teknik Araçlarla İzleme 215
VIII. Bölüm
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni 219
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi) 220
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi) 223
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi 228
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi) 229
90. Adli Kontrol 233
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararının Kaldırılması 234
IX. Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
92. Gözlem Altına Alınma 237
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fizik Kimliğinin Tespiti 237
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme 239
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi 240
X. Bölüm
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK)
96. Kamu Davasını Açma Görevi 249
97. Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi 249
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) 269
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz 270
100. İddianamenin İadesi 292
EK BÖLÜM
EK 1. BÖLÜM 297
EK 2. BÖLÜM 305
Avukat’ın Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 305
EK 3. BÖLÜM 309
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri 309
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Adlî Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Soruşturmanın Gizliliği Hakkında Genelgesi” 309
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma Hakkında Genelgesi” 314
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, “C.Savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelgesi” 315
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, “Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlâllerine Yol Açılmaması Hakkında Genelgesi” 317
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelgesi” 324
EK 4.BÖLÜM 325
Dilekçe Örnekleri 325
Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi 325
Tutuklama Kararına İtiraz 326
Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi 327
Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi 328
Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi 329
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi 330
Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri 331
İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak 331
Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak 332
Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı 333
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 334
Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı 336
İfade Tutanağı 337
İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu 338
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu 340
Uzlaştırma Raporu Örneği 342
SORUŞTURMA EVRESİ SÖZLÜĞÜ 345
Kaynakça 357
Kavramlar Dizini 363

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,90   
84,90   
2
42,45   
84,90   
3
28,30   
84,90   
4
21,23   
84,90   
5
17,83   
89,15   
6
15,00   
89,99   
7
12,98   
90,84   
8
11,46   
91,69   
9
10,28   
92,54   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,90   
84,90   
2
42,45   
84,90   
3
28,30   
84,90   
4
21,23   
84,90   
5
17,83   
89,15   
6
15,00   
89,99   
7
12,98   
90,84   
8
11,46   
91,69   
9
10,28   
92,54   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,90   
84,90   
2
42,45   
84,90   
3
28,30   
84,90   
4
21,23   
84,90   
5
17,83   
89,15   
6
15,00   
89,99   
7
12,98   
90,84   
8
11,46   
91,69   
9
10,28   
92,54   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,90   
84,90   
2
42,45   
84,90   
3
28,30   
84,90   
4
21,23   
84,90   
5
17,83   
89,15   
6
15,00   
89,99   
7
12,98   
90,84   
8
11,46   
91,69   
9
10,28   
92,54   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,90   
84,90   
2
42,45   
84,90   
3
28,30   
84,90   
4
21,23   
84,90   
5
17,83   
89,15   
6
15,00   
89,99   
7
12,98   
90,84   
8
11,46   
91,69   
9
10,28   
92,54   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
84,90   
84,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat