%3
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uygulama Sorunları Derya Dir

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uygulama Sorunları


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
216
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645963
Boyut
16x24
Baskı
1225,00 TL 218,25 TL
(Bu ürünü aldığınızda 218 puan kazanacaksınız)
   218

Derya DİRİCAN ( Hakim )

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ.5

İÇİNDEKİLER.7

KISALTMALAR13

GİRİŞ .15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KAVRAMI,

İÇ HUKUK VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE

 

UYGULAMA KOŞULLARI

 

GENEL OLARAK .17

KAVRAM OLARAK HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI.18

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ .20

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

KURUMU VE TARİHSEL GELİŞİMİ.23

Genel Olarak. 23

Almanya 23

Amerika Birleşik Devletleri 24

Avusturya 25

Fransa . 26

İngiltere 26

İsviçre . 28

TÜRK HUKUKUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN

ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE YASAL DÜZENLEMELER29

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN KAPSAMI .32

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN UYGULANAMAYACAĞI

SUÇLAR 35

Askeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar. 35

İnkılap Kanunları Kapsamına Giren Suçlar 38

Disiplin ve Tazyik Hapisleri 39

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçlar . 40

 

8 İçindekiler

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu . 41

İcra ve İflas Kanunu’nda Yer Alan Suçlar. 42

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu. 43

Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamındaki Suçlar 44

AİHM Kararları Bağlamında Kurumun Uygulanamayacağı Suçlar . 45

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN

UYGULANMA KOŞULLARI VE KARARIN SONUÇLARI

 

OBJEKTİF KOŞULLAR .47

Sanık Hakkında Mahkûmiyet Hükmü Kurulmuş Olması 47

Sonuç Cezanın İki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis veya Adli Para Cezası Olması . 48

SUBJEKTİF KOŞULLAR .52

Sanığın Daha Önce Kasıtlı Suçtan Mahkûm Olmamış Bulunması 52

Mahkemenin Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaat Edinmesi 58

Suç Nedeni ile Uğranılan Maddi Zararın Karşılanması 61

Mağdur Kavramı . 62

Zarar Kavramı . 63

III. Karşılanacak Zararın Türü . 64

Karşılanacak Zararın Kapsamı . 65

Zararın Meydana Gelmediği Suç Tiplerinde Uygulama. 66

Sınırlı Zarar Giderim Yolları Öngörülmüş Olması 67

VII. Sanığın Bilgilendirilmesi ve Zarar Miktarının Tespiti . 67

VIII. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Zarar Giderimi 69

Zararın Taksitler Halinde Giderilmesi 69

Zarar Giderim Talebinin Hukuk Mahkemelerinde İleri Sürülmesi. 70

Etkin Pişmanlık ile Birlikte Uygulama 72

XII. Kamu zararı. 72

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Sanık Tarafından

Kabul Edilmesi  73

Sanığın Kabulü 73

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunu Kabul Edip Etmediğinin

Sanığa Duruşmanın Hangi Evresinde Sorulması Gerektiği Sorunu 75

III. Kabule İlişkin Beyanın Şekli ve Sanığın Sessiz Kalması  78

 

İçindekiler 9

Müdafinin ve Yasal Temsilcinin Kabul Beyanı . 80

Kabul Beyanına Her Durumda Gerek Olup Olmadığı 82

Kabulün Delil Olmaması 82

Daha Önce HAGB Kararı Verilmemiş Olması. 83

HAGB KARARI VE KARARIN VERİLMESİ USULÜ 85

HAGB KARARININ SONUÇLARI 87

Hukuki Sonuç Doğurmaması. 87

Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri . 88

Sanık Hakkında Uygulanabilecek Denetimli Serbestlik Tedbirleri. 93

Sanığın Bir Meslek veya Sanat Sahibi Olmaması Halinde, Meslek

veya Sanat Sahibi Olmasını Sağlamak Amacıyla Bir Eğitim

Programına Devam Etmesinin Sağlanması  93

Sanığın Bir Meslek veya Sanat Sahibi Olması Halinde, Bir Kamu

Kurumunda veya Özel Olarak Aynı Meslek veya Sanatı İcra Eden Bir

Başkasının Gözetimi Altında Ücret Karşılığında Çalıştırılması 95

Sanığın Belli Yerlere Gitmekten Yasaklanmasına, Belli Yerlere Devam

Etmek Hususunda Yükümlü Kılınmasına ya da Takdir Edilecek Başka

Yükümlülüğü Yerine Getirmesine Hükmedilmesi  97

Takdir Edilecek Başka Yükümlülükler 97

Çocuklar Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbirleri . 98

6222 Sayılı Kanun’da Yer Alan Spor Müsabakalarını Seyirden

Yasaklama Tedbiri . 100

Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin Uygulanması. 101

III. Denetim Süresi Sonunda Verilecek Kararlar . 105

Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi 105

Denetim Süresi İçerisinde Sanığın Kasıtlı Suç İşlemesi 106

Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranılmaması 109

Hükmün Açıklanması 112

Önceki Hükümde Değişiklik Yapılıp Yapılamayacağı Hususu. 116

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI KANUN YOLU

İTİRAZ YOLU .121

İtiraz İncelemesinin Kapsamı Sorunu 122

İtiraz Yasa Yolunun Kaldırılması Yolundaki Gelişmeler . 129

 

10 İçindekiler

AYM’nin Ret Kararı . 129

AYM’nin İptal Kararı 130

İptal Kararının Gerekçesi ve Yerindelik Denetimi Sorunu 131

İptal Kararının Geriye Yürümemesi . 133

III. Yeni Düzenlemeye Kadar Uygulama . 134

Yedinci Yargı Paketi ve Yeni Düzenleme . 135

İstinaf ve Temyiz Yasa Yolu. 136

Kanun Yararına Bozma 138

Yargılamanın Yenilenmesi. 141

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ ETKİLERİ. 142

Dava Zamanaşımının Durması 142

Kararın Özel Sicile Kaydedilmesi . 144

Tekerrür 145

Müsadere . 146

Hak Yoksunlukları . 150

Yargılama Giderleri . 152

HAGB Kararında Yer Alan Vekalet Ücretinin Takibe Konulması 157

Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Etkisi 158

HAGB Kararının Memuriyete Etkisi. 160

Bir Kamu Hizmeti Olarak Memuriyet 160

Erteleme Kararının Memuriyete Etkisi 161

3697 Sayılı Kanun Değişikliğinden Önceki Durum . 161

3697 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik . 162

5728 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik . 163

III. HAGB Kararının Memur Olma Ehliyetine Etkisi. 164

Mahkûm Olmamak 164

HAGB Kararının Hukuki Sonuç Doğurmaması ve Memuriyet 166

Yüz Kızartıcı Suçlar Bakımından HAGB. 167

İ. HAGB Kurumunun Sair Yargı Kolları Üzerindeki Etkisi  173

6586 Sayılı Kanun Değişikliği Çerçevesinde HAGB Kurumu 176

HAGB KURUMUNUN DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİSİ. 177

HAGB Kararının Hapis Cezasının Ertelenmesi Kurumu ile Karşılaştırılması. 177

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile HAGB Kurumu . 181

 

İçindekiler 11

Uzlaştırma Kurumu ve HAGB Kurumu 183

Basit Yargılama Usulü ile HAGB Kurumu Arasındaki İlişki . 185

HAGB KURUMUNUN GEÇMİŞE YÜRÜMESİ VE UYARLAMA YARGILAMALARI .190

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 01.08.2023 TARİH VE 2023/107 KARAR SAYILI

İPTAL KARARI .193

İptal Kararının Değerlendirilmesi 194

İptal Kararının Resmî Gazetede Yayımlandığı Tarih ile Kararın Yürürlüğe

Gireceği Tarih Arasındaki Uygulama. 195

Yürürlük Tarihinden Önce HAGB Koşullarını Sağlayan Ancak Henüz Hüküm

Verilmemiş Olan Suçlar Açısından Uygulama . 197

SONUÇ.199

KAYNAKÇA 203

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
218,25   
218,25   
2
109,13   
218,25   
3
72,75   
218,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
218,25   
218,25   
2
109,13   
218,25   
3
72,75   
218,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
218,25   
218,25   
2
109,13   
218,25   
3
72,75   
218,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
218,25   
218,25   
2
109,13   
218,25   
3
72,75   
218,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
218,25   
218,25   
2
109,13   
218,25   
3
72,75   
218,25   
Kapat