Cinsel Suçlar Didem Yeldan

UygulamadaCinsel Suçlar


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
952
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258411
Boyut
16x24
Baskı
1210,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 210 puan kazanacaksınız)
   210
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Cinsel Saldırı
- Çocukların Cinsel İstismarı
- Cinsel Taciz
- Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
- Hürriyetten Yoksun KılmaSuçları ve
Olay Değerlendirmeleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
GENEL GİRİŞ 29
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 30
24.10.2019 TARİH VE 30928 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7188 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 34
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULUNUN, KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDAKİ DAVALARDA MAHKEMELERİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NI DAVADAN HABERDAR ETMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞINA DAİR 13.12.2019 TARİH 2019/6 ESAS SAYILI KARARI 39
BİRİNCİ BÖLÜM
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102)
I. BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/1) 41
A. Suçun Maddi Unsuru 42
1. Suçun Faili 42
2. Suçun Mağduru 42
3. Suçun Konusu 44
4. Suçun Hareketleri 44
5. Netice 44
B. Suçun Manevi Unsuru 45
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 45
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 46
1. Teşebbüs 46
2. İştirak 49
3. İçtima 51
4. Zincirleme Suç 53
E. Benzer Suçlardan Farkları 55
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 57
G. Suçun Yaptırımı 59
H. Zamanaşımı 60
BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 63
II. SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU
(TCK 102/1–2. Cümle) 83
A. Suçun Maddi Unsuru 84
1. Suçun Faili 84
2. Suçun Mağduru 84
3. Suçun Konusu 84
4. Suçun Hareketleri 84
5. Netice 85
B. Suçun Manevi Unsuru 85
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 85
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 85
1. Teşebbüs 85
2. İştirak 86
3. İçtima 87
4. Zincirleme Suç 89
E. Benzer Suçlardan Farkları 90
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 92
G. Suçun Yaptırımı 93
H. Zamanaşımı 93
SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 95
III. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/2) 105
A. Suçun Maddi Unsuru 107
1. Suçun Faili 107
2. Suçun Mağduru 108
3. Suçun Konusu 108
4. Suçun Hareketleri 108
5. Netice 109
B. Suçun Manevi Unsuru 109
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 110
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 110
1. Teşebbüs 110
2. İştirak 113
3. İçtima 114
4. Zincirleme Suç 121
E. Benzer Suçlardan Farkları 132
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 133
G. Suçun Yaptırımı 135
H. Zamanaşımı 136
IV. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 102/3) 138
A. Suçun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK 102/3–a) 138
B. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 102/3–b) 140
C. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Ya Da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen Veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi (TCK 102/3–c) 145
D. Suçun Silahla Veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
(TCK 102/3–d) 147
E. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK 102/3–e) 150
V. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ
(TCK 102/4 ve TCK 102/5) 151
A. Cinsel Saldırı İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması (TCK 102/4) 151
B. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya Ölümü
(TCK 102/5) 152
C. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının Bozulması 155
NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 160
İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK 103)
I. BASİT CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/1) 211
A. Suçun Maddi Unsuru 215
1. Suçun Faili 215
2. Suçun Mağduru 215
3. Suçun Konusu 223
4. Suçun Hareketleri 223
5. Netice 224
B. Suçun Manevi Unsuru 224
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 224
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 226
1. Teşebbüs 226
2. İştirak 227
3. İçtima 228
3. Zincirleme suç 230
E. Benzer Suçlardan Farkları 233
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 239
G. Suçun Yaptırımı 241
H. Zamanaşımı 242
ÇOCUKLARIN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 245
II. SARKINTILIK DÜZEYİNDE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/1–2. Cümle) 291
A. Suçun Maddi Unsuru 292
1. Suçun Faili 292
2. Suçun Mağduru 293
3. Suçun Konusu 294
4. Suçun Hareketleri 294
5. Netice 295
B. Suçun Manevi Unsuru 295
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 295
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 295
1. Teşebbüs 295
2. İştirak 298
3. İçtima 299
4. Zincirleme Suç 300
E. Benzer Suçlardan Farkları 302
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 305
G. Suçun Yaptırımı 306
H. Zamanaşımı 307
ÇOCUKLARIN SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 308
III. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/2) 313
A. Suçun Maddi Unsuru 315
1. Suçun Faili 315
2. Suçun Mağduru 315
3. Suçun Konusu 315
4. Suçun Hareketleri 315
5. Netice 317
B. Suçun Manevi Unsuru 317
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 317
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 317
1. Teşebbüs 317
2. İştirak 319
3. İçtima 320
4. Zincirleme Suç 320
E. Benzer Suçlardan Farkları 321
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma: 324
G. Suçun Yaptırımı 324
H. Zamanaşımı 325
IV. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 103/3–4) 328
A. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 103/3–a) 329
B. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi(TCK 103/3–b) 330
C. Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş Veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3–c) 331
D. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile Veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım Veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3–d) 333
E. Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 103/3–e) 335
F. Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir Veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK 103/4) 340
V. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 103/5 ve
TCK 103/6) 340
A. Cinsel İstismar İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması 340
B. Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya Ölümü 341
C. Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının Bozulması 341
ÇOCUKLARIN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 343
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK 104)
I. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK 104) 387
A. Suçun Maddi Unsuru 390
1. Suçun Faili 390
2. Suçun Mağduru 391
3. Suçun Konusu 393
4. Suçun Hareketleri 393
5. Netice 394
B. Suçun Manevi Unsuru 395
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 395
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 396
1. Teşebbüs 396
2. İştirak 397
3. İçtima 397
4. Zincirleme Suç 398
E. Benzer Suçlardan Farkları 398
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 401
G. Suçun Yaptırımı 402
H. Zamanaşımı 403
II. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 104/2–3) 405
A. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 406
B. Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen Veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 407
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 408
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105)
I. BASİT CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105/1) 436
A. Suçun Maddi Unsuru 437
1. Suçun Faili 437
2. Suçun Mağduru 437
3. Suçun Konusu 438
4. Suçun Hareketleri 438
5. Netice 439
B. Suçun Manevi Unsuru 439
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 440
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 440
1. Teşebbüs 440
2. İştirak 442
3. İçtima 442
4. Zincirleme Suç 443
E. Benzer Suçlardan Farkları 445
F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 447
G. Suçun Yaptırımı 448
H. Zamanaşımı 449
II. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 105/2) 450
III. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ
(TCK 105/2–son cümle) 451
CİNSEL TACİZ SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 453
BEŞİNCİ BÖLÜM
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109)
I. BASİT HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/1) 489
A. Suçun Maddi Unsuru 490
1. Suçun Faili 490
2. Suçun Mağduru 490
3. Suçun Konusu 490
4. Suçun Hareketleri 490
5. Netice 492
B. Suçun Manevi Unsuru 492
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 492
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 494
1. Teşebbüs 494
2. İştirak 495
3. İçtima 495
4. Zincirleme Suç 497
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 500
F. Suçun Yaptırımı 500
G. Zaman Aşımı 501
II. NİTELİKLİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/2) 504
A. Suçun Maddi Unsuru 504
1. Suçun Faili 504
2. Suçun Mağduru 504
3. Suçun Konusu 505
4. Suçun Hareketleri 505
5. Netice 506
B. Suçun Manevi Unsuru 506
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 506
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 507
1. Teşebbüs 507
2. İştirak 507
3. İçtima 508
4. Zincirleme Suç 508
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 509
F. Suçun Yaptırımı 509
G. Zamanaşımı 510
III. CEZAYI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 109/3–5) 511
A. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK 109/3–a) 511
B. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 109/3–b) 512
C. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (TCK 109/3–c) 512
D. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 109/3–d) 513
E. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (TCK 109/3–e) 513
F. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK 109/3–f) 514
G. Suçun Cinsel Amaç ile İşlenmesi (TCK 109/5) 515
IV. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 109/4 ve
TCK 109/6) 515
A. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması
(TCK 109/4) 515
B. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hâllerinin Gerçekleşmesi (TCK 109/6) 516
V. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK (TCK 110) 517
HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 518
ALTINCI BÖLÜM
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
OLAY 1: Mağdur ifadelerinin CBCA (Criteria–Based Content Analysis) ölçütlerine göre değerlendirilmesi 567
OLAY 2: Okul hizmetlisinin yaşı küçük mağdurlara yönelik eylemi 596
OLAY 3: Mağdurun rehber öğretmenine anlatması üzerine olayın ortaya çıkması 626
OLAY 4: Dernek yöneticisinin deneme süresi içerisinde çalışana yönelik eylemi 641
OLAY 5: Ani ve kesik hareketlerle mağdurun yüzüne ve saçlarına cinsel amaçla dokunma 652
OLAY 6: Mağdurenin, çocukları olmadığı için zaman zaman yanlarıda kaldığı annesinin teyzesinin kocası tarafından istismarı 657
OLAY 7: Okul Aile Birliği Tarafından hizmet alımı yolu ile alınmış geçici hizmetli güvenlik görevlisi olarak çalışan sanığın aynı okulda okuyan mağdureye yönelik eylemi 677
OLAY 8: Esnaf olan sanığın iş yerinde, yetiştirme yurdunda büyüyen mağdura yönelik eylemi 689
OLAY 9: Sanığın Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmalarında, suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmemiş olan mağdureye yönelik nitelikli cinsel istismar eylemini ikrar etmesi 698
OLAY 10: Babanın öz kızlarına yönelik cinsel istismar eylemi 707
OLAY 11: Mağdurun halasının eşinin mağdura yönelik cinsel istismar eylemi 730
OLAY 12: Otobüs muavini sanığın, aynı otobüste annesi ile birlikte seyahat etmekte olan on iki yaşından küçük mağdureye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel istismar eylemi 748
OLAY 13: Sanığın, organ (ya da başka bir şey) sokma kastı ile hareket ettiği sabit değilse basit cinsel saldırı (ya da basit cinsel istismar) suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmelidir 758
OLAY 14: Sanığın, mağdurenin kayınbabası olması halinde, sanık hakkında TCK 102/3–c maddesi uygulanmalıdır 768
OLAY 15: Sanığın, mağdurenin öğretmeni olması halinde, sanık hakkında TCK 103/3–d maddesi uygulanmalıdır 771
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE YARGITAY'IN
TEMYİZ İNCELEMESİNİN KAPSAMI VE SINIRLARI
Bölge Adliye Mahkemelerinin fiilen göreve başlama tarihi olan 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlarda temyiz dilekçelerinde temyiz sebeplerinin bulunmasının zorunlu olup olmadığı ve temyiz sebeplerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi 775
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
OLAY 1: G.B. BAŞVURUSU: Cinsel saldırı ve taciz suçunun işlendiği iddiasıyla Cumhuriyet başsavcılığına yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucu kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiası 797
OLAY 2: G.G.K. BAŞVURUSU: Cinsel saldırı suçunun işlendiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası 806
OLAY 3: F.G. BAŞVURUSU: Başvurucunun hukuka aykırı olarak cezalandırılması, temyiz incelemesinde duruşma yapılmaması ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası 821
OLAY 4: İ.G. VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU: Irza geçme, zorla kaçırıp alıkoyma ve tehdit suçlarından açılan davanın zamanaşımından düşme kararıyla sonuçlanmasının kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiası 826
OLAY 5: M.S. BAŞVURUSU: Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası 834
OLAY 6: A.S.Y. BAŞVURUSU: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yapılan kovuşturmanın sonucunda sarkıntılık suçundan karar tesisi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla sonuçlanmasının kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiası 837
DOKUZUNCU BÖLÜM
AVPUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI
OLAY 1: G.U. TÜRKİYE DAVASI: Şiddetlerin mağduru bir çocuk ise, ruhsal bütünlüğün ve insan onurunun korunması hakkı özel bir dikkat gerektirir. Sömürülme veya istismarla karşı karşıya kalan çocukların özel hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulacak şekilde yargılamaların yapılması ve Devletlerin çocuğun ifadesini güvence altına alacak ve koruyacak usul kurallarını getirmesi gerekir. 853
OLAY 2: P. ve S./ POLONYA DAVASI: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, kürtaj hakkı olarak yorumlanamaz ancak, sağlık ve / veya refah nedenleri aranırken kürtaj, kişinin özel hayatına saygı hakkı kapsamındadır. 868
OLAY 3: MAIORANO VE DİĞERLERİ İTALYA DAVASI: Devletin egemenlik alanında bulunan kişilerin yaşamını korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, bir kimseye karşı suç işlenmesini caydırıcı, etkili ceza kanunu hükümlerini yürürlüğe koymak ile bu hükümlerin ihlalini önlemek, suçu bastırmak ve cezalandırmak için adli bir mekanizma kurmak suretiyle yaşama hakkını koruma şeklindeki temel görevinin ötesine geçmektedir 872
OLAY 4: Y./ SLOVENYA DAVASI: Mağdurların cinsel suçlarla ilgili davalarda kişisel bütünlüklerinin korunması ve gayri insani yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmamaları gerekir 880
OLAY 5: O'KEEFFE– İRLANDA DAVASI: Bütün ülkelerde Eğitimin Devlet vasıtası ile tek elden yürütülmesi, okullarda çalışan, müdür, öğretmen ve tüm görevlilerin gerekli eğitimi almış, güvenlik soruşturmasından geçirilmiş, okulda okuyan öğrenciler için hiç bir tehdit oluşturmayan, geçmişleri de araştırılmış, temiz kişiler arasından seçilmiş olmaları gereklidir 883
OLAY 6: X ve Y HOLLANDA DAVASI: Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının asıl amacı, bireyi kamu yetkililerinin keyfi müdahalelerine karşı korumaktır. Medeni hukuk kurallarına göre sağlanan korumanın yetersiz olduğu durumlarda, bu alanda etkili caydırıcılık zaruri olup, bu caydırıcılığa sadece ceza hukuku hükümleri aracılığıyla ulaşılabilir 888
OLAY 7: D.P. ve J.C./ BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI: Çocukların cinsel istismarı olaylarında, çocukların başvurabileceği etkin bir hukuk yolu ya da tazminata erişim imkanının bulunmaması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 13. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlalini oluşturur 889
OLAY 8: M.C./ BULGARİSTAN DAVASI: "Tecavüze direnmeme", "yardım istememe", "razı olmama" hususları, tecavüz ve cinsel tacizin belirlenmesinde esas unsur olarak kabul edilmiş ise; bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen aşağılayıcı muammele yasağının ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkının ihlalini oluşturur. mağdurun fiziksel olarak direnmediği durumlarda bile Devletlerin, rıza gösterilmeyen cinsel eylemleri soruşturma yükümlülüğü vardır 890
OLAY 9: I.C. v. / ROMANYA DAVASI: Mağdurun fiziksel olarak direnmemesi ya da direnememesi, bu yüzden bedeninde herhangi bir fiziksel şiddet belirtisinin bulunmaması, suçun işlenmediği anlamına gelmez. mağdurun genç yaşı, fiziksel ve psikolojik durumu, birden fazla kişinin istismara katılmış olması dikkate alınmalıdır 891
OLAY 10: P.M./ BULGARİSTAN DAVASI: Tecavüz olayının faillerinin belirlenmiş olmasına rağmen, soruşturmanın 15 yıl sürmesi, şikayete yönelik soruşturmanın etkisiz kalması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ve aşağılayıcı muammele yasağının ihlalini oluşturur 893
OLAY 11: C.A.S. ve C.S./ ROMANYA DAVASI: Tecavüze ilişkin soruşturmanın 5 yıl sürmesi, en sonunda tecavüz eden kişinin beraat etmesi, şikayete yönelik etkin bir soruşturma yürütülmemesi, özel hayat ve aile hayatına yönelik yeterli koruma sağlanamaması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ve aşağılayıcı muammele yasağı ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlalini oluşturur 894
OLAY 12: R.I.P. ve D.L.P./ ROMANYA DAVASI: Suçlamaya ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmemesi, soruşturmanın çok uzun sürmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ve aşağılayıcı muammele yasağının ihlalini oluşturur 895
OLAY 13: Manuello ve Nevi / İTALYA DAVASI: Çocuğun, babası tarafından istismara uğraması halinde, baba tarafından büyük baba ve büyük annenin çocuk ile görüşmeleri sınırlandırılabilir, fakat arasındaki aile bağlarının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Aksi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlalini oluşturur 896
OLAY 14: M.G.C./ ROMANYA DAVASI: "Tecavüze razı olmama" tecavüz ve cinsel tacizin belirlenmesinde esas unsur olarak kabul edilmiş ise; bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ya da aşağılayıcı muammele yasağının ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkının ihlalini oluşturur. Başvuranın küçük yaşının ve savunmasız durumunun, istismara karşı tutumunu etkileyen unsurlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır 897
OLAY 15: SÖDERMAN / İSVEÇ DAVASI: Üvey baba tarafından yapılan gizli kamera kaydı, başvuranın kişisel bütünlüğünü ihlal etmiş olup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkının ihlali mahiyetindedir 897
OLAY 16: M. ve M. / HIRVATİSTAN DAVASI: Boşanan anne babadan hangisi ile yaşamak istediğine ilişkin isteklerinin gözetilmemesi, birinci başvuran çocuğun ve velayet davasının uzun süreli niteliği, ikinci başvuran annenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamındaki özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlalini oluşturur 898
OLAY 17: W.v. / SLOVENYA DAVASI: Cinsel saldırıya uğranıldığı iddiasıyla şikâyet eden reşit olmayan kişiler açısından devletin sorumluluğu daha geniştir. Bu tür davalar uzun sürmemeli ve tazminat uygun giderimi sağlayacak düzeyde olmalıdır 901
OLAY 18: E.S. ve DİĞERLERİ / SLOVAKYA DAVASI: Şiddet ve cinsel istismara başvuran eş hakkında müşterek mülke, ikametgaha yaklaşmasının engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin alınmaması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali mahiyetindedir 902
OLAY 19: MASLOVA ve NALBANDOV / RUSYA DAVASI: Gözaltında bulunan kimseye karşı, sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağının ihlali 903
OLAY 20: E. ve DİĞERLERİ / BİRLEŞİK KRALLIK: Üvey çocuklarına karşı cinsel istismarda bulunmaktan mahkum olan sanığın, şartla tahliye olduktan sonra, onlarla birlikte yaşamaya ve cinsel istismar ile şiddet eylemlerini sürdürmeye devam etmesi 904
OLAY 21: Ş.H.H./ TÜRKİYE DAVASI: Başvuruda Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 35. maddesinin 1. fıkrasındaki altı aylık süre koşuluna uyulmaması 905
OLAY 22: I.G. / MOLDOVA CUMHURİYETİ DAVASI: Soruşturmanın etkin şekilde yürütülmemesi sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağının ihlalini oluşturur 907
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 909
ONUNCU BÖLÜM
MAĞDUR İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MAĞDUR İFADELERİNİN CBCA KRİTERELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (CRİTERİA–BASED CONTENT ANALYSİS) 923
Kaynakça 931
Kavram Dizini 935

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
   
   
Kapat