%3
Hükümlü ve Tutuklu Hakları ile Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme S

Hükümlü ve Tutuklu Hakları ile Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
387
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647981
Boyut
16x24
Baskı
1Dr. Dilek GÜLER

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 5

İÇİNDEKİLER . 7

KISALTMALAR . 13

GİRİŞ. 17

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAK VE YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMLARI 21

HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI 27

Genel Olarak . 27

Haberleşme Hakkı . 41

Genel Olarak 41

Tutuklu ve Hükümlülerin Telefon ile Haberleşme Hakkı (CvGTİHK

66; İnfaz Yönetmeliği m. 74) . 48

Tutukluların Haberleşme Hakkı 54

Telefon ile Haberleşmede Kullanılacak Dil. 56

Görüntülü Telefon Görüşmesi. 56

Mektup, Telgraf, Faks Gönderme ve Alma Hakkı (CvGTİHK m. 68, İnfaz

Yönetmeliği m. 76, 104 vd.). 58

Hükümlünün Avukatına ve Resmî Makamlar Dışındaki Kişilere

Mektup, Telgraf, Faks Gönderme ve Alma Hakkı. 58

Hükümlünün Avukatına ve Resmî Makamlara Mektup, Telgraf,

Faks Gönderme ve Alma Hakkı  69

Radyo, Televizyon ve İnternetten Yararlanma Hakkı (CvGTİHK m. 67,

İnfaz Yönetmeliği m. 75). 75

Ziyaretçileriyle Görüşme Hakkı (CvGTİHK m. 83-86; İnfaz Yönetmeliği

108, Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik) . 81

Ziyaret Esasları 81

Ziyaret Şekilleri . 89

a) Kapalı Görüş . 89

b) Açık Görüş . 92

c) Eş Ziyareti 94

 

8 İçindekiler

İyileştirme ve Eğitim Programları Çerçevesinde Eğitim, Spor, Meslek

Kazandırma ve İşyurdu Çalışmaları ile Diğer Sosyal ve Kültürel

Faaliyetlere Katılma Hakkı 101

İyileştirme102

a) Terapi ve Danışma.104

b) Eğitim-Öğretim .104

c) Meslek Kazandırma 112

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılma .116

Spor Faaliyetlerine Katılma .118

İşyurdu Çalışmalarına Katılma.120

Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CvGTİHK m. 71, m. 78-82;

Yönetmelik m. 79, 96-103)122

Müdafi veya Avukat Tayin Etme ve Bunlarla Görüşme Hakkı 138

Genel olarak 138

Avukat ile Telefonla Haberleşme 146

Avukat ile Görüşme Esasları149

Salıverilenlerin Kurum Dışına Çıkma Hakkı151

III. HÜKÜMLÜLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 156

Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CvGTİHK

26).156

Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CvGTİHK m. 27)157

Bina ve Eşyanın Korunması (CvGTİHK m. 28) .157

Hükümlülerin Çalıştırılması (CvGTİHK m. 29-32, Yönetmelik m. 81-85) .157

Çocukların Çalıştırılması.158

Kurum Hizmetinde Çalıştırma158

Kurum Dışında Çalıştırma 158

Kurum İçinde ve Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler

(Yönetmelik m. 83) 160

Ücret ve Sosyal Haklar (CvGTİHK m. 32; Yönetmelik m. 85) .162

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU

İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI.163

İnfaz ve İnfaz Hukuku 163

İnfaz 163

İnfaz Hukuku 164

 

İçindekiler 9

İnfaz Hukukunun Amacı .166

Ceza İnfaz Kurumları183

Tanım .183

Tarihçe.185

Türk Hukukunda Cezaevlerinin Tarihsel Gelişimi189

İslam Hukuku’nda.189

Osmanlı Devleti’nde.190

Cumhuriyet Dönemi’nde .193

Cezaevlerinin Türleri .199

Kapalı Ceza İnfaz Kurumları200

a) Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 201

b) Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları204

c) Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları .205

d) Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 206

Açık Ceza İnfaz Kurumları 207

a) Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma.207

b) Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna

Ayrılma .210

c) Çocuk Eğitimevlerinden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma.214

d) Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler214

e) Kapalı Kuruma Gönderilme ve Yeniden Açık Kuruma Ayrılma215

HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU.218

Genel Olarak .218

Tarihi Gelişim.225

İslam Hukukunda225

Osmanlı Devleti’nde.227

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda .230

Karşılaştırmalı Hukuktaki Yeri231

Almanya 234

İtalya .243

ABD245

İngiltere.247

Avusturya .249

Korunan Hukuki Değer251

Suçun unsurları.253

Tipikliğin Maddi Unsurları .253

a) Fail 253

 

10 İçindekiler

b) Mağdur255

c) Suçun Konusu 257

aa) Hükümlü.259

bb) Tutuklu 261

d) Fiil (Hareket)264

Tipikliğin Manevi (Subjektif) Unsurları .269

Hukuka Aykırılık.269

Suçun Özel Görünüş Şekilleri .273

Teşebbüs.273

İştirak.274

İçtima .275

Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı 278

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU

 

GENEL OLARAK.281

BESLENME HAKKI 281

Açlık ve Beslenme Kavramları.281

Tutuklu ve Hükümlülerin Beslenme Hakkı285

Hükümlünün Beslenmeyi Reddetmesi 288

Açlık Grevi ile Beslenmenin Reddi290

a) Açlık Grevinin Tanımı 291

b) Tarihçe302

c) Hukuki Açıdan İncelenmesi 305

aa) Anayasa Hukuku Açısından.312

bb) Ceza Hukuku Açısından.315

cc) Tıbbi Etik Açısından318

dd) AİHM Yaklaşımı 323

Ölüm Orucu ile Beslenmenin Reddi .327

III. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK 298/2) 328

Genel Olarak .328

Tarihi Gelişim 328

Karşılaştırmalı Hukuk330

Almanya 330

İngiltere.334

 

İçindekiler 11

İspanya 335

Avusturya .335

Korunan Hukuki Değer335

Suçun Unsurları 338

Tipikliğin Maddi Unsurları .338

a) Fail 338

b) Mağdur339

c) Fiil (Hareket)339

Tipikliğin Manevi (Subjektif) Unsurları .343

Hukuka Aykırılık .344

Suçun Özel Görünüş Şekilleri347

Teşebbüs.347

İştirak .348

İçtima349

Yaptırım351

Görevli Mahkeme .351

SONUÇ 353

KAYNAKÇA .359

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
475,30   
475,30   
2
237,65   
475,30   
3
158,43   
475,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
475,30   
475,30   
2
237,65   
475,30   
3
158,43   
475,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
475,30   
475,30   
2
237,65   
475,30   
3
158,43   
475,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
475,30   
475,30   
2
237,65   
475,30   
3
158,43   
475,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
475,30   
475,30   
2
237,65   
475,30   
3
158,43   
475,30   
Kapat