Türk Vergi Sistemi Doğan Şenyüz

Türk Vergi Sistemi


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
448
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Bursa
Stok Kodu
9786053278252
Boyut
16x24
Baskı
1635,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 35 puan kazanacaksınız)
   35

Doğan ŞENYÜZ

Mehmet YÜCE

Adnan GERÇEK

 

Birinci Ana Bölüm
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Birinci Alt Bölüm
Gelir Vergisi

1. Gelir Vergisine İlişkin Bazı Kavram Ve 
Açıklamalar
I. Gelir Kavramı
Iı. Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri
Iıı. Gelir Vergisinin Konusu
Iv. Gelir Vergisinde Mükellef Ve Mükellefiyet Şekilleri
2. Gelir Unsurlarının Tespiti: Ticari Kazançlar
I. Ticari Kazancın Tanımı
Iı. Ticari Kazancın Tespit Şekilleri
Iıı. Ticari Kazançlarda Tevkifat
3. Gelir Unsurlarının Tespiti: Zirai Kazançlar
I. Zirai Kazancın Tanımı Ve Niteliği
Iı. Zirai Kazancın Tespit Şekilleri
Iıı. Zirai Kazançlarda Vergi Tevkifatı
4. Gelir Unsurlarının Tespiti: Serbest Meslek Kazançları
I. Serbest Meslek Kazancının Niteliği Ve Kapsamı
Iı. Serbest Meslek Kazancının Tespit Şekilleri
Iıı. Serbest Meslek Kazançlarında Tevkifat
5. Gelir Unsurlarının Tespiti: Ücretler
I. Ücretin Tanımı Ve Niteliği
Iı. Ücretin Tespit Şekilleri
Iıı. Ücretlerde Muaflık Ve İstisnalar
Iv. Ücretlerde Vergi Tevkifatı
6. Gelir Unsurlarının Tespiti: Gayrimenkul Sermaye İratları
I. Gayrimenkul Sermaye İradının Niteliği
Iı. Gayrimenkul Sermaye İradının Tespit Şekilleri
Iıı. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Tevkifat1
7. Gelir Unsurlarının Tespiti: Menkul Sermaye İratları
I. Menkul Sermaye İradının Niteliği
Iı. Menkul Sermaye İradının Tespiti
Iıı. Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar
Iv. Menkul Sermaye İratlarında Vergi Tevkifatı
8. Gelir Unsurlarının Tespiti: Diğer Kazanç Ve İratlar
I. Diğer Kazanç Ve İratların Niteliği.
Iı. Gelire Giren Diğer Kazanç Ve İratlar
9. Gelirin Beyanı, Gelir Vergisinin Tarhı 
Ve Ödenmesi
I. Yıllık Beyanname
Iı. Münferit Beyanname
Iıı. Geçici Vergi
Iv. Muhtasar Beyanname

İkinci Alt Bölüm
Kurumlar Vergisi

1. Kurumlar Vergisinin Konusu, Vergiyi Doğuran 
Olay, Mükellefleri Ve Mükellefiyet
I. Kurumlar Vergisinin Konusu
Iı. Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Iıı. Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Iv. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet
2. Kurumlar Vergiside Matrahın Tespiti
I. Kazanç Tespitindeki Usul
Iı. Vergilendirmede Hesap Dönemi
Iıı. Kurum Kazancının Tespiti
3. Vergi Dışı Kurumlar (Muafiyet) Ve 
Kazançlar (İstisnalar)
I. Muafiyetler
Iı. İstisnalar
4. Kurumlar Vergisinin Beyanı, Tarhı, 
Ve Ödenmesi
I. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Iı. Özel Beyanname
Iıı. Kurumlarda Geçici Vergi
Iv. Kurumlar Vergisi Muhtasar Beyannamesi
5. Tasfiye, Birleşme, Devir, Tür Değiştirme, 
Bölünme Ve Hisse Değişimi Hallerinde 
Matrahın Tespiti Ve Beyanı
I. Tasfiye Ve Tasfiye Halinde Vergilendirme
Iı. Birleşme Ve Birleşme Halinde Vergilendirme
Iıı. Devir Ve Devir Halinde Vergilendirme
Iv. Tür Değiştirme Ve Tür Değiştirme Halinde Vergilendirme
V. Bölünme Ve Bölünme Halinde Vergilendirme
Vı. Hisse Değişimi Ve Hisse Değişimi Halinde Vergilendirmeİkinci Ana Bölüm
Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

Birinci Alt Bölüm
Katma Değer Vergisi

1. Katma Değer Vergisinin Konusu, Mükellefi Ve Vergiyi Doğuran Olay
I. Genel Açıklamalar
Iı. Verginin Konusu
Iıı. Verginin Mükellefi Ve Sorumlusu
Iv. Vergiyi Doğuran Olay
2. Matrah, Oran Ve İndirim
I. Matrah
Iı. Oran
Iıı. Katma Değer Vergisinde İndirim
3. Katma Değer Vergisinde Vergi
Sorumluluğu Ve Tevkifat
I. Genel Olarak Tevkifat
Iı. Tevkifat Gerektiren Haller
4. Katma Değer Vergisinde Muafiyet Ve 
İstisnalar
I. Genel Açıklama
Iı. Muafiyetler
Iıı. İstisnalar
5. Vergilendirme Usulu, Beyan, Tarh Ve Ödeme
I. Gerçek Usul
Iı. Verginin Beyanı
Iıı. Verginin Tarhı
Iv. Verginin Ödenmesi


İkinci Alt Bölüm
Özel Tüketim Vergisi

I. Verginin Konusu
Iı. Vergiyi Doğuran Olay
Iıı. Verginin Mükellefi Ve Sorumlusu
Iv. Vergiden Muaflık Ve İstisnalar
V. Verginin Matrahı Ve Oranı
Vı. Beyan Süreleri
Vıı. Verginin Tarhı
Vııı. Verginin Ödenmesi
Ix. Vergi İndirimi
X. Tecil - Terkin Uygulaması
Üçüncü Alt Bölüm 
Özel İletişim Vergisi

I. Verginin Konusu
Iı. Verginin Mükellefi
Iıı. Vergiyi Doğuran Olay
Iv. Matrah
V. Verginin Oranı
Vı. Beyan, Tarh Ve ÖdemeDördüncü Alt Bölüm
Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi

I. Verginin Konusu
Iı. Verginin Mükellefi
Iıı. Vergiyi Doğuran Olay
Iv. Muaflık Ve İstisnalar
V. Verginin Matrahı
Vı. Verginin Oranı
Vıı. Vergilendirme Dönemi, Beyanı, Tarhı Ve ÖdenmesiBeşinci Alt Bölüm
Şans Oyunları Vergisi

I. Verginin Konusu
Iı. Verginin Mükellefi
Iıı. Vergiyi Doğuran Olay
Iv. Matrah
V. Oran
Vı. Beyan, Tarh Ve Ödeme
Altıncı Alt Bölüm
Gümrük Vergisi

Genel Açıklama
I. Verginin Konusu
Iı. Verginin Mükellefi
Iıı. Vergiyi Doğuran Olay
Iv. Muaflık Ve İstisnalar
V. Matrah
Vı. Oran Ve Tarife
Vıı. Tarh
Vııı. Tebliğ Ve Tahakkuk
Ix. Vergiye İlşkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
X. Ödeme
Xı. Verginin Geri Verilmesi Ve Kaldırma


Yedinci Alt Bölüm
Damga Vergisi

I. Verginin Konusu
Iı. Mükellef
Iıı. Vergiyi Doğuran Olay
Iv. İstisnalar
V. Matrah
Vı. Oran
Vıı. Ödenmesi


Sekizinci Alt Bölüm
Belediye Gelirleri Kanununca Alınan Vergiler

I. İlan Ve Reklam Vergisi
Iı. Eğlence Vergisi
Iıı. Haberleşme Vergisi
Iv. Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
V. Yangın Sigortası Vergisi
Vı. Çevre Temizlik Vergisi


Üçüncü Ana Bölüm 
Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Birinci Alt Bölüm 
Emlak Vergisi

Genel Bilgiler
I. Verginin Konusu, Mükellefi, Vergiyi Doğuran Olay
Muaflık Ve İstisnalar
Iı. Emlaklerin Bildirimi, Matrahı, Verginin Oranı, Tarhı, 
Tahakkuk Ve Ödenmesi
Iıı. Verginin Tecili Ve Müteselsil Sorumluluk


İkinci Alt Bölüm 
Motorlu Taşıtlar Vergisi

I. Verginin Konusu
Iı. Vergiyi Doğuran Olay
Iıı. Verginin Mükellefi
Iv. Mükellefiyetin Başlaması Ve Sona Ermesi
V. Muaflık Ve İstisnalar
Vı. Verginin Matrahı Ve Tarife Yapısı
Vıı. Tarifelerde Ve Araçta Yıl İçinde Değişiklik Yapılması
Vııı. Verginin Tarhı Ve Tahakkuku
Ix. Verginin Ödenmesi
X. Vergi Güvenlik Önlemleri


Üçüncü Alt Bölüm
Veraset Ve İntikal Vergisi

Genel Açıklama
I. Verginin Konusu
Iı. Vergiyi Doğuran Olay
Iıı. Verginin Mükellefi
Iv. Muaflık Ve İstisnalar
V. Verginin Matrahının Bulunması
Vı. Matrahın Beyan Süresi
Vıı. Verginin Oranı, Tarh Ve Tahakkuku
Vııı. Verginin Ödenmesi
Ix. Vergi Sorumluluğu, Tevkifat Ve İhtiyati Tedbirler

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat