Hukuk Davaları Cilt 2 Efrail Aydemir

Hukuk Davaları Cilt 2


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
623
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253072
Boyut
16x24
Baskı
2160,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 160 puan kazanacaksınız)
   160
KARGO BEDAVA

Av. Efrail AYDEMİR

Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ

Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

Av. Çilem BAHADIR

Av. Mutlu DİNÇ

 

Konu Başlıkları
- Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar, Efrail AYDEMİR – Çilem BAHADIR – Mutlu DİNÇ – Mahir Ersin GERMEÇ – Zelal NARÇİN – Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ
- Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar, Erhan GÜNAY
Kadastro Mahkemesinde Görülen Davalar, Gülçin ŞEREF SÜER

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri 5
2. Baskıya Önsöz 9
Önsöz 10
Kısaltmalar 27
5. KISIM:SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Av. Efrail AYDEMİR
Av. Çilem BAHADIR
Av. Mutlu DİNÇ
Mahir ERSİN GERMEÇ
Av. Zelal NARÇİN
Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ
I. Sulh Hukuk Mahkemesi 29
A. Giriş 29
B. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu 30
C. Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görevli Personel 31
D. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevleri 31
II. Kısıtlama ve Vasi Tayini 32
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 32
B. Görev 34
C. Yetki 34
D. Davacı–Davalı 35
E. İspat ve Deliller 35
F. Yargılama Usulü 36
G. Kısa Bilgi 36
1. Kısıtlama Nedenleri 37
2. Vasi Atama 37
3. Geçici Önlemler 38
4. Göreve Başlama 38
5. Vasinin Görevleri 39
6. Sorumluluk 41
III. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Davalar 44
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 44
B. Görevli Mahkeme (HMK m.4) 48
C. Yetkili Mahkeme (HMK m.5–19) 49
D. Kira İlişkisinde Çekişmesiz Yargı Durumu (HMK m.382–384) 49
E. Kira Davalarında Taraflar 51
F. Kanıtlar 52
G. Yargılama Usulü 52
H. Örnekler Öncesindeki Açıklamalar 54
1. Kira Süresinin Sona Ermesi (TBK m.300, 327–329, 347, 367–368) 55
a. Belirli Süreli Kira 55
b. Belirli Olmayan Süreli Kira 55
2. Kiralananın Teslim Edilmemesi veya Geç Teslimi (TBK m.301) 60
a. Kiralananın Geç Teslimi 60
b. Kiralananın Hiç Teslim Edilmemesi 60
3. Kiralananın Ayıplı Olması (TBK m.304–308) 63
4. Kiranın Tapu Siciline İşlenmesi (TBK m.312) 67
5. Kira Bedelinde Direnim Nedeniyle Fesih (TBK m.314–315, 362) 69
6. Binada Oturanlara ve Komşulara Saygısızlık, Kiralanana Zarar Verilmesi (TBK m.316) 71
7. Kiralananın Hor Kullanılması (TBK m.316/1, 334, 114/2) 74
8. Kiralananda Değer Artış Farkı (TBK m.321, 373/3) 77
9. Alt Kira ve Kiranın Devri (TBK m.322–323) 79
a. Alt Kira 79
b. Kiranın Devri 79
10. Kiralananın Süre Bitiminden Önce Geri Verilmesi (TBK m.325) 82
11. Önemli Nedenlerle Fesih (TBK m.331, 369) 84
12. Kiralananın Eski Hale Getirilmesi (TBK m.334/1) 87
13. Kirada Hapis Hakkı (TBK m.336 vd.) 90
14. Kira İlişkisinde Güvence Parası (TBK m.342) 93
15. Kira İlişkisinde Hava Parası (TBK m.27, 343) 95
16. Kira Bedelinin Belirlenmesi (TBK m.344–345) 98
17. Kira Parasının Uyarlanması (TBK m.344/son, 138) 101
18. Kirada Ceza Koşulu (TBK m.179, 346) 104
19. Kiralananın Aile Konutu Olması (TBK m.349, TMK m.194) 106
20. Gereksinim Nedeniyle Fesih (TBK m.350/1) 108
21. Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Fesih (TBK m.350/2) 110
22. Edinim Nedeniyle Fesih (TBK m.351) 113
23. Yazılı Üstlenme Nedeniyle Tahliye (TBK m.352/1) 116
24. İki Haklı Uyarı Nedeniyle Fesih (TBK m.352/2) 118
25. Kiracının Konut Sahibi Olması (TBK m.352/3) 120
26. Yeniden Kiralama Yasağı (TBK m.355) 122
IV. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar 125
A. Giriş 125
B. Görev 126
C. Yetki 128
D. Davacı – Davalı 129
1. Dava Açma Hakkı (Aktif Husumet Ehliyeti) 129
a. Kat Maliklerinin Dava Hakkı 129
b. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı 131
c. Yöneticinin Dava Hakkı 134
2. Pasif Husumet Ehliyeti 136
a. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda 137
b. Tazminat ve Alacakla İlgili Anlaşmazlıklarda 138
c. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde 139
E. Dava Hakkını Kullanma Süresi 140
F. Kanıtlama Araçları – Deliller 141
G. Yargılama Usulü 143
1. Uyuşmazlığı İnceleme Evresi 143
2. Hâkimin Kararı 144
a. Kararın Kaynağı 144
b. Kararın Niteliği 145
3. Kararın Yerine Getirilmesi İçin Süre 145
4. Hâkimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı 146
a. Hukuki Yaptırımlar 146
b. Para Cezası Yaptırımı 147
V. Kat Mülkiyeti Kanunu Uyarınca Toplu Yapı Yönetimleri Olağanüstü Kat Malikler Kurulu Kararlarının İptali Davası 162
A. Giriş 162
B. Görev 164
C. Yetki 164
D. Davacı – Davalı 164
E. İlgili Mevzuat 166
F. Zamanaşımı Süreleri 166
G. Kanıtlama Araçları/ Deliller 167
H. İhtiyati Tedbirler 168
6. KISIM:MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
Av. Erhan GÜNAY
I. Giriş 181
II. İlgili Mevzuat 196
III. Miras Davalarında Amaç, Dava Açma Süresi, Davada Yanlar, Hükmün Niteliği ve Etkisi 198
A. Miras Davalarında Amaç 198
B. Miras Davalarında Dava Açma Süresi 201
C. Miras Davalarında Taraflar (Husumet Ehliyeti) 203
D. Miras Davalarında Verilen Hükümlerin Niteliği ve Etkisi 214
IV. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası (TMK m.510–513) 229
A. Giriş 229
B. Mirastan Çıkarma Sebepleri 230
C. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri 233
D. Davada Usul Hükümleri 234
1. Görev 234
2. Yetki 234
3. Davacı – Davalı 234
4. İstek Şekli 235
5. Kanıtlama Araçları – Deliller 235
6. Hükmün Etkisi 236
7. Örnekli Hesaplamalar 237
E. Yargıtay Kararları 241
V. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi Davası (TMK m.517–519, 600–602) 246
A. Giriş 246
B. Vasiyeti yerine getirme görevlisi 248
1. Atanma ve Ehliyeti 248
2. Görev ve Yetkileri 249
3. Görevin Sona Ermesi 250
4. Denetlenmesi ve Sorumluluğu 250
C. Davada Usul Hükümleri 251
1. Görev 251
2. Yetki 251
3. Davacı–Davalı 251
4. Dava Süresi (Zamanaşımı) 252
5. İstem Konusu 252
D. Alacaklı Haklarının Durumu 253
E. Belirli Mal Bırakma 254
F. Kanıtlama Araçları–Deliller 255
G. Yargıtay Kararları 256
VI. Önmirasçı/Artmirasçı Atanmasından Kaynaklanan Dava (TMK m.520–525) 259
A. Giriş 259
1. Mirasın Art Mirasçıya Geçişi 261
2. Güvence 262
3. Hükümleri 262
B. Davada Usul Hükümleri 263
1. Görev 263
2. Yetki 263
3. Davacı – Davalı 263
4. İstem Konusu 264
C. Kanıtlama Araçları – Deliller 264
D. Yargıtay Kararları 265
VII. Vasiyetnamenin İptali Davası (TMK m.531–544, 557–558) 267
A. Giriş 267
1. Vasiyetin Şekilleri 267
2. Vasiyetten Dönme 271
B. Davada Usul Hükümleri 272
1. Dava Açma Koşulları 272
2. Görev 273
3. Yetki 273
4. Davacı – Davalı 273
5. İstem Konusu 273
6. Dava Süresi 273
C. Kanıtlama Araçları – Deliller 274
D. Yargıtay Kararları 275
VIII. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Davası (TMK m.545–549) 285
A. Giriş 285
1. Miras Sözleşmesinde Şekil 285
2. Miras Sözleşmesinin Niteliği 286
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması 286
B. Davada Usul Hükümleri 287
1. Görev 287
2. Yetki 287
3. Davacı – Davalı 288
4. Dava Açma Koşulları 288
C. Kanıtlama Araçları – Deliller 288
D. Yargıtay Kararları 289
IX. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası (TMK m.557–559) 291
A. Giriş 291
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline İlişkin Davanın Sebepleri 291
C. Davada Usul Hükümleri 294
1. Görev 294
2. Yetki 294
3. Davacı – Davalı 294
4. Dava Konusu 295
5. Hak Düşürücü Süreler 295
D. İptal Kararının İçeriği ve Etkisi 296
E. Yargıtay Kararları 297
X. Mirasta Tenkis (İndirim) Davası (TMK m.560–571) 300
A. Giriş 300
B Tenkise Tabi Tasarruflar 301
1. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi 304
2. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi 306
3. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi 306
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis 307
C. Tenkiste Tertip ve Sıra 308
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra 308
2. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra 309
D. Örnekli Tenkis Hesaplamaları 310
E. Tenkiste Geri Verme 313
1. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü 314
2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü 314
F. Tenkis Davası ile Muris Muvazaası Davası Arasındaki Farklılıklar 314
G. Davada Usul Hükümleri 316
1. Görev 316
2. Yetki 316
3. Davacı – Davalı 316
4. Kanıtlama Araçları – Deliller 319
5. Hak Düşürücü Süreler 320
6. İstek Kapsamı 320
H. Tenkis Kararının İçeriği 321
I. Yargıtay Kararları 323
XI. Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar (TMK m.572–574) 328
A. Giriş 328
B. Miras Bırakanın Sağlığında Mallarını Vermesi Durumu 328
1. Resmi Defter Düzenlenmesini İsteme Hakkı 328
2. Kısmi Devir veya Sonradan Edinilen Mallar Yönüyle Kapsam 329
3. Atanmış Mirasçının Mirasçılarına Hak ve Borçların Geçmesi 329
4. Mirastan Feragat Durumunda Tenkis İstemi 329
5. Feragat Nedeni ile Terekeden Alacaklı Olanları Durumu 330
C. Miras Sözleşmeleri 331
1. Olumlu Miras Sözleşmesi 331
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi 331
D. Davada Usul Hükümleri 332
1. Görev 332
2. Yetki 332
3. Davacı – Davalı 332
4. Kanıtlama Araçları – Deliller 333
5. Hak Düşürücü Süreler 333
6. İstek Kapsamı 333
E. Yargıtay Kararları 334
XII. Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası (TMK m.578–579) 337
A. Giriş 337
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri 337
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları 338
B. Davada Usul Hükümleri 340
1. Görev 340
2. Yetki 341
3. Davacı – Davalı 341
4. İstek Kapsamı 341
5. Hukuki Sonuçları 341
C. Yargılama Safhası 341
D. Kanıtlama Araçları – Deliller 342
E. Yargıtay Kararları 343
XIII. Muris ve Mirasçının Gaipliğinden Doğan Davalar (TMK m.32–35, 584–588) 345
A. Giriş 345
B. Gaiplikle İlgili Yasal Hükümler 345
C. Gaibin Mirasının Geçişi 347
1. Güvence Karşılığı Teslim 347
2. Geri Verme 348
3. Gaibe Düşen Miras 348
4. Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması 348
5. Hazinenin İstemi 349
D. Kayıt Maliki ile Murisin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İsteği 349
E. Davada Usul Hükümleri 350
1. Görev 350
2. Yetki 350
3. Davacı – Davalı 351
4. İstek Kapsamı 351
F. Yargılama Safhası 351
G. Kanıtlama Araçları – Deliller 351
H. Yargıtay Kararları 353
XIV. Terekenin Korunması Önlemine İlişkin Dava (TMK m.589–597) 357
A. Giriş 357
B. Davada Usul Hükümleri 358
1. Görev 358
2. Yetki 358
3. Davacı – Davalı 358
4. İsteğe Konu Önlem Türü 358
5. Dava Türü 359
C. Koruma Önlem Türleri 359
1. Defter Tutma 359
2. Mühürleme 360
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi 360
D. Vasiyetname ile İlgili İşlemler 363
E. Yargıtay Kararları 365
XV. Vasiyetnamenin Açılıp İlgililere Okunduğunun Tespiti Davası (TMK m.596–597) 369
A. Giriş 369
B. Davada Usul Hükümleri 369
1. Görev 369
2. Yetki 369
3. Davacı – Davalı 369
4. İstek Kapsamı 369
C. Vasiyetnamenin Sulh Hakimine Tesliminde Alınacak Önlemler 370
D. Vasiyetnamenin Açılması 370
E. Vasiyetnamenin İlgili Kısmının Onaylı Örneğinin Tebliği veya İlan Yolu ile Tebliğ 371
F. Yargıtay Kararları 372
XVI. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Belgenin İptali Davaları (TMK m.598) 374
A. Giriş 374
B. Mirasçılık Belgesini Talep Edebilecek Kişiler 376
C. Davada Usul Hükümleri 378
1. Görev 378
2. Yetki 378
D. Yargılama Usulü 378
1. Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar 379
2. Mirasçılık Belgesinin Sağladığı Yararlar 384
E. Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları 385
1. Davacı – Davalı 385
2. Görev 388
3. Yetki 388
4. İstem Kapsamı 388
F. Yargıtay Kararları 390
XVII. Mirasın Reddinden Kaynaklanan Davalar (TMK m.605–618) 397
A. Giriş 397
B. Mirasta Ret Hakkı 397
C. Rette Süre 398
D. Reddin Çeşitleri 400
E. Reddin Şekli 402
F. Mirası Reddin Hüküm ve Sonuçları 403
1. Yasal Mirasçılardan Biri veya Birkaçı Tarafından Ret 403
2. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi 404
3. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi 404
4. Mirasçının Ret Süresi İçinde, Mirası Reddetmeden Ölmesi Hali 406
G. Mirasçıların Alacaklılarının Korunması 406
1. Reddin İptali Davasının Koşulları 407
2. Davada Usul Hükümleri 407
a. Görev 407
b. Yetki 408
c. Davacı – Davalı 408
d. İstek Kapsamı 408
e. İspat Yükü 409
f. Dava Süresi 409
H. Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması 409
1. Reddin İptali Davasının Koşulları 410
2. Davada Usul Hükümleri 410
a. Görev 410
b. Yetki 411
c. Davacı – Davalı 411
d. İstek Kapsamı 411
e. Hükmün Etkisi 411
I. Yargıtay Kararları 412
XVIII. Miras Paylaşım Sözleşmesinin Geçersizliğine İlişkin Dava (TMK m.680, TBK m.30–39) 416
A. Giriş 416
B. Sözleşmenin Bozulması Sebepleri 416
1. Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Sebepler 416
2. Miras Sözleşmesinden Kaynaklanan Bozma Sebepleri 417
C. Davada Usul Hükümleri 418
1. Görev 418
2. Yetki 418
3. Davacı – Davalı 418
4. İspat Yükü 418
D. Kanıtlama Araçları – Deliller 418
E. Yargılama Usulü 419
F. Yargıtay Kararları 420
XIX. Mirasın Defterinin Tutulmasına İlişkin Dava (TMK m.619–631) 422
A. Giriş 422
B. Resmi Defter Tutma Koşulları 422
1. Defter Tutma Talebine Hakkı Olan Mirasçılar 422
2. Defter Tutma Süresi 423
C. Görev ve Yetki 424
D. Resmi Defter Tutmada Usul 424
E. Defter Tutma Sırasında Mirasçıların Hukuksal Durumu 425
F. Defter Tutmanın Sonuçları 426
G. Resmi Deftere Göre Kabulün Sonuçları 427
H. Yargıtay Kararları 428
XX. Terekede Resmi Tasfiye İstemine İlişkin Dava (TMK m.632–636) 430
A. Giriş 430
B. Resmi Tasfiyenin Koşulları 431
C. Davada Usul Hükümleri 432
1. Görev 432
2. Yetki 432
3. Davacı – Davalı 432
4. Dava Süresi 432
D. Resmi Tasfiyede Yönetim 433
E. Resmi Tasfiye Çeşitleri 434
F. Yargıtay Kararları 435
XXI. Miras Sebebiyle İstihkak Davası (TMK m.637–639) 438
A. Giriş 438
B. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Koşulları 439
C. Davada Usul Hükümleri 442
1. Görev 442
2. Yetki 442
3. Davacı – Davalı 444
4. Kanıt Yükü 445
5. Zamanaşımı 446
D. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hükümleri 448
1. Sorumluluk 448
E. Yargıtay Kararları 450
XXII. Miras Ortaklığından Kaynaklanan Davalar (TMK m.640–645) 452
A. Giriş 452
B. Terekeye Temsilci Atanması İstemi 453
C. Temsilci Atanma Koşulu 454
D. Yargılama 454
E. Paylaşmayı İsteme Hakkı 455
F. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 459
G. Mirasçıları Çağırma ve İtiraz Olanağı Tanıma 460
H. Karar 460
I. Yargıtay Kararları 461
XXIII. Miras Paylaşımının Nasıl Yapılacağından Kaynaklanan Davalar (TMK m.646–658) 468
A. Giriş 468
B. Paylaşma Kuralları 469
C. Paylaşmanın Gerçekleşmesi 471
1. Mirasçıların Eşitliği 471
2. Tereke Borçlarından Sorumluluk ve Rücu 471
3. Payların Oluşturulması 472
4. Bazı Malların Özgülenmesi ve Satılması 473
5. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 474
6. Özellikleri Olan Eşya 475
7. Taşınmazlar 475
8. Tarımsal İşletmeler 475
D. Yargıtay Kararları 478
XXIV. Mirasta Denkleştirme (İade) Davası (TMK m.669–675) 481
A. Giriş 481
B. Denkleştirmenin Konusu 481
C. Denkleştirmenin Koşulları 482
D. Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar 484
E. Denkleştirme Davasında Usul Hükümleri 486
1. Görev 486
2. Yetki 486
3. Davacı – Davalı 486
4. İspat Yükü 488
5. İstek Şekli 489
6. Zamanaşımı 490
F. Denkleştirme Şekli 490
G. Mirasta Tenkis ile Denkleştirme Davasının Farkları 493
H. Yargıtay Kararları 494
XXV. Miras Payının Temlikinden Kaynaklanan Davalar (TMK m.676–678) 499
A. Giriş 499
B. Paylaşma Sözleşmesi 499
C. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu 502
D. Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 502
E. Yargıtay Kararları 504
XXVI. Mirastan Satış Görünümüyle Mal Kaçırma Davası (Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası (1.4.1974–1/2 s. İBK) 513
A. Giriş 513
1. Hukuksal Dayanak 515
B. Davada Usul Hükümleri 517
1. Görev 517
2. Yetki 518
3. Davacı – Davalı 519
4. Dava Açma Süresi 527
5. Kanıtlama Araçları Deliller 527
C. Muris Muvazaasının İstisnaları 530
1. Elden (Gizli) Bağış Olgusu 530
2. Denkleştirmeye Tabi Bağış 531
3. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi 531
4. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı 531
5. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı 532
6. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda 533
7. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası 533
8. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması 534
D. Yargılama Usulü 535
1. Davada İstem Kapsamı 535
2. Dava Değeri 541
3. Kararın Niteliği 542
E. Yargıtay Kararları 544
XXVII. Uygulamada Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Karşılaşılan Sorunlar 549
A. Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 549
B. Ölümle Mal Rejiminin Tasfiye Şekil ve Koşulu 551
C. Eşin Miras Hakkı ile Edinilmiş Mallara Katılma Hakkının Birbirinden Farklılığı 558
D. Evlilik Sırasında İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşe Verilen Mirasçılık Belgesinin İptalinin Mirasçılar Tarafından İstenmesi 560
E. Sağ Kalan Eşin Miras Payına Mahsuben Ortak Konut ve Konut Eşyası Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkı Tanınmasını İstemesi 562
F. Sağ Kalan Eşe Konutta İntifa ve Oturma Hakkı Yerine Mülkiyet Hakkı Tanınması Koşulları 562
G. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi 563
7. KISIM:KADASTRO MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
Gülçin ŞEREF SÜER
I. Giriş ve İlgili Mevzuat 565
II. Davacı – Davalı 566
III. Görev 566
IV. Yetki 568
V. Yargılama Usulü 568
A. Kadastro Mahkemelerine Gelen Davalarda Yapılacak İşlemler 568
B. Adli Tatil 570
C. Vekalet Ücreti 570
D. Keşif 571
E. Kesin Süre 573
F. Feragat, Kabul, Sulh 574
G. Kesin Hüküm 574
H. Yasa Yolları 574
1. Temyiz 574
2. Karar Düzeltme 575
3. Yargılamanın Yenilenmesi 575
Kaynakça 611
İçtihat Dizini 613
Dilekçe Dizini 617
Kavram Dizini 621

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat