Hukuk Davaları Cilt 3 Efrail Aydemir

Hukuk Davaları Cilt 3


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
950
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253089
Boyut
16x24
Baskı
2210,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 210 puan kazanacaksınız)
   210
KARGO BEDAVA

Av. Efrail AYDEMİR

Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ

Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

Av. Çilem BAHADIR

Av. Mutlu DİNÇ

 

Konu Başlıkları
- Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar
- Asliye Hukuk Mahkemesi, Çilem BAHADIR – Mutlu DİNÇ
- Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar, Metin İKİZLER – Bade GÜVEN KARDEŞ – Samet Can OLGAÇ – Ahmet Cemal RUHİ – M. Serhat YENER
- Eşya Hukukuna İlişkin Davalar, Ali Rıza İLGEZDİ – Furkan OLGAÇ – Hayal TERECİ
- Borçlar Hukukuna İlişkin Davalar, Emel BADUR – Ceren Cansu KOCA (CANPOLAT) – Şafak GÜLEÇ – Bülent Nuri KURDOĞLU – Coşkun ÖZBUDAK, Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN – Öz SEÇER – Sema GÜLEÇ UÇAKHAN – Özge YÜCEL
Kamulaştırma Hukukuna İlişkin Davalar, Mehmet Ali GÖLCÜKLÜ

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri 5
2. Baskıya Önsöz 13
Önsöz 14
Kısaltmalar 33
8. KISIM:ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
1. BÖLÜM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Av. Çilem BAHADIR
Av. Mutlu DİNÇ
I. Giriş 35
II. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu 35
III. Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görevli Personel 36
A. Genel Olarak 36
B. Yazı İşleri Müdürü 36
C. Zabıt Katibi 37
D. Mübaşir 38
IV. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevleri ve Yetki 38
2. BÖLÜM KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Prof. Dr. Metin İKİZLER
Av. Bade GÜVEN KARDE
Av. Samet Can OLGAÇ
Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
M. Serhat YENER
I. Gerçek Kişilere İlişkin Davalar 41
A. Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası 41
1. Giriş 41
2. Görev 49
3. Yetki 52
4. Davacı – Davalı 53
5. İspat 60
6. Yargılama Usulü 62
7. Adın Değiştirilmesine İtiraz 63
8. İstinaf 64
B. Kişisel Durum Sicillerinin Tutulmasından Doğan Davalar 68
1. Giriş 68
2. Görev 69
3. Yetki 70
4. Davacı – Davalı 70
5. Mahkeme Kararı 71
6. Devletin Sorumluluğu 71
7. Tapuya Başvuru Zorunluluğu 74
C. Cinsiyet Değişikliği Davası 79
1. Giriş ve İlgili Mevzuat 79
2. Görev 80
3. Yetki 81
4. Davacı – Davalı 82
5. Yargılama Usulü ve İspat 83
6. Mahkeme Kararı 86
7. İstinaf 89
8. Davanın Sonuçları 89
D. Yaş Düzeltme Davaları 93
1. Giriş 93
2. Görev 96
3. Yetki 98
4. Davacı – Davalı 98
5. Yargılama Usulü ve İspat 100
6. İstinaf 105
E. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 105
1. Giriş 105
2. Görevli Mahkeme 107
3. Yetkili Mahkeme 111
4. Davacı – Davalı 112
5. Yargılama Usulü ve İspat 115
7. Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi 121
F. Nüfus Kaydının İptali Davası 124
1. Giriş 124
2. Görev 125
3. Yetki 125
4. Davacı – Davalı 125
5. Yargılama Usulü ve İspat 127
6. İstinaf 129
II. Tüzel Kişilere İlişkin Davalar 132
A. Dernekler Hukukuna İlişkin Davalar 132
1. Derneğin Feshi Davası (Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklardan veya Eksikliklerden Dolayı) 132
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 132
b. Görev 132
c. Yetki 132
d. Davacı – Davalı 132
e. Yargılama Usulü 133
2. Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası 142
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 142
b. Görev 142
c. Yetki 142
d. Davacı – Davalı 143
e. Yargılama Usulü 144
3. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası (Derneğin İnfisah Ettiğinin Tespiti Davası) 154
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 154
b. Görev 154
c. Yetki 154
d. Davacı – Davalı 154
e. Yargılama Usulü 155
4. Derneğin Feshi Davası (Kuruluş Aşamasından Sonra) 162
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 162
b. Görev 162
c. Yetki 162
d. Davacı – Davalı 162
e. Yargılama Usulü 162
B. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların (Yeni Vakıflar) Tescili Davası 167
1. Giriş ve İlgili Mevzuat 167
2. Görev 169
3. Yetki 170
4. Davacı – Davalı 171
5. Yargılama Usulü 172
a. Davanın İzahı ve Ön İnceleme 172
b. Dava Şartları 174
c. Delillerin Değerlendirilmesi 175
6. Kanun Yolları 180
C. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların (Yeni Vakıflar) Senet Değişikliğinin Tescili Davası 182
1. Giriş ve İlgili Mevzuat 182
2. Görev 191
3. Yetki 191
4. Davacı – Davalı 192
5. Yargılama Usulü 192
a. Davanın İzahı ve Ön İnceleme 192
b. Dava Şartları 193
c. Delillerin Değerlendirilmesi 194
6. Kanun Yolları 196
3. BÖLÜM EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Av. Ali Rıza İLGEZDİ
Furkan OLGAÇ
Av. Hayal TERECİ
I. Mecra Hakkı Davaları 209
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 209
B. Görev 210
C. Yetki 214
D. Davacı – Davalı 216
1. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davacı 231
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davacı 235
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı 236
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı 239
d. Mecra İhtiyacı Duyan Taşınmaz Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanların Davacı Olabilme Hakları 241
2. Rızai Mecra Hakkı Davalarında Davacı 242
a. Taşınmaza Bağlı Rızai Mecra İrtifakında Davacı 243
b. Kişiye Bağlı Olarak Kurulan Rızai Mecra İrtifaklarında Davacı 245
3. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davalı 245
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davalı 245
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı 247
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı 248
d. Yükümlenecek Taşınmaz Üzerinde Önceden Kurulmuş Sınırlı Ayni Hak Bulunması Halinde Davalı 248
4. Rızai Mecra İrtifakı Davalarında Davalı 249
a. Yargılama Giderleri 250
b. Harç 251
c. Tapu İşleminin Mali Yönü 251
d. Vekâlet Ücreti 252
e. Müddeabihin (Dava Konusu Mal) El Değiştirmesi 253
f. Mecra İrtifakı Geçirmek İçin Yapılan Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davalarında Yargılama Süreci 254
aa. Kamulaştırmanın İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 257
bb. Davanın Tarafları ve Dava Ehliyeti 258
cc. Dava Açma Süresi 258
E. Mecra İrtifakı Tesis Edilemeyecek Yerler 259
F. Önceden Kurulan Mecra Hakkından Yararlanma 262
G. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Tabi Bir Taşınmazda Paydaşların Birbirinden Mecra İstemesi Hali 263
II. Geçit Hakkı Davaları 270
A. Giriş 270
B. Geçit Hakkı Çeşitleri 270
1. Zorunlu Geçit Hakkı 270
2. Diğer Geçit Hakları 271
C. Geçit Hakkının Kurulma Yolları 271
1. Resmi Senetle Kurulması 271
a. Şahıs Lehine Geçit Hakkı Tesisi 272
b. Arazi Lehine Geçit Hakkı Tesisi 272
2. Mahkeme Kararı ile Kurulması 272
3. İşlemin Mali Yönü 272
D. Geçit Hakkının Kaldırılması 273
1. Malikin Talebiyle Terkin 273
2. Hak Sahibinin Talebiyle Terkin 273
3. Mahkeme Kararıyla Terkin 273
4. Kamulaştırma Nedeniyle Terkin 273
E. Geçit Hakkı Davaları 273
1. Görev ve Yetki 273
2. Davacı – Davalı 273
F. Geçit Hakkından Doğan Hak ve Yükümlülükler 274
G. Geçit Hakkı Tesis Edilemeyecek Yerler 274
III. İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası 276
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 276
B. Görev 277
C. Yetki 282
D. Davacı – Davalı 284
E. Yargılama Usulü 291
1. Esasa İlişkin Hususlar 291
2. Usule İlişkin Hususlar 306
3. Yargılama Giderleri 307
IV. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları 315
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 315
B. Görev 319
C. Yetki 321
D. Davacı – Davalı 321
E. Yargılama Usulü 322
1. İlgilisi Tarafından Bedeli Ödendiği Halde Tapuda Tescil Edilmemesi 322
2. Tapu Tahsis Belgeli Yerlere Ecrimisil ya da Arsa Kullanım Bedeli Tahakkuk Ettirilip Ettirilemeyeceği 327
3. Davalı İdareye Başvuru Şartı 330
4. BÖLÜM BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Doç. Dr. Emel BADUR
Ceren Cansu KOCA (CANPOLAT)
Av. Şafak GÜLEÇ
Bülent Nuri KURDOĞLU
Av. Coşkun ÖZBUDAK
Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN
Doç. Dr. Öz SEÇER
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davaları 335
A. Giriş 335
B. Sorumluluk Doğuran Hukuksal İlişkiler 336
1. Taraflar Arasında Akitten Doğan Tazmin 336
2. Taraflar Arasında Taşıma Sözleşmesi 338
3. Taraflar Arasında Tedavi: Hekimlik Sözleşmesi 340
4. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk 343
5. Akit Dışı Sorumluluk Halleri 349
a. Hukuka Uygun Eylemlerden Doğan Sorumluluk (Fedakarlığın Denkleştirilmesi) 349
b. Hukuka Aykırı Eylemlerden Doğan Sorumluluk 350
aa. Kusur Sorumluluğu 350
bb. Kusursuz Sorumluluk 351
aaa. Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olanın Hakkaniyet Sorumluluğu 352
bbb. Özen (Sebep) Sorumluluğu 356
ccc. Tehlike Sorumluluğu 381
ddd. Tazminatın Belirlenmesi 391
eee. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 392
fff. Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Dava Türleri 393
ggg. Trafik Kazaları Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarının Uygulaması 395
c. Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Fiilinden Kaynaklanan Sorumluluğu 401
C. Bedensel Zararlar 401
1. Sakatlanma – Yaralanma Zararları 401
2. Destekten Yoksun Kalma Zararları 406
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 406
b. Görev 408
c. Yetki 408
d. Davacı – Davalı 409
e. Zamanaşımı Süreleri 410
f. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 412
g. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 412
h. Manevi Tazminat 413
ı. Kanıtlama Araçları – Deliller 414
i. Dava Türü ve Değeri 414
j. İhtiyati Tedbir – Haciz ve Geçici Ödemeler 414
3. Geçici Ödemeler 415
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 415
b. Görev 417
c. Yetki 417
d. Davacı – Davalı 417
e. Yargılama Usulü 417
f. Kısa Bilgi 421
aa. Geçici Ödemeye Hükmolunabilmesi İçin Aranan Şartlar 421
aaa. Görülmekte Olan Bir Dava 422
bbb. Zarar Görenin Geçici Ödeme Talebinde Bulunması 423
ccc. Zarar Görenin İddiasının Haklılığını Gösteren İnandırıcı Kanıtlar Sunması 424
ddd. Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Gerektirmesi 426
bb. Geçici Ödeme Kararı ve Sonuçları 428
aaa. Geçici Ödeme Kararı 428
bbb. Geçici Ödeme Kararının Sonuçları 431
D. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davalarında Usul 437
1. Görev 437
2. Yetki 453
3. Davacı – Davalı 457
II. Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Tazmini Konulu Maddi Tazminat İstemlerini İçeren Davalarda İspat 461
A. Beden Tamlığı İhlalinin Yaralanma/Sakatlık Şeklinde Geliştiği Durumda 463
B. Beden Tamlığı İhlalinin Ölüm Şeklinde Geliştiği Durumda 466
III. Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası 467
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 467
B. Görev 467
C. Yetki 468
D. Davacı – Davalı 468
E. Kanıtlama Araçları – Deliller 468
F. Yargılama Usulü 469
G. Kısa Bilgi 469
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Amacı 469
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukuki Niteliği 469
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Benzer Davalarla İlişkisi 471
a. Sebepsiz Zenginleşme Davasının İstihkak Davası ile İlişkisi 471
b. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Sözleşmeden Doğacak Alacak Davası ile İlişkisi 472
c. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Haksız Fiil Davası ile İlişkisi 473
d. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Vekâletsiz İş görme ile İlişkisi 473
4. Sebepsiz Zenginleşme Türleri 474
a. Edimin İfasından Doğan Zenginleşme 475
b. Müdahaleden Doğan Zenginleşme 475
c. Umulmayan Olaydan Doğan Zenginleşme 476
d. İfa Edilen Ödemenin Bedensel Zararlar Yönünden Sonradan Sebepsiz Zenginleşme Olması 476
5. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları 477
a. Borçlunun Malvarlığında Bir Zenginleşme Meydana Gelmiş Olmalıdır 477
b. Bu Zenginleşme Bir Başkası Aleyhine Meydana Gelmiş Olmalıdır 478
c. Zenginleşme ile Zenginleştirici Olay Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır 479
d. Zenginleşme Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır 480
6. Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 481
a. İade Borcunun Konusu 481
b. İade Borcunun Kapsamı 481
aa. Kötüniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 482
bb. İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 482
cc. Zenginleşenin Masrafları Talep Hakkı 483
7. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller 484
8. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Zamanaşımı 484
IV. Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar 489
A. Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 489
1. Tanımı 489
2. Unsurları 489
a. Sözleşmenin Konusunun Bir Eser Olması 489
b. Bir Eseri Meydana Getirme 491
c. Ücret 493
d. Tarafların Anlaşması 496
B. Sözleşmenin Tarafları 496
1. Yüklenici 496
a. Genel Olarak 496
b. Alt Yüklenici 497
c. Genel Yüklenici 499
d. Anahtar Teslim Yüklenici 500
2. İş Sahibi 501
C. Şekli 501
D. Hukuki Niteliği 503
1. Genel Olarak 503
E. Yüklenicinin Borçları 505
1. Yüklenicinin Eseri Meydana Getirme ve Teslim Borcu 505
a. Genel Olarak 505
b. Eseri Teslimde Temerrüt 506
2. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 521
3. Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 528
a. Şartları 528
b. İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları 532
4. Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu 541
5. Yüklenicinin Bildirimde Bulunma Borcu 544
6. Yüklenicinin Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borcu 544
7. Yüklenicinin İşi Bizzat Meydana Getirme Borcu 545
F. İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu 546
1. Genel Olarak 546
2. Götürü Bedelli Sözleşmelerde Olağanüstü Haller Sebebiyle Sözleşmenin Uyarlanması veya Ortadan Kaldırılması 549
G. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 553
1. Tam Tazminat Vermek Suretiyle Sona Erme 553
2. İfa Zamanından Önce Sözleşmeden Dönme 560
3. Yaklaşık Keşif Bedelinin Aşılması Sebebiyle Sona Erme 560
4. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sona Erme 563
5. İş Sahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sona Erme 564
6. İfanın İmkansız Hale Gelmesi Sebebiyle Sona Erme 566
a. İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması Sebebiyle Sona Erme 566
b. Eserin veya Eseri Oluşturan Malzemenin Yok Olması Sebebiyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 569
c. Yüklenicinin Ölümü ya da Aczine Bağlı Olarak Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 575
V. Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklı Avukat – İş Sahibi Arasında Meydana Gelen Uyuşmazlıktan Kaynaklı Davalar 579
A. Giriş 579
B. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılmaması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları 583
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 583
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 583
b. Görev 584
c. Yetkili Mahkeme 584
d. Davacı – Davalı 584
e. Yargılama Usulü 585
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 585
bb. Zamanaşımı Süreleri 586
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 587
dd. Manevi Tazminat 587
ee. Dava Türü ve Değeri 587
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 587
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 591
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 591
b. Görev 591
c. Yetki 592
d. Davacı – Davalı 592
e. Yargılama Usulü 593
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 593
bb. Zamanaşımı Süreleri 595
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 595
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 595
ee. Manevi Tazminat 595
ff. Dava Türü ve Değeri 596
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 597
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası 601
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 601
b. Görev 602
c. Yetki 602
d. Davacı – Davalı 603
e. Yargılama Usulü 603
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 603
bb. Zamanaşımı Süreleri 604
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 605
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 605
ee. Manevi Tazminat 605
ff. Bekletici Mesele 605
gg. Dava Türü ve Değeri 606
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 606
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 607
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası 612
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 612
b. Görev 613
c. Yetki 613
d. Davacı – Davalı 614
e. İlgili Mevzuat 614
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 614
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat 615
cc. Bekletici Mesele 615
dd. Dava Türü ve Değeri 615
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 617
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 621
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 621
b. Görev 622
c. Yetki 622
d. Davacı – Davalı 622
e. Yargılama Usulü 623
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 623
bb. Zamanaşımı Süreleri 624
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 624
dd. Manevi Tazminat 625
ee. Dava Türü ve Değeri 625
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 626
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 631
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 631
b. Görev 631
c. Yetki 632
d. Davacı – Davalı 632
e. Yargılama Usulü 633
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 633
bb. Zamanaşımı Süreleri 634
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 634
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 634
ee. Manevi Tazminat 635
ff. Bekletici Mesele 635
gg. Dava Türü ve Değeri 635
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 636
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası 643
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 643
b. Görev 644
c. Yetki 644
d. Davacı – Davalı 645
e. Yargılama Usulü 645
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 645
bb. Zamanaşımı Süreleri 646
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 647
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 647
ee. Manevi Tazminat 647
ff. Bekletici Mesele 648
gg. Dava Türü ve Değeri 648
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 649
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 649
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası 663
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 663
b. Görevli Mahkeme 664
c. Yetkili Mahkeme 664
d. Davacı 665
e. Yargılama Usulü 665
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 665
bb. Zamanaşımı Süreleri 667
cc. İbraya yönelik anlaşmaların etkisi 667
dd. Tazminatın mahsubuna ilişkin özel durumlar 667
ee. Manevi tazminat 668
ff. Bekletici Mesele 668
gg. Dava Türü ve Değeri 669
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 670
C. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları 679
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 679
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 679
b. Görev 679
c. Yetki 680
d. Davacı – Davalı 680
e. Yargılama Usulü 681
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 681
bb. Zamanaşımı Süreleri 682
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 682
dd. Manevi Tazminat 682
ee. Dava Türü ve Değeri 683
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 683
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 686
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 686
b. Görev 686
c. Yetki 686
d. Davacı – Davalı 687
e. Yargılama Usulü 688
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 688
bb. Zamanaşımı Süreleri 690
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 690
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 690
ee. Manevi Tazminat 690
ff. Dava Türü ve Değeri 691
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 692
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası 696
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 696
b. Görev 697
c. Yetki 697
d. Davacı 698
e. Yargılama Usulü 698
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 698
bb. Zamanaşımı Süreleri 699
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 699
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 700
ee. Manevi Tazminat 700
ff. Bekletici Mesele 700
gg. Dava Türü ve Değeri 700
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 701
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 701
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası 706
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 706
b. Görev 707
c. Yetki 707
d. Davacı – Davalı 708
e. Yargılama Usulü 708
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 708
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat 709
cc. Bekletici Mesele 710
dd. Dava Türü ve Değeri 710
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 711
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 716
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 716
b. Görev 716
c. Yetki 716
d. Davacı – Davalı 717
e. Yargılama Usulü 718
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 718
bb. Zamanaşımı Süreleri 718
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 719
dd. Manevi Tazminat 719
ee. Dava Türü ve Değeri 719
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 720
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 727
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 727
b. Görev 727
c. Yetki 727
d. Davacı – Davalı 728
e. Yargılama Usulü 729
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 729
bb. Zamanaşımı Süreleri 730
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 730
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 730
ee. Manevi Tazminat 731
ff. Bekletici Mesele 731
gg. Dava Türü ve Değeri 731
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 732
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azli – Haksız İstifası Nedeniyle Bitirdiği İşler İçin Açacağı Alacak Davası 739
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 739
b. Görev 739
c. Yetki 740
d. Davacı – Davalı 740
e. Yargılama Usulü 740
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 740
bb. Zamanaşımı Süreleri 741
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 742
dd. Bekletici Mesele 742
ee. Dava Türü ve Değeri 742
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 743
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası 751
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 751
b. Görev 752
c. Yetki 752
d. Davacı – Davalı 753
e. Yargılama Usulü 753
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 753
bb. Zamanaşımı Süreleri 754
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 755
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 755
ee. Manevi Tazminat 755
ff. Bekletici Mesele 756
gg. Dava Türü ve Değeri 756
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 757
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 757
9. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Alacak Davası 771
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 771
b. Görev 771
c. Yetki 772
d. Davacı – Davalı 773
e. Yargılama Usulü 773
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 773
bb. Zamanaşımı Süreleri 774
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 775
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 775
ee. Manevi Tazminat 775
ff. Bekletici Mesele 775
gg. Dava Türü ve Değeri 776
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 777
10. Avukatın İşe Başladıktan Sonra İş Sahibinin Karşı Tarafla Sulh Olması Durumunda İş Sahibine ve Sulh Olunan Karşı Tarafa Açacağı Alacak Davası 787
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 787
b. Görev 787
c. Yetki 788
d. Davacı – Davalı 788
e. Yargılama Usulü 789
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 789
bb. Zamanaşımı Süreleri 790
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 791
dd. Dava Türü ve Değeri 791
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 791
5. BÖLÜM KAMULAŞTIRMA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Av. Mehmet Ali GÖLCÜKLÜ
I. Giriş ve Mevzuat 803
II. Kamulaştırma Yapmaya Yetkili Kurumlar 805
III. Kamulaştırılabilecek Taşınmazlar 806
IV. Kamulaştırmanın Şartları 806
V. Kamulaştırma Kanunundan Doğan Davalar 807
A. İrtifak Hakkı Tesisi Davaları (2942 sk. 4.madde) 807
1. Medeni Kanunda İrtifak Hakkı 807
2. Kamulaştırma Kanununda İrtifak Hakkı 808
3. İrtifak Hakkı Nasıl Tesis Edilir? 809
4. İrtifak Hakkı Hangi İdare Adına Tescil Edilir? 810
5. İrtifak Hakkının Kaldırılması 811
6. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanması 811
B. Taşınmaz Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 Sk. 10. m.) 824
C. Kamulaştırmadan Artan İşe Yaramaz Kısmın Bedelinin Tahsili Davaları (2942 Sk. 12/5. m.) 836
D. Baraj Mücavirinde Kalan Taşınmaz Bedellerinin Tahsili Davaları (2942 Sk. 12/6. m.) 839
E. Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davaları (2942 S.K. 14. m.) 844
F. Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları (2942 Sk. 14. m.) 846
G. Tapulu, Ancak Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 Sk. 18. m.) 850
H. Tapusuz Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları 854
I. Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davaları (2942 Sk. 19/8 m.) 860
İ. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Açılacak Davalar (2942 S.K. 21. m.) 863
J. Taşınmazın Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Açılacak Geri Alma Davaları (2942 Sk. 23. m.) 867
K. Geri Verilecek Kamulaştırma Bedelinden Düşülecek Hasara İlişkin Davalar (2942 Sk. 24. m.) 872
L. Acele Kamulaştırma Davaları (2942 Sk. 27. m.) 875
M. Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Mal Devirleri İçin Danıştay’da Açılacak Davalar 879
N. Avukat, Dava Vekili veya Diğer Görevlilere Sağlanan Yararların Geri İstenmesi Davaları 884
O. Kamulaştırılan Taşınmaza Kesilen Mükerrer Tapunun İptali Davaları 884
Ö. (9/10/1956 – 4/11/1983) Tarihleri Arasında Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazlar İçin Açılacak Davalar (2942 Sk. geç. 6 m.) 887
P. 04.11.1983 den Sonra Gerçekleşen Kamulaştırmasız El Atmalar Sebebiyle Açılacak Davalar 895
VI. Kamulaştırmasız El Atma Davaları 895
A. 09.10.1956 Tarihinden Önceki Dönem 895
B. 09.10.1956 – 04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Dönem 896
C. 04.11.1983 Tarihinden Sonraki Dönem 896
1. Kamulaştırmasız Fiili El Atma Davaları 897
a. Fiili El Atmanın Şartları 897
b. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davacı 898
c. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davalı 899
d. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yetkili Mahkeme 899
aa. Müdahalenin Men’i Davalarında Yetkili Mahkeme 899
bb. Bedel Davalarında Yetkili Mahkeme 899
e. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme 900
f. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Yargılama Usulü 901
g. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Zamanaşımı 901
2. Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davaları 903
a. Hukuki El Atmanın Şartları 903
b. Problem 2942 sayılı Kanuna Eklenen Ek Madde ile Çözülmüştür 904
c. Hukuki El Atma Davalarında Davacı 907
d. Hukuki El Atma Davalarında Davalı 907
e. Hukuki El Atma Davalarında Görevli Mahkeme 908
f. Hukuki El Atma Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti 908
VII. Ecrimisil Davaları 910
A. Ecrimisil Nedir? 910
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme 911
C. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme 911
D. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı 911
E. Arazi Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı 912
F. Kamulaştırmasız El Koyma Tazminatı İle Ecrimisil Davaları Birlikte Açılabilir 913
G. Ecrimisil Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti 916
H. Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı 916
Kaynakça 919
İçtihat Dizini 931
Dilekçe Dizini 947
Kavram Dizini 949

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
105,00   
210,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
210,00   
210,00   
2
   
   
Kapat