%1
Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshinde Feshin Geçersizliği Ve İşe

Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshinde Feshin Geçersizliği Ve İşe İade


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
160
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256338289
Boyut
16x24
Baskı
1LL.M. Av. Emre TEKİNÖZ

 

İÇİNDEKİLER

ÖZET . 3

ABSTRACT  5

İÇİNDEKİLER . 7

KISALTMA DİZİNİ  11

GİRİŞ . 13

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 15

1.1. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHÇESİ. 15

1.2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKSAL

KAYNAKLARI  18

1.2.1. Uluslararası Kaynaklar  18

1.2.2. Ulusal Kaynaklar . 23

1.3. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAPSAMI  27

1.3.1. Bireysel Sendika Özgürlüğü  29

1.3.1.1. Sendika kurma . 30

1.3.1.2. Sendikaya üye olma . 31

1.3.1.3. Sendikal faaliyetlere katılma  34

1.3.1.4. Sendika üyeliğini sonlandırma özgürlüğü ve

sendikaya üye olmama . 36

1.3.2. Kolektif Sendika Özgürlüğü  38

1.4. SENDİKAL AYRIMCILIK YASAĞI . 39

1.4.1. İşe Girişte Sendikal Nedenle Ayrımcılığa Uğrama . 41

1.4.2. İş Sözleşmesinin Devamı Sırasında Sendikal

Faaliyetlere Katılma veya Katılmama Nedeniyle

Ayrımcılığa Uğrama  42

İçindekiler

8

1.4.3. İş Sözleşmesi Sona Erdirilirken Sendikal Ayrımcılığa

Uğrama  44

1.5. 6356 SAYILI KANUN’DA SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ

KORUMAK İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖZEL

GÜVENCELER . 46

1.5.1. Genel Olarak . 46

1.5.2. Sendikal Özgürlüğünün Güvencesi . 47

1.5.3. İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi . 48

1.5.3.1. Genel olarak işyeri sendika temsilciliği . 48

1.5.3.2. Sendika temsilcinin işyerinin değiştirilememesi

ve işinde esaslı değişiklik yapılamaması . 50

1.5.3.3. Sözleşmenin haklı neden olmaksızın veya

Kanun’daki usule uyulmadan feshedilememesi  51

1.5.4. İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi  54

1.5.4.1. Profesyonel sendika yöneticiliği güvencesi . 55

1.5.4.2. Amatör sendika yöneticiliği güvencesi  62

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ 65

2.1. SENDİKAL FESİH KAVRAMI  65

2.2. SENDİKAL FESİH DURUMUNDA İŞÇİLERİN

HAKLARI  65

2.2.1. Sendikal Tazminat . 66

2.2.1.1. Sendikal tazminatın hukuki niteliği . 66

2.2.1.2. Sendikal tazminat miktarı  67

2.2.1.3. Sendikal tazminatta faiz ve zamanaşımı süresi  71

2.2.1.4. Sendikal tazminatın diğer tazminatlarla ilişkisi . 72

2.2.2. Feshin Geçersizliği ve İşe İade  75

2.2.2.1. Genel olarak . 75

Emre TEKİNÖZ

9

2.2.2.2. 4857 sayılı Kanun uyarınca iş güvencesi

koşulları  77

2.2.2.3. Sendikal fesih halinde işe iade davası

açabilecekler  78

2.2.2.4. İşe iade davası için öngörülen hak düşürücü

süreler . 86

2.3. SENDİKAL FESHİN İSPATI  90

2.3.1. İspat Yükü . 90

2.3.2. Sendikal Fesih Karinesi . 93

2.3.3. Sendikal Nedenle Fesihte İspat Araçları . 102

2.3.3.1. Belgeler  103

2.3.3.2. Senet . 104

2.3.3.3. Tanık beyanları . 105

2.3.3.4. Bilirkişi raporu . 105

2.3.3.5. Uzman görüşü  106

2.3.3.6. Keşif . 107

2.3.3.7. Müfettiş raporu . 108

2.3.3.8. Ceza soruşturma ve kovuşturma dosyaları . 109

2.4. SENDİKAL FESHE İLİŞKİN DAVALARDA

YARGILAMAYA İLİŞKİN ESASLAR  109

2.4.1. Görev ve Yetki . 109

2.4.2. Yargılama Usulü  110

2.4.3. Kanun Yolları  111

2.4.4. Sendikal Tazminatın Belirsiz Alacak Davasına Konu

Olabilmesi  113

İçindekiler

10

SENDİKAL NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİ

FESHİNDE İŞÇİ TARAFINDAN İŞE İADE

DAVASI AÇILMASININ SONUÇLARI  115

3.1. İŞE İADE DAVASINDA FESİH USULÜNÜN

DEĞERLENDİRİLMESİ . 115

3.2. İŞÇİNİN DAVAYI KAYBETMESİNİN SONUÇLARI . 118

3.3. İŞÇİNİN DAVAYI KAZANMASININ SONUÇLARI . 119

3.3.1. İşçinin İşe Başlamak Üzere İşverene Başvurmaması  119

3.3.2. İşçinin İşe Başlamak İçin İşverene Başvuruda

Bulunması  121

3.3.2.1. İşveren tarafından işçinin işe başlatılması . 124

3.3.2.2. İşverenin davetine rağmen işçinin işe gitmemesi  127

3.3.2.3. İşveren tarafından işçinin işe başlatılmaması  131

3.4. SENDİKAL FESİHLERDE İŞE İADE

KARARLARININ İCRASI  137

SONUÇ 141

REFERANSLAR  151

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
222,75   
222,75   
2
111,38   
222,75   
3
74,25   
222,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
222,75   
222,75   
2
111,38   
222,75   
3
74,25   
222,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
222,75   
222,75   
2
111,38   
222,75   
3
74,25   
222,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
222,75   
222,75   
2
111,38   
222,75   
3
74,25   
222,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
222,75   
222,75   
2
111,38   
222,75   
3
74,25   
222,75   
Kapat