Hükmün Gerekçesi Erdal Yerdelen
Hükmün Gerekçesi
Hükmün Gerekçesi

Ceza MuhakemesindeHükmün Gerekçesi


Basım Tarihi
2015-03
Sayfa Sayısı
466
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051465982
Baskı
1
Dili
Türkçe57,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 57 puan kazanacaksınız)
   57

Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN

 

Konu Başlıkları
- Hükmün Kavramı, Hükmün Nitelikleri, Unsurları ve Türleri
- Gerekçe Kavramı, Gerekçenin Tarihçesi Karşılaştırmalı Hukukta Gerekçe
- Gerekçenin Niteliği, Fonksiyonları ve Unsurları
- Meşru Olmayan Gerekçe Türleri
Örnekler

     GİRİŞ-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    HÜKÜM KAVRAMI, HÜKMÜN NİTELİKLERİ, UNSURLARI VE TÜRLERİ
    I. -GENEL OLARAK-9
    II. -HÜKÜM KAVRAMI-9
    III. -HÜKMÜN NİTELİKLERİ-15
    A. -GENEL OLARAK-15
    B. -İLK DERECE YARGILAMASININ SON İŞLEMİ OLMASI-16
    C. -YARGILAMA MAKAMINA AİT OLMASI-17
    D. -KOLLEKTİF ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ OLMASI-18
    E. -HÜKMÜN DİĞER NİTELİKLERİ-22
    IV. -HÜKMÜN UNSURLARI VE HÜKÜM ÇEŞİTLERİ-24
    A. -GENEL OLARAK-24
    B. -HÜKMÜN MADDİ UNSURLARI-26
    C. -HÜKMÜN ŞEKLİ UNSURLARI-28
    D. -KISA KARAR (HÜKÜM FIKRASI)-31
    1. -Genel Olarak-31
    2. -Mahkûmiyet Hükmünün Kısa Kararı-34
    3. -Beraat Hükmünün Kısa Kararı-42
    4. -Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Hükmün Kısa Kararı-43
    5. -Davanın Düşmesine Dair Hükmün Kısa Kararı-45
    6. -Durma veya Görevsizlik Kararlarında Kısa Karar-46
    V. -HÜKÜM ÇEŞİTLERİ-47
    İKİNCİ BÖLÜM
    GEREKÇE KAVRAMI, GEREKÇENİN TARİHÇESİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GEREKÇE
    I. -GENEL OLARAK-51
    II. -GEREKÇE KAVRAMI-54
    A. -GENEL OLARAK-54
    B. -DOKTRİNDE GEREKÇE-58
    C. -MEVZUATTA GEREKÇE-61
    D. -YÜKSEK MAHKEME KARARLARINDA GEREKÇE-70
    III. -GEREKÇENİN TARİHÇESİ-89
    A. -GENEL OLARAK-89
    b. -İLK ÇAĞ TARİHİNDE GEREKÇE-90
    C. -ROMA HUKUKUNDA GEREKÇE-93
    d. -YENİ ÇAĞDA GEREKÇE-95
    IV. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GEREKÇE-97
    A. -GENEL OLARAK-97
    B. -ALMAN HUKUKU’NDA GEREKÇE-97
    1. -Genel Olarak-97
    2. -Hükmün Gerekçesinin Önemi-99
    3. -Gerekçe ile İlgili Mevzuat-100
    4. -Hükmün Gerekçesinin Unsurları-103
    5. -Kısa Karar-110
    6. -Beraat Hükmünde Gerekçe-115
    7. -Gerekçenin Denetlenmesi-118
    8. -Ara Sonuç-127
    C. -ANGLOSAKSON HUKUKU’NDA GEREKÇE-128
    1. -Genel Olarak-128
    2. -Common Law’da Gerekçe Kavramı-130
    3. -Ratio Decidendi ve Obiter Dictum-133
    4. -Ara Sonuç-135
    D. -RUSYA FEDERASYONU HUKUKU’NDA GEREKÇE-136
    1. -Genel Olarak-136
    2. -Ceza Muhakemesi Yapısı ve Reform-136
    3. -Hüküm ve Gerekçe-138
    4. -Temyiz ve Gerekçe-141
    5. -Ara Sonuç-142
    E. -İSLAM VE OSMANLI HUKUKU’NDA GEREKÇE-142
    1. -Genel Olarak-142
    2. -Hükmün Deliller Üzerine Bina Edilmesi-143
    3. -Gerekçe ve Temyiz-147
    4. -Ara Sonuç-150
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    GEREKÇENİN NİTELİĞİ, FONKSİYONLARI VE UNSURLARI
    I. -GENEL OLARAK-151
    II. -GEREKÇENİN NİTELİĞİ-151
    III. -GEREKÇENİN YARARLARI-154
    IV. -GEREKÇENİN SAKINCALARI-163
    V. -GEREKÇENİN UNSURLARI-167
    A. -GENEL OLARAK-167
    B. -MAHKÛMİYET HÜKMÜNDE GEREKÇENİN UNSURLARI-174
    1. -Genel Olarak-174
    2. -İddia-176
    3. -Savunma-193
    4. -Delillerin Değerlendirilmesi-200
    a)-Genel Olarak-200
    b)-Olayı Delillendirme-202
    c)-Delillendirme Yöntemleri-208
    d)-Delilleri Değerlendirme-211
    5. -Ulaşılan Kanaat-231
    a)-Genel Olarak-231
    b)-Şüphenin Giderilememesi ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması-241
    c)-Mahkemenin Ulaştığı Kanaatin Denetlenmesi-245
    6. -Fiilin Hukuki Nitelendirilmesi-250
    7. -Fiile Bağlanan Hukuki Sonuçların Tespiti-256
    a)-Genel Olarak-256
    b)-Cezanın Belirlenmesi-257
    c)-Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi-266
    d)-Erteleme veya Paraya Çevirme-270
    C. -BERAAT HÜKMÜNDE gerekçe-273
    1. -Genel Olarak-273
    2. -Beraat Kararı Verilmesi Gereken Durumlar-275
    a)-Genel Olarak-275
    b)-Suçun Unsuruna İlişkin Beraat Kararı-276
    (1)-Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması-277
    (2)-Sanığın Kast veya Taksirinin Bulunmaması-279
    (3)-Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunması-282
    c)-Suçun Sübutuna İlişkin Beraat Kararı-287
    (1)-Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması-287
    (2)-Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması-288
    D. -CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR HÜKÜMDE GEREKÇE-292
    1. -Genel Olarak-292
    2. -Kusurluluğun Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı-298
    a)-Genel Olarak-298
    b)-Yüklenen Suçla Bağlantılı Olarak Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik, Alkol, Uyuşturucu ve Geçici Nedenlerin Bulunması-299
    c)-Yüklenen Suçun Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Emirle İşlenmesi, Zorunluluk Hali, Cebir ve Tehdit Etkisiyle Suç İşleme-301
    d)-Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması-303
    e)-Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Hataya Düşülmesi-304
    3. -Cezalandırmaya Engel Diğer Sebeplerin Bulunması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı-306
    a)-Genel Olarak-306
    b)-Etkin Pişmanlık-306
    c)-Şahsi Cezasızlık Nedeni-308
    d)-Karşılıklı Hakaret-309
    e)-Fiilin Haksızlık İçeriğinin Azlığı-310
    E. -DAVANIN REDDİ KARARINDA GEREKÇE-311
    F. -DURMA VE DÜŞME KARARLARINDA GEREKÇE-313
    G. -ADLİ YARGI DIŞINDAKİ BİR MAKAMA YÖNELİK GÖREVSİZLİK KARARINDA GEREKÇE-316
    H. -GERİ VERME (İADE) KARARINDA GEREKÇE-316
    I. -KANUN YOLU YARGILAMASINDA VERİLEN KARARLARDA GEREKÇE-318
    1. -Genel Olarak-318
    2. -İtiraz Mercii Kararlarında Gerekçe-318
    3. -İstinaf Mercii Kararlarında Gerekçe-320
    4. -Temyiz Mercii Kararlarında Gerekçe-321
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    MEŞRU OLMAYAN GEREKÇE TÜRLERİ
    I. -GENEL OLARAK-329
    II. -GEREKÇESİZLİK-331
    III. -MANTIĞA VE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI GEREKÇE-337
    IV. -ÇELİŞKİLİ GEREKÇE-343
    A. -GENEL OLARAK-343
    b. -HÜKÜM FIKRASI (KISA KARAR) İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞMESİ-344
    C. -HÜKMÜN GEREKÇELERİNİN ÇELİŞMESİ-348
    V. -YETERSİZ (EKSİK) GEREKÇE-353
    A. -GENEL OLARAK-353
    B. -EKSİK SORUŞTURMA (ARAŞTIRMA)-354
    C. -DELİLLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMA-359
    VI. -BELİRSİZ VE LAFZİ GEREKÇE-363
    A. -GENEL OLARAK-363
    B. -BELİRSİZ GEREKÇE-363
    C. -LAFZİ (SÖZDE) GEREKÇE-369
    VII. HUKUKA AYKIRI GEREKÇE-375
    SONUÇ-385
    ÖRNEKLER-395
    I. -ALMANYA MAHKEME KARARLARI-395
    A. -İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI-395
    B. -KÖLN EYALET MAHKEMESİ KARARI-398
    II. -AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MAHKEME KARARI-402
    III. -FRANSA MAHKEME KARARI-404
    IV. -İNGİLTERE MAHKEME KARARI-411
    V. -İRAN MAHKEME KARARLARI-414
    A. -İRAN CEZA MAHKEMESİ KARARI-414
    b. -İRAN AİLE MAHKEMESİ KARARI-415
    VI. -İSVİÇRE MAHKEME KARARI-416
    VII. -JAPONYA MAHKEME KARARI-418
    VIII. -OSMANLI ŞERİYE SİCİL ÖRNEKLERİ-422
    IX. -TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEME KARARLARI-426
    A. -AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARI-426
    b. -ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARI-439
    C. -ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARI-443
    d. -İDDİANAME-445
    KAYNAKÇA-449
    KAVRAMLAR DİZİNİ-461

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
3
19,00   
57,00   
4
14,25   
57,00   
5
11,97   
59,85   
6
10,07   
60,42   
7
8,71   
60,99   
8
7,70   
61,56   
9
6,90   
62,13   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
3
19,00   
57,00   
4
14,25   
57,00   
5
11,97   
59,85   
6
10,07   
60,42   
7
8,71   
60,99   
8
7,70   
61,56   
9
6,90   
62,13   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
3
19,00   
57,00   
4
14,25   
57,00   
5
11,97   
59,85   
6
10,07   
60,42   
7
8,71   
60,99   
8
7,70   
61,56   
9
6,90   
62,13   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
3
19,00   
57,00   
4
14,25   
57,00   
5
11,97   
59,85   
6
10,07   
60,42   
7
8,71   
60,99   
8
7,70   
61,56   
9
6,90   
62,13   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
3
19,00   
57,00   
4
14,25   
57,00   
5
11,97   
59,85   
6
10,07   
60,42   
7
8,71   
60,99   
8
7,70   
61,56   
9
6,90   
62,13   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat