Suç Örgütü Ersan Şen

Suç Örgütü


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
936
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258404
Boyut
16x24
Baskı
3200,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 200 puan kazanacaksınız)
   200
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Ersan ŞEN

Dr. H. Sefa ERYILDIZ

 

Konu Başlıkları
- Suç Örgütleri
- Terör Örgütleri
- Örgüt Adına Suç İşleme
- Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım
- Darbe Suçları
- Propaganda
- Terörizmin Finansmanı
- Etkin Pişmanlık
- Yeni Nesil Delil
- Savunma Hakkı
Örgütlü Suçlarda İnfaz

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 7
2. Baskıya Önsöz 9
Önsöz 11
Kısaltmalar 19
GİRİŞ 21
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 25
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması 30
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri 44
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları 62
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ 67
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI 71
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar 71
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı 78
C. Hiyerarşik Yapılanma 84
D. Üye Sayısı 90
E. Devamlılık Unsuru 95
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi 99
G. Elverişlilik Unsuru 100
H. Korkutuculuk Unsuru 106
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 107
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru 109
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI 119
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1) 119
1. Örgüt Kurma 119
2. Örgüt Yönetme 125
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2) 130
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi 218
1. Giriş 218
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi 219
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi 223
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3) 228
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4) 234
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu
(TCK m.220/5) 241
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6) 257
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
(TCK m.220/7) 274
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8) 321
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 353
A. Anayasal Düzen ile Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama 353
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları 355
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları 375
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları 379
E. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması 380
F. Yurtdışı Terör Faaliyetlerinde Türkiye’nin Yargılama Yetkisi 386
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH SAĞLAMA SUÇLARI 389
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU SUÇUN FARKI 399
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS 413
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA 425
ETKİN PİŞMANLIK 441
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık 443
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 445
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 448
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık 454
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler 464
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması 477
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı 478
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI 479
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI 489
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR 497
A. CEZA HUKUKU 497
1. Konvansiyonel Olmayan İllegal Yapı 497
2. Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama 502
3. Bir veya Birkaç Suç Kavramı 508
4. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar 509
5. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti 513
5.1. Başvuruya Konu Somut Olay 514
5.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi 516
5.2.1. Başvurucunun İddiası 516
5.2.2. Çoğunluk Görüşü 516
5.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü 517
5.2.4. Değerlendirme 518
6. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı 519
7. İHAM Nazarında TCK m.220/6–7 528
8. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 535
9. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi? 550
10. Etkin Pişmanlıkta TCK m.221/3 ve m.221/4 Mukayesesi 552
11.Örgütlü Suçlarda Sanığın Etkin Pişmanlıktan Vazgeçmesinin Etkisi 558
12. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması 565
13. Terörün “Kanunilik” Serüveni 572
14. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart 581
15. Terör Suçunda Cezanın Artırılması 585
16. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri 587
16.1. Genel Açıklama ve Gerekçe 587
16.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri 589
17. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi? 597
18. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi? 608
19. “Postmodern Darbe” Suç mudur? 615
20. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi 619
21. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs 626
22. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç 633
23. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 644
24. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 650
24.1. TCK m.326: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 650
24.2. TCK m.327: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 652
24.3. TCK m.328: Siyasal veya askeri casusluk 656
24.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 661
24.5. TCK m.330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 661
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU 662
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri 662
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği 669
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni 673
4. Gizli Soruşturmacı 678
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz 683
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi? 686
6.1. Gizli Soruşturmacı 686
6.2. Muhbir 689
6.3. Muhbirin Tanıklığı 690
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları 691
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı 693
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem 696
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma 701
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme 704
9.1. Önleme Dinlemesi 704
9.2. Adli Dinleme 704
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler 710
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri 725
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz 733
11.2. CMK m.134 ve 135 Açısından Değerlendirmemiz 736
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü 739
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları 746
15. Tanıklık ve Gizli Tanıklık 751
15.1. Tanıklık 751
15.2. Gizli Tanıklık 755
16. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık” 764
17. Gizli Tanık 765
18. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere 787
19. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma 791
20. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü? 793
21. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi 800
22. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz 808
23. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı 812
24. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı 817
25. Re’sen Tutuklamada Zorunlu Müdafilik 823
26. Zorunlu Müdafiliğin Sınırı 828
27. Adaletin Selameti ve Zorunlu Müdafilik 836
28. Tutuklunun Giydirilmesi 844
28.1. Guantanamo Benzetmesi 844
28.2. Tek Tip Kıyafet 847
28.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet 847
28.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet 849
28.3. Çözüm 852
29. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma 854
29.1. Düzenleme 854
29.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması 856
29.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek Tip Kıyafet 857
29.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet 858
29.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği 859
29.4. Değerlendirme 860
30. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil 861
31. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular 863
32. Polis ve Jandarmanın Denetimi 868
C. İNFAZ HUKUKU 879
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri 879
2. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu 891
3. Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı 895
4. 671 Sayılı KHK’nın Özel İnfaz Usulü Örgütte Uygulanır mı? 900
5. İnfaz Hukuku Açısından Örgütten Ayrılmanın Tespiti 902
6. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları 906
7. TCK m.220/7 Açısından Açık Cezaevine Ayrılma Engeli 911
8. Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı 917
9. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna Geçebilmesi 923
Kaynakça 929
Kavram Dizini 933

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
   
   
Kapat