Suç Örgütü Ersan Şen

Suç Örgütü


Basım Tarihi
2022-05
Sayfa Sayısı
1072
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750277788
Boyut
16x24
Baskı
5460,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 460 puan kazanacaksınız)
   460
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Ersan Şen

Dr. H.Sefa Eryıldız


İÇİNDEKİLER


İçindekiler
5. Baskıya Önsöz 7
4. Baskıya Önsöz 9
3. Baskıya Önsöz 11
2. Baskıya Önsöz 13
Önsöz 15
Kısaltmalar 25
GİRİŞ 27
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA
GENEL BAKIŞ 33
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması 38
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri 53
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları 71
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ 75
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI 81
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar 81
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı 88
C. Hiyerarşik Yapılanma 94
D. Üye Sayısı 101
E. Devamlılık Unsuru 106
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi 109
G. Elverişlilik Unsuru 110
H. Korkutuculuk Unsuru 116
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 117
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru 119
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI 129
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1) 129
1. Örgüt Kurma 129
2. Örgüt Yönetme 135
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2) 140
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi 232
1. Giriş 232
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi 232
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi 236
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3) 242
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4) 248
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu (TCK m.220/5) 254
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6) 271
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme (TCK m.220/7) 288
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8) 338
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 371
A. Anayasal Düzen ile Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama 371
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları 373
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları 397
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları 400
E. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması 402
F. Yurtdışı Terör Faaliyetlerinde Türkiye’nin Yargılama Yetkisi 408
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH
SAĞLAMA SUÇLARI 411
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU
SUÇUN FARKI 421
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS 435
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA 447
ETKİN PİŞMANLIK 465
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık 467
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 469
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 472
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık 478
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler 490
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması 505
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı 506
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI 507
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI 519
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR 527
A. CEZA HUKUKU 527
1. Konvansiyonel Olmayan İllegal Yapı 527
2. Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama 532
3. Bir veya Birkaç Suç Kavramı 538
4. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar 539
5. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti 543
5.1. Başvuruya Konu Somut Olay 544
5.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi 546
5.2.1. Başvurucunun İddiası 546
5.2.2. Çoğunluk Görüşü 546
5.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü 548
5.2.4. Değerlendirme 548
6. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı 549
7. İHAM Nazarında TCK m.220/6–7 558
8. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 565
9. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi? 581
10. Etkin Pişmanlıkta TCK m.221/3 ve m.221/4 Mukayesesi 583
11.Örgütlü Suçlarda Sanığın Etkin Pişmanlıktan Vazgeçmesinin Etkisi 588
12. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması 596
12.1. Giriş 596
12.2. Etkin Pişmanlığın Zaman Bakımından Uygulaması 597
13. Terörün “Kanunilik” Serüveni 602
14. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart 611
15. Terör Suçunda Cezanın Artırılması 616
16. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri 618
16.1. Genel Açıklama ve Gerekçe 618
16.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri 619
16.3. Terörle Mücadele Kanunu için Öneriler 624
16.4. Son Söz 627
17. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi? 628
18. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi? 638
19. “Postmodern Darbe” Suç mudur? 646
20. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi 649
21. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs 656
22. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç 663
22.1. Giriş 663
22.2. Hükümete Karşı Suç 664
22.3. Sonuç 673
23. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 674
24. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 681
24.1. TCK m.326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler 681
24.2. TCK m.327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme 682
24.3. TCK m.328: Siyasal veya Askeri Casusluk 686
24.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 691
24.5. TCK m.330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 692
25. Örgüt Suçlarında “Pişmanlık” Kriteri 693
26. Ardışık Arama İkinci Karar Değerlendirmesi 702
27. FETÖ/PDY Üyeliğinde Zaman Mefhumu 706
28. Örgüte Yardım Suçu ve Mensubiyetten Farkları 711
29. Suç İçin Anlaşma Suçu Kapsamında Darbeye Teşebbüs Suçları 721
30. Terör Örgütü Propagandası Suçunda Yol Ayırımı, Yasallık ve Öneriler 733
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU 739
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri 739
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği 746
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni 750
4. Gizli Soruşturmacı 755
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz 759
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi? 762
6.1. Gizli Soruşturmacı 762
6.2. Muhbir 765
6.3. Muhbirin Tanıklığı 766
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları 767
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı 769
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem 772
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma 777
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme 780
9.1. Önleme Dinlemesi 780
9.2. Adli Dinleme 780
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler 786
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri 800
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz 810
11.2. CMK m.134 ve 135 Açısından Değerlendirmemiz 813
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü 817
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları 823
15. Tanıklık ve Gizli Tanıklık 828
15.1. Tanıklık 828
15.2. Gizli Tanıklık 832
16. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık” 841
17. Gizli Tanık 843
17.1. Genel Açıklama 843
17.2. Gizli Tanıklığın Değerlendirilmesi 847
17.3. Şüpheli veya Sanık Gizli Tanık Olabilir mi? 855
17.4. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi 855
18. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere 864
19. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma 868
20. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü? 871
21. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi 877
22. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz 885
23. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı 889
24. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı 894
25. Re’sen Tutuklamada Zorunlu Müdafilik 900
26. Zorunlu Müdafiliğin Sınırı 906
27. Adaletin Selameti ve Zorunlu Müdafilik 913
28. Tutuklunun Giydirilmesi 921
28.1. Guantanamo Benzetmesi 922
28.2. Tek Tip Kıyafet 924
28.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet 924
28.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet 926
28.3. Çözüm 929
29. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma 931
29.1. Düzenleme 931
29.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması 934
29.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek Tip Kıyafet 934
29.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet 935
29.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği 937
29.4. Değerlendirme 937
30. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil 939
31. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular 941
32. Polis ve Jandarmanın Denetimi 945
33. Yargıtay’ın ByLock Kriterlerine İlişkin Değerlendirme 957
34. Terör Suçlarında CMK m.161/8’in Amacı ve Kapsamı 965
35. Yeni ByLock Kararı 971
36. Ankesörlü veya Sabit Hattan Ardışık, Periyodik ve Tekil Arama 973
37. Örgüt Evlerinin Teknik Araçlarla İzlenmesi Mümkün müdür? 987
37.1. Giriş 987
37.2. Konut Kavramı 990
37.3. CMK m.140’ın Konutta Uygulanması İstisnası 990
38. Örgüt Üyeliği Suçunda Yetkili Mahkeme 992
38.1. Genel Olarak 992
38.2. Suç Örgütü Üyeliği Suçu 993
38.3. Yer Bakımından Yetkili Mahkeme 995
38.4. Sonuç 997
39. Yeni Temyiz Yasağı İstisnaları ve Tahliyeler 998
C. İNFAZ HUKUKU 1003
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri 1003
2. 7242 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu Değişikliğine Göre Örgüt Suçlarında Verilen Cezaların İnfazı 1015
3. 5275 Sayılı Kanun’un Geçici 6. maddesindeki Özel İnfaz Usulü Örgütte
Uygulanır mı? 1022
4. 4422 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme 1024
5. Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı 1035
5.1. TCK m.220’de Düzenlenen Silahsız ve Silahlı Örgütlere Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Failin Cezasının İnfazı 1035
5.2. Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Failin Cezasının İnfazı 1038
5.3. Teröriste veya Terör Örgütüne Finansman Sağlayan Failin Cezasının İnfazı 1040
6. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları 1041
7. Terör Örgütü Propagandası Suçundan Verilen Hapis Cezasının İnfazı 1046
8. Hükümlünün Örgütten Ayrıldığı Nasıl Tespit Edilir? 1050
9. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna Geçebilmesi 1058
Kaynakça 1065
Kavram Dizini 1069

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
460,00   
460,00   
2
230,00   
460,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
460,00   
460,00   
2
230,00   
460,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
460,00   
460,00   
2
230,00   
460,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
460,00   
460,00   
2
230,00   
460,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
460,00   
460,00   
2
   
   
Kapat