Sulh Sözleşmesi Fatma Hızır Asrav

Sulh Sözleşmesi


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
238
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006800
Boyut
16x24
Baskı
155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Dr. Fatma HIZIR ASRAV

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR. 13
GİRİŞ 17

BİRİNCİ BÖLÜM
SULH SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, AMACI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. SULH SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 21
II. SULH SÖZLEŞMESİNİN AMACI 26
III. SULH SÖZLEŞMESİNİN ZORUNLU UNSURLARI 29
A. Taraflar Arasında Bir Hukuki İlişkinin Varlığı 29
B. Mevcut Hukuki İlişki Hakkında Uyuşmazlık ya da Belirsizliğin Varlığı 33
1. Genel Olarak 33
2. Uyuşmazlık 34
3. Belirsizlik 35
C. Tarafların Karşılıklı Olarak Fedakarlıkta Bulunması 39
D. Anlaşma Unsuru 47
IV. SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 49
A. Sulh Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Olması 49
1. Genel Olarak 49
2. Sulh Sözleşmesine Uygulanacak Hükümlerin Tespiti 51
3. Sulh Sözleşmesinin Türk-İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki Yeri 53
B. Sulh Sözleşmesinin Borç Doğuran İvazlı Bir Sözleşme Olması 54
C. Sulh Sözleşmesinin Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 56
D. Sulh Sözleşmesinin Borçlandırıcı-Kazandırıcı Etkisi 59
1. Genel Olarak 59
2. Sulh Sözleşmesinin Salt Borçlandırıcı Etkiye Sahip Olması 60
3. Sulh Sözleşmesinin Hem Borçlandırıcı Hem Tasarrufi Etkiye Sahip Olması. 62

E. Sulh Sözleşmesinin Esas Sözleşme Üzerinde Değişiklik Yapan
Sözleşme Olması 65
V. SULH SÖZLEŞMESİNİN BENZER HUKUKİ KURUMLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI 68
A. Mahkeme İçi Sulh Sözleşmesi 68
B. İbra Sözleşmesi 76
C. Arabuluculuk 79
D. Feragat 86
E. Borç Tanıması 89
F. Bağışlama Sözleşmesi 93
G. Yenileme 94
H. Konkordato Sözleşmesi 96
İKİNCİ BÖLÜM
SULH SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI, KONUSU, ŞEKLİ, YORUMU VE ÇEŞİTLERİ
I. SULH SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 99
A. Genel Olarak 99
B. Sulh Sözleşmesinde Taraflara İlişkin Şartlar ve Temsil 100
1. Sulh Sözleşmesinde Taraflara İlişkin Şartlar 100
2. Sulh Sözleşmesinde Temsil. 103
a. Sulh Sözleşmesi Akdedebilmek İçin Özel Bir Yetkinin Gerekliliği 103
b. Sulh Sözleşmesinde Temsile İlişkin Özel Durumlar 105
aa. Gerçek Kişilerin Sulh Sözleşmesinde Temsili 105
(1) Velayet Durumunda 105
(2) Vesayet Durumunda 107
(3) Kayyımlık Durumunda 107
(4) Yasal Danışmanlık Durumunda 108
bb. Tüzel Kişilerin Sulh Sözleşmesinde Temsili 109
cc. Sulh Sözleşmesinde Ticari Temsil 110
dd. İflasta Sulh Sözleşmesi Akdetme 112
ee. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Sulh Sözleşmesi
Yapma Yetkisi 114

İçindekiler 11
II. SULH SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 116
A. Genel Olarak Sulh Sözleşmesinin Konusunun Sınırları 116
1. Borçlar Hukukunda Sulh Sözleşmesi 120
2. Kişiler Hukuku ve Aile Hukukunda Sulh Sözleşmesi 123
3. Miras Hukukunda Sulh Sözleşmesi 127
4. İş Hukukunda Sulh Sözleşmesi. 128
5. Şirketler Hukukunda Sulh Sözleşmesi 133
6. Diğer Hukuk Dallarında Sulh Sözleşmesi 135
B. Hakkında Sulh Sözleşmesi Yapılması Mümkün Olmayan Hukuki
İşlemler 140
C. Kesinleşmiş Karardan Sonra Sulh Sözleşmesi 143
III. SULH SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 144
A. Kural: Şekil Serbestisi İlkesi 144
B. İstisna: Sulh Sözleşmesine Konu Hukuki İşlemin İçeriğine Göre Şekil Şartı 146
IV. SULH SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 150
A. Sulh Sözleşmesine İlişkin Yorum Sorunları 150
B. Sulh Sözleşmenin Yorumlanmasına İlişkin Genel Hükümlerin Uygulanabilirliği 151
C. Sulh Sözleşmesinin Tamamlanması 154
V. SULH SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 155
A. Mahkeme İçi - Mahkeme Dışı Sulh Sözleşmesi 155
B. Şarta veya Vadeye Bağlı Sulh Sözleşmesi 157
C. Diğer Sulh Sözleşmesi Çeşitleri 159

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI, ETKİLERİ VE SONA ERMESİ
I. SULH SÖZLEŞMESİNİN TARAFLAR VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER AÇISINDAN

HUKUKİ SONUÇLARI VE ETKİLERİ 161
A. Sulh Sözleşmesinin Taraflar Açısından Hukuki Sonuçları ve Etkileri 161
1. Genel Olarak 161
2. Tartışma ve Uyuşmazlığı Ortadan Kaldırması 163
3. Doğrudan Yargılamayı Sona Erdirmemesi ve İlam Niteliğinde
Belge Sayılmaması 164
4. Sulh Sözleşmesinin Avantajları ve Mahzurları 168
B. Sulh Sözleşmesinin Üçüncü Kişiler Açısından Hukuki Sonuçları ve Etkileri 170
1. Sulh Sözleşmesinin Nispi Etkili Olması 170
2. Sulh Sözleşmesinin Üçüncü Kişiler Üzerindeki Etkisi 171
a. Üçüncü Kişi Yararına Sulh Sözleşmesi 171
b . Müteselsil Borçlular ile Sulh Sözleşmesi 173
c. Müteselsil Alacaklılar ile Sulh Sözleşmesi 178
II. SULH SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DİĞER HUKUKİ SONUÇLAR VE ETKİLER 179
A. Sulh Sözleşmesinin Yenileyici Etkisinin Olup Olmadığı Meselesi 179
B. Fer’i Haklar, İtiraz ve Def’ilere İlişkin Etkiler 182
C. Zamanaşımına İlişkin Etkiler 183
D. Sulh Sözleşmesinde Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Hakkı 186
III. SULH SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 188
A. Genel Olarak 188
B. Sulh Sözleşmesinin İradeyi Bozan Sebeplerle Sona Ermesi 192
1. Sulh Sözleşmesinin Özel Sona Erme Sebebi: Yanılma 193
a. Genel Olarak Yanılma Hükümlerinin Sulh Sözleşmesine Uygulanabilirliği 193
b. Açıklamada Yanılma 195
c. Temelde Yanılma 197
2. Sulh Sözleşmesinin Aldatma Sebebiyle Sona Ermesi 204
3. Sulh Sözleşmesinin Korkutma Sebebiyle Sona Ermesi 207
C. Sulh Sözleşmesinin Aşırı Yararlanma (Gabin) Sebebiyle Sona Ermesi 209
D. Sulh Sözleşmesinin İşlem Temelinin Çökmesi Sebebiyle Sona Ermesi 211
E. Sulh Sözleşmesinden Dönme 215
1. Yasal Dönme Hakkı 215
2. Dönme Hakkının Sözleşmede Saklı Tutulması 218
SONUÇ. 221
KAYNAKLAR 225

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat