Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi (2018-2019)

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi (2018-2019)


Basım Tarihi
2020-11
Sayfa Sayısı
596
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264009
Boyut
16x24
Baskı
1125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 125 puan kazanacaksınız)
   125

Konu Başlıkları
- 20 Eylül 2019 Yargıtay – BAUHF IGUL Toplantısı
- Toplantıda Sunulan Karar ve Tebliğler
- Mukayeseli Hukukta Hukuka Aykırı Deliller
Kararların Tam Metinleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş ve Açılış Konuşmaları 5
Bölüm I
20 EYLÜL 2019 YARGITAY – BAUHF IGUL TOPLANTISI
A. TOPLANTIDA SUNULAN KARAR VE TEBLİĞLER 25
1. Silah Deyimi (TCK 6/1–f): CGK 19.2.2019, E. 2017–311, K. 2019–112 25
a. Sunum Özeti: Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Birinci Başkanvekili, Ceza Genel Kurulu Başkanı 25
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Mehmet Beyhan Seçkin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 27
c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğname No: 2016/85002 29
ç. Akademik Rapor: Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez Uğurlubay 29
d. Toplantı Sunumları 34
e. Karar Metni: CGK T. 19.2.2019, E. 2017/311, K. 2019/112 40
2. Bileşik Suç (TCK 42, 207): CGK E. 2017–212, K. 2019–20 49
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Özkan Balcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 49
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi: 2015/344203 50
c. Akademik Rapor, Gözde Kaçmaz Keskin 50
ç. Toplantı Sunumları 60
d. Karar Metni: CGK T. 17.1.2019, E. 2017/212, K. 2019/20 64
3. Canavarca His Kavramı (TCK 81/1–b): CGK E. 2017–905, K. 2019–146 73
a. Karar Özeti: Murat Esen, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi 73
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Semih Mutlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 74
c. Tebliğname No. 2014/341916 76
ç. Akademik Rapor: Dr. Öğr. Üyesi Hande Ulutürk 78
d. Toplantı Sunumları 81
e. Karar Metni: CGK T. 05.03.2019, E. 2017–905, K. 2019–146 (TCK 82/1–b
Canavarca His) 87
4. Kastın Belirlenmesi ve Fikri İçtima (TCK 82): CGK E. 2018–310, K. 2019–62 101
a. Sunum Özeti: Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Birinci Başkanvekili, Ceza Genel Kurulu Başkanı 101
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Mehmet Beyhan Seçkin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 103
c. Tebliğname No. 2017/54569 107
ç. Akademik Rapor: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Altunç 108
d. Toplantı Sunumları 116
e. Karar Metni: CGK T. 05.02.2019, E. 2018–310, K. 2019–62 124
5. Etkin Pişmanlık (TCK 192): CGK E. 2017–973, K. 2019–54 152
a. Sunum Özeti: Ramazan Yılmaz, Yargıtay Ceza Genel Kurul Üyesi 152
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Hakkında Özkan Balcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 154
c. Tebliğname No. 10–2016/82758 Temyiz 155
ç. Akademik Rapor: Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş 157
d. Toplantı Sunumları 184
e. Karar Metni: CGK T. 24.01.2019, E. 2017–973, K. 2019/54 (TCK 192/3 Etkin Pişmanlık) 190
6. Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması(TCK 245): CGK E. 2015/8–960,
K. 2019–467 203
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Erdoğan Güneş, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 203
b. Tebliğname No. 11 – 2011/390729 204
c. Akademik Rapor: Av. Sanem İnsu Tezkan Özcan 206
ç. Toplantı Sunumları 214
d. Karar Metni: CGK T. 11.6.2019, E. 2015/8–960, K. 2019–467 (TCK 245) 220
7. Silahlı Örgüt (TCK 314): GGK E. 2017–599, K. 2019–471 245
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Ömer Erdoğmuş, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 245
b. Tebliğname No. 2016/348688 246
c. Akademik Rapor (Av. Naim Karakaya) 246
ç. Toplantı Sunumları 250
d. Karar Metni: CGK T. 11.06.2019, E. 2017–599, K. 2019/471 (TCK 220) 255
8. Sahte Fatura Kullanma (VUK 259): CGK E. 2018–427, K. 2018–517 267
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Murat Öksüz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 267
b. Tebliğname No. 19 – 2017/73112 270
c. Akademik Rapor: Aylin Kul Yenigül 311
ç. Toplantı Sunumları 319
d. Karar Metni: CGK T. 08.11.2018, E. 2018–427, K. 2018–517 (Vergi Usul kanunu) 325
9. Elektronik Deliller (CMK 217/1): CGK E. 2018–417, K. 2019–44 375
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Ömer Erdoğmuş, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 375
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğname Sayı: 16 – 2017/48642, 16.4.2018 377
c. Akademik Rapor: Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen Ataç 381
ç. Toplantı Sunumları 389
d. Karar Metni: CGK T. 24.1.2019, E. 2018/417, K. 2019/44 395
10. Temyiz Nedeni (CMK 288): CGK E. 2018–297, K. 2019–461 426
a. Sunum Özeti: Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Birinci Başkanvekili, Ceza Genel Kurulu Başkanı 426
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görüşü: Bahattin Azizağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 428
c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğname No: KD – 2017/55802 Temyiz, 23.5.2018 431
ç. Akademik Rapor (Av. Naim Karakaya) 433
d. Toplantı Sunumları 440
e. Karar Metni: CGK T. 28.5.2019, E. 2018/297, K. 2019/461 451
11. Kapanış Oturumu 499
B. MUKAYESELİ HUKUKTA HUKUKA AYKIRI DELİLLER 515
1. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin Delillerin Değerlendirilmesi Yasağına İlişkin Güncel Kararları: Holger Rothfuss (Çeviren: Dr. Salih Oktar) 515
I. Temel İlkeler 515
II. Emsal Kararlar 519
TCK 132 ve CMK 135; katılanın yaptığı kayıt BGH, 12 Mart 2019 – 2 StR 244/18 519
İstihbarat Dinlemesi: BGH, 6 Şubat 2019–3 StR 280/18 519
Gecikmede Tehlike Kavramı, Önemsiz Hukuka Aykırılık; BGH, 27 Kasım 2018–
5 StR 568/18 519
Gecikmede Tehlike, Şüphenin Varlığı, Rıza; BGH, 17 Temmuz 2018 – 5 StR. 250/18 520
CMK 138; BGH 11 Temmuz 2018 – 2 StR 497/17 520
CMK 154; BGH, 4 Temmuz 2018–2 StR 485/17 521
CMK 148/5; BGH, 28 Temmuz 2018 –3 StR 23/18 521
CMK 217/2, karşılaştır, 289/1–i: ilk derecede ileri sürme yükümü; BGH, 9 Mayıs 2018 – 5 StR 17/18 522
CMK 147 Nitelikli Aydınlatma Yükümü; BGH, 3 Mayıs 2018 tarihli 3. CD 390/17 523
CMK 75; BGH 11 Nisan 2018 – 5 StR 609/17 525
CMK 148; Özel Kişinin Şüpheliyi Konuşturması; BGH 6 Mart 2018 – 1 StR 277/17 525
CMK 135, Başka Suretle Delil Elde Etme Olanağı Bulunmaması; BGH, 8 Şubat 2018 – 3 StR 400/17 526
CMK 147/1–c ve 150; BGH, 6 Şubat 2018 – 2 StR 163/17 526
PVSK 9 Önleme Araması; BGH, 17 Ocak 2018 – 2 StR 180/17 527
CMK 135 ve 138/2, Arka Plandaki Sesler; BGH, 10 Ocak 2018 – 1 StR 571/17 527
CMK 135/3; BGH, 30 Kasım 2017 – 5 StR 454/17 527
CMK 116, Gümrüklerdeki Arama; BGH, 15 Kasım 2017– 2 StR 128/17 528
Sabıka Kaydının Delil Niteliği; BGH, 10 Ekim 2017 – 4 StR 277/17 528
Delil Değerlendirme Yasağının İhlali Muhakeme Engeli Oluşturmaz; BGH 26 Temmuz 2017 – 3 StR 52/17 529
CMK 250/3, 253/20, Uzlaştırmadaki Kabul; BGH 29 Haziran 2017, 5 StR, 226/17 529
CMK 52/1, Yüzleştirme, CMK 201, 217/1; BGH 24 Ekim–1 StR, 212/18 529
CMK 135, İstihbarat Dinlemesi; BGH 3 Mayıs 2017–3 StR 498/16) 530
CMK 201 Soru Soramama Halinde Ek Güvence Sağlama Yükümü; BGH 26 Nisan 2017–1 StR 32/17 531
CMK 147, Suç Ortağına Hak Bildirilmemesi; BGH, 9 Ağustos 2016 – 4 StR 195/16 532
CMK 48, 51, 116 Tanığa Hak Bildirme Yükümü; BGH, 27 Nisan 2016, 4 StR 52/16 532
CMK 119/1 Acele Hal; BGH, 21 Nisan 2016, 2 StR 394/15 532
CMK 135, Mağdurun Yaptığı Ses Kayıdı; BGH, 7 Ocak 2016 – 2 StR 202/15 533
CMK 150; BGH 4 Aralık 2015–2StR 475/15 533
Gecikmede Sakınca; BGH 10 Haziran 2014–3 StR 140/14 533
Kendi Kendine Konuşma; BHG 22 Aralık 2011–2 StR 509/10 534
CMK 250; BGH 16 Mart 2011–1 StR 60/11 534
2. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesinin Hukuka Aykırı Delillerin Dosyadan Çıkarılması Kuralı İle İlgili Önemli Kararlarından Örnekler; Av. Phyllis Cox (Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Hande Ulutürk) 535
Weeks v. U.S. 232 U.S. 383 (1914) 536
Silverthorne Lumber Co. v. U.S. 251 U.S. 385 (1920) 536
Nardone v. U.S. 308 U.S. 338 (1939) 536
Wolf v. Colorado 338 U.S. 25 (1949) 536
Elkins v. U.S., 364 U.S. 206 (1960) 537
Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961) 537
Wong Sun v. U.S., 371 U.S. 471 (1963) 537
Katz V. U.S., 389 U.S. 347 (1967) 537
Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969) 537
N.Y. v. Belton, 453 U.S. 454 (1981) 538
United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984) 538
Hudson v. Michigan, 547 U.S. 586 (2006) 538
Arizona v. Gant, 556 U.S. 332 (2009) 538
Herring v. U.S., 555 U.S. 135 (2009) 539
Davis v. U.S., 564 U.S. 229 (2011) 539
U.S. v. Jones, 565 US 200 (2012) 539
Quartavious Davis v. U.S., 11th Circuit 539
Strieff v. Utah, 579 U.S., 136 S. Ct. 2056 (2016) 540
Dahda v. U.S., (May 18, 2018) 540
Collins v. Virginia, U.S. (2018) 540
Bölüm II
KARARLARIN TAM METİNLERİ
A. CEZA MUHAKEMESİNE DAİR KARARLAR 541
(CMK 35) TEBLİGAT HUKUKUNA DAİR KARARLAR 541
CGK T. 23.1.2018, E. 2014/751, K. 2018/25 541
(CMK 116) ARAMA USULÜNE DAİR KARARLAR 541
CGK T. 17.4.2018, E. 2016/466, K. 2018/166 541
CGK T. 26.6.2018, E. 2016/761, K. 2018/305 542
CGK T. 25.9.2018, E. 2015/1071, K. 2018/365 542
CGK T. 25.9.2018, E. 2016/381, K. 2018/366 543
CGK T. 25.9.2018, E. 2016/33, K. 2018/374 543
(CMK 149) SAVUNMA HAKKINA DAİR KARARLAR 544
CGK T. 12.6.2018, E. 2017/1098, K. 2018/283 544
CGK T. 12.6.2018, E. 2017/1108, K. 2018/284 544
CGK T. 19.6.2018, E. 2018/237, K. 2018/298 544
CGK T. 13.11.2018, E. 2016/1158, K. 2018/520 545
CGK T. 15.11.2018, E. 2018/339, K. 2018/536 545
CGK T. 6.12.2018, E. 2018/122, K. 2018/613 545
CGK T. 5.3.2019, E. 2016/662, K. 2019/158 546
CGK T. 28.5.2019, E. 2016/929, K. 2019/460 546
(CMK 217/2) HUKUKA UYGUN DELİLE İLİŞKİN KARARLAR 546
CGK T. 29.11.2018, E. 2016/1097, K. 2018/591 546
(CMK 230) GEREKÇE; SOSYAL İNCELEME RAPORUNA DAİR KARARLAR 547
CGK T. 20.11.2018, E. 2016/986, K. 2018/554 547
(CMK 231/5) HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARARLAR 547
CGK T. 23.1.2018, E. 2015/962, K. 2018/16 547
CGK T. 13.3.2018, E. 2014/808, K. 2018/84 547
CGK T. 3.4.2018, E. 2018/23, K. 2018/134 548
CGK T. 10.4.2018, E. 2014/487, K. 2018/151 548
CGK T. 24.4.2018, E. 2014/552, K. 2018/190 548
CGK T. 15.1.2019, E. 2015/330, K. 2019/8 549
CGK T. 24.1.2019, E. 2016/350, K. 2019/49 549
CGK T. 19.2.2019, E. 2015/73, K. 2019/116 549
CGK T. 5.3.2019, E. 2018/569, K. 2019/150 550
CGK T. 20.6.2019, E. 2016/1413, K. 2019/489 550
CGK T. 22.10.2019, E. 2015/225, K. 2019/616 550
(CMK 237) KATILMA HUKUKUNA DAİR KARARLAR 551
CGK T. 12.6.2018, E. 2015/1190, K. 2018/274 551
(CMK 253) UZLAŞTIRMA HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLAR 551
CGK T. 16.1.2018, E. 2015/1, K. 2018/5 551
CGK T. 17.1.2019, E. 2015/1164, K.2019/15 552
CGK T. 12.2.2019, E. 2018/590, K. 2019/90 552
(CMK 266/3) KANUNİ TEMSİLCİNİN İRADESİNE DAİR KARARLAR 552
CGK T. 15.1.2019, E. 2017/572, K. 2019/2 552
(CMK 272) İSTİNAF UYGULAMALARINA DAİR KARARLAR 552
CGK T. 6.12.2016, E. 2014/305, K. 2016/471 (CMK 35/3) 552
CGK T. 20.3.2018, E. 2018/38, K. 2018/113 (CMK 286/2–b) 553
CGK T. 21.3.2019 E. 2018/387, K. 2019/246 553
CGK T. 9.4.2019, E. 2018/109, K. 2019/302 554
CGK T. 27.6.2019, E. 2018/545, K. 2019/504 555
CGK T. 1.10.2019, E. 2019/460, K. 2019/572 556
CGK T. 17.10.2019, E. 2019/449, K. 2019/611 556
(CMK 286) TEMYİZDE KANUN YOLU BİLDİRİMİ VE SÜRELERE DAİR KARARLAR 557
CGK T. 16.1.2018, E. 2015/188, K. 2018/9 557
CGK T. 11.10.2018, E. 2018/373, K. 2018/426 557
CGK T. 23.10.2018, E. 2017/986, K. 2018/464 558
CGK T. 13.3.2018, E. 2015/136, K. 2018/98 558
CGK T. 14.3.2019, E. 2016/1281, K. 2019/216 558
CGK T. 29.5.2018, E. 2017/292, K.2018/256 559
CGK T. 15.11.2018, E. 2015/442, K. 2018/533 559
(CMK 306) SİRAYET ETKİSİNE DAİR KARARLAR 559
CGK T. 21.5.2019, E. 2018/171, K. 2019/453 559
(CMK 307/4) DİRENME KARARLARINDA USULE DAİR KARARLAR 560
CGK T. 16.1.2018, E. 2017/107, K. 2018/12 560
CGK T. 23.1.2018, E. 2018/4, K. 2018/21 560
CGK T. 13.2.2018, E. 2017/189, K. 2018/44 560
CGK T. 15.5.2018, E. 2018/119, K. 2018/218 561
B. TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERE DAİR KARARLAR 563
(TCK 6/1–f) SİLAH KAVRAMINA DAİR KARARLAR 563
(TCK 21, 22) KAST/OLASI KAST/TAKSİR/BİLİNÇLİ TAKSİRE DAİR KARARLAR 563
CGK T. 16.1.2018, E. 2017/904, K. 2018/10 563
CGK T. 23.1.2018, E. 2017/463, K. 2018/20 564
CGK T. 13.3.2018, E. 2015/670, K. 2018/93 564
(TCK 25/1) MEŞRU SAVUNMAYA DAİR KARARLAR 565
CGK T. 27.2.2018, E. 2017/1051, K. 2018/69 565
CGK T. 4.10.2018, E. 2015/424, K. 2018/399 565
(TCK 29) HAKSIZ TAHRİKE DAİR KARARLAR 566
CGK T. 16.01.2018, E. 2017/923, K. 2018/11 566
(TCK 35) TEŞEBBÜS/HAZIRLIK HAREKETİNE DAİR KARARLAR 567
CGK T. 3.5.2018, E. 2017/735, K.2018/143 567
(TCK 37) İŞTİRAKE DAİR KARARLAR 568
CGK T. 13.3.2018, E. 2014/727, K. 2018/99 568
(TCK 58) TEKERRÜRE DAİR KARARLAR 569
CGK T. 1.11.2018, E. 2016/860, K. 2018/498 569
C. TÜRK CEZA KANUNU ÖZEL HÜKÜMLERE DAİR KARARLAR 571
(TCK 81 vd) KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA DAİR KARARLAR 571
CGK T. 29.5.2018, E. 2014/605, K. 2018/243 571
(TCK 86 vd) YARALAMA SUÇUNA DAİR KARARLAR 571
CGK T. 19.6.2018, E. 2016/626, K. 2018/288 571
(TCK 97) ÇOCUĞU TERK SUÇUNA DAİR KARARLAR 571
CGK T. 20.3.2018, E. 2015/986, K. 2018/102 571
(TCK 102 vd) CİNSEL SUÇA DAİR KARARLAR 572
CGK T. 23.1.2018, E. 2014/844, K. 2018/17 572
CGK T. 27.3.2018, E. 2017/938, K. 2018/119 572
CGK T. 27.3.2018, E. 2015/255, K. 2018/120 573
(TCK 116/2) İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİNE DAİR KARARLAR 573
CGK T. 15.5.2018, E. 2015/1188, K. 2018/214 573
CGK T. 11.10.2018, E. 2015/3, K. 2018/423 573
CGK T. 18.10.2018, E. 2015/332, K. 2018/451 574
(TCK 125) HAKARET SUÇUNA DAİR KARARLAR 574
CGK T. 3.4.2018, E. 2015/89, K. 2018/140 574
CGK T. 19.6.2018, E. 2015/90, K. 2018/300 575
CGK T. 5.2.2019, E. 2016/1138, K. 2019/68 575
(TCK 141 vd) HIRSIZLIK SUÇUNA DAİR KARARLAR 575
CGK T. 22.1.2019, E. 2017/810, K. 2019/37 575
CGK T. 5.6.2018, E. 2014/406, K. 2018/260 576
CGK T. 18.9.2018, E. 2015/155, K. 2018/355 576
CGK T. 26.2.2019, E. 2017/120, K. 2019/135 576
(TCK 148 vd) YAĞMA SUÇUNA DAİR KARARLAR 577
CGK T. 23.1.2018, E. 2017/161, K. 2018/18 577
CGK T. 27.3.2018, E. 2016/704, K. 2018/122 577
CGK T. 10.4.2018, E. 2015/1004, K. 2018/154 578
(TCK 152/1–a) KAMU MALINA ZARAR VERMEK SUÇUNA DAİR KARARLAR 578
CGK T. 27.3.2018, E. 2015/1070, K. 2018/125 578
(TCK 157 vd) DOLANDIRICILIK SUÇUNA DAİR KARARLAR 579
CGK T. 16.1.2018, E. 2017/588, K. 2018/6 579
(TCK 184) İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK SUÇLAMASINA İLİŞKİN KARARLAR 579
CGK T. 15.11.2018, E. 2015/71, K. 2018/540 579
(TCK 188) UYUŞTURUCU SUÇUNA DAİR KARARLAR 580
CGK T. 24.1.2019, E. 2016/236, K. 2019/55 580
CGK T. 19.2.2019, E. 2017/972, K. 2019/114 580
(TCK 243) BİLİŞİM SUÇUNA DAİR KARARLAR 580
CGK T. 10.4.2018, E. 2014/412, K. 2018/160 580
(TCK 247 vd) ZİMMET/İRTİKAP/GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARINA DAİR KARARLAR 581
CGK T. 27.3.2018, E. 2016/557, K. 2018/124 581
CGK T. 22.5.2018, E. 2014/803, K. 2018/223 581
CGK T. 25.9.2018, E. 2014/643, K. 2018/368 582
CGK T. 27.9.2018, E. 2015/284, K. 2018/384 582
CGK T. 25.10.2018, E. 2015/119, K. 2018/474 582
(TCK 265) GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNA DAİR KARARLAR 583
CGK T. 29.5.2018, E. 2016/1439, K.2018/250 583
(TCK 267, 271) SUÇ UYDURMA/İFTİRA SUÇLARINA DAİR KARARLAR 584
CGK T. 3.4.2018, E. 2014/839, K. 2018/146 584
CGK T. 22.5.2018, E. 2015/45, K. 2018/224 584
CGK T. 6.10.2018, E. 2015/86, K. 2018/434 584
(TCK 297) TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇUNA DAİR KARARLAR 585
CGK T. 5.6.2018, E. 2016/706, K. 2018/266 585
TERÖR SUÇLARINA DAİR KARARLAR 585
CGK T. 16.1.2018, E. 2017/1134, K. 2018/13 585
CGK T. 13.3.2018, E. 2018/66, K. 2018/87 586
CGK T. 20.12.2018, E. 2018/419, K. 2018/661 586
CGK T. 24.1.2019, E. 2018/334, K. 2019/45 586
CGK T. 26.2.2019, E. 2017/1104, K. 2019/137 587
CGK T. 27.6.2019, E. 2018/418, K. 2019/513 587
CGK T. 19.3.2019, E. 2018/420, K. 2019/230 587
CGK T. 17.9.2019, E. 2018/443, K. 2019/553 588
CGK T. 22.1.2019, E. 2016/235, K. 2019/41 589
CGK T. 7.2.2019, E. 2017/448, K. 2019/77 589
CGK T. 19.2.2019, E. 2017/972, K. 2019/114 589
CGK T. 21.2.2019, E. 2017/511, K. 2019/121 590
Ç. ÖZEL CEZA KANUNLARINA DAİR KARARLAR 591
2911 SAYILI KANUNA DAİR KARARLAR 591
CGK T. 22.5.2018, E. 2018/195, K. 2018/225 591
4733/5607 SAYILI KANUNLARA DAİR KARARLAR 591
CGK T. 25.10.2018, E. 2016/129, K. 2018/481 591
Kavramlar Dizini 593

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
   
   
Kapat