Dolandırıcılık Suçu Fulya Korkmaz

Dolandırıcılık Suçu


Basım Tarihi
2022-06
Sayfa Sayısı
177
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050512274
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Dr. Öğr. Üyesi Fulya KORKMAZ

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER .............................................................................................7

KISALTMALAR ........................................................................................11

GİRİŞ ...........................................................................................................13

BİRİNCİ BÖLÜM

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

VE SUÇ GENEL TEORİSİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAMLARIN

DOLANDIRICILIK SUÇU BAKIMINDAN AÇIKLANMASI

I. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA KAVRAMSAL

BOYUTUN ÖNEMİ...........................................................................17

A. GENEL OLARAK .......................................................................17

B. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR AÇISINDAN ORTAK

BAZI KAVRAMLAR..................................................................19

1. Malvarlığı Kavramı................................................................19

2. Mal Kavramı ..........................................................................22

3. Zilyetlik Kavramı ...................................................................25

4. Malın Başkasına Ait Olması...................................................26

II. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARIN TASNİFİ VE

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ

YERİ...................................................................................................27

III. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN HUKUKÎ KONUSU, MADDÎ

KONUSU, FAİLİ VE MAĞDURU ...................................................32

A. GENEL OLARAK .......................................................................32

B. SUÇUN HUKUKÎ KONUSU ......................................................33

C. SUÇUN MADDÎ KONUSU ........................................................35

D. SUÇUN FAİLİ .............................................................................37

E. SUÇUN MAĞDURU...................................................................38

İKİNCİ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI

I. GENEL OLARAK..............................................................................43

II. MADDÎ UNSUR ................................................................................44

A. DAVRANIŞ: HİLELİ DAVRANIŞ.............................................45

B. ORTAYA ÇIKAN TİPİK SONUÇLAR ......................................63

8

1. Mağdurun (veya Mağdurun Malvarlığı Üzerinde Tasarruf

Yetkisi Bulunan Kişinin) Aldanması .....................................63

2. Mağdurun Malvarlığı Yönünden Bir Tasarrufun

Gerçekleşmesi ve Bunun Sonuçları........................................66

a. Mağdurun Malvarlığı Yönünden Bir Tasarrufun

Gerçekleşmesi ..................................................................66

b. Mağdurun Zarara Uğraması..............................................67

c. Failin veya Başkasının Bir Yarar Sağlaması.....................72

C. NEDENSELLİK BAĞI................................................................74

D. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN BULUNMAMASI75

III. MANEVÎ UNSUR..............................................................................75

A. KAST............................................................................................75

B. HATANIN ETKİSİ ......................................................................77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNA ETKİ EDEN NEDENLER

I. GENEL OLARAK..............................................................................79

II. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NEDENLER.........................................80

A. KULLANILAN VASITAYI ESAS ALAN AĞIRLAŞTIRICI

NEDENLER.................................................................................80

1. Suçun “Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle”

İşlenmesi (TCK m. 158/1-a)...................................................80

2. Suçun “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek

Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel

Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-d)...................................................................84

3. Suçun “Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi

Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-f) ...................................................................87

4. Suçun “Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan

Yararlanmak Suretiyle” İşlenmesi (TCK m. 158/1-g) ...........94

B. ALDATILAN SÜJENİN DURUMUNU ESAS ALAN

AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER...................................................97

1. Suçun “Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor

Şartlardan Yaralanmak Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-b)...................................................................97

2. Suçun “Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından

Yararlanmak Suretiyle” İşlenmesi (TCK m. 158/1-c)............99

C. FAİLİN VE/VEYA MAĞDURUN NİTELİĞİNİ ESAS ALAN

AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER.................................................100

9

1. Suçun “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak”

İşlenmesi (TCK m. 158/1-e).................................................100

2. Suçun “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına

Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında;

Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti

Kapsamında” İşlenmesi (TCK m. 158/1-h)..........................102

3. Suçun “Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından,

Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin

Kötüye Kullanılması Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-i)..................................................................105

D. FAİLİN MAKSADINI ESAS ALAN AĞIRLAŞTIRICI

NEDENLER...............................................................................107

1. Suçun “Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis

Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak

Maksadıyla” İşlenmesi (TCK m. 158/1-j)............................107

2. Suçun “Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-k).................................................................108

E. HİLE ŞEKLİNİ ESAS ALAN AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER112

1. Suçun “Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka,

Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması

veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi

Suretiyle” İşlenmesi (TCK m. 158/1-l)................................112

2. Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde

Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği

Vaadiyle Aldatarak, Başkasından Menfaat Temin Etme

(TCK m. 158/2)....................................................................113

F. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA

KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ VE SUÇ

İŞLEMEK İÇİN TEŞKİL EDİLMİŞ BİR

ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ (TCK

M. 158/3)....................................................................................115

III. CEZAYI HAFİFLETEN NEDEN: SUÇUN BİR HUKUKÎ İLİŞKİYE

DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA İŞLENMESİ

(TCK M. 159)...................................................................................116

10

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ,

BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI, CEZASI VE

MUHAKEME HUKUKUNA İLİŞKİN SONUÇLARI

I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ.119

A. İŞTİRAK ....................................................................................119

B. İÇTİMA......................................................................................124

C. TEŞEBBÜS ................................................................................132

D. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME..........................................................135

II. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI...................................................................136

A. GENEL OLARAK .....................................................................136

B. HIRSIZLIK SUÇU.....................................................................137

C. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU................................139

D. YAĞMA SUÇU .........................................................................140

E. BİLİŞİM SİTEMİNE GİRME VE SİSTEMİ ENGELLEME,

BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME

SUÇLARI...................................................................................141

F. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE

KULLANILMASI SUÇU ..........................................................143

G. ZİMMET SUÇU.........................................................................145

H. İRTİKÂP SUÇU.........................................................................147

I. PARADA SAHTECİLİK SUÇU ...............................................148

J. KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU .............................149

K. BANKACILIK ZİMMETİ SUÇU..............................................151

L. BEDELSİZ YARARLANMA....................................................151

III. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI VE TÜZEL KİŞİLERE

UYGULANACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ .............................153

IV. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZADAN İNDİRİM

YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER .....................154

V. ETKİN PİŞMANLIK........................................................................155

VI. ZAMANAŞIMI ................................................................................156

VII. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MUHAKEME HUKUKUNA

İLİŞKİN SONUÇLARI...................................................................156

SONUÇ ......................................................................................................161

 

KAYNAKÇA.............................................................................................167

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
Kapat