İş Hukukunda Sözleşmesel Kayıtlar Gaye Burcu Yıldız

İş Hukukunda Sözleşmesel Kayıtlar


Basım Tarihi
2014
Sayfa Sayısı
201
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789754648966
Baskı
1
Dili
Türkçe65,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ

Önsöz 7
İçindekiler 9
Kısaltmalar 13


Giriş 15


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL İŞLEM KOŞULLARI

§ 1. Genel Olarak
I. Sözleşmesel Kayıt Terimi 17
II. Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin
Genel Olarak İş Hukukuna Etkisi 19

§ 2. Genel İş Koşulları
I. Genel İşlem Koşulları 22
II. Genel İş Koşulları Kavramı 22
III. İç Yönetmelik 25
1. İç Yönetmeliğin Bağlayıcılık Kazanması 25
a. İşverenin işçiyi açıkça bilgilendirmesi 25
b. İşçi tarafından kabul edilmesi 25
2. Normlar Hiyerarşisine Uygunluk 26
IV. İçerik Denetimi 27
V. İç Yönetmeliğin Değiştirilmesi ve Uygulanmaması 30

İKİNCİ BÖLÜM
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ/KAYDI

§ 3. Rekabet Yasağı
I. Rekabet Etmeme Borcu 33
II. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin veya Kaydının Geçerlilik Koşulları 40
1. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Bir Menfaatinin Varlığı 41
a. İşçinin iş sözleşmesi dolayısıyla işverenin müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkanına sahip olması 41
aa. Müşteri çevresi 43
bb. Üretim sırrı ya da işverenin işleri 43
b. İşçinin öğrenmesi mümkün olan bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikte olmalıdır. 45
2. İşçinin Ekonomik Geleceğinin Tehlikeye Düşürülmemesi 45
III. Rekabet Yasağının Kapsamı 46
IV. Rekabet Yasağının Sınırları 48
1. Süre Bakımından Sınırlama 48
2. Yer Bakımından Sınırlama 50
3. Konu Bakımından Sınırlama 51
V. Hukuka Aykırı Rekabet Yasağı Sözleşmesinin/Kaydının Yaptırımı 52
1. Geçersizlik 54
2. Hakimin Müdahalesi 56
VI. Rekabet Yasağına Aykırılığın Sonuçları 56
1. Görevli Mahkeme 56
2. Zararın Tazmini 59
3. İşçinin Cezai Şart Ödemesi 62
4. Rekabet Yasağına Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi 65
VII. Rekabet Yasağının Sona Ermesi 68
1. İşverenin Gerçek Bir Yararının Kalmaması 68
2. İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Haksız Feshi 68
3. İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi 73
4. Diğer Sebepler 73
VIII. İşyeri Devri ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi 74

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE VE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KAYITLAR

§ 4. İçerik Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Değişiklik
I. İçerik Güvencesi 75
II. Çalışma Koşulları Kavramı 77
III. Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması 82
1. Yönetim Hakkı ve Esaslı Değişiklik Kavramı ile İlişkisi 82
a. Yönetim hakkı ve kapsamı 82
b. Esaslı değişiklik kavramı 85
2. Esaslı Değişiklik Sayılan Haller 88
a. Ücret değişikliği 89
b. İşin niteliğinde değişiklik 92
c. İşyeri değişikliği 96
d. Çalışma süresinde ve/veya saatlerinde değişiklik 102
3. 4857 sayılı İş Kanunu Açısından Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması 103
a. İşverenin değişiklik önerisinde bulunması 104
b. İşçinin düşünme süresi 106
c. İşçi tarafından değişiklik önerisinin kabulü 106
d. İşçi tarafından değişiklik önerisinin reddi 106
e. İşçinin değişiklik teklifini reddetmesine rağmen işverenin değişiklikte ısrar etmesi 109
IV. Değişiklik Feshi 114
1. Değişiklik Feshi Kavramı 114
2. Değişiklik Feshine İlişkin Hükümlerin Kapsamı 117
3. Değişiklik Feshi İle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 119
a. Değişiklik feshinin uygulanması 119
b. Değişiklik feshinde geçerli neden 120
V. Değişiklik Kayıtları 124
1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Önce 125
a. Değişiklik kayıtlarının denetim esasları 127
aa. Geçerliliğe ilişkin denetim 127
bb. Kaydın kullanımına ilişkin denetim 128
aaa. Hakkaniyet Denetimi 128
bbb. İçerik Denetimi 128
2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonra 130
3. Değerlendirme 134
VI. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğin Bir Uygulaması Olarak Ücretsiz İzin 139
VII. İşin Düzenlenmesine İlişkin Kayıtlar 140

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK KAYITLAR

§ 5. Sözleşmenin Sona Erdirilmesine İlişkin Kayıtlar
I. Fesih Bildirim Sürelerinin Artırılması 143
II. Fesih Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kayıtlar 147
1. İşçinin Yaşı ya da Emekliliğe Hak Kazanmasına Bağlı Olarak Fesih Hakkının Kullanılmasına Yönelik Kayıtlar 147
2. İşverenin Fesih Hakkının Sınırlanması 153
a. İş sözleşmesinin süreli fesih hakkının sınırlandırılması 153
aa. İş güvencesi kapsamı içindeki iş ilişkilerinde 153
bb. İş güvencesi kapsamı dışındaki iş ilişkilerinde 158
b. İş sözleşmesinin haklı nedenle fesih hakkının sınırlandırılması 162
aa. İş güvencesi kapsamı içindeki iş ilişkilerinde 162
bb. İş güvencesi kapsamı dışındaki iş ilişkilerinde 165
III. İşçinin Fesih Hakkının Sınırlandırılması 167
1. İşçinin Belli Bir Süre İşyerinde Çalışmasını Güvence Altına Almak Amacıyla Cezai Şart Konulması 168
2. Eğitim Karşılığında Kararlaştırılan Cezai Şart 170
IV. Özel Hakem Kaydı 174

Sonuç 177

Kaynakça 185

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
Kapat