%3
Görevi Kötüye Kullanma Suçu Yiğit Gökçehan Koçoğlu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
204
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264795
Boyut
16x24
Baskı
1Konu Başlıkları
- Mukayeseli Hukukta Görevi Kötüye Kullanma Suçu
- Kamu Görevlisi Kavramı
- Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimleri
- Benzer Suçlarla Mukayesesi
- Muhakeme Kuralları
Yargı Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
GİRİŞ 13
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER, TARİHÇE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. GENEL BİLGİLER 15
II. TARİHSEL GELİŞİM 16
A. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi 16
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi 21
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 27
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE KORUNMAK İSTENEN HUKUKİ YARAR, SUÇUN UNSURLARI,
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE
KUSURLULUĞU ETKİLEYEN SEBEPLER
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 31
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI (TİPİKLİĞİN OBJEKTİF UNSURLARI) 32
A. Suçun Faili: Kamu Görevlisi 32
1. Anayasa Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi 35
2. İdare Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi 36
a. Memurlar 37
b. Diğer Kamu Görevlileri 38
3. Ceza Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi 40
a. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi 41
b. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi 43
ba. Kamusal Faaliyet 44
bb. Kamu Adına Yürütülen Hizmet 46
bc. Hizmetin Kuruluşunun Anayasaya ve Diğer Yasalara Uygun Olması (Siyasi İradeye Dayanması) 47
bd. Kamusal Faaliyete Katılma 48
4. Özel Kanunlar Bakımından Kamu Görevlisi Kavramı 50
B. Suçun Mağduru 58
C. Hareket (Fiil) 61
1. İcrai Hareketle İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu 62
a. Görevli Olmak (Bir Görev ve Yetkinin Bulunması) 62
b. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek 69
2. İhmali Hareketle İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu 79
a. Görevli Olmak (Bir Görev ve Yetkinin Bulunması) 81
b. Görevin Gereklerini Yerine Getirmekte İhmal 85
c. Görevin Gereklerini Yerine Getirmekte Gecikme 98
D. Netice 102
1. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma 109
2. Kamu Zararına Neden Olunması 113
3. Kişilere Haksız Menfaat Sağlanması 118
E. Nedensellik Bağı 120
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU (TİPİKLİĞİN SÜBJEKTİF UNSURU): KAST 123
IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER 129
A. Kanunun Hükmü ve Amirin Emrini İfa 130
B. Meşru Savunma 134
C. Zorunluluk Hali 135
D. Hakkın Kullanılması 136
E. İlgilinin Rızası 137
F. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 139
G. Haksız Tahrik 141
H. Hata 142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, BENZER SUÇLARLA İLİŞKİ, MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM
I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 145
A. Teşebbüs 145
B. İştirak 151
C. İçtima 154
1. Görünüşte İçtima 155
2. Zincirleme Suç 158
3. Bileşik Suç 163
4. Fikri İçtima 164
II. BENZER SUÇLARLA İLİŞKİ 165
A. Zimmet 166
B. İrtikap 168
C. Rüşvet 171
D. Nüfuz Ticareti 174
III. MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM 176
A. Muhakeme Kuralları 176
B. Zamanaşımı ve Yaptırım 185
Sonuç 191
Kaynakça 195
Kavram Dizini 203

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat