Anonim Şirketlerde Özel Denetim Gülnur Ceren Uçar Bulut
Anonim Şirketlerde Özel Denetim
Anonim Şirketlerde Özel Denetim

Anonim Şirketlerde Özel Denetim


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
224
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005872
Boyut
16x24
Baskı
162,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 62 puan kazanacaksınız)
   62

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Özel Denetim
- Özel Denetçinin Atanması
- Özel Denetimin Yerine Getirilmesi
Özel Denetimin Sona Ermesi ve Özel Denetçinin Hukuki Sorumluluğu

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR. 13
ÖZET 15
GİRİŞ 19

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ÖZEL DENETİM
I. ÖZEL DENETİM KURUMUNUN 6762 SAYILI MÜLGA TİCARET KANUNU’NDAKİ DÜZENLEMESİNİN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNDAN
FARKLILIKLARI 23
II. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ ÖN ŞARTI OLAN BİLGİ ALMA VE
İNCELEME HAKKI 26
A. BİLGİ ALMA HAKKI 26
1. Genel Olarak. 26
2. Bilgi Alma Hakkının Nitelikleri 29
a. Bireysel Hak 29
b. Vazgeçilemez Hak 29
c. Bağımsız Hak 30
3. Bilgi Almada Eşit İşlem 30
4. Bilgi Alma Hakkının Konusu ve Kapsamı 31
5. Bilgi Alma Hakkının Sınırları 33
a. Şirket Sırrı 33
i. Mutlak Şirket Sırrı 36
ii. Nispi Şirket Sırrı 36
b. Şirketin Korunması Gereken Diğer Menfaatleri 38
c. Hakkın Kötüye Kullanılması 39
6. Bilgi Vermekle Yükümlü Kişiler 39
7. Bilgi Alma Hakkının Mahkeme Yoluyla Kullanılması 40
B. İNCELEME HAKKI 42
C. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ BİLGİ ALMA VEYA İNCELEME
HAKKI İLE İLİŞKİSİ 43

10 İçindekiler

II. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE BENZER KURUMLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI 44
A. ÖZEL DENETİM KAVRAMI 44
B. ÖZEL DENETİMİN ÖNEMİ 45
C. ÖZEL DENETİMİN AMACI 46
D. ÖZEL DENETİMİN DİĞER BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 49
1. Bağımsız Denetim 49
2. Bakanlık Denetimi 51
E. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 53
F. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ KANUN SİSTEMATİĞİNDEKİ YERİ 58
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL DENETÇİNİN ATANMASI
I. ÖZEL DENETİM İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR 59
II. ÖZEL DENETÇİ ATANMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR 64
A. PAY SAHİBİNİN GENEL KURULDA ÖZEL DENETİM TALEBİNDE
BULUNMASI 64
B. BİLGİ ALMA VEYA İNCELEME HAKKININ ÖNCEDEN KULLANILMIŞ OLMASI 68
C. BİLGİ İSTEMİNİN KONUSU İLE ÖZEL DENETİMİN KONUSUNUN AYNI OLMASI 77
D. ÖZEL DENETİMİN PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANILMASI İÇİN
GEREKLİ OLMASI 78
E. BELİRLİ OLAYLARIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI 80
F. GENEL KURULUN ÖZEL DENETÇİ ATANMASINA İLİŞKİN KARARI 84
1. Genel Olarak 84
2. Toplantı ve Karar Nisabı 84
3. Genel Kurulun Onay veya Ret Kararı 88
III. ÖZEL DENETÇİ ATANMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURUDA
BULUNULMASI 90
A. GENEL OLARAK 90
B. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 91
C. ÖZEL DENETİM İSTEMİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASI HALİNDE ÖZEL DENETÇİNİN MAHKEME
TARAFINDAN BELİRLENMESİ 92
1. Mahkemeye Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 92
2. Mahkemenin Kararı 95

İçindekiler 11
D. ÖZEL DENETİM İSTEMİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN REDDEDİLMESİ HALİNDE ÖZEL DENETÇİNİN MAHKEME
TARAFINDAN ATANMASI 99
1. Mahkemeye Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 99
2. Mahkeme Tarafından Özel Denetime Karar Verilebilmesi için Aranan Maddi Bir Koşul: Kurucuların veya Şirket Organlarının Kanunu veya Esas Sözleşmeyi İhlali Sebebiyle Şirketin veya Pay Sahiplerinin Zarara
Uğratıldığının İkna Edici Bir Şekilde Ortaya Konulması 106
3. Davanın Niteliği 110
4. Mahkemenin Kararı 112
E. YARGILAMA USULÜ 123
F. ÖZEL DENETİM İSTEMİNDE KİŞİSEL AYNİYET SORUNU 124
IV. MAHKEMENİN UZMAN BİR KİŞİYİ ÖZEL DENETÇİ OLARAK ATAMASI 128
A. ÖZEL DENETÇİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ 128
B. ÖZEL DENETÇİNİN NİTELİKLERİ 129
C. ÖZEL DENETÇİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 132
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL DENETİMİN YERİNE GETİRİLMESİ
I. ÖZEL DENETÇİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 137
A. ÖZEL DENETÇİNİN HAKLARI 137
1. Özel Denetçinin Ücret Hakkı 137
2. Özel Denetçinin Bilgi Alma Hakkı 137
a. Genel Olarak 137
b. Bilgi Vermekle Yükümlü Olanlar 138
c. Bilgi Alma Hakkının Sınırı ve Hâkimin Rolü 140
3. Özel Denetçinin İnceleme Hakkı 144
a. Genel Olarak 144
b. İnceleme Hakkının Kapsamı 146
c. İnceleme Hakkının Sınırı 147
B. ÖZEL DENETÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 148
1. Özel Denetimin Amaca Yararlı Sürede ve Şirket İşlerini
Aksatmaksızın Yapılması 148
2. Şirket Yönetiminin Görüşünün Alınması Yükümü 150
3. Özel Denetçinin Özen Yükümü 154
4. Özel Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü 156
a. Genel Olarak 156
b. Şirket Sırrının Korunması 158
5. Özel Denetim Raporu Düzenleme Yükümü 161

12 İçindekiler

II. ÖZEL DENETİM RAPORU 161
A. RAPORUN HAZIRLANMASI VE MAHKEMEYE SUNULMASI 161
B. RAPORUN ŞİRKETE SUNULMASI, ŞİRKETİN RAPORA İTİRAZ HAKKI VE RAPORUN DÜZELTİLMESİ 165
C. GÖRÜŞ BİLDİRME VE TAMAMLAYICI SORULAR YÖNELTEBİLME İMKÂNI 168
D. RAPORUN HUKUKİ SONUÇLARI 170
E. RAPORUN HUKUKİ NİTELİĞİ 174
III. ÖZEL DENETİM GİDERLERİ 177
A. GENEL OLARAK 177
B. GENEL KURULUN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI TALEBİNİ KABUL
ETMESİ HALİNDE 179
C. GENEL KURULUN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI TALEBİNİ REDDETMESİ HALİNDE 180
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL DENETİMİN SONA ERMESİ VE ÖZEL DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. ÖZEL DENETİM İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 183
A. OLAĞAN ŞEKİLDE SONA ERME 183
B. OLAĞANÜSTÜ ŞEKİLDE SONA ERME 183
II. ÖZEL DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 188
A. GENEL OLARAK 188
B. ÖZEL DENETÇİNİN KANUNİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMESİNDE KUSURLU DAVRANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU 190
1. Genel Olarak 190
2. Sorumluluk Davası Açma Hakkına Sahip Olanlar 192
C. ÖZEL DENETÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
ETMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU 195
SONUÇ. 205
KAYNAKÇA 215
ÖZGEÇMİŞ 223

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat