Ceza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar Gürsel Yalvaç

T.C. AnayasasıCeza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel KanunlarTck- Cmk- Cgtik


Basım Tarihi
2019-04
Sayfa Sayısı
1808
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007340
Boyut
13,5x19,5
Baskı
20195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 195 puan kazanacaksınız)
   195
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Madde Atıfları
- Karşılaştırma Tabloları
- Görevli Mahkemeler
- Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar
- Önödeme Kapsamındaki Suçlar
Soruşturma–Kovuşturması İzne Bağlı Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ï Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 19
ï İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi : 101
ï Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller : 107
ï Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun . : 6216 141
İkinci Bölüm
Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat
ï Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 5237/765 179
ï Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 765/5237 183
ï TCK Maddelere Göre Alfabetik Fihrist : 5237 191
ï Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihrist . : 5237 201
ï Türk Ceza Kanunu : 5237 213
ï Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun : 5252 371
ï Kabahatler Kanunu . : 5326 377
Üçüncü Bölüm
Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat
ï CMK Alfabetik Fihrist : 5271 395
ï CMK/CMUK Karşılaştırma Tablosu : 5271/1412 407
8 İçindekiler
ï CMUK/CMK Karşılaştırma Tablosu : 1412/5271 411
ï Ceza Muhakemesi Kanunu Sistematik Fihrist : 5271 417
ï Ceza Muhakemesi Kanunu. : 5271 429
ï Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürürlükteki Hükümler) . : 1412 587
ï Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun . : 5320 593
ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve
Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi : 601
ï Adli Tıp Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun. : 2659 603
ï Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Adli Tıp Kurumu İle İlgili Bölüm): 607
ï Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun. : 5235 619
ï Çocuk Koruma Kanunu. : 5395 639
ï İl İdaresi Kanunu. : 5442 655
ï İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun . : 5651 675
ï Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 691
ï Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu : 3628 713
ï Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun. : 4483 721
ï Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 727
ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun . : 6749 741
ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile
Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması
Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun. : 6755 749
İçindekiler 9
ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında
KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun . : 7075 755
ï Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu. : 2559 765
ï Tanık Koruma Kanunu : 5726 783
ï Tebligat Kanunu : 7201 793
ï Yükseköğretim Kanunu (ilgili hükümler) . : 2547 809
ï Adlî Kolluk Yönetmeliği . : 821
ï Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği. : 829
ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve
Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik. : 845
ï Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi,
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik : 851
ï Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin
Kullanılması Hakkında Yönetmelik . : 863
ï Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici
Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik. : 867
ï Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik. : 881
ï Elektronik Tebligat Yönetmeliği : 895
ï Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik : 903
ï Suç Eşyası Yönetmeliği : 909
ï Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik . : 921
ï Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına
Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik : 937
ï Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 949
10 İçindekiler
ï Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 975
ï Bangalor Yargı Etiği İlkeleri : 993
ï Budapeşte İlkeleri . : 1003
Dördüncü Bölüm
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
ve İlgili Mevzuat
ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun Alfabetik Fihrist : 5275 1009
ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun Sistematik Fihrist . : 5275 1013
ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun . : 5275 1019
ï Adli Sicil Kanunu. : 5352 1085
ï Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 1093
ï İnfaz Hakimliği Kanunu . : 4675 1107
ï Adli Sicil Yönetmeliği : 1111
ï Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve
Maddeler Hakkında Yönetmelik : 1121
ï Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara
Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler
Hakkında Yönetmelik : 1125
ï Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği. : 1133
ï Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği. : 1141
ï Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük . : 1149
Beşinci Bölüm
Özel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat
ï Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun : 6284 1217
İçindekiler 11
ï Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun. : 1481 1227
ï Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun : 6136 1229
ï Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları
ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve
Bulundurulmasına Dair Kanun : 2521 1247
ï Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların
Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun : 6384 1253
ï Basın Kanunu . : 5187 1257
ï Bankacılık Kanunu (ilgili hükümler). : 5411 1267
ï Bilgi Edinme Hakkı Kanunu : 4982 1275
ï Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 1283
ï Çek Kanunu : 5941 1297
ï Dernekler Kanunu. : 5253 1309
ï Elektronik İmza Kanunu : 5070 1323
ï Hakimler ve Savcılar Kanunu . : 2802 1331
ï Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu . : 6087 1389
ï Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. : 5607 1417
ï Kimlik Bildirme Kanunu. : 1774 1437
ï Kişisel Verilerin Korunması Kanunu . : 6698 1443
ï Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu . : 2863 1461
ï Orman Kanunu : 6831 1495
ï Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun . : 5188 1541
ï Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1551
ï Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1579
ï Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun. : 6222 1583
ï Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun. : 5549 1595
12 İçindekiler
ï Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1605
ï Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun. 6415 1631
ï Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu. : 2911 1639
ï Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkında Kanun . : 5083 1651
ï Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi
ve Kontrolü Hakkında Kanun : 4207 1653
ï Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun . : 2313 1661
ï Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1669
ï Yargıtay Kanunu . : 2797 1671
Altıncı Bölüm
Askeri Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat
ï Askeri Ceza Kanunu . : 1632 1707
ï Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin
Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun : 477 1751
ï Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu : 353 1765

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
40,95   
204,75   
6
34,45   
206,70   
7
29,81   
208,65   
8
26,33   
210,60   
9
23,62   
212,55   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
40,95   
204,75   
6
34,45   
206,70   
7
29,81   
208,65   
8
26,33   
210,60   
9
23,62   
212,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
40,95   
204,75   
6
34,45   
206,70   
7
29,81   
208,65   
8
26,33   
210,60   
9
23,62   
212,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
40,95   
204,75   
6
34,45   
206,70   
7
29,81   
208,65   
8
26,33   
210,60   
9
23,62   
212,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
40,95   
204,75   
6
34,45   
206,70   
7
29,81   
208,65   
8
26,33   
210,60   
9
23,62   
212,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat