Anonim Ortalıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler ve Kar Dağıtımı H.Güz
Anonim Ortalıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler
ve Kar Dağıtımı
Anonim Ortalıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler
ve Kar Dağıtımı
Anonim Ortalıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler
ve Kar Dağıtımı

Anonim Ortalıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler ve Kar Dağıtımı


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
596
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786051526379
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. H. Güzin ÜÇIŞIK

Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇELİK

 

Konu Başlıkları
- Anonim Ortaklıklarda Finansal Tablo ve Raporlar
- Yedek Akçeler
Kar Payı Dağıtımı

 

İçindekiler
Giriş
Birinci Bölüm 
Anonim Ortaklıklarda Finansal Tablo Ve Raporlar 
§1. Anonim Ortaklıklarda Finansal Tablolar 
I. Genel Olarak
Iı. Bilanço
A. Bilançonun Tanımı Ve Türleri 
B. Bilançonun Hazırlanması
C. Bilançoda Hesapların Aktifleştirilmesi 
D. Bilançoda Değerleme Yapılması 
E. Bilanço Şeması
F. Bilançonun Denetlenmesi Ve Onaylanması
Iıı. Yıl Sonu Finansal Tabloları
A. Gelir (Kar-Zarar) Tablosu
B. Fon (Nakit) Akım Tablosu
C. Özsermaye (Özkaynaklar) Değişim Tablosu
D. Satışların Maliyeti Tablosu
E. Kar Dağıtım Tablosu
Iv. Diğer Finansal Tablolar
A. Yüksek Enflasyon Dönemine İlişkin Finansal Tablolar
B. Şirket Topluluklarına İlişkin Finansal Tablolar
§2. Anonim Ortaklıklarda Finansal Raporlar
I. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
A. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Tanımı Ve Kapsamı
B. Faaliyet Raporunun Denetlenmesi Ve Genel Kurula Sunulması
C. Şirket Topluluklarında Yıllık Faaliyet Raporu
Iı. Denetim Raporları
A. Denetçinin Hazırlayacağı Denetim Raporu 
B. Özel Denetçi Tarafından Hazırlanan Rapor
§3. Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması Ve Sorumluluk
I. Finansal Tablo Ve Raporların Kamuya Açıklanması
Iı. Finansal Tablo Ve Raporların Hazırlanmasından Doğan Sorumluluk
A. Hukuki Sorumluluk
B. Cezai Sorumluluk


İkinci Bölüm 
Yedek Akçeler 
§4. Genel Olarak Yedek Akçe
I. Yedek Akçe Tanımı Ve Benzer Kavramlardan Farkları
A. Yedek Akçe Tanımı Ve Hukuki Niteliği
B. Yedek Akçelerin Benzer Kavramlardan Farkları
C. Yedek Akçeye İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı
Iı. Yedek Akçe Ayırmada Esas Alınacak Kriterler
A. Net Dönem Karı
B. Bilançodan Kaynaklanan Kar
C. İşletme Karı
D. Dağıtılabilir Net Kar
E. Diğer Kriterler
§5. Yedek Akçe Türleri
I. Genel Olarak
Iı. Kanuni Yedek Akçeler
A. Genel Olarak
B. Genel Kanuni Yedek Akçe (Birinci Tertip Yedek Akçe)
C. Kanuni Yedek Akçe (İkinci Tertip Yedek Akçe)
Iıı. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe Ve Yeniden Değerleme Fonları 
Iv. Şirketin İsteğiyle Ayrılan (İhtiyari) Yedek Akçeler
A. Genel Olarak
B. İsteğe Bağlı Yedek Akçelerin Ayrılma Amacı
C. Şirketin İsteğiyle Ayrılan Yedek Akçe Türleri
V. Holding Şirkelerde Yedek Akçeler
§6. Yedek Akçelerin Kullanılması
I. Yedek Akçelerin Kullanılma Şartları
A. Kanuni Yedek Akçelerin Kullanılma Şartları
B. Şirketin İsteğiyle Ayrılan (İhtiyari) Yedek Akçelerin Kullanılma Şartları
Iı. Yedek Akçelerin Kullanılma Sırası
Iıı. Yedek Akçelerin Usulsüz Kullanılması
Iv. Yedek Akçelerin Vergilendirilmesi


Üçüncü Bölüm 
Kar Payı Dağıtımı 
§7. Kar Payı Kavramı Ve Kar Payı Hakkı
I. Kar Payı Kavramı Ve Kar Payının Hukuki Niteliği
A. Kar Payı Kavramı
B. Kar Payının Hukuki Niteliği
Iı. Kar Payı Hakkı
A. Genel Olarak
B. Kar Payı Alma Hakkına Egemen Olan İlkeler
C. Kar Payı Dağıtımından Yararlanabilecek Kişiler
Iıı. Kar Dağıtımına Karar Verilmesi
A. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi
B. Genel Kurulun Kar Dağıtım Kararı
C. Genel Kurulun Kar Dağıtımı Kararının Hukuki Niteliği
§8. Dağıtılacak Karın Tespiti Ve Kar Payı Dağıtım Şartları
I. Genel Olarak
Iı. Dağıtılacak Karın Tespiti
A. Genel Olarak
B. Karın Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Iıı. Kar Payı Dağıtım Şartları
A. Birinci Kar Payı Dağıtım Şartları
B. İkinci Kar Payı Dağıtım Şartları
C. Sermaye Piyasası Kanununa Göre Kar Payı Dağıtma Şartları
D. Kar Dağıtımında Özel Hükümler Öngören Mevzuat 
§9. Kar Payı Hakkının Korunması
I. Kar Payına Katılma Hakkını Sınırlandıran Hususlar
A. Karın Dağıtılmaması Yönünde Karar Alınması
B. Yedek Akçe Ayrılması
C. Karın Esas Sermaye Artırımı Amacıyla Kullanılması 
D. Safi Kardan Üçüncü Kişilere Pay Verilmesi
E. Kar Payına Katılma Hakkında İmtiyaz Tanınması
F. Genel Kurul Kararı İle Aidat Ayrılması
Iı. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kar Payı Hakkını Sınırlandıran Hususlar
Iıı. Kar Payı Alma Hakkının Korunmasına İlişkin Öngörülen Tedbirler
A. Birinci Temettünün Dağıtılmasında Öncelik Tanınması 
B. Safi Kardan Üçüncü Kişilere Verilecek Pay Oranının Gösterilmesinin Zorunlu Olması
C. Kar Payının Ödenen Sermayeyle Orantılı Olarak Hesaplanması
D. Yıllık Karın Azaltılmamasının Zorunlu Olması
E. Kar Payının Belli Bir Süre İçinde Ödenmesinin Zorunlu Olması
Iv. Kar Payı Hakkının İhlal Edilmesi
A. Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılmaması
B. Genel Kurul Tarafından Kar Dağıtmama Kararı Alınması
C. Kar Payının Pay Sahibinin Şirkete Yaptığı Ödemelerle Orantılı Olmaması
D. Genel Kurul Kararının İptali Halinde Kar Dağıtımı
§10. Kar Payının Ödenmesi
I. Kardan Yararlanma Ölçüsü, Oranı, Zamanı
A. Kar Payında Ölçü
B. Kardan Yararlanma Oranı 
C. Kardan Yararlanma Zamanı
Iı. Kar Payının Ödeme Şekli
A. Kar Payının Nakdi Olarak Ödenmesi
B. Kar Payının Ayni Olarak Ödenmesi
Iıı. Kar Ve Kazanç Paylarının Geri Alınması 
A. Kötü Niyet Halinde Kar Ve Kanaç Paylarının Geri Alınması 
B. İflas Halinde Kar Ve Kazanç Paylarının Geri Alınması
§11. Kar Payı Avansı Dağıtımı
I. Kar Payı Avansının Tanımı, Şartları Ve Sınırları
A. Kar Payı Avansının Tanımı Ve Hukuki Niteliği 
B. Kar Payı Avansı Dağıtılmasının Şartları
C. Kar Payı Avansının Sınırları
Iı. Kar Payı Avansının Ortaklara Ödenmesi
Iıı. Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Kar Payı Avansı Dağıtılması
A. Genel Olarak
B. Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Kar Payı Avansı Dağıtım Şartları
Iv. Kar Payı Avansı Dağıtılmasında Sorumluluk


Kaynakça

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat