Sorularla Konkordato (Adi Konkordato) Habip Aktaş

Sorularla Konkordato (Adi Konkordato)Güncel Yargı Kararları, Öğretideki Görüşler, Uygulama Örnekleri, İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2022-06
Sayfa Sayısı
198
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050512359
Boyut
16x24
Baskı
195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95

Av. Habip AKTAŞ

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................9

GİRİŞ ...........................................................................................................13

1. Kimler konkordato talebinde bulunabilir?..........................................14

2. Konkordato taleplerinde görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?......18

3. Konkordato talebinde mahkemeye sunulması gereken zorunlu

belgeler nelerdir? ................................................................................23

4. Konkordato talep edilirken ne kadar gider avansı yatılır ve bu avans

ne zaman iade edilir? ..........................................................................30

5. Geçici mühlet nedir ve hangi sonuçları doğurur?...............................32

6. Geçici mühlet kararı nerelere bildirir ve bu mühlete karşı hangi yola

başvurulabilir? ....................................................................................38

7. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı icra takibi yapılabilir

mi? ......................................................................................................41

8. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı, işçilik alacaklarına ilişkin

icra takibi yapılabilir mi?....................................................................43

9. Ücret Garanti Fonu’nun konkordatodaki önemi nedir? ......................45

10. Konkordato mühleti öncesinde veya mühlet içinde doğmuş kira

alacaklarına ilişkin icra takibi yapılabilir mi? Borçlunun mühlet içinde

taşınmazdan tahliyesi istenebilir mi?..................................................46

11. Konkordato mühleti içinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü

Hakkında Kanun’a ilişkin kamu alacakları için icra takibi yapılabilir

mi? ......................................................................................................48

12. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı rehinli alacaklara ilişkin

icra takibi yapılabilir mi?....................................................................49

13. Konkordato mühleti verilmesinin borçlunun tarafı olduğu davalara

etkisi nedir?.........................................................................................51

14. Konkordato mühletinden önce uygulanan haciz ve muhafaza

işlemlerine konkordato mühletinin etkisi nedir? ................................52

12. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı ihtiyati haciz ve ihtiyati

tedbir kararı verilebilir mi?.................................................................54

10

15. Konkordato mühleti içinde borçluya haciz ihbarnamesi ve haciz

müzekkeresi gönderilebilir mi, mühlet öncesinde gönderilen haciz

ihbarnamesi ve haciz müzekkeresi için ödeme yapılabilir mi? ..........55

16. Konkordato mühleti içinde teminat mektupları nakde çevrilebilir

mi? ......................................................................................................58

17. Konkordato mühleti içinde borçlunun yapamayacağı işlemler

nelerdir? ..............................................................................................62

18. Konkordato mühleti alan borçlu kamu ihalelerine katılabilir mi? ......63

19. Konkordato mühleti alan borçluya kefil olanlara ve rehin veren

üçüncü kişilere karşı icra takibi yapılabilir mi?..................................65

20. Konkordato mühleti içinde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işler

mi? ......................................................................................................68

21. Konkordato mühleti verildikten sonra borçlu adına karşılıksız çek

keşide etmekten dolayı ceza verilebilir mi?........................................69

22. Kesin mühlet nedir ve hangi sonuçları doğurur? ................................73

23. Konkordato komiseri kimdir ve kimler konkordato komiseri olarak

atanabilir? ...........................................................................................76

24. Konkordato komiserinin işlemlerine karşı hangi yola

başvurulabilir? ....................................................................................80

25. Konkordato komiserinin görevleri ve yükümlülükleri nelerdir? ........81

26. Konkordato komiserinin hukuk, cezai ve disiplin sorumluluğu var

mıdır?..................................................................................................84

27. Konkordato komiserinin alacak bildirim ilanından sonra bildirilen

alacaklar hakkında ne yapması gerekir? Konkordato komiserinin bu

alacakların varlığı hakkında karar verme yetkisi var mıdır? ..............86

28. Alacaklılar kurulu ne zaman ve hangi hallerde oluşturulur? ..............88

29. Alacaklılar kurulu kimlerden oluşur, bu kurulun görevleri ve yetkileri

nedir? ..................................................................................................90

30. Alacaklıların alacaklarını alacak bildirim ilanı süresi içinde

bildirmemelerinin yahut geç bildirmelerinin sonuçları nedir?............91

31. Konkordato projesinin tasdiki için gerekli karar nisabı nedir?...........94

32. Toplantıda kimler oy kullanamaz? .....................................................97

33. Konkordatonun tasdik şartları nelerdir? ...........................................100

34. Konkordato tasdik yargılamasında dikkat edilmesi gereken hususlar

nelerdir? ............................................................................................104

35. Konkordatonun tasdik kararına karşı kimler ne kadar sürede kanun

yoluna başvurabilir?..........................................................................111

11

36. Çekişmeli alacak nedir ve bu alacaklar için hangi yola

başvurulabilir? ..................................................................................112

37. Asliye ticaret mahkemesi konkordato sürecinde hangi hallerde iflasa

karar verir?........................................................................................115

38. Konkordato sürecinde asliye ticaret mahkemesinin hangi kararlarına

karşı kanun yoluna başvurulamaz?...................................................117

39. Konkordatonun feshine hangi hallerde karar verilebilir?

Konkordatonun feshinin sonuçları nedir?.........................................119

a) Konkordatonun kısmen feshi......................................................120

b) Konkordatonun tamamen feshi:..................................................121

40. Konkordato projesinin tasdiki kararından sonra asliye ticaret

mahkemesi tarafından verilen tedbirlerin durumu ne olacaktır? ......122

41. Yabancı para alacaklarının konkordatodaki durumu nedir? .............124

42. Konusu para alacağı dışındaki alacakların konkordatodaki durumu

nedir? ................................................................................................125

43. Konkordatonun tasdiki sonrası rehinli alacaklıların durumu ne

olacaktır? ..........................................................................................126

44. Konkordatoda takas mümkün müdür?..............................................131

45. Konkordato mühleti içinde finansal kiralama sözleşmelerinden

kaynaklı alacaklar için icra takibi yapabilir mi?...............................133

46. Konkordatoda üçüncü kişinin verdiği rehin alacağının niteliği ve

takipteki önemi nedir? Rehine karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla

icra takibi yapılabilir mi?..................................................................136

47. Konkordato talebini inceleyen mahkemenin iflas kararı vermesi

üzerine yapılacak işlemler nelerdir? .................................................139

48. Mühlet içinde komiser izniyle doğan borçların önemi nedir? ..........142

49. Konkordato talebinin kabulü ile reddi ve borçlu hakkında verilen iflas

kararına karşı kimler hangi sürede kanun yoluna başvurabilir? .......144

a. Konkordato talebinin kabulü (tasdik) kararı açısından...............144

b. Konkordato talebinin reddi ve borçlunun iflasına karar verilmesi

açısından.....................................................................................145

50. Konkordato talebinden feragat mümkün müdür? .............................145

51. Kayyım ne zaman atanır, kimlerden seçilir, ücretini kim takdir eder,

sorumluluğu var mıdır?.....................................................................146

52. Konkordatoda iptal davası (İİK m. 277 vd.) açılabilir mi?...............148

KAYNAKÇA.............................................................................................195

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
   
   
Kapat